Consultarea pieței

Achiziție serviciul Realizare hărți de zgomot pentru municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488132

informații generale privind obiectul de consultare piață   Consultare de piață pentru serviciul de “Realizare hărți de zgomot pentru municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia” .
     
obiectul consultării   Consultare de piață pentru serviciul de “Realizare hărți de zgomot pentru municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia”  
documente   click pentru a descărca anunțul

     
descriere
consultare
 

Ofertă de preț în vederea realizării hărții de zgomot pentru municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia în conformitate cu prevederile legislative ale HG nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant și respectiv HG 944/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgmotului ambiant

aspecte supuse consultării   Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului mai sus menționat.
   

condiții de participare  

-Realizarea hărții strategice de zgomot pentru municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia;
- Realizarea hărții se va face pentru următoarele surse de zgomot: traficul rutier; zone industriale unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în Anexa 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale;
- Cartarea zgomotului se va realiza separat pentru traficul rutier, zonele industriale.
-Hărţile digitale de bază (suport) pentru Municipiul Constanţa, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia trebuie să fie întocmite în format 3D şi să conţină următoarele:

 •  aliniament drum;
 • clădiri (diferenţiat în clădiri de locuit şi clădiri cu altă destinaţie decât cea de locuit, inclusiv şcoli şi spitale, înălţime, număr locuinţe, număr locuitori, etc) în interiorul limitei administrative ale aglomerării şi a celor care sunt în afara aglomerării şi sunt considerate bariere în cazul propagării zgomotului provenit de la sursele de zgomot din afara limitei administrative care influenţează nivelurile de zgomot din interiorul limitei administrative a aglomerării;
 • toate clădirile din oraș care sunt de tip rezidențial să aibă alocată populația, iar cele care nu sunt de tip rezidențial, precum spitale, școli, primărie, clădiri administrative, industriale, birouri particulare, hoteluri – fără alocare de populație (precizată în mod expres în conținutul hărții de zgomot);
 • materialul predat să conțina o demonstrație despre modul de alocare a traficului de vehicule pe arterele de circulație, inclusiv ținând cont de arterele cu sens unis sau fără sens unic;
 • curbe de nivel ale terenului (ca minim în jurul surselor de zgomot dacă este necesar);
 • atenuarea la sol;
 • suprafeţe de atenuare zgomot (ex. păduri, parcuri, grădini publice, etc);
 • zonele industriale (cu măsurători concrete).

- Prestatorul va pune la dispoziția Beneficiarului următoarele:

 • Toate hărțile  de zgomot  în format GIS (shp, pdf, jpeg);
 • Zonele liniștite (în format GIS) – existente și propuse (viitoare).

-Realizarea hărţilor strategice de zgomot va cuprinde:

 • câte 3 exemplare din fiecare hartă strategică de zgomot care arată situaţia anului calendaristic precedent, pe format de hârtie la o scara de 1:10.000 şi pe suport electronic;
 • un raport care să menţioneze datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizarii hărţilor strategice de zgomot, precum şi calitatea, acurateţea, modul de utilizare şi sursa acestora, pe format de hârtie şi pe suport electronic;
 • un raport care să conţină toate datele obţinute în urma realizarii fiecărei hărţi strategice de zgomot şi prezentate potrivit prevederilor anexei nr. 7 a HG nr. 674/2007 pentru modificarea şi completarea HG nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, pe format de hârtie şi pe suport electronic;
 • un raport care să conţină o prezentare a evaluării rezultatelor obţinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot în parte, pe format de hârtie şi pe suport electronic.

-Realizarea  hărţilor strategice de zgomot se va executa separat pentru fiecare sursă de zgomot pe baza indicatorilor de zgomot L(zsn) şi L(noapte) la înălţimea de evaluare de 4 m şi pentru intervale de valori de 5dB aşa cum sunt definite acestea în Anexa 7.

