Ordine și liniște publică

RECOMANDĂRI
Pentru persoane fizice:


- Să adoptați o conduită care  să vă protejeze și să prevină producerea unor evenimente nedorite;
- Să adoptați  un comportament decent și să respectați  normele de conviețuire socială;
- Să vă delimitați de orice formă de violență verbală ori fizică ce ar putea conduce la manifestări violente;
- Să respectați  indicațiile/dispozițiile polițiștilor locali;
- Să evitați să vă  implicați în conflicte de orice natură;
- Să respectați drepturile și libertățile fundamentale ale altor persoane.


RECOMANDĂRI
Pentru reprezentanții legali ai persoanelor juridice:


- Să respectați normele de conviețuire socială, să nu încălcați drepturile persoanelor ce conviețuiesc în proximitate;
- Să prelucrați/instruiți personalul cu privire la obligațiile ce vă revin din legislația în vigoare;
- Să desfășurați activitățile prevăzute în autorizația de funcționare și în intervalele orare stabilite.