Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1282263 - Echipament de rețea

luni, 4 aprilie 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Furnizare;

Denumire contract: Echipament de rețea

CPV și denumire: 32420000-3 - Echipament de retea (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul achizitiei consta in achiziționarea de componente de retea astfel : Rack echipament retea, 12 buc. - Cleste sertizat, 1 buc. - Trusa surubelnite, 1 buc. - Cleste dezizolat, 1 buc. - Cleste punch down, 1 buc. - Microfon conferinta, 1 buc. - Tester cablu UTP/telefonie, 1 buc. - Cablu UTP, rola 305 M, 1 buc. - Mufe UTP RJ45, 500 buc. - Mufe telefonie RJ12, 100 buc. - Adaptor mama-mama RJ45, 50 buc. - Adaptor RJ45 8P8C mama 2x mama 8P8C mama, 20 buc.

Valoare estimata: 6.406,01  RON

Condiții referitoare la contract: Se vor intocmi doua facturi fiscale dupa cum urmeaza : O factura fiscala va contine urmatoarele produse: - Rack echipament retea, 12 buc. - Cleste sertizat, 1 buc. - Trusa surubelnite, 1 buc. - Cleste dezizolat, 1 buc. - Cleste punch down, 1 buc. - Microfon conferinta, 1 buc. - Tester cablu UTP/telefonie, 1 buc. A doua factura fiscala va contine urmatoarele produse: - Cablu UTP, rola 305 M, 1 buc. - Mufe UTP RJ45, 500 buc. - Mufe telefonie RJ12, 100 buc. - Adaptor mama-mama RJ45, 50 buc. - Adaptor RJ45 8P8C mama 2x mama 8P8C mama, 20 buc. Prețul din propunerea financiara se exprima in lei fara TVA cu 2 zecimale și va reprezenta valoarea totală pentru cantitățile ce se vor atribui. Oferta va fi intocmita conform formularului de oferta atasat. Oferta va avea o valabilitate de 120 zile. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului produsele trebuie sa corespunda din punct de vedere cantitativ si calitativ cu standardele si normativele specifice in vigoare la data furnizarii. Furnizorul va livra produsele la sediul beneficiarului conform comenzilor emise de catre beneficiar. Ofertantii trebuie sa prezinte carcateristici tehnice pentru produsele ofertate care sa fie conforme cu specificatiile tehnice din atasament.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Nu se accepta oferte alternative sau partiale.

Criterii atribuire: Criteriul de adjudecare il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante.

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, pana la data de 11.04.2022, ora 16:00.

Formular ofertă și centralizator

Modele declarații

Caracteristici tehnice