Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1077893 - Achizitia serviciilor de amenajare si intretinere spatii verzi pentru perioada mai-noiembrie 2019, cu posibilitatea de prelungire pe inca 2 luni (martie – aprilie 2020)

vineri, 10 mai 2019

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Servicii;

Denumire contract:  Achizitia serviciilor de amenajare si intretinere spatii verzi pentru perioada mai-noiembrie 2019, cu posibilitatea de prelungire pe inca 2 luni (martie – aprilie 2020);

Cod și denumire CPV : 77310000-6 - Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)

Descriere contract: Achizitia serviciului de amenajare si intretinere spatii verzi, conform specificatiilor tehnice anexate prezentului anunt. Valoarea estimata este de 53.940,70 lei fara TVA, valoare in functie de care se vor elebora si evalua ofertele, iar valoarea de 13.646 lei fara TVA reprezinta posibila prelungire pe inca 2 luni (martie - aprilie 2020), in limita disponibilitatii fondurilor bugetare. Operatorii economici interesati vor prezenta oferta financiara pana la data de 30.11.2019, avand o valoare maxima estimata de 53.940,70 lei fara TVA;

Valoarea estimată fără TVA : 67.586,70  RON;

Condiții referitoare la contract:  Contractul se va incheia dupa data atribuirii pe perioada de mai-noiembrie 2019, cu posibilitatea de prelungire pe inca 2 luni (martie – aprilie 2020), conform cerintelor tehnice atasate prezentului anunt. Oferta va fi prezentata in preturi unitare, fara TVA; valoarea totala va fi exprimata in lei, cu TVA mentionata distinct. Valabilitatea ofertei: 120 zile. Nu se accepta oferte partiale. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Se va constitui garantie de buna executie, in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului, fara TVA. Oferta va fi prezentata detaliat pentru fiecare tip de operatiune in parte. Toate substantele folosite sunt incluse in pretul intretinerii;

Condiții de participare: Operatorii economici vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face totodata dovada experientei similare de minim: 53.000 lei fara TVA, precum si a neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016;

 Criterii atribuire: Criteriul de adjudecare il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante;


Termen limita primire oferte: 13.05.2019 16:00

Informații suplimentare: Ofertele vor fi transmise pana in data de 14.05.2019, orele 16:00, la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro , unde pot fi solicitate si eventuale clarificari necesare.


Specificații tehnice

Formulare și centralizator

Declarații

Atribuit SC ART INVEST TRADE SRL pentru suma de 13.646 lei fără TVA