Protecția mediului și intreținerea orașului

Persoanele fizice sau juridice au următoarele obligații:

  1. Să asigure o permanentă stare de curățenie în interiorul și

    exteriorul construcțiilor, pe terenurile pe care le dețin cu orice titlu, pe căile de acces, precum și de jur împrejurul imobilelor respective.

  2. Să asigure în permanență curățenia drumurilor și trotuarelor

    din jurul imobilelor, întreținerea spațiilor verzi existente în incinte și în jurul acestora prin plantarea și întreținerea materialului dendrologic (gazon, flori, arbuști ornamentali), întreținerea în condiții optime a tuturor dotărilor și lucrărilor de artă sau de orice fel din fața/jurul imobilelor, sediilor sau punctelor de lucru, indiferent de forma de deținere.

    Pentru asociațiile de locatari/proprietari, limita de demarcație o reprezintă jumătatea distanței dintre blocuri/imobile aparținând unor asociații diferite.

  3. Să asigure condiții de igienă prin operațiuni de curățire, dezinsecție și deratizare a imobilelor și incintelor pe care le dețin.

Toate sesizările se fac:
- în scris la Centrul de Informare Cetățeni de la City Park Mall Constanța (aripa nouă), etaj 1, bd. Al. Lăpușneanu nr. 116C;
- telefonic la Dispeceratul Primăriei municipiului Constanța – 0241550055 – număr apelabil 24 de ore din 24;
- pe pagina de Facebook a Primăriei municipiului Constanța.