Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1205709 - Furnizare materiale mercerie

marți, 6 aprilie 2021

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Furnizare;

Denumire contract: Furnizare materiale mercerie.
 
CPV și denumire: 19435100-5 - Fire pentru cusut (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul achizitiei consta il achiziționarea următoarelor materiale de mercerie: - ace cusut manual gămălie mare 10 buc/set =1 set - ace cusut manual mărimile 3-9 =2 set - ace cusut maşină mărimile 80,90,100 =6 set - ace de siguranţă 3,5cm=2 set - aţă de cusut 1000m, diverse culori =40 buc - cretă croitorie albă şi colorată =5 buc - elastic 1cm, 20 m =1 set - elastic 2cm, 25 m =1 set - elastic 3cm, 25 m =1 set - fermoar (20cm, diverse culori - forfecuţă vârf ascuţit =6 buc - centimetru croitorie =1 buc - rejans (crem , 1,5 cm, 100m ) =1 set. din dotarea atelierului de lenjerie ,sector spalatorie din cadrul Caminului pentru persoane varstnice Constanta.

Valoarea estimată fără TVA: 752,25 RON

Condiții referitoare la contract: Oferta va fi prezentata in preturi unitare, fara TVA, sub forma de centralizator de preturi, dupa modelul atasat si cu respectarea cerintelor din prezentul anunt; valoarea totala va fi exprimata in lei, fara TVA mentionata distinct si va fi intocmita conform formularului de oferta atasat. Oferta va avea o valabilitate de 120 zile. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului produsele trebuie sa corespunda din punct de vedere cantitativ si calitativ cu standardele si normativele specifice in vigoare la data furnizarii. Furnizorul va livra produsele la sediul beneficiarului conform comenzilor emise de catre beneficiar.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Nu se accepta oferte alternative sau partiale.

Criterii atribuire: Criteriul de adjudecare il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante.

Termen limită primire oferte: 08.04.2021 16:00

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104.


Formular oferta si centralizator de preturi

Formular oferta - 59-60-164-167