Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul - 75064 - Furnizare consumabile medicale

marți, 7 februarie 2017

Inapoi

Acest anunț a fost anulat prin anunțul de publicitate publicat pe SEAP cu nr. 75196/08.02.2017. Se va publica un nou anunț de publicitate în SEAP.

Anunț publicitate SEAP numărul
75064

Data publicării:
07.02.2017;

Tip anunț: Cumpărare directă;

Tip contract: Furnizare;

Denumire achiziție: Furnizare consumabile medicale.

Cod CPV: 33140000-3-Consumabile medicale (Rev.2)

Descrierea contractului: Furnizare de consumabile medicale necesare desfășurării activității Serviciilor din subordinea SPAS Constanța, respectiv Căminul pentru persoane vârstnice Constanța, Serviciului centrul social Constanța, Serviciul administrare creșe Constanța, Cantina de ajutor social Constanța, Cantina de ajutor social Palazu Mare.

Valoarea estimata fără TVA: 64955.00 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii pe SEAP și va fi valabil până la 31.12.2017, urmând a-și produce efectele până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contract. Produsele vor fi livrate lunar, pe baza comenzii emise de autoritatea contractantă, în funcție de necesități. Produsele respective trebuie să aibă termen de valabilitate de cel puțin 3 luni, să fie ambalate corespunzător, ambalajul să fie intact, sigilat, curat. Dezinfectanții trebuie să se regăsească în lista de biocide aprobată de Ministerul Sănătății.

Condiții participare: Ofertanții vor prezenta certificatele constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al agentului economic corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens în condițiile legii. Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele minime specificate și să fie înscrise în catalogul electronic din SEAP. Oferta financiară se va prezenta la valoarea totala fără TVA și va cuprinde centralizarea valorilor ofertate pe tipuri de produse menționate în Anexa 1 a prezentului anunț. Oferta se va prezenta la valoarea totală conform Formularului de oferta F1 și sub forma Centralizatorului de tarife F2 Valabilitate oferta - 60 de zile

Criterii adjudecare: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul să achiziționeze prin catalogul electronic existent pe e-licitatii.ro de la operatorul economic care a prezentat prețul cel mai scăzut raportat la valoarea totală a ofertei; condițiile de furnizare a consumabilelor medicale conform prevederilor legale cad în sarcina ofertantului de a le respecta și aplica în totalitate.

Termen limită primire oferte: 10.02.2017;

Informații suplimentare: Vizualizarea documentației se poate face accesând  Anexa 1 .  Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail office.spas.cta@gmail.com, unde se pot solicita și informații suplimentare, CU PRECIZAREA ADRESEI DE E-MAIL UNDE SĂ SE RĂSPUNDĂ SOLICITĂRII.