-Este obligatorie refacerea hărţilor strategice de zgomot utilizând sistemul geografic de referinţă STEREO 70.

data afișării
anunțului

21.08.2017
dată limită transmitere propuneri

25.08.2017

data limită consultare   30.08.2017modalitate de desfășurare
Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziției serviciului “Realizare hărți de zgomot pentru municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia” la adresa de mail programe@primaria-constanta.ro.  Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro.
 rezultat

     
13.04.2017

Achiziția a 4 autoturisme noi cu plata integrală

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Determinarea valorii estimate a achiziției „unui număr de 4 autoturisme noi cu plata integrală”.

Cod CPV: 34111200 - Berline

obiectul consultării  

Specificațiile tehnice se referă la achiziționarea de autoturisme pentru transport persoane, având ca scop funcționarea în bune condiții a Direcțiilor din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
     
descriere
consultare
 

Achiziția a 4 autoturisme noi cu plata integrală

aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț, conform specificațiilor tehnice nr. 101409/08.08.2017, atașate.

   

modalitate achiziționare    
condiții de participare  
data afișării
anunțului

18.08.2017
dată limită transmitere propuneri

25.08.2017

data limită consultare    28.08.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform specificațiilor tehnice nr. 101409/08.08.2017 pe adresa de e-mail: eugen.caruntu@primaria-constanta.ro , sau în plic sigilat la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziție Serviciul având ca obiect expertiza judiciară dispusă În dosar nr. 118/P/2015

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție serviciul având ca obiect expertiza judiciară dispusă în dosar nr. 118/p/2015, conform art. 43 din H.G. 395/2016

obiectul consultării   Formularea propriilor concluzii în raport de obiectivele expertizei.
documente   click pentru a descărca anunțul
     
     
descriere
consultare
 

Descriere:  determinarea valorii estimate pentru serviciul având ca obiect expertiza judiciară dispusă în dosar civil nr. 118/P/2015.

Expertiza  dispusă de către instanță are ca obiective:
a) Valoarea de piață a terenului în suprafață de 151 mp, situat în mun. Constanța, stațiunea Mamaia, zona Hotel Perla Select, lot 4- nr. cadastral 101207, în data de 11.07.2007;
b) Valoarea de piață a terenului în suprafață de 261 mp, situat în mun. Constanța, stațiunea Mamaia, zona Grup Sanitar Turturica, lot 2, nr. cadastral 106311, în data de 23.05.2008;
c) Valoarea de piață a terenului în suprafață de 150 mp, situat în mun. Constanța, stațiunea Mamaia, zona Grup Sanitar Turturica, lot 3, nr. cadastral 106321, în data de 23.05.2008;
d) Valoarea de piață a terenului în suprafață de 2878 mp, situat în mun. Constanța, aferent zonei Hotel Restaturant Palm Beach, stațiunea Mamaia, format din teren de 304 mp cu număr cadastral 106246 și teren de 2574 mp cu număr cadastral 106179, în data de 16.09.2008;
e) 
Valoarea de piață a terenului în suprafață de 150 mp, situat în mun. Constanța, zona Restaurant Dorna, jud. Constanța, nr. cadastral 102034 în data de 28.08.2007;

Durata contractului: pe întreaga perioadă de efectuare a propriilor concluzii în raport de obiectivele expertizei,  fiind valabil din momentul semnării de către părți. 

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț ăn vederea determinării valorii estimate având ca obiect expertiza judiciară dispusă în dosar nr. 118/P/2015.

   

modalitate achiziționare    
condiții de participare  
data afișării
anunțului

17.08.2017
dată limită transmitere propuneri

21.08.2017

data limită consultare    22.08.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate mai sus, la adresa de email luana.turbureanu@primaria-constanta.ro

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziție Serviciul de întreținere și actualizare soft gestionare parcări integrat cu S.P.I.T.V.B.L., harta digitală și pagina de Web

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Determinarea valorii estimate a achiziției ”Serviciul de întreținere și actualizare soft gestionare parcari integrat cu S.P.I.T.V.B.L., harta digitală și pagina de Web”.

