Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1283637 - Servicii de mentenanță la sistemul de interfonie al Căminului pentru persoane vârstnice

joi, 7 aprilie 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Servicii;

Denumire contract: Servicii de mentenanță la sistemul de interfonie al Căminului pentru persoane vârstnice 

CPV și denumire: 42961100-1 - Sisteme de control al accesului (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezinta mentenanta sistemului de interfonie din dotarea Caminului pentru persoane varstnice, serviciile necesare fiind urmatoarele: - verificari si probe lunare pentru buna functionare a echipamentelor; - stabilirea si remedierea defectelor semnalate de beneficiar; - deplasare in cel mai scurt timp de la solicitare (max 48 -72 ore); - prioritate in programarea interventiilor; - inlocuirea pieselor defecte contra cost; - furnizarea pieselor de schimb intr-un interval de timp cat mai scurt. Valoarea estimata a contractului pentru perioada mai - decembrie 2022 este de 2545.16 ron fara TVA. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pentru o perioada de maxim 4 luni (ianuarie - aprilie 2023), in limita existentei disponibilitatii financiare, valoarea estimata a eventualei prelungiri fiind 1227.08 lei fara TVA, in limita fondurilor bugetare disponibile.

Valoare estimata: 2.454,16  - 3.681,24  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia pentru perioada mai-decembrie 2022. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pentru o perioada de maxim 4 luni (ianuarie - aprilie 2023), in limita existentei disponibilitatii financiare. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Valabilitatea ofertei va fi de 60 de zile. Nu se accepta oferte partiale. Oferta va fi prezentata in preturi unitare fara TVA si la valoarea totala cu TVA, care va fi evidentiata distinct si se va depune completand formularele atasate prezentului anunt (formular de oferta si centralizator de preturi).

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face totodata dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164,165,167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Criterii atribuire: "Pretul cel mai scazut", pentru ofertele corespunzatoare cerintelor si necesitatii autoritatii contractante

Informații suplimentare: Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro sau la sediul DGAS din Str. Unirii nr. 104, pana la data de 15.04.2022, ora 16:00.

Modele declarații

Formular ofertă și centralizator