Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 89071 - Lucrări de înlocuire a conductei de scurgere a apei menajere

luni, 24 aprilie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Lucrări;

Denumirea achiziție: "Lucrări de înlocuire a conductei de scurgere a apei menajere" din dotarea Căminului pentru persoane vârstnice din administrarea SPAS Constanța;

CPV: 45332000-3-Lucrări de instalații de apă și canalizare și de conducte de evacuare (Rev.2);

Descrierea contractului: Obiectul contractului îl reprezintă înlocuirea conductei de scurgere a apei menajere din dotarea Căminului pentru persoane vârstnice, conform schemei anexate;

Valoarea estimata fără TVA: 17395.00 RON;

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP și va fi valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA; valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct și va fi întocmită conform formularului de oferta atașat. Oferta va fi postată în catalogul electronic SEAP și va avea o valabilitate de 60 zile;

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP; vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, precum și a experienței similare, prin prezentarea de procese verbale de recepție, contracte anterioare;

Criterii adjudecare: îl reprezintă "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele corespunzătoare necesitații autorității contractante;

Termen limită primire oferte: 28.04.2017;

Informații suplimentare: Ofertele se pot transmite la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, unde pot fi solicitate și eventuale informații suplimentare.

 
Caiet de sarcini

Schemă

Model formulare

Atribuit către: SC FADMIG SRL;
Valoare: 14.215,15 lei fără TVA.