Cod CPV: 72500000-0 – Servicii informatice

obiectul consultării  
documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere
consultare
 

Aplicația este destinată utilizatorilor, persoane din cadrul compartimentelor de specialitate al Primăriei Municipiului Constanța, care au atribuții referitoare la evidența, gestionarea si rezervarea locurilor de parcare existente in municipiul Constanta si Statiunea Mamaia.

Furnizorul va trebui să asigure integrarea cu:
- Nomenclatorul unic de adrese din cadrul Primăriei Constanța, astfel încât să se păstreze un sistem unitar de codificare a adreselor în toate aplicațiile existente în Primăria municipiului Constanța;
- aplicatia de registratură și management documente existentă în cadrul instituției, pentru preluarea datelor din cereri și actualizarea cu informații privind locurile de parcare rezervate. In acest scop, autoritatea contractantă va pune la dispoziția furnizorului servicii tip XML Web Services dedicate;
- aplicația cu Google Map;
- sistemul informatic al S.P.I.T.V.B.L. Constanța, în scopul impunerii la plată a locurilor de parcare rezervate si a actualizării aplicației cu informații despre stadiul achitării acestora;
- pagina de web a Primariei Constanta www.primaria-constanta.ro, în scopul publicării automate a informațiilor despre locurile de parcare rezervate, libere. În acest sens, va elabora un serviciu XML Web Services care sa poată fi apelat din aplicația paginii de web, și care va furniza informațiile necesare. Un exemplu in acest sens poate fi consultat pe http://primaria-constanta.ro/primarie/parcari/lista-parcarilor-rezidentiale-autorizate.

Aplicația trebuie să țină cont de prevederile HCLM nr. 30 din 13.02.2015 privind aprobarea inventarului locurilor de parcare din municipiul Constanța și a Regulamentului de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciul se va derula sub formă de abonament lunar, pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului.

aspecte supuse consultării  
   

modalitate achiziționare    
condiții de participare  
data afișării
anunțului

16.08.2017
dată limită transmitere propuneri

25.08.2017

data limită consultare    28.08.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate, conform caietului de sarcini, la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro .

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziție poliță de asigurare facultativă cASCO pentru echipament de măsurare a emisiilor de poluanți și a zgomotului rezultat din trafic

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Determinarea valorii estimate a achiziției „Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru echipament de măsurare a emisiilor de poluanți și a zgomotului rezultat din trafic”

Cod CPV: 66514110 - Servicii de asigurare a autovehiculelor

obiectul consultării  
documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea cărții de identitate
descriere
consultare
 

Poliță de asigurare facultativă CASCO pe o perioadă de 12 luni, cu franciză 0 și plata integrală.                          

aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț, conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. L974355, atașat în secțiunea documente. Valoarea bunului de nou: 486.521,52 Lei fără TVA

   

modalitate achiziționare    
condiții de participare  
data afișării
anunțului

11.08.2017
dată limită transmitere propuneri
17.08.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. L974355 atașată în secțiunea documente pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziție lucrări de reabilitare sistem de irigat existent în municipiul constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  
obiectul consultării  

prețul unitar al lucrărilor de „Reabilitare Sistem de Irigat Existent în Municipiul Constanța”, în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa la prezentul anunț atașat în secțiunea documente

