Casare Autovehicule

Programul privind casarea autovehiculelor uzate din Municipiul Constanța

  Program inițiat de GUVERNUL ROMÂNIEI prin MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR implementat de ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU în parteneriat cu MUNICIPIUL CONSTANȚA.

ACTUALIZARE
02.11.2022 Comunicat de presă Administrația Fondului pentru Mediu detalii aici

11.10.2022 Comunicat de presă Administrația Fondului pentru Mediu detalii aici

Procesul de înregistrare se va desfășura online începând de vineri, 14 octombrie, ora 10.00, formularul de înregistrare se află la finalul acestui set de instrucțiuni.

Datele necesare pentru înregistrare

 • Nume (numele de familie așa cum este înscris în actul de identitate)

 • Prenume (prenumele complet așa cum este înscris în actul de identitate)

 • CNP (Cod Numeric Personal)

 • Număr de înmatriculare autovehicul (numărul complet așa cum este înscris pe placa de înmatriculare, fără spații între semne)

 • Serie caroserie (adică serie șasiu sau VIN - Vehicle Identification Number)

  Programul este destinat exclusiv persoanelor fizice.

  Prin completarea și transmiterea formularului vă exprimați interesul cu privire la participarea în programul privind casarea autovehiculelor uzate și acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

  Programul are caracter multianual, iar alocarea sumei din bugetul local pentru derularea programului se va face în funcție de disponibilitățile bugetare pentru fiecare an.

  Soluționarea cererilor de obținere a stimulentului pentru casare pentru anul în curs se va realiza respectând ordinea rezultată în urma acestui proces de înregistrare, fiecare formular având data, ora, minutul și secunda când a fost trimis.

  Numărul cererilor soluționate va fi în limita bugetului alocat pentru anul în curs, restul înregistrărilor urmând a face obiectul unor alte sesiuni de finanțare în funcție de disponibilitățile bugetare ulterioare.

  După finalizarea procesului de înregistrare și stabilirea bugetului pentru anul 2022, vom publica tabelul ce va conține numărul înregistrării, data și ora înregistrării, inițialele numelui și prenumelui, ultimele 2 cifre ale Codului Numeric Personal, precum și ultimele 3 semne ale numărului de înmatriculare al autovehiculului.

  Persoanele fizice ce se vor identifica pe listă vor continua procesul de înregistrare în program prin depunerea cererii și a documentelor justificative, fie online la cereri.primaria-constanta.ro, fie la Centrul de Informare pentru Cetățeni din incinta City Park Mall. Detaliile privind depunerea cererii și a documentelor justificative le vom anunța odată cu publicarea listei sus amintite.

   Dacă în urma procesării cererilor și a documentelor justificative vor fi identificate persoane fizice sau autovehicule care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate, locul acestora va fi luat de următoarele persoane înregistrate în ordine cronologică până la epuizarea bugetului alocat.

  Criteriile de eligibilitate și obligațiile ce decurg din participarea la acest program așa cum au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, respectiv decizii ale Președintelui Administrației Fondului pentru Mediu (detalii aici https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.php) sunt următoarele:

1. Îmi exprim acordul pentru participarea prin intermediul UAT Municipiul Constanța la Programul privind casarea autovehiculelor uzate;

2. Cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că îndeplinesc criteriile de eligibilitate conform Programului privind casarea autovehiculelor uzate:

 • - sunt persoană fizică cu domiciliul/reședința pe raza teritorială a UAT Municipiul Constanța;

 •  - dețin în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele meu de cel puțin 5 ani ce se află în evidențele fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanța;

 • - nu am obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuțiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

 • - nu am obținut şi nu sunt pe cale să obțin finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Programul privind casarea autovehiculelor uzate;

 • - nu sunt condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

3. Cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că autovehiculul uzat pe care îl dețin în proprietate îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • - este înregistrat în evidențele fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanța;

 • - la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației;

 • - are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;

 • - conține componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație).

4. Îmi iau angajamentul:

a) că nu voi achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 4 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare

b) să predau spre casare autovehiculul uzat cu care particip în Program către un colector autorizat să desfășoare activități de colectare, colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Legii nr. 212/2015 cu modificările şi completările ulterioare, după data lansării sesiunii de înscriere prin Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu;

c) să pun la dispoziția UAT Municipiul Constanța dovada casării;

d) să radiez autovehiculul uzat din circulație și din evidențele fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanța;

e) să pun la dispoziția UAT Municipiului Constanța certificatul de radiere al autovehiculului uzat.

  Vă rugăm să completați formularul numai dacă îndepliniți condițiile de eligibilitate și sunteți de acord cu obligațiile ce vă revin prin participarea la program.
   Responsabilitatea pentru corectitudinea și acuratețea datelor vă aparține. Înregistrările cu date incomplete sau incorecte nu vor fi luate în considerare.

Informare GDPR