Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1394711 - Achizitia de materiale necesare reparatiilor si renovarii spatiilor locative libere din campusul Henri Coanda.

joi, 9 noiembrie 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Achizitia de materiale necesare reparatiilor si renovarii spatiilor locative libere din campusul Henri Coanda.

CPV și denumire: 44400000-4 - Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)

Descriere contract : Obiectul achizitiei il reprezinta achizitia de materiale necesare reparatiilor si renovarii spatiilor locative libere din campusul Henri Coanda. Valoarea estimată a achiziției este de 33.095,27 lei fără TVA.

Valoare estimata: 33.095,27  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va încheia după data atribuirii și va fi valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor.Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA (format cu două zecimale). Valoarea totală va fi exprimată în lei fara TVA. Oferta va fi întocmită conform formularului de oferta din prezentul anunt si formularului ce cuprinde caracteristicile tehnice. Valabilitatea ofertei este de 120 de zile. Transportul produselor intră în sarcina furnizorului, fără costuri suplimentare din partea achizitorului; produsele trebuie să corespundă din punct de vedere calitativ și cantitativ cu cerințele autorității contractante.

Conditii de participare: Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, prin prezentarea formularelor atașate. Nu se acceptă oferte parțiale sau alternative. Termenul de livrare al produselor ce fac obiectul contractului este de maxim 5 zile de la data comunicarii comenzii. Furnizorul va livra produsele intr-o singura transa, în locatia desemnata de catre beneficiar in comanda.

Criterii de atribuire: Criteriul de adjudecare il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante.

Modelele de formulare pot fi vizualizate accesand link-ul : http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/librarie-documente-spas/spas-achizitii/modele-formulare-(3).docx?sfvrsn=2 ( modele formulare ) , copiindu-l, inserandu-l in browser si apasand tasta "enter" apoi.

Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail: achizitii@dgas-ct.ro sau la sediul DGAS Constanța din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – Registratura și Relații cu publicul si Evaluare Inițială, în plic închis până la data de 13.11.2023, ora 16.00 , iar informatiile suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail mentionata mai sus.