documente   click pentru a descărca anexa
descriere
consultare
 

Pentru menținerea în stare de vegetație a spațiilor verzi a fost proiectată și funcționează o rețea de irigat prin aspersiune care alimentează hidranții sistemului de irigat din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia.
Sistemul de irigat spații verzi prin aspersiune este alimentat de patru (4) stații de pompare echipate cu pompe electrice care pompează apa prin conductele principale și secundare până la aspersor. Fiecare stație de pompare alimentează o rețea de conducte principale și secundare care delimitează un tronson de spații verzi astfel:
SP1 – asigură apa de irigat între H. Parc și Cazino Mamaia, zona hotelieră și mal lac;
SP2 – asigură apa de irigat între Cazinou Mamaia și H. Rex, zona hotelieră și mal lac;
SP3 – asigură apa de irigat între H. Rex și nordul stațiunii Mamaia, zona hotelieră și mal lac;
SP Tăbăcărie – asigură apa de irigat în majoritatea parcurilor din municipiul Constanța;
În cazul avariilor survenite în cursul iernii ca urmare a variațiilor bruște de temperatură, respectiv în urma uzurii componentelor pe perioada exploatării, se impune intervenția de urgență cu personal specializat pentru remedierea situațiilor apărute. Totodată, în urma derulării ocazionale a proiectelor de investiții în spațiile verzi, rețeaua de irigat poate necesita devieri privind traseele conductelor de apă.
În acest sens, pentru funcționarea normală a sistemului de irigat este necesară revizia anuală a echipamentelor existente în stațiile de pompare aflate în funcțiune, întreținerea zilnică și repararea acestora în caz de avarie, precum și asigurarea lucrărilor de întreținere și reparații la rețeaua de irigat, necesare după caz.

aspecte supuse consultării  

Se dorește obținerea unor oferte financiare pentru operațiunile și materialele prevăzute în anexa la prezentul comunicat (P.U./U.M. exprimat în LEI fără T.V.A.).

   

modalitate achiziționare    

ACORD-CADRU DE EXECUȚIE LUCRĂRI: durata acordului-cadru este de 3 ani de la data semnării acestuia de către ambele părți, cuprinzând 3 contracte anuale subsecvente, în baza căruia Autoritatea Contractantă va emite Ordine de Lucru în conformitate cu Specificațiile Tehnice af. execuției lucrărilor achiziționate.

condiții de participare  
data afișării
anunțului

09.08.2017
dată limită transmitere propuneri
10.08.2017
data limită consultare   11.08.2017modalitate de desfășurare

Anunțul privind consultarea pieței va putea fi consultat:
- la sediul Direcției Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, Serviciul „Administrare Spații Verzi”, str. Mihail Kogălniceanu nr. 28;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, începând cu data de 09.08.2017 (Cap. De Interes Public - „Achiziții publice” secțiunea „Consultarea pieței”)

Ofertele de preț pot fi înaintate în scris:
- cu depunere fizică, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Mihail Kogălniceanu nr. 28;
- prin fax, la nr. 0241/488.168;
- prin e-mail, la adresa gheorghe.coman@primaria-constanta.ro;

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.168, persoana de contact: Gheorghe Coman, Șef Serviciu Administrare Spații Verzi.

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziție poliță de asigurare necesară pentru înmatriculare echipament pentru măsurarea emisiilor de poluanți și a zgomotului rezultat din trafic

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției „Poliță de asigurare necesară pentru înmatriculare echipament pentru măsurarea emisiilor de poluanți și a zgomotului rezultat din trafic”
Cod CPV: 66516100 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto

documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea cărții de identitate
descriere
consultare
 

Poliță de asigurare de răspundere civilă auto pe o perioadă de 12 luni.

aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț, conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. L974355, atașată în secțiunea documente.

   

condiții de participare  
data afișării
anunțului

09.08.2017
dată limită transmitere propuneri
10.08.2017, orele 14.00
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. L974355 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziția de carburant auto (benzină fără plumb și motorină eURO)

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  
obiectul consultării  

Achiziția  carburant auto (benzină fără plumb și motorină EURO) pe baza de carduri
Cod CPV: 09132100, 09134200

documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
descriere
consultare
 

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze carburant auto (benzină fără plumb și motorină EURO) pe bază de carduri

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț și oferte tehnice cu respectarea caietul de sarcini nr. 98849/02.08.2017 din secțiunea documente, în vederea determinării valorii estimate. 

