Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1079076 - Achiziția serviciului de spălătorie și curățătorie a lenjeriilor de pat

miercuri, 15 mai 2019

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Servicii;

Denumire contract:  Achiziția serviciului de spălătorie și curățătorie a lenjeriilor de pat

Cod și denumire CPV : 98310000-9 - Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezinta achizitia serviciului de spalatorie si curatatorie lenjerii pat, necesar Directiei administrare crese din subordinea DGAS Constanta (Cresa nr 13, Cresa nr. 18 si Cresa "Licuricii"), astfel: - Cresa nr. 13: luna iunie 144 kg + luna iulie 144 kg = 288 kg lenjerie pat; - Cresa nr. 18: luna iunie 144 kg + luna iulie 144 kg = 288 kg lenjerie pat; - Cresa "Licuricii": luna iunie 152 kg + luna iulie 152 kg + luna septembrie 152 kg + luna octombrie 152 kg + luna noiembrie 152 kg + luna decembrie 152 kg = 912 kg lenjerie pat; Preluarea lenjeriei se va face saptamanal, in fiecare zi de luni a saptamanii, in intervalul orar 08 - 11, de la urmatoarele adrese: - Cresa nr. 13: Al. Pelicanului nr. 3, bl. AV29, parter; - Cresa nr. 18: Al. Cutezatorilor nr. 7, bl. D, parter; - Cresa "Licuricii": Bd. I.C. Bratianu nr. 16.

Valoarea estimată fără TVA :5.208,00  RON

Condiții referitoare la contract:  Contractul se va incheia dupa atribuire si va fi valabil pana la 31.12.2019. Oferta va fi prezentata in preturi unitare, fara TVA, sub forma de centralizator de preturi, dupa modelul atasat; valoarea totala va fi exprimata in lei, cu TVA mentionata distinct si va fi intocmita conform formularului de oferta atasat. Oferta va avea o valabilitate de 60 zile. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Se va constitui garantie de buna executie, in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului, fara TVA.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face totodata dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

 Criterii atribuire: "Pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare cerintelor si necesitatii autoritatii contractante

Data limita depunere oferta:
20.05.2019 16:00

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura, in plic inchis, pana in data de 20.05.2019, orele 16.00.

Modele declarații

Formular oferta și centralizator

Atribuit SC WASHY AGIGEA SRL pentru suma de 4.464 lei fără TVA