Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț privind înscrierea copiilor în creșele aflate în subordinea Direcției generale de asistență socială Constanța

vineri, 15 aprilie 2022

Inapoi

Anunț privind înscrierea copiilor în creșele aflate în subordinea Direcției generale de asistență socială Constanța - Direcția administrare creșe pentru anul școlar 2022 –2023
Pentru anul școlar 2022 –2023, înscrierile se vor desfășura în perioada 02.05.2022 – 31.05.2022.
Dosarul de înscriere în formă completă (cererea de înscriere împreună cu documentele obligatorii de înscriere), se depune în sistem on-line, la adresa pusă la dispoziție de Direcția generală de asistență socială Constanța: inscriericrese@dgas-ct.ro, începând cu data de 02.05.2021 ora 08:00. Cererile transmise după ora 16:00 sau în zilele nelucrătoare, vor fi înregistrate în următoarea zi lucrătoare.
Listele cu copiii admiși, în limita locurilor aprobate, se publică pe site-ul instituției și se afișează la sediul Direcției administrare creșe Constanța, în data de 01 august 2022.
În luna septembrie 2022, capacitatea totală a creșelor de stat din Constanța va fi  de 380 de locuri, până  la finalizarea  lucrărilor de reabilitare, modernizare și mansardare a Creșei nr.1 ( 90 de locuri) și a Creșei nr.2 ( 90 de locuri), atunci când capacitatea creșelor va crește cu încă 100 de locuri, urmând astfel a se ajunge la o capacitate totală de 480 de locuri.
Se preconizează ca în timpul anului școlar 2022-2023 să fie redeschise și aceste două creșe. Vor fi comunicate în spațiul public, în timp util, informații cu privire la acest aspect.
În creșe sunt integrați copii cu vârste între 10 luni și 3 ani. Numărul locurilor disponibile pentru anul școlar 2022-2023 se va stabili după centralizarea cererilor de  reînscriere și de transfer ce se depun în luna aprilie 2022. Numărul locurilor disponibile diferă de la un an școlar la altul, în funcție de numărul copiilor care părăsesc creșa pentru a frecventa învățământul preșcolar.
Numărul de locuri aprobate în fiecare creșă în parte poate fi influențat/redus în condițiile aplicării restricțiilor și măsurilor obligatorii luate, pe durată determinată, pentru perioada stării de urgență/alertă/epidemie, etc.

Creșele pentru care se depun cereri de înscriere în luna mai 2022, sunt:
-Creșa nr.1, Strada Adamclisi nr.1 (până la finalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și mansardare funcționează în incinta Școlii gimnaziale nr.6 “N.Titulescu” , Aleea Cameliei nr.2);
-Creșa nr. 5, Aleea Mimozelor nr.4;
-Creșa nr.13, Aleea Pelicanului nr.3, bl. AV29, parter;
-Creșa nr.18, Aleea Cutezătorilor nr.7, bl. D, parter;
-Creșa Licuricii, B-dul I.C.Brătianu, nr.50.

Pentru înscrierea copilului în creșă, pentru anul școlar 2022-2023, sunt obligatorii următoarele documente:
- cererea de înscriere tip;
-copie de pe certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
-copie a certificatului de naștere pentru frațiiminori, unde este cazul;
-copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, cu domiciliul sau reședința în Municipiul Constanța;
-adeverințe doveditoare privind locul de muncă (fie că există un contract de muncă în -derulare sau un contract de muncă suspendat pentru concediul de creștere a copilului)/frecventarea cursurilor la zi a unei unități de învățământ/decizia anuală de impunere pentru PFA/adeverință de șomaj, pentru fiecare dintre părinți/reprezentanții legali;
-adeverință de la unitățile de învățământ pentru frații care frecventează deja creșa, sau frecventează grădinița ori școala situate în apropierea creșei;
-pentru familiile monoparentale se atașează copie a sentinței judecătorești pentru încredințarea minorului/certificat de deces, act notarial care să demonstreze că minorul se află întreținerea părintelui/reprezentantului legal al copilului;
-pentru cazurile sociale se atașează anchetă socială;
-declarație pe proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal cu privire la consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
Fiecare cerere de înscriere în creșă, după verificarea documentelor din dosarul de înscriere, primește un punctaj, în urma aplicării criteriilor de departajare.

Criterii de departajare:
1.Ordinea depunerii cererii de înscriere:
- primele două zile lucrătoare din luna mai   – 5 puncte;
- următoarele 5 zile lucrătoare din luna mai – 4 puncte;
- următoarele 5 zile lucrătoare din luna mai – 3 puncte;
- următoarele 5 zile lucrătoare din luna mai – 2 puncte;
- ultimele zile lucrătoare din luna mai          – 1 punct.
2.Vârsta de 2 ani a copilului raportată la luna decembrie a anului în curs:
- septembrie - 10 puncte;
- octombrie  -   8 puncte;
- noiembrie  -   6 puncte;
- decembrie -   4 puncte.
3.Adeverință doveditoare privind locul de muncă/frecventarea cursurilor la zi a unei unități de învățământ/decizia anuala de impunere pentru PFA/adeverință de șomaj-5 puncte pentru una dintre situații, pentru fiecare părinte.
4.Frați care frecventează deja creșa, sau frecventează grăđinița sau școala situate în apropierea creșei dovedit prin adeverință emisă de unitatea de învățământ- 1 punct.
5.Copii gemeni, tripleți- 1 punct.
6.Familie monoparentală (se atasează sentința judecătorească pentru încredințarea minorului/certificat de deces, act notarial care sa demonstreze ca are în întreținere copilul-5 puncte.
7.Cazuri sociale-se atașează ancheta socială-5 puncte.
Criteriu eliminatoriu : Nu se vor lua în calcul cererile părinților/reprezentanților legali care nu au domiciliul/reședința în municipiul Constanța.

Notă:
Este necesar ca trimiterea email-urilor în prima zi de înscriere să se facă începând cu ora 08.00, email-urile primite înainte de ora 08.00 nu vor fi luate în considerație.
Se solicită ca, în momentul trimiterii on-line a dosarului de înscriere, în subiectul sau titlul email-ului să fie menționate atât numele și prenumele copilului, cât și creșa pentru care se solicită înscrierea.
Nu se vor lua în considerare și nu vor fi punctate documentele trimise ulterior în vederea completării dosarului de înscriere.