Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1078664 - Lucrari de reparatie la terasa Caminului pentru persoane varstnice, cerintelelor si specificatiilor din caietul de sarcini, precum si listelor de cantitati atasate prezentului anunt

marți, 14 mai 2019

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Lucrări;

Denumire contract:  Lucrari de reparatie la terasa Caminului pentru persoane varstnice, cerintelelor si specificatiilor din caietul de sarcini, precum si listelor de cantitati atasate prezentului anunt;

Cod și denumire CPV : 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul achizitiei il reprezinta achizitia de lucrari de reparatii la terasa Caminului pentru persoane varstnice, conform cerintelelor si specificatiilor din caietul de sarcini, precum si listelor de cantitati atasate prezentului anunt. Lucrarile pentru amenajarea terasei de la intrarea principala in Camin sunt necesare pe o suprafata de 125mp si consta in: -turnare sapa autonivelanta; montare gresie protelanata + plinta pe terasa + marginea exterioara a terasei, imitatie de piatra, combinatie de nuante bej si maro intr-o glazura mata, caracterizata de rezistenta la inghet/dezghet, rezistenta la abraziune, rezistenta la patare, ignifuga, rezistenta la variatii de temperatura, cu expunere ridicata la socuri, incadrata in clasa de rezistenta la uzura PEI V, fiind cea mai intensa clasa de trafic recomandata pentru spatii de trafic intens circulate, clasa de antialunecare R12, dimensiune placa ceramica 33x50 cm, cel putin 8mm grosime; - adeziv flexibil pentru gresie, de exterior, pentru toate tipurile de placi ceramice, buna rezistenta la umiditate, variatii de temperatura si cicluri de inghet/dezghet; - reparatie margine terasa si montarea de balustrada metalica pentru sprijin si protectie; - dirijarea apelor pluviale la terasa;

Valoarea estimată fără TVA : 22.494,47  RON;

Condiții referitoare la contract:  Contractul va fi incheiat dupa data atribuirii si vor fi valabile pana la indeplinirea tuturor obligatiilor asumate. Valoarea totala a ofertei financiare, va fi exprimata in lei, cu TVA mentionata distinct si va fi justificata pe baza devizului de lucrari, conform normelor in vigoare, deviz ce va fi conform cu listele de cantitati din caietul de sarcini atasat. Va fi prezentata o oferta tehnica ce va respecta cerintele conform caietului de sarcini. Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice. Ofertele financiare care nu sunt sustinute de devize de lucrari conforme nu vor fi luate in considerare. Propunerea financiara trebuie corelata cu propunerea tehnica: toate cerintele autoritatii descrise in caietul de sarcini vor fi prevazute in propunerea financiara. Ofertantii trebuie sa prevada în cadrul ofertei resurse financiare suficiente pentru a îndeplini toate activitățile ce trebuie întreprinse de aceștia pentru a-și îndeplini în mod corespunzător obligațiile în cadrul contractului. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Se va constitui garantie de buna executie, in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului, fara TVA. Termenul de executie a lucrarii este de 30 de zile calendaristice de la comunicarea oridinului de incepere a lucrarilor;

Condiții de participare: Termenul de garantie pentru lucrarile executate este de 12 luni. Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face totodata dovada experientei similare, de minim 20.000 lei, fara TVA, prin prezentarea de contracte, la nivelul minim de un contract, maxim trei, procese verbale de receptie, orice alte documente constatatoare, dupa caz, precum si dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Operatorului care a prezentat oferta castigatoare, i se va solicita prezentarea certificatului de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat, eliberat de ANAF, precum si a certificatului de atestare fiscala privind plata obligatiilor restante catre bugetul local, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele minime specificate din caietul de sarcini si lista de cantitati. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele minime specificate din caietul de sarcini;

 Criterii atribuire: Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care a prezentat pretul total cel mai scazut si care intruneste conditiile cerute prin caietul de sarcini;


Termen limita primire oferte: 24.05.2019 14:00

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, sau la sediul SPAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura in plic inchis pana in data de 24.05.2019, orele: 14.00, iar informatiile suplimentare se pot solicita la adresa de email mentionata mai sus.


Caiet de sarcini și listă cantități

Formulare și centralizatoare

Declarații

Atribuit SC MALCONS - COM SRL pentru suma de 21.690,43 lei fără TVA