Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț cumpărare directă - Servicii de înregistrare domeniu web și găzduire

miercuri, 18 ianuarie 2017

Inapoi

Anunț publicitate SEAP numărul 72831

Data publicării:
 18.01.2017;

Tip anunț: Cumpărare directă;

Tip contract: Servicii;

Denumire achiziție: Achiziție domeniu web www.spas-ct.ro și a unui serviciu de găzduire a domeniului.

Cod CPV: 72415000-2 - Servicii de găzduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)

Descrierea contractului: Valoarea estimată cuprinde taxa unică de înregistrare a domeniului și abonamentul lunar de găzduire pentru o perioada de 12 luni. Înregistrarea domeniului trebuie să se facă pe o perioada nedeterminata iar găzduirea domeniului pe o perioada de un an.

Valoarea estimata fără TVA: 540.00 RON

Condiții contract: Contractul se va perfecta după data atribuirii pe SEAP și va înceta la momentul în care una din parți solicita în scris cu cel puțin 30 de zile înainte acest lucru. Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condițiile generale și particulare care guvernează acest contract ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt condițiile proprii de vânzare ale ofertantului. Caietul de sarcini, ofertele tehnice și financiare acceptate vor face parte integrantă din contract.

Condiții participare: Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerințele minimale privind caracteristicile tehnice și cele contractuale precizate mai jos, vor fi considerate necorespunzătoare. Caracteristicile specificate în caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii;

Criterii adjudecare: Ofertele prezentate trebuie să fie înscrise în catalogul electronic din SEAP.

Termen limită primire oferte: 27.01.2017;

Informații suplimentare: Se pot obține la adresa de e-mail: office.spas.cta@gmail.com iar caietul de sarcini se poate descarca accesând link-ul: http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/librarie-documente-spas/spas-achizitii/2017-01-16---1578-caiet-de-sarcini-domeniu-spas.pdf?sfvrsn=2

Caiet de sarcini