Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1257637 - Servicii de curățare hote

miercuri, 24 noiembrie 2021

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Servicii;

Denumire contract: Servicii de curățare hote

CPV și denumire: 50532000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)

Descriere contract: Numărul de hote ce necesită serviciul de curățare: 3 buc (din dotarea Căminului pentru persoane vârstnice Constanța) Serviciul de curățare pentru hote constă în: - operațiuni de spălare și curățare hote; - operațiuni de curățare filtre; - revizie motor UE de evacuare.

Valoare estimata: 6.558,00  RON

Condiții referitoare la contract: Prețul din propunerea financiara se exprima in lei fara TVA cu 2 zecimale și va reprezenta valoarea totală pentru cantitățile ce se vor atribui. Oferta va fi intocmita conform formularului de oferta atasat. Oferta va avea o valabilitate de 120 zile.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Nu se accepta oferte alternative sau partiale.

Criterii atribuire: Criteriul de adjudecare il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante.

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, pana la data de 02.12.2021.

Formular ofertă și centralizator

Modele declarații