Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1296479 - Achizitția serviciului de întreținere și service acvarii cu apă dulce

marți, 7 iunie 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Servicii;

Denumire contract:  Achizitia serviciului de intretinere si service acvarii cu apa dulce

CPV și denumire:77400000-4 - Servicii zoologice (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezinta achizitia serviciului de intretinere si service acvarii cu apa dulce, necesar DGAS Constanta, respectiv Directiei administrare crese (6 acvarii, cate unul pentru fiecare cresa: 5 acvarii de 120 l si un acvariu de 360 l) si Caminului pentru persoane varstnice Constanta (1 acvariu de 268 l). Valoarea estimata a achizitiei pana la 31.12.2022 este de 13.645,80 lei fara TVA (Directia administrare crese - 10.773 lei fara TVA si Caminul pentru persoane varstnice - 2.872,80 lei fara TVA). Autoritatea isi rezerva dreptul de a prelungi contractul pe o perioada de 4 luni (ianuarie-aprilie 2023), in limita existentei disponibilitatii fondurilor bugetare. Valoarea estimata totala a eventualei prelungiri este de 7,797,6 lei fara TVA ( Directia administrare crese - 6156 lei fara TVA si Caminul pentru persoane varstnice - 1641,60 lei fara TVA).

Valoare estimata: 13.645,80  - 21.443,40  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul va fi valabil pana la 31.12.2022, prevazandu-se posibilitatea prelungirii pe o perioada de 4 luni (ianuarie-aprilie 2023), in limita existentei disponibilitatii fondurilor bugetare. Contractul de prestari servicii "Intretinere si service apa dulce" se va incheia pentru fiecare dintre cele 6 sedii ale Directiei administrare crese, respectiv pentru sediul Caminului pentru persoane varstnice. Prestatorul se obliga sa se deplaseze la locatiile Directiei administrare crese si Caminul pentru persoane varstnice, o data pe luna si sa asigure intretinerea celor 7 acvarii, serviciile incluzand: - schimbul de apa in proportie de 25-40% in functie de rezultatul testelor; - aspirarea substratului de reziduuri alimentare; - curatare mecanica a algelor; - efectuare teste pentru a stabili parametrii apei; - verificarea sistemului electric, de aerare si filtrare; - medicamente in cazul imbolnavirii pestilor; - garantia aspectului placut si a calitatii apei; - cel mult 4 interventii suplimentare gratuite pe an, in cazul unor defectiuni sau solicitari. Oferta va fi prezentata in preturi unitare, fara TVA; valoarea totala va fi exprimata in lei, cu TVA mentionata distinct, conform formularului de oferta atasat. Valabilitatea ofertei : 120 zile. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Ofertantii vor prezenta caracteristicile tehnice specificate in anunt.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii. Vor face totodata dovada neicadrarii in situatiile de excludere prevazute la art. 59, 60, 164, 167 din Legea 98/2016. Nu se accepta oferte alternative sau partiale.

Criterii atribuire: Criteriul de adjudecare il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante.

Data limita depunere oferta: 14.06.2022 16:30
 
Informații suplimentare: Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail : achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura in plic inchis pana in data de 14.06.2022 ora 16:30.

Modele declarații

Formular ofertă și centralizator