   

condiții de participare  
data afișării
anunțului

09.08.2017
dată limită transmitere propuneri
17.08.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț cu respectarea prevederilor caietului de sarcini nr. 98849/02.08.2017, anexat în secțiunea documente, pe adresa de e-mail: eugen.caruntu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     
13.04.2017

Elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului “Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical heritage – Miniature Park” în care UAT  Municipiul Constanța este lider in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului aferent Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 2 – O regiune verde, obiectivul specific 2.1, îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural și a resurselor și patrimoniul cultural

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488146

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Consultare de piață pentru serviciul de Elaborare cerere de finanţare aferentă proiectului “Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical heritage – Miniature Park”

obiectul consultării   Consultare de piață pentru serviciul de Elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului “Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical heritage – Miniature Park”
descriere
consultare
 

Ofertă de preț în vederea elaborării cererii de finanțare aferentă proiectului “Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical heritage – Miniature Park ” în care UAT  Municipiul Constanța este lider in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului aferent Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 2 – O regiune verde, obiectivul specific 2.1, îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural și a resurselor și patrimoniul cultural.

click pentru a descărca anunțul

aspecte supuse consultării   Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului mai sus menționat.
   

 condiții de participare   - Elaborarea cererii de finanțare conform prevederilor ghidului solicitantului aferent Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară – O regiune verde, obiectivul specific 2.1, Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural și a resurselor și patrimoniul cultural.

- Întocmirea anexelor cererii de finanțare așa cum sunt prevăzute de Ghidul solicitantului susmenționat, inclusiv cele aferente partenerului bulgar;
- Asistență pe toată durata perioadei de evaluare a proiectului, pană la contractarea finanțării proiectului;
- Menținerea legăturii cu partenerul bulgar atât pe parcursul elaborării cererii de finanțare cât si pe perioada de evaluare;
- Redactarea în eMS a aplicației și verificarea finală a tuturor secțiunilor și anexelor, inclusiv cele ale partenerului;
- Înainte de completarea tuturor câmpurilor și a anexelor în aplicația eMS prestatorul va prezenta beneficiarului informațiile ce urmează a fi încarcate în sistem;
- Cererea de finanțare va fi elaborată în format tipărit în limba română și în limba engleză 1 exemplar și în format electronic (1 CD sau memory stick) ,în format editabil (word si excel) cât și scanate in format pdf, având în vedere faptul că limba oficială a programului este limba engleză.

data afișării
anunțului

02.08.2017
dată limită transmitere propuneri
07.08.2017
data limită consultare   08.08.2017modalitate de desfășurare

Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziției “Serviciului de Elaborare cerere de finanţare aferentă proiectului “Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical heritage – Miniature Park” la adresa de mail programe@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro.

 rezultat

     
13.04.2017

achiziție și montare panouri și plăcuțe de informare, avertizare și înștiințare amplasate în municipiul constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon/fax: 0241/488176

informații generale privind obiectul de consultare piață  

achiziționarea și montarea unor panouri și plăcuțe de informare, avertizare și înștiințare amplasate în Municipiul Constanța

obiectul consultării   achiziția și montarea unor panouri și plăcuțe de informare, avertizare și înștiințare
Cod CPV: 35261000 - Panouri de informare
documente
click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
 

conform anunțului anexat în secțiunea documente

aspecte supuse consultării   se solicită oferte de preț conform anunțului anexat în secțiunea documente 
   

data afișării
anunțului

27.07.2017
dată limită transmitere propuneri
31.07.2017, ora 16:00
data limită consultare   02.08.2017, ora 16:00modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri privind detalii tehnice, oferte de preț, schițe, etc.,  în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice

Propunerile vor fi transmise la adresa de e-mail: oana.tudor@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța, sau la nr. Fax – 0241488176.

 rezultat

     
13.04.2017

Închiriere spațiu administrativ în suprafață de 500-600 mp pentru desfășurarea activității unui compartiment din cadrul primăriei municipiului constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488100

informații generale privind obiectul de consultare piață  

consultarea pieței privind închirierea unui spațiu administrativ în suprafață de în suprafață de 500-600 mp pentru desfășurarea activității unui compartiment din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

obiectul
consultării

Obiectul contractului îl constituie închirierea unui spațiu administrativ pentru desfășurarea activității Direcției Poliție Locală - Corp Control

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere
consultare
 

conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente

aspecte supuse consultării   se solicită oferte de preț conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente 
   

data afișării
anunțului

25.07.2017
dată limită transmitere propuneri
04.08.2017, ora 14:00
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Caietul de sarcini nr. 90965/17.07.2017 poate fi descărcat din secțiunea documente, nr. telefon contact 0241-488100.

