Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1078614 - Achiziția serviciului de întreținere și service acvarii cu apa dulce

marți, 14 mai 2019

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Servicii;

Denumire contract:  Achiziția serviciului de întreținere și service acvarii cu apa dulce

Cod și denumire CPV : 50800000-3 - Diverse servicii de întreținere și de reparare (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezinta achizitia serviciului de intretinere si service acvarii cu apa dulce, necesar DGAS Constanta, respectiv Directiei administrare crese (6 acvarii, cate unul pentru fiecare cresa: 5 acvarii de 120 l si un acvariu de 360 l) si Caminului pentru persoane varstnice Constanta (1 acvariu 268 l). Valoarea estimata a achizitiei pana la 31.12.2019 este de 15.895 lei fara TVA (15.360 lei fara TVA crese + 535 lei fara TVA Camin); autoritatea isi rezerva dreptul de a prelungi contractul pe o perioada de 4 luni (ianuarie-aprilie 2020), in limita existentei disponibilitatii fondurilor bugetare. Valoarea estimata a eventualei prelungiri este de 4280 lei fara TVA.

Valoarea estimată fără TVA :15.895,00  - 20.175,00  RON

Condiții referitoare la contract:  Contractul se va incheia dupa data atribuirii si va fi valabil pana la 31.12.2019, prevazandu-se posibilitatea prelungirii pe o perioada de 4 luni (ianuarie-aprilie 2020), in limita existentei disponibilitatii fondurilor bugetare. Contractul se va incheia pentru o prestare pe luna pentru fiecare dintre cele 6 sedii ale Directiei administrare crese, respectiv pentru sediul Caminului pentru persoane varstnice. La cererea beneficiarului si pe cheltuiala acestuia, se pot inlocui componentele defecte, in urma constatarii gratuite facute de prestator. Oferta va fi prezentata in preturi unitare, fara TVA; valoarea totala va fi exprimata in lei, cu TVA mentionata distinct, conform formularului de oferta atasat.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii. Vor face totodata dovada neicadrarii in situatiile de excludere prevazute la art. 59, 60, 164, 167 din Legea 98/2016.

 Criterii atribuire: Criteriul de atribuire il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele conforme necesitatii autoritatii contractante.

Data limita depunere oferta:
16.05.2019 16:00

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura, in plic inchis, pana in data de 16.05.2019, orele. 16.00.

ERATĂ

Modele declarații

Formular oferta și centralizator

Atribuit SC EXITO SRL pentru suma de 15.280 lei fără TVA