Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1079173 - Furnizare de rechizite și articole de papetărie

joi, 16 mai 2019

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Furnizare;

Denumire contract:  Furnizare de rechizite și articole de papetărie

Cod și denumire CPV : 30192700-8 - Papetărie (Rev.2)

Descriere contract: Achizitie de rechizite si articole de papetarie necesare DGAS Constanta (coduri CPV 30192700-8 Papetarie, 39162110-9 Rechizite scolare), conform specificatiilor si cantitatilor din lista atasata.

Valoarea estimată fără TVA :22.205,24  RON

Condiții referitoare la contract:  Contractul se va incheia dupa data atribuirii si va fi valabil pana la indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de parti. Oferta va fi prezentata in preturi unitare, fara TVA, sub forma de centralizator de preturi, dupa modelul atasat; valoarea totala va fi exprimata in lei, cu TVA mentionata distinct. Oferta va avea o valabilitate de 60 zile. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Transportul produselor intra in sarcina furnizorului, fara costuri suplimentare din partea achizitorului; produsele trebuie sa corespunda din punct de vedere calitativ si cantitativ cu cerintele autoritatii contractante. Facturile se vor emite pentru fiecare unitate din subordinea DGAS in parte. Se va constitui garantie de buna executie, in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului, fara TVA.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 (in acest sens se ataseaza modele de formulare, in linkurile descrise mai jos). Nu se accepta oferte alternative sau partiale.

 Criterii atribuire: Criteriul de adjudecare il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante.

Data limita depunere oferta:
22.05.2019 16:00

Informații suplimentare: Ofertele vor fi transmise pana in data de 22.05.2019, orele 16:00, la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro (unde pot fi solicitate si eventuale clarificari necesare) sau in plic inchis, la sediul autoritatii contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanta, registratura - biroul 1.

Listă necesar

Modele declarații

Formular oferta și centralizator

Clarificare

Atribuit SC INK BIROTICA SRL pentru suma de 21.674,84 lei fără TVA