Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 89530 - achiziția serviciilor de medicină stomatologică

miercuri, 26 aprilie 2017

Inapoi

Serviciul Public de Asistență Socială Constanța, cu sediul în Str. Unirii nr. 104, tel. 0341/180102, organizează în data de 05.05.2017 orele 15:00, procedura simplificată proprie privind atribuirea contractului având ca obiect achiziția de servicii de medicină stomatologică, cod CPV 85121200-5.

Astfel, persoanele interesate sunt invitate să transmită ofertă la sediul autorității contractante, până în data de 05.05.2017, orele 14:30, în vederea atribuirii contractului.

Tip anunț: Anexa 2B;

Tip contract: Servicii;

Denumirea achiziție: Achiziția serviciilor de medicină stomatologică;

CPV: 85121200-5-Servicii prestate de medici specialiști (Rev.2);

Descrierea contractului: Obiectul contractului îl reprezintă achiziția serviciilor prestate de un medic stomatolog, care să își desfășoare activitatea 4 ore/săptămâna conform programului stabilit intre parți;

Activități:
- acordare la Căminul Pentru Persoane Vârstnice de consultații medicale de specialitate și manoperă tratamentelor stomatologice, gratuit, excepție făcând serviciile care se fac în laboratoarele speciale, beneficiarilor cazați în cămin;
- își asumă responsabilitatea pentru calitatea serviciilor furnizate;
- răspunde profesional pentru serviciile efectuate, conform dispozițiilor legale în vigoare;
- folosește corespunzător aparatura, instrumentarul și dotările din cabinet;
- colaborează cu tehnicianul dentar privind transportul amprentelor si al lucrărilor.

Valoarea estimata fără TVA: 10084.03 RON;

Condiții contract: Contractul se va încheia pentru o perioada de 12 luni. Oferta va fi prezentată în lei (exclusiv TVA și inclusiv TVA), conform Formularului de ofertă atașat, va cuprinde valoarea totală a serviciilor solicitate conform cerințelor prezentate și va fi valabilă 60 zile;

Condiții participare: Ofertantul va trebui sa facă dovada că serviciile vor fi prestate de un medic cu competențe în domeniu (diplome, certificări, atestări, etc.) și că nu se află în niciuna din situațiile de excludere prevăzute la articolele nr. 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016;

Criterii adjudecare: Criteriul ce stă la baza atribuirii contractului îl reprezintă "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele corespunzătoare necesitații autorității contractante;

Termen limită primire oferte: 05.05.2017;

Informații suplimentare: Ofertele se vor depune în plic închis, la sediul autorității contractante din Str. Unirii nr. 104, camera 1, până în data de 05.05.2017, orele 14:30.


Formulare

Act adițional număr 22343/09.05.2018 în valoare de 1000 lei - CMI Palaghiu Iuliana