Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 88544 - Achiziție servicii de divertisment pentru copii

vineri, 21 aprilie 2017

Inapoi

Tip anunț: Anexa 2B;

Tip contract: Servicii;

Denumirea achiziție: Achiziție servicii de divertisment pentru copii;

CPV: 79954000-6-Servicii de organizare de petreceri (Rev.2)

Descrierea contractului: Obiectul contractului îl reprezintă achiziția serviciilor de divertisment pentru copiii din creșele din subordinea SPAS Constanța (activități de animație: modelaj baloane, jocuri interactive, pictură; petreceri pentru copii). Serviciile se vor presta de 5 ori pe an, pentru fiecare dintre cele 5 creșe aflate în administrarea Serviciului Administrare Creșe, cu desfășurare în preajma anumitor sărbători (Paște, Ziua Copilului, Crăciun, etc), perioade ce vor fi comunicate prestatorului de către autoritatea contractantă, fiecare reprezentație având o durată de 3 ore.

Valoarea estimată fără TVA: 6500.00 RON;

Condiții contract: Se va încheia pentru un număr de 5 reprezentații pe an, pentru fiecare dintre cele 5 creșe aflate în administrarea Serviciului Administrare Creșe; Oferta va avea valabilitate 60 zile și va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA; valoarea totală va fi exprimata în lei, cu TVA menționată distinct, conform formularului de ofertă atașat;

Condiții participare: Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii. Vor face totodată dovada neîncadrării în situațiile de excludere prevăzute la art. 59, 60, 164, 167 din Legea 98/2016.

Criterii adjudecare: Îl reprezintă "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele conforme necesitații autorității contractante;

Termen limită primire oferte: 02.05.2017;

Informații suplimentare: Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro până în data de 02.05.2017.


Modele de formulare