Ofertele de preț pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Bulevardul Tomis   nr. 51;
- prin e-mail, la adresa cristina.dragomir@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.135 persoana de contact: Cristina Dragomir.

 rezultat

     
13.04.2017

Închiriere spațiu administrativ în suprafață de 120-150 mp pentru desfășurarea activității unui compartiment din cadrul primăriei municipiului constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488100

informații generale privind obiectul de consultare piață  

consultarea pieței privind închirierea unui spațiu administrativ în suprafață de în suprafață de 120-150 mp pentru desfășurarea activității unui compartiment din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

obiectul
consultării

Obiectul contractului îl constituie închirierea unui spațiu administrativ pentru desfășurarea activității Serviciului autoritate tutelară

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere
consultare
 

conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente

aspecte supuse consultării   se solicită oferte de preț conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente 
   

data afișării
anunțului

25.07.2017
dată limită transmitere propuneri
04.08.2017, ora 14:00
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Caietul de sarcini nr. 93924/24.07.2017 poate fi descărcat din secțiunea documente, nr. telefon contact 0241-488100.

Ofertele de preț pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Bulevardul Tomis   nr. 51;
- prin e-mail, la adresa cristina.dragomir@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.135 persoana de contact: Cristina Dragomir.

 rezultat

     
13.04.2017

Închiriere spațiu administrativ în suprafață de 1300-1500 mp pentru desfășurarea activității unui compartiment din cadrul primăriei municipiului constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488100

informații generale privind obiectul de consultare piață  

consultarea pieței privind închirierea unui spațiu administrativ în suprafață de în suprafață de 1300-1500 mp pentru desfășurarea activității unui compartiment din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

obiectul
consultării

Obiectul contractului îl constituie închirierea unui spațiu administrativ pentru desfășurarea activității Diecției Poliție locală

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere
consultare
 

conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente

aspecte supuse consultării   se solicită oferte de preț conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente 
   

data afișării
anunțului

25.07.2017
dată limită transmitere propuneri
04.08.2017, ora 14:00
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Caietul de sarcini nr. 90888/17.07.2017 poate fi descărcat din secțiunea documente, nr. telefon contact 0241-488100.

Ofertele de preț pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Bulevardul Tomis   nr. 51;
- prin e-mail, la adresa cristina.dragomir@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.135 persoana de contact: Cristina Dragomir.

 rezultat

     
13.04.2017

achiziționarea serviciului de evaluare a prețurilor de închiriere a sediilor secundare ale primăriei municipiului constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488100

informații generale privind obiectul de consultare piață  

consultarea pieței privind pentru achiziţionarea serviciului de evaluare a prețurilor de închiriere a sediilor secundare ale Primăriei municipiului Constanța

obiectul
consultării

achiziţionarea serviciului de evaluare a prețurilor de închiriere a sediilor secundare ale Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV: 79419000-4 -Servicii de consultanţă în domeniul evaluării

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere
consultare
 

conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor din caietul de sarcini, în vederea determinării valorii estimate. 
Cerințele detaliate și specificațiile tehnice sunt prezentate în Caietul de sarcini atașat.

