Legislație

Actele normative pot fi consultate pe http://legislatie.just.ro/

1. Legea nr. 50/1991 republicată și modificată privind autorizarea executării lucrărilor de construcție; 

2. HCLM 184 / 31.07.2013 privind îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, protecţia mediului, întreţinere şi înfrumuseţare a municipiului Constanţa

3. Legea nr.61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială a ordinii publice;

4. O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată;

5. HCLM 134/22.04.2016 modificată regulament privind organizarea şi funcționarea teraselor de alimentație publică; (244/2010)

6. HCLM 135/22.04.2016 modificată regulament privind organizarea şi funcționarea  activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa; (244/2010)

7. HCLM 136/22.04.2016 modificată regulament privind organizarea şi funcționarea  activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță; (244/2010)

8. Legea nr.12/1990 republicată privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;

9. HCLM nr. 389/24.08.2000 modificata si completata privind stabilirea unor reguli de cresterea pasarilor si animalelor pe raza administrativ teritoriala a municipiului Constanta;

10. Legea nr. 325 / 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică

11. HCLM 260 / 11.11.2010 privind regulamentul de signalistică;

12. Legea nr. 15 / 2016 privind modificarea și completarea Legii 349 / 2002 pentru prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun;

13. Legea 54 / 2012 privind desfășurarea activităților de picnic;

14. Legea nr. 188/1999 republicată şi actualizată privind statutul funcţionarilor publici;

15. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

16. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;

17. Legea 155/2010 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale;

18. O.G nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite;

19. Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

20. Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes  public;

21. H.G. 1332/2010 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

22. OG 27/2002 privind aprobarea Legii nr. 233/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

23. Legea 38 din 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;

24. Legea 54 din 2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic;

25. Legea 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

26. Legea 677 din 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

27. OG. 2 din 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

28. OUG. 19 din 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă.