Regulamentul de funcționare

Direcția Poliția Locală Constanța este organizată şi funcţionează în baza Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanţa nr. 58/10.02.2011 şi a atribuţiilor prevăzute de Legea nr.155/2010, republicată, a poliției locale și a HG nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, ca structură funcţională cu caracter permanent, fiind o direcție specializată, fără personalitate juridică, subordonată Primarului municipiului Constanţa în calitate de ordonator principal de credite.

Direcția Poliția Locală își desfășoară activitatea în municipiul Constanţa, având sediul pe str. Amzacea, nr.13, tel dispecerat: 0241/484205, fax 0241/484220, email: politialocala@primaria-constanta.ro .

Poliţia Locală s-a înfiinţat în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;

b) circulaţia pe drumurile publice;

c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;

d) protecţia mediului;

e) activitatea comercială;

f) evidenţa persoanelor;

g) alte domenii stabilite prin lege.

Activitatea Poliţiei Locale se desfăşoară pe baza principiilor: legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

În exercitarea atribuțiilor, Politia Locală cooperează cu: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa, Brigada Mobilă de Jandarmi Constanţa, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa, SC Polaris M Holding SRL, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Constanţa, Inspectoratul de Stat în Construcții, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, și colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice și juridice, în condiţiile legii.