Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 87603 - achiziționarea de servicii poștale pentru distribuirea corespondenței în sistem de poștă internă

marți, 18 aprilie 2017

Inapoi

Tip anunț: Anexa 2B;

Tip contract: Servicii;

Denumirea achiziție: Prestare servicii poștale;

CPV: 64110000-0-Servicii poștale (Rev.2);

Descrierea contractului: Achiziționarea, conform specificațiilor din caietul de sarcini atașat, a serviciilor poștale pentru distribuirea corespondenței în sistem de poștă internă, astfel:
- trimiteri neprioritare, cu confirmare de primire, gramaj cuprins între 0-250 gr. inclusiv;
- trimiteri prioritare cu confirmare de primire, gramaj cuprins între 50-100 gr.;

Valoarea estimată fără TVA: 247.042,80 RON;

Condiții contract: Contractul se va încheia pe o perioada de 12 luni; cerințele din caietul de sarcini sunt considerate minimale și obligatorii.

Condiții participare: Conform fișei de date atașate;

Criterii adjudecare: Criteriul de adjudecare îl reprezintă "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele corespunzătoare necesitații autorității contractante;

Termen limita primire oferte: 28.04.2017;

Informații suplimentare: Ofertele vor fi transmise, în plic închis, până în data de 28.04.2017, orele 16:00 la sediul autorității contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța, biroul nr. 1. Eventuale clarificări sau informații suplimentare pot fi solicitate autorității contractante până în data de 27.04.2017, la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro.

Caiet de sarcini

Fișă date

Formulare


Clarificări anunț