Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1175625 - Furnizare două corturi necesare DGAS Constanța

marți, 13 octombrie 2020

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Furnizare;

Denumire contract: Furnizare două corturi necesare DGAS Constanța

CPV și denumire:  39522530-1 - Corturi (Rev.2)

Descriere contract: Achizitia a doua corturi de 3m x 3m necesare DGAS Constanta, avand urmatoarele caracteristici: - Picioare de susținere din otel galvanizat cu diametrul de 38 mm, grosime perete țevi : 1,2 mm. - Conectori din oțel galvanizat cu diametrul de 42mm si grosimea peretelui țevilor de 1.3mm; - Ancore si cabluri de ancorare incluse, - Prelata din țesătura poliester acoperita cu PVC, ignifugata, având greutatea specifica de 500 g / mp., impermeabila si rezistenta la UV, cu geamuri transparente din PVC. - Cantitati / dimensiuni: 2 bucati 3m. x 3m. ( 2x 9 mp.) , înălțime la coama 3.1 m , înălțime la streașina 2 m., dimensiunea intrarii: 2 m. x 2 m.

Valoarea estimată fără TVA: 3.887,40  RON

Condiții referitoare la contract: Oferta financiara va fi prezentata in preturi unitare (format cu doua zecimale), fara TVA, cu respectarea caracteristicilor tehnice. Valoarea totala va fi exprimata in lei (format cu doua zecimale), cu TVA mentionata distinct si va fi intocmita conform formularului de oferta atasat. Oferta va avea o valabilitate de 60 zile. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face totodata dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Criterii atribuire: Criteriul de atribuire il reprezinta pretul cel mai scazut pentru ofertele corespunzatoare cerintelor si necesitatii autoritatii contractante.

Termen limită primire oferte: 19.10.2020 16:00

Informații suplimentare:  Ofertele se vor transmite prin email la adresa achizitii@dgas-ct.ro sau in plic inchis la sediul autoritatii din Str. Unirii nr. 104, Constanta, biroul 1 - registratura, relatii cu publicul si evaluare initiala pana in data de 19.10.2020, ora 16:00.

Formular ofertă și centralizator

Modele declarații