Activități comerciale

   Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul activităţii comerciale desfăşoară următoarele activităţi:

a) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regulilor de comerţ stabilite prin lege, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;
b) urmăresc dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerţul ambulant neautorizat;
c) controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi industriale în pieţe, în târguri şi în oboare;
d) colaborează cu organele de control sanitare, sanitarveterinare şi de protecţie a consumatorilor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
e) controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor;
 f) verifică dacă în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun;
g) verifică modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare la tutun şi băuturi alcoolice;
h) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

Recomandări

Având în vedere prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 427/2017, vă aducem la cunoștință că activitatea de tip comercial se poate desfășura, după caz, numai în baza următoarelor acte administrative emise de Primăria municipiului Constanța:
1. Autorizație de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică necesară pentru activităţi ce se regăsesc în grupele 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor; 
2. Autorizație de funcționare pentru desfășurarea de activități recreative și distractive necesară pentru activităţi care se regăsesc în grupa 932 – Alte activităţi recreative şi distractive; 
3.  Aviz program de funcționare necesar pentru activităţi comerciale şi de prestări servicii care nu se regăsesc în grupele 561, 563 şi 932 , în structuri de vânzare cu sediu fix; 
4.  Autorizație de funcționare pentru complex hotelier;
5. Autorizație de funcționare pentru activități economice complementare la același punct de lucru;
Deasemenea vă comunicăm că expunerea produselor din unitate precum și comercializarea produselor din unitate pe terasa amenajată la exteriorul unității de alimentație publică se fac în baza autorizației de funcționare pentru desfășurarea de activități cu caracter temporar în zone publice sau cu acces public.
Vizarea actelor administrative emise în anul 2017 se face până la data de 31 martie 2018 pe baza unei documentații simplificate care cuprinde cererea de viză și dovada achitării taxei aferente. Documentația se poate depune și prin intermediul poștei electronice la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro.
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Centrului de informare cetățeni din cadrul City Park Mall, sau accesa adresa http://www.primăria-constanța.ro/despre instituție/agenți economici/acte necesare în vederea autorizării/cereri legate de activitatea agenților economici.
Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere și disponibilitate!