Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul - 75849 - Furnizare de rechizite și articole de papetărie

luni, 13 februarie 2017

Inapoi

Anunț publicitate SEAP numărul 75849

Data publicării:
 13.02.2017;

Tip anunț: Cumpărare directă;

Tip contract: Furnizare;

Denumire achiziție: Furnizare de rechizite și articole de papetărie, cod CPV 39162110-9, respectiv, 30192700-8;

Cod CPV: 30192700-8-Papetarie (Rev.2);

Descrierea contractului: Furnizarea de rechizite și articole de papetărie necesare bunei desfășurări a activității SPAS Constanța.

Valoarea estimata fără TVA: 58873.09 RON.

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii pe SEAP și va fi valabil până la data de 31.12.2017, urmând a-și produce efectele până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contract. Produsele vor fi livrate la sediul SPAS Constanța, Str. Unirii nr. 104 sau în altă locație de pe raza municipiului Constanța, în tranșe lunare, pe baza comenzii ferme emise de către autoritatea contractantă pentru fiecare tranșa în parte. Costurile legate de transportul și manipularea produselor cad în sarcina furnizorului. Toate produsele trebuie să corespundă din punct de vedere calitativ și cantitativ cerințelor specificate în caietul de sarcini și să aibă ambalajele intacte.

Condiții participare: Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele specificate în caietul de sarcini și să fie înscrise în catalogul electronic SEAP; vor fi prezentate în prețuri unitare, fără TVA; valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată strict; oferta financiară va fi formulată pentru întregul lot de produse - nu se acceptă oferte parțiale- și va include costurile de manipulare și transport până la sediul autorității contractante sau altă locație de pe raza municipiului Constanța. Valabilitatea ofertei : 60 zile.

Criterii adjudecare: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a achiziționa prin catalogul SEAP de la operatorul economic care a prezentat oferta cu prețul cel mai scăzut raportat la valoarea totală și care respectă cerințele impuse în caietul de sarcini.

Termen limită primire oferte: 16.02.2017;

Informații suplimentare: VIZUALIZAREA DOCUMENTAȚIEI se poate realiza accesând link-ul http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/librarie-documente-spas/spas-achizitii/2017-02-13---caiet-de-sarcini-articole-papetarie.pdf?sfvrsn=2. Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail office.spas.cta@gmail.com, CU PRECIZAREA ADRESEI DE E-MAIL UNDE SĂ SE RĂSPUNDĂ SOLICITĂRII. Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail menționată anterior.


CONTRACT ATRIBUIT : - Contract atribuit SC EVIDENT GROUP SRL, cu o valoare de 39.105,25 lei, fără TVA.