Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 90824 - Achiziție servicii tipografice și servicii conexe

miercuri, 3 mai 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Servicii;

Denumirea achiziție: Achiziție servicii tipografice și servicii conexe;

CPV: 79800000-2-Servicii tipografice și servicii conexe (Rev.2);

Descrierea contractului: Serviciul Public de Asistență Socială Constanța dorește achiziționarea de servicii tipografice și conexe, respectiv împlicuire a documentelor, tipărire plic cu numele, prenumele, adresa de domiciliu/corespondență a destinatarului, conform specificațiilor din caietul de sarcini atașat. Contractul se va încheia după data atribuirii pe SEAP și va fi valabil maxim 12 luni sau până la îndeplinirea obligațiilor asumate;

Valoarea estimată fără TVA: 30576.00 RON;

Condiții contract: Pentru un număr maxim de 72.800 trimiteri ce au ca obiect abonamente RATC, respectiv dispoziții, se achiziționează servicii tipografice și conexe, conform specificațiilor din caietul de sarcini atașat. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA; valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct. Oferta va fi postată în catalogul electronic SEAP și va avea o valabilitate de 60 zile;

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP, vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada experientei similare cu obiectul contractului, precum și a neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016;

Criterii adjudecare: Criteriul de adjudecare îl reprezinta "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele corespunzătoare necesității autorității contractante;

Termen limită primire oferte: 05.05.2017;

Informații suplimentare: Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro. Eventuale clarificări sau informații suplimentare pot fi solicitate autorității contractante la adresa de e-mail mai sus menționată.

Caiet de sarcini

Formulare