   

data afișării
anunțului

25.07.2017
dată limită transmitere propuneri
04.08.2017, ora 14:00
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Caietul de sarcini nr.  91047/17.07.2017  poate fi obținut de pe site-ul Primariei municipiului Constanta www.primaria-constanta.ro, nr.telefon contact 0241-488100
Ofertele de preț pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Bulevardul Tomis nr. 51;
 - prin e-mail, la adresa cristina.dragomir@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.135 persoana de contact: Cristina Dragomir.

 rezultat

     
13.04.2017

achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța - 40 carnete autorizații rezervare locuri de parcare 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța

obiectul
consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției de 40 carnete autorizații rezervare locuri de parcare necesare Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV: 79800000

documente
click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
 

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 40 carnete de autorizații rezervare locuri de parcare

Specificații tehnice:

Carnete,  policromie

Tip hârtie

Dimensiune (10cmx20cm) T2

 

40 carnete

Carnet cu hârtie offset 60 gr/mp

Cu 100 file/carnet

 

*T2– tipărite pe faţă şi spate

Tipizatele mai sus menționate sunt cu regim special și trebuiesc  înseriate, numerotate și să conțină mențiunea ” regim special ” conform actelor normative în vigoare.

Modelul tipizatului va fi anexat de către beneficiar la lansarea comenzii.

Cerneala folosită va fi de bună calitate şi  ecologică.

aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate.
   

data afișării
anunțului

19.07.2017
dată limită transmitere propuneri
24.07.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de e-mail: ionela.patache@primăria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     
13.04.2017

achiziția de ferestre PVC cu geamuri termopan necesare Primăriei municipiului Constanța 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de ferestre PVC cu geamuri termopan necesare Primăriei municipiului Constanța 

obiectul
consultării

Achiziția de ferestre PVC cu geamuri termopan necesare Primăriei municipiului Constanța 
Cod CPV: 44110000

documente
click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
 

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze ferestre PVC cu geamuri termopan astfel:

NR. CRT.

PRODUS

CANTITATE

1

Fereastră cu geam termopan formată din 3 canate, o parte fixă, una mobilă, partea superioară fixă, dimensiune fereastră cu partea superioară H-175 cm, L- 145 cm, dimensiune parte superioară H-70 cm, L-145 cm

1 buc

2

Fereastră cu geam termopan formată din 3 canate, o parte fixă, una mobilă, partea superioară fixă, dimensiune fereastră cu partea superioară H-205 cm, L- 145 cm, dimensiune parte superioară H-65 cm, L-145 cm

1 buc

3

Fereastră cu geam termopan formată din 2 canate, partea superioară fixă, partea inferioră mobilă, dimensiune fereastră H-155 cm, L-95 cm, dimensiune parte superioară H-50 cm, L-95 cm

1 buc

4

Fereastră cu geam termopan formată din 2 canate, una mobilă, dimensiune fereastră H-155 cm, L-145 cm,

6 buc

Date tehnice ferestre PVC cu geamuri termopan:
- părțile mobile prevăzute cu deschidere dublă (oscilobatantă și verticală)
- prevăzute cu două rânduri de sticlă
- culoare ferestre stejar auriu
- geamuri termopan cu rame PVC cu 5 camere

aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu transportul și montajul inclus cu respectarea datelor tehnice, în vederea determinării valorii estimate. 
   

data afișării
anunțului

19.07.2017
dată limită transmitere propuneri
25.07.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform datelor  tehnice pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro , cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziţionarea serviciului de întreținere și actualizare pagina de web a primăriei municipiului constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziţionarea serviciului de întreținere și actualizare pagina de Web a Primăriei municipiului Constanța

obiectul
consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției ”Serviciul de întreținere și actualizare  pagina de web a Primăriei municipiului Constanța”.

Cod CPV: 72500000-0 – Servicii informatice

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere
consultare
 

Primăria municipiului Constanța dorește să achiziționeze serviciul de întreținere și actualizare  pagina de web a Primăriei municipiului Constanța  www.primaria-constanta.ro - denumita in continuare PWPMC (împreună cu toate subsite-urile aferente: http://primaria-constanta.ro/spas, http://primaria-constanta.ro/politia-locala/acasa, http://primaria-constanta.ro/spclep/acasa etc.), sub formă de abonament lunar, pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului.

aspecte supuse consultării    
   

data afișării
anunțului

19.07.2017
dată limită transmitere propuneri
25.07.2017
data limită consultare    28.07.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate, conform caietului de sarcini, la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro.

