Protecția mediului

Atributii specifice:

Conform HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale, art. 25 si HCLM 58/2011 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale Constanta, art. 31, Serviciul Protectia Mediului are urmatoarele atributii:

a) verifica respectarea programului de lucrari privind asigurarea curateniei stradale de catre firmele de salubritate; 
b) verifica respectarea masurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spatiilor verzi, de catre firmele abilitate; 
c) verifica respectarea obligatiilor privind intretinerea curateniei de catre institutiile publice, operatorii economici, persoanele fizice si juridice, respectiv curatenia fatadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodaresti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le detin sau in care functioneaza, a trotuarelor, a rigolelor, a cailor de acces, a parcarilor, a terenurilor din apropierea garajelor si a spatiilor verzi; 
d) verifica respectarea normelor privind pastrarea curateniei in locurile publice; 
e) vegheaza la respectarea standardelor si a normelor privind nivelul de zgomot si poluarea sonora; 
f) verifica respectarea normelor privind pastrarea curateniei albiilor raurilor si a cursurilor de ape ce traverseaza unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala; 
g) vegheaza la respectarea normelor privind protejarea si conservarea spatiilor verzi; 
h) vegheaza la aplicarea legislatiei in vigoare privind deversarea reziduurilor lichide si solide pe domeniul public, in ape curgatoare si in lacuri; 
i) verifica respectarea prevederilor legale de mediu de catre operatorii economici, in limita competentelor specifice autoritatilor administratiei publice locale; 
j) constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale pentru incalcarea prevederilor lit. a)—i).