Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul - 75066 - Furnizare de medicamente

marți, 7 februarie 2017

Inapoi

Acest anunț a fost anulat prin anunțul de publicitate publicat pe SEAP cu nr. 75195/08.02.2017. Se va publica un nou anunț de publicitate în SEAP.

Anunț publicitate SEAP numărul
75066

Data publicării:
07.02.2017;

Tip anunț: Cumpărare directă;

Tip contract: Furnizare;

Denumire achiziție: Furnizare de medicamente;

Cod CPV: 33600000-6-Produse farmaceutice (Rev.2);

Descrierea contractului: Furnizare de medicamente necesare desfășurării activității cabinetelor medicale din cadrul Serviciilor din subordinea SPAS Constanța, respectiv Căminul pentru persoane vârstnice Constanța, Serviciului centrul social Constanța și Serviciul administrare creșe Constanța.

Valoarea estimata fără TVA: 61230.00 RON.

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii pe SEAP și va fi valabil până la 31.12.2017, urmând a-și produce efectele până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contract. MEDICAMENTELE VOR FI LIVRATE LUNAR PE BAZA COMENZII EMISĂ DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ TOATE MEDICAMENTELE TREBUIE SĂ AIBĂ TERMEN DE VALABILITATE DE CEL PUȚIN TREI LUNI, SĂ FIE AMBALATE ÎN AMBALAJUL ORIGINAL, ACESTA SĂ FIE INTACT, TABLETELE SĂ NU AIBĂ ASPECTUL MODIFICAT ( CULOARE, CONSISTENȚĂ), FIOLELE SĂ AIBĂ LICHIDUL CLAR , LIMPEDE, FĂRĂ FLOCOANE.

Condiții participare: Ofertanții vor prezenta certificatele constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al agentului economic corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens în condițiile legii. Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele minime specificate și să fie înscrise în catalogul electronic din SEAP. Oferta financiară se va prezenta la valoarea totală fără TVA și va cuprinde centralizarea valorilor ofertate pe tipuri de produse menționate în Anexa 1 a prezentului anunț. Oferta se va prezenta la valoarea totală conform Formularului de oferta F1 și sub forma Centralizatorului de tarife F2. Valabilitate ofertă - 60 de zile. Nu se acceptă oferte parțiale.

Criterii adjudecare: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul să achiziționeze prin catalogul electronic existent pe e-licitatii.ro de la operatorul economic care a prezentat prețul cel mai scăzut raportat la valoarea totală a ofertei; condițiile de furnizare a medicamentelor conform prevederilor legale cad în sarcina ofertantului de a le respecta și aplica în totalitate.

Termen limită primire oferte: 10.02.2017;

Informații suplimentare: Vizualizarea documentației se poate face accesând -  Anexa 1 .Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail office.spas.cta@gmail.com, unde se pot solicita și informații suplimentare, CU PRECIZAREA ADRESEI DE E-MAIL UNDE SĂ SE RĂSPUNDĂ SOLICITĂRII.