Anunturi - Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Detalii Ştire

ANUNȚ ANGAJARE SC CONFORT URBAN

luni, 17 octombrie 2022

Inapoi
1 mic

 „S.C. Confort Urban S.R.L.”, cu sediul în Constanţa, Str. Vârful cu Dor nr.10, anunţă selecţie de dosare, în vederea participării la examen/concurs pentru ocuparea unui post de tehnician cadastru în cadrul Serviciului Proiectare

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

-absolvent/ă de studii superioare și să deţină diploma de licenta;

-absolvent/ă de cursuri în domeniul topo-cadastru;

Condiții generale:

-Să deţină cunoştinţe în domeniul operării calculatoarelor (cunoaşterea programelor Microsoft Office- Word, Excel, PowerPoint, Autocad, Topolt, Proflt, Toposys, etc.).

-Cunostinte GIS

-Buna capacitate de comunicare

-Experiența si buna cunoastere a mecanismelor institutionale si procedurile aferente derulării acestora și a prevederilor legale în domeniu

-Constituie avantaj experiența în domeniul construcțiilor  

În vederea selecţiei, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente :

-        Diploma de studii (copie conformă cu originalul);

-        Actul de identitate (copie conformă cu originalul);

-        Carnet de munca/Adeverinţe de vechime (copie conformă cu originalul);

-        CV (în original);

-        Adeverinţă medicală (în original);

-        Cazier judiciar (în original).

Dosarele se depun la sediul societăţii, etj.1, la Biroul Resurse Umane, până pe data de 24.10.2022, ora 14.

Data concursului: 31.10.2022, ora 9.00 – proba scrisa

                             01.11.2022, ora 9.00 – proba pratica

Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0241/672299, tasta 7.”

Bibliografie tehnician cadastru:

1.Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 (*actualizat*)

3.Ordinul nr. 534/2001 al ministrului administraţiei publice privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificările şi completările ulterioare.

4.Măsurători terestre - Fundamente vol.l, modulul C - Topografie, BUCUREŞTI, MATRIX ROM, 2002.

5. Măsurători terestre - Fundamente' vol.ll, modulul E - Cadastru, BUCUREŞTI, MATRIX ROM, 2002.

6. Măsurători terestre - Fundamente' voI.III, modulul 1, BUCUREŞTI, MATRIX ROM, 2002.

7. Ghid de rezolvare a problemelor de topografie, R. Manea, D. Iordan, M. C. Călin, Cartea Universitară, Bucureşti, 2007.

8. Topografie şi desen tehnic, C. Deaconescu, D. Anghelina, A. Barsan, A. lonasec, 1. Vieru, Z. Metes, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1979.

9.Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme, indicativ NP 24-97, din 28.11.1997