Sediile Direcției Locale de Evidență Persoane


Serviciul îşi desfăşoară activitatea în 2 sedii diferite:

Serviciul Evidenţa Persoanelor îşi desfăşoară activitatea în City Park Mall, B-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, aripa noua, etaj 1, Cod poștal 900419

Serviciul Stare Civilă funcţionează în imobilul din Constanța, str. Mihai Eminescu nr. 20, Cod poștal 900664