Protecția mediului și intreținerea orașului

Persoanele fizice sau juridice au următoarele obligații:

1. Să asigure o permanentă stare de curățenie în interiorul și exteriorul construcțiilor, pe terenurile pe care le dețin cu orice titlu, pe căile de acces, precum și de jur împrejurul imobilelor respective.
2. Să asigure curățenia trotuarelor din dreptul imobilelor pe care le dețin, a locurilor de parcare pe care le folosesc și a spațiilor verzi existente în dreptul imobilelor pe care le dețin sau le folosesc. Perimetrul aflat în întreținerea asociațiilor de proprietari/operatori economici, îl reprezintă suprafața de spațiu verde tangentă imobilului aflat în proprietatea sau în folosința acestora până la intersecția cu un trotuar, alee, stradă, bulevard. Limita de demarcație o reprezintă jumătatea distanței dintre blocuri/imobile aparținând unor asociații diferite/operatori economici.
3. Să asigure condiții de igienă prin operațiuni de curățire, dezinsecție și deratizare a imobilelor și incintelor pe care le dețin.
4. Pentru păstrarea unui oraș curat și civilizat, DGPL aduce la cunoștință cetățenilor municipiului Constanta, care locuiesc la case, că au obligația de a scoate gunoiul din casă pentru a fi preluat de operatorul de salubritate, doar în zilele de colectare stabilite de operatorul de salubritate și doar în recipienți speciali (europubele sau containere speciale.), cu respectarea destinației acestora.

Aceste obligații sunt stabilite în conformitate cu:

- prevederile art.5, pct. 11 din HCL nr. 77/2021 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța pentru “ depozitarea deșeurilor provenite din activitățile gospodărești în alte tipuri de recipienți decât europubele sau containere speciale, în vederea ridicării și colectării de către operatorul de salubritate” , faptă care este sancționată prin art. 4, alin. 1 din același act normativ, cu amendă de la 500 – 1000 lei persoanele fizice și 1000 – 2500 lei persoanele juridice;
- prevederile art. 20, alin.3 din OUG nr. 92/2021 privind gestiunea deșeurilor “Abandonarea deșeurilor este interzisă”, faptă care este sancționată prin art. 62, alin. 1, lit. b din același act normativ, cu amendă de la 10 000 – 20 000 lei pentru persoanele fizice și 50 000 – 70 000 persoanele juridice iar, în conformitate cu art.64, se dispune şi măsura complementară de confiscare a vehiculelor folosite pentru descărcarea/abandonarea deşeurilor în spaţii neautorizate, după caz.

Totodată aducem la cunoștința instituțiilor publice, operatorilor economici și altor persoane juridice că au obligația să colecteze deșeurile separat, pe categorii de deșeuri, în recipienți speciali, cu obligativitatea predării deșeurilor reciclabile direct societăților de colectare și valorificare a deșeurilor reciclabile, fără afectarea domeniului public sau a aspectului urbanistic al municipiului Constanța.

Nerespectarea acestor obligații atrage răspunderea contravențională conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind gestiunea deșeurilor, art.16 coroborat cu art. 62, lit. a cu amendă de la 5000 – 15000 lei persoane fizice și de la 20 000 – 40 000 lei persoane juridice.