Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 91954 - Achiziție de furnizare de jaluzele verticale

luni, 8 mai 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Furnizare;

Denumirea achiziție: Furnizare de jaluzele verticale, cu accesorii, montaj și transport incluse în preț;

CPV: 39515440-1-Jaluzele verticale (Rev.2);

Descrierea contractului: Achiziție de jaluzele verticale, pentru dotarea creșelor și clubului pentru pensionari din Str. Ștefan cel Mare nr. 79, din subordinea SPAS Constanța. Jaluzelele trebuie să prezinte următoarele caracteristici: dimensiune lamelă: 127 mm, confecționate din material textil, greutate material: 245 gr/mp, grosime material: 0,40 mm, opacitate 75%, tratate antistatic și antibacterian, ignifugate, confecționate din material care se curată ușor, cu o cârpa umedă, culori diverse, pastelate, șina din aluminiu, accesorii, montaj, transport incluse în preț, garanție 3 ani. Pentru cele cinci creșe din subordinea Administrației Creșelor Constanța este necesară achiziția a 650 mp de jaluzele verticale, iar pentru clubul de pensionari, 22 mp;

Valoarea estimată fără TVA: 31584.00 RON;

Condiții contract: Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de jaluzele verticale, cu accesorii, montaj și transport incluse în preț. Culoarea se va alege ulterior prezentării ofertei financiare, din paleta de culori a furnizorului. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA; valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct și va fi întocmită conform formularului de oferta atașat. Oferta va fi postată în catalogul electronic SEAP și va avea o valabilitate de 60 zile. Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP și va fi valabil până la îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract. Livrarea și montajul se vor realiza la sediile autorității contractante pentru care se realizează achiziția, ce se vor specifica în contract;

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP, vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada experientei similare, precum și a neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016;

Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire a contractului îl reprezintă "prețul cel mai scăzut", pentru ofertele conforme specificațiilor și necesității autorității contractante;

Termen limită primire oferte: 10.05.2017;

Informații suplimentare: Ofertele vor fi transmise până în data de 10.05.2017, la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, unde pot fi solicitate și eventuale clarificări sau informații suplimentare.

Formulare

Atribuit către: SC CONCEPT DESIGN BALCANIC SRL;
Valoare: 28.224 lei fără TVA.