Protecția mediului

Atribuții specifice:

Conform HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, art. 31, Serviciul Control Protecția Mediului are următoarele atribuții:

a) verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curățeniei stradale de către firmele de salubritate; 
b) verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spațiilor verzi, de către firmele abilitate; 
c) verifică respectarea obligațiilor privind întreținerea curățeniei de către instituțiile publice, operatorii economici, persoanele fizice și juridice, respectiv curățenia fațadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodărești, a terenurilor aferente imobilelor pe care le dețin sau în care funcționează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor și a spațiilor verzi; 
d) verifică respectarea normelor privind păstrarea curățeniei în locurile publice; 
e) veghează la respectarea standardelor și a normelor privind nivelul de zgomot și poluarea sonoră; 
f) verifică respectarea normelor privind păstrarea curățeniei albiilor râurilor și a cursurilor de ape ce traversează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială; 
g) veghează la respectarea normelor privind protejarea și conservarea spațiilor verzi; 
h) veghează la aplicarea legislației în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide și solide pe domeniul public, în ape curgătoare și în lacuri; 
i) verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competențelor specifice autorităților administrației publice locale; 
j) constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor lit. a)-i).