Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 94460 - Achiziția unui pachet de servicii de internet, telefonie, cablu tv și stocare de tip cloud

marți, 16 mai 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achiziție: Prestare servicii de internet, telefonie, cablu tv și stocare de tip cloud

CPV: 64200000-8-Servicii de telecomunicații (Rev.2)

Descrierea contractului: Obiectul contractului îl reprezintă achiziția unui pachet de servicii de internet, telefonie, cablu tv și stocare de tip cloud, necesar bunei desfășurări a activității Serviciului Public de Asistență Socială Constanța.

Valoarea estimată fără TVA: 53682.00 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii in SEAP și va fi valabil 12 luni, cu posibilitatea de a suplimenta sau de a reduce numărul locațiilor pe parcursul derulării contractului, in funcție de necesitățile autorității contractante. În cazul în care ofertantul câștigător este altul decât furnizorul de servicii de telefonie actual, acesta va porta numerele de telefon existente fără costuri suplimentare. Pentru locațiile specificate de la punctul 11 la punctul 23 inclusiv, se vor aplica restricții de apelare. Pentru fiecare număr de telefon se va asigura un telefon fix, în custodie. Pentru fiecare locație se va asigura câte un router cu porturi Gigabit (atât wan cât și lan) în custodie, SPAS Constanța având oricând posibilitatea de a-l înlocui cu un router propriu. Menționăm că la toate locațiile se vor atribui IP-uri fixe, iar la sediul SPAS Constanța, pe IP-ul direct conectat, se vor rula servicii de tip server web. Având în vedere că o parte din sediile prevăzute de la punctul 11 la punctul 23 inclusiv, își sistează activitatea pe perioada verii, este necesară posibilitatea suspendării serviciilor pentru un interval stabilit și comunicat ulterior. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA; valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct și va fi întocmită conform formularului de ofertă atașat. Oferta va fi postată în catalogul electronic SEAP și va avea o valabilitate de 60 zile. Prestatorul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligând-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA.

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP, vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016.

Criterii adjudecare: criteriul de atribuire a contractului având ca obiect prestarea de servicii de internet, telefonie, cablu tv și stocare de tip cloud îl reprezintă "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele corespunzătoare necesitații autorității contractante.

Termen limita primire oferte: 19.05.2017

Informații suplimentare: Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, unde pot fi solicitate și eventuale clarificări sau informații suplimentare.


Locații și servicii necesare

Formulare

Atribuit către: SC RCS&RDS SRL;
Valoare: 28.140 lei fără TVA.