Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1360777 - Furnizare de medicamente

vineri, 28 aprilie 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Furnizare de medicamente

CPV și denumire: 33600000-6 - Produse farmaceutice (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezinta achizitia de medicamente, conform anexelor atasate prezentului anunt. Valoarea estimata pentru produsele necesare pana la data de 31.12.2023 este de 79.242,68 lei fara TVA, valoare in functie de care se vor elabora si evalua ofertele; autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a prelungi contractul pe o perioada de 4 luni (ianuarie - aprilie 2024), in limita fondurilor disponibile. Valoarea estimata a eventualei prelungiri este de de 10.599 lei fara TVA. Valoarea totala estimata a contractului, pana la 31.12.2023 este de 79.242,68 lei fara TVA, din care: 30.264,75 lei fara TVA pentru Camin persoane varstnice si 48.977,93 lei fara TVA pentru Directia medico-sociala. Valoarea ofertata pentru fiecare din aceste unitati din subordinea DGAS nu poate depasi valoarea estimata aferenta fiecareia in parte. Procedura de atribuire a contractului va fi initiata sub incidenta clauzei suspensive.

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia dupa data atribuirii si va fi valabil pâna la 31.12.2023, cu posibilitatea de prelungire pe inca 4 luni (ianuarie - aprilie 2024), in limita existentei fondurilor disponibile. Valabilitatea ofertei: 120 zile. Pretul ofertat in necesarul pe primele 4 luni din anul 2024 ( Ianuarie - Aprilie 2024 ), nu trebuie sa fie diferit de pretul din necesarul pana la data de 31.12.2023.Produsele vor fi livrate pe baza comenzii emise de autoritatea contractanta, iar comanda trebuie livrata de catre furnizor in termen de 5 zile de la primirea comenzii. Termenul de valabilitate al medicamentelor trebuie sa fie inscriptionat de producator pe eticheta. La data livrarii, medicamentele vor avea un termen de valabilitate minim 1 an si trebuie sa fie in ambalajul original; Tabletele nu vor avea aspect modificat ( culoare, consistenta ), iar fiolele vor avea lichid clar, limpede. Produsele vor fi ambalate in conform legislatiei in vigoare, ambalajul sa fie intact, sigilat, curat si sa detina certificat de calitate, conformitate, garantie corespunzatoare. Conditiile de furnizare a produselor, conform prevederilor legale, cad in sarcina ofertantului de a le respecta si aplica in totalitate.Facturile se vor emite pentru fiecare unitate din subordinea DGAS in parte. Se va constitui garantie de buna executie, in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului, fara TVA. Medicamentele vor fi avizate de Ministerul Sanatatii. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit.

Conditii de participare: Ofertantii vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la art. 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 si vor prezenta certificatele constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si operatorii sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele minime specificate. Ofertantii vor prezenta oferta TEHNICA care va respecta cerintele referitoare la denumire, cantitati si caracteristici asa cum sunt prevazute in ANEXA 1 ,2 si 3. Oferta financiara se va prezenta la valoarea totala, fara TVA ( format din DOUA zecimale) si va cuprinde centralizarea valorilor ofertate, pe tipuri de produse, mentionate in anexele la prezentul anunt. Oferta se va prezenta la valoarea totala, conform formularului de oferta si sub forma centralizatorului de preturi.Valabilitatea ofertei : 120 zile. Ofertele vor fi evaluate in functie de valoarea pana la 31.12.2023. Oferta include si costul transportului pana la sediul autoritatii contractante. Nu se accepta oferte alternative sau partiale.

Criterii de atribuire: Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului a carui oferta are pretul cel mai scazut, raportat la valoarea totala a ofertei.

Ofertele se vor transmite pana la data de 09.05.2023, ora 14:00 la adresa de email achizitii@dgas-ct.ro sau in plic inchis, la sediul autoritatii din Str. Unirii nr. 104, biroul 1 - registratura, relatii cu publicul si evaluare initiala.

Declaratii

Formular ofertă

Anexa 1 și 2

Anexa 3

Erată