Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1295745 - Serviciul de spălătorie și curățătorie lenjerii de pat

joi, 2 iunie 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Servicii;

Denumire contract:  Serviciul de spalatorie si curatatorie lenjerii de pat

CPV și denumire: 98310000-9 - Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezinta achizitia serviciului de spalatorie si curatatorie lenjerii pat, perdele si draperii din dotarea Directiei administrare crese din subordinea DGAS Constanta, conform formularului de oferta din link-ul prezentului anunt.Preluarea si transportul acestora inapoi la adresele de unde au fost colectate cad in sarcina operatorului economic. Adresele de colectare si livrare se va realiza de la urmatoarele sedii: Cresa nr.1 - in incinta Scolii nr.6, Aleea Cameliei nr.2; Cresa nr.2 - Str. Poporului nr.25; Cresa nr.13 - Aleea Pelicanului nr.3, bl. AV 29, parter; Cresa nr.18 - Aleea Cutezatorilor nr.7, bl. D, parter; Cresa Licuricii - B-dul I.C Bratianu nr.50. Persoana de contact : Vranceanu Elena, tel: 0724146840. Se vor indeplinii urmatoarele caracteristice tehnice : "Se prestează colectarea, dezinfectarea, spălarea, călcarea, apretarea articolelor textile si transportul acestora înapoi la adresele de unde au fost colectate", acestea regasindu-se si in formularul de oferta, la rubrica caracteristici tehnice.Este necesara spalarea, dezinfectarea, calcarea si apretarea articolelor textile, a unei cantitati de 500kg/luna lenjerii de pat, compuse din cearceaf de pat, cearceaf plic si fata de perna, de asemenea este necesar achizitia serviciului de spalatorie si curatatorie a 386 mp/an de perdele si 136 mp/an de draperi. Valoarea estimata pentru necesarul pana la 31.12.2022 este de 19.113,92 lei fara TVA.

Valoare estimata: 19.113,92  - 29.093,92  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia de la data atribuirii pana la data de 31.12.2022. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pentru o perioada de maxim 4 luni (ianuarie - aprilie 2023), in limita existentei disponibilitatii financiare, valoarea estimata pentru prelungirea contractului pana la data de 30 aprilie 2023 fiind de 9.980 lei fara TVA. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Valabilitatea ofertei va fi de 120 de zile. Nu se accepta oferte partiale sau alternative. Oferta va fi prezentata in preturi unitare fara TVA si la valoarea totala cu TVA, care va fi evidentiata distinct si se va depune completand formularele atasate prezentului anunt (formular de oferta si centralizator de preturi). Ofertantii vor prezenta caracteristicile tehnice care vor respecta cerintele prevazute in formularul de oferta si anunt.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face totodata dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Criterii atribuire: Criteriul de atribuire il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare cerintelor si necesitatii autoritatii contractante.

Data limita depunere oferta: 07.06.2022 12:00
 
Informații suplimentare: Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura, in plic inchis, pana in data de 07.06.2022, ora 12:00.

Modele declarații

Formular ofertă și centralizator