Anunturi - Arhivă
 • Afiseaza filtre
  • Selecteaza data:
  • Selecteaza categoria:
  • Selecteaza tipul:

Detalii Ştire

A N U N Ţ ocupare posturi vacante în cadrul OMD MAMAIA -CONSTANȚA ​

joi, 8 iunie 2023

Inapoi

Asociația Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța cu sediul situat în Constanța, strada Răscoala 1907 nr. 4, organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe durata nedeterminată, din cadrul:

 • Compartimentului SECRETARIAT- FUNCTIA SECRETAR ADMINISTRATIV
 • Compartimentului JURIDIC- CONSILIER JURIDIC
 • Compartimentului MEDIA - FUNCȚIA SPECIALIST ÎN RELAȚII PUBLICE

Conditii generale si specifice:

 1. FUNCȚIA SECRETAR ADMINISTRATIV
 • Studii absolvent de studii superioare cu diploma de licenta;
 • Cunoștinte de limba engleză – nivel avansat;
 • Cunoștinte foarte bune de utilizare a calculatorului (MS Office: Word, Excel, Power Point, Outlook, Access);
 • Experiența în domeniul administrației publice locale și/sau centrale constituie avantaj;
 • Cunoștinte generale despre asociații și fundații, organizații de management al destinației

   

 1. FUNCȚIA CONSILIER JURIDIC

   

 • Studii absolvent de studii superioare cu diplomă de licentă;
 • Cunoștinte de limba engleza – nivel avansat;
 • Cunoștinte foarte bune de utilizare a calculatorului (MS Office: Word, Excel, Power Point, Outlook, Access);
 • Cunoștinte generale despre asociatii si fundatii, organizatii de management al destinatiei;
 • Cunoștinte generale despre achizitii publice
 1. FUNCȚIA SPECIALIST ÎN RELAȚII PUBLICE
 • Studii absolvent de studii superioare cu diploma de licenta;
 • Cunoștinte de limba engleză – nivel avansat;
 • Cunoștinte foarte bune de utilizare a calculatorului (MS Office: Word, Excel, Power Point, Outlook, Access);
 • Cunoștinte generale despre asociații și fundații, organizații de management al destinației
 • Experienta în mass media scrisă și audio vizual;
 • Cunoștinte generale despre accesul la informatii de interes public Legea nr. 544/2001;
 • Cunoștinte generale despre destinatia turistica Mamaia Constanta (istorie geografie).

Tipul probelor de examinare:probă scrisă şi interviu.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatura este Luni 12 iunie 2023 ora 18:00.

După expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, comisia de selectie si examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate. Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.

Calendarul desfășurării probelor de examinare

Miercuri 14 iunie 2023 ora 12:00 – 13:00 proba scrisa

Miercuri 14 iunie 2023 ora 15:00 anunt rezultate

Termenul de depunere a contestatiilor este de 24 de ore,  pana joi 15 iunie 2023 ora 15:00.

Termenul de solutionare a contestatiilor este joi 15 iunie 2023 ora 17:00

Vineri 16 iunie 2023 incepand cu ora 12:00 –proba interviu

Vineri 16 iunie 2023 ora 16:00 – anuntarea rezultatelor interviului

Vineri 16 iunie 2023 ora 17:00 – raportul final al concursului

Locul unde se depun dosarele de înscrierea la proba de examinare

Dosarele de candidatură se depun personal la sediul administrativ Asociației Organizatia de Management al Destinatiei Mamaia-Constanta situat in Constanta strada Nicolae Titulescu nr.32 parter cu subiectul „Pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de .........................”.

Dosarele de înscriere vor conţine în mod obligatoriu :

•           cererea de înscriere la concurs (conform model)

•           CV – model europass;

•           act de identitate - copie;

•           diplome studii şi documente ce atestă efectuarea unor specializări – copie;

•           documente care sa ateste experienta in domeniu, extras din REVISAL;

•           notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

•           cazier judiciar.

Bibliografia și tematica concursului

 1. FUNCȚIA SECRETAR ADMINISTRATIV
 1. OG nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. ORDONANŢĂ Nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificarile si completarile ulterioare
 3. HOTĂRÂRE nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice cu modificarile si completarile ulterioare
 4. ORDIN nr. 1.293 /2022 pentru aprobarea Procedurii de avizare a organizațiilor de management al destinației

   

  2.        FUNCȚIA CONSILIER JURIDIC

  a)    OG nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare

  b)    ORDONANŢĂ Nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificarile si completarile ulterioare

  c)    HOTĂRÂRE nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice cu modificarile si completarile ulterioare

  d)    ORDIN nr. 1.293 /2022 pentru aprobarea Procedurii de avizare a organizațiilor de management al destinației

 5. Constitutia Romaniei
 6. Legea nr. 98/2016 privind achiztiile publice cu modificarile si completarile ulterioare
 7. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

3.    FUNCȚIA SPECIALIST ÎN RELAȚII PUBLICE

a)    OG nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare

b)    ORDONANŢĂ Nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificarile si completarile ulterioare

c)    HOTĂRÂRE nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice cu modificarile si completarile ulterioare

d)    ORDIN nr. 1.293 /2022 pentru aprobarea Procedurii de avizare a organizațiilor de management al destinației

 1. Strategia de dezvoltare si promovare a turismului în Municipiul Constanta publicată pe www.primaria-constanta.ro
 2. Istoria și geografia stațiunii Mamaia, istoria și geografia stațiunii Constanta, site www.wikipedia.org

Date de contact:

Numărul de telefon pentru informații 0733 859 779 (mesaje WhatsApp)