Publicații de căsătorie

Situația declarațiilor de căsătorie - conform Legii nr. 287/2009 - Cod Civil și O.G. 80/2011