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziţia de materiale de construcții

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de materiale de construcții necesare Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV: 44110000

obiectul
consultării

Achiziția de materiale de construcții necesare Primăriei municipiului Constanța

documente
click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare

nr. crt.

Denumire

Cantitate

Specificații tehnice

1.

Glet pe baza de ipsos

4 buc.

Sac 20 kg, consum 05-1 kg/mp, utilizare de interior, suprafața de acoperire 10-20 mp/strat, timp de uscare 24 h, permeabil la vapori de apă, culoare stabilă albă, , temperatura de lucru 5-30 °C, se folosește pe suprafață de beton, beton ușor, tencuieli de ciment, tencuieli de var ciment, placi de gips carton

2.

Vopsea lavabilă de interior

2 buc.

Găleată plastic 25 l, consum 100-140 ml/mp/strat, temperatura de lucru mai mare de 5 °C, culoare albă, se folosește pe suprafață de tencuieli uzuale de var-ciment, gleturi de ipsos, zidarii din cărămizi uzuale, BCA, azbociment, plăci de ipsos, plăci de ipsos, plăci de gips carton și beton

3.

Amorsă

4 buc.

Bidon plastic 5 l, culoarea incoloră, suprafața acoperită 10-20 mp/strat, timp uscare 2 h, rezistență la umezeală, utilizare ca prim strat pentru suprafețe interioare/exterioare din beton, tencuieli uzuale da var-ciment, gleturi de var și de ipsos, zidării din cărămizi uzuale, BCA, plăci de gips carton, temperatură de lucru 12-30 °C, aderență foarte bună la suport, bună putere de pătrundere, umple foarte bine porii, asigură permeabilitatea suportului, asigură aderența între suport și straturile ulterioare de vopsea

4.

Rolă abrazivă 100x35 mm

4 buc.

Granulație 100, material suport pânză, liant rășină sintetică, material de prelucrat metal, lemn, construcții

5.

Trafalet 250x95 mm

5 buc.

Tijă zincată cu diametrul de 6 mm, mâner ergonomic din plastic, material rolă - poliacril

6.

Trafalet 100x35 mm

5 buc.

Tijă zincată cu diametrul de 6 mm, mâner ergonomic din plastic, material rolă - poliacril

7.

Grătar plastic 210x225 mm

4 buc

Pentru scurgerea surplusului de lavabilă

8.

Găleată plastic

4 buc.

Confecționată din plastic, prevăzută cu mânere de fier, dimensiuni 300x220mm, culoare negru

9.

Vopsea interior/exterior

8 buc.

Cutie metalică, 075 l, culoare albă, rol de protecție și decorare, folosire pentru metal, tâmplărie și zidărie, consum 85g/mp, temperatura de lucru 10-30°C, timp uscare 24 h

10.

Pensula radiator 30 mm

4 buc.

Confecționată din amestec de păr natural și sintetic, material mâner lemn

11.

Pensulă 70 mm

4 buc

Confecționată din amestec de păr natural și sintetic, material mâner plastic

12.

Folie polietilenă

5 buc.

Dimensiune 5x4 m, grosime 0,02 mm, folosită pentru protejarea suprafețelor

aspecte supuse consultării    

Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate. 

   

data afișării
anunțului

14.07.2017
dată limită transmitere propuneri
20.07.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificațiilor tehnice pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziţionarea serviciului de asigurare a integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Municipiului Constanţa din Staţiunea Mamaia, în perioada  05.09.2017 – 31.12.2017

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488186

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziţionarea serviciului de asigurare a integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Municipiului Constanţa din Staţiunea Mamaia, în perioada  05.09.2017 - 31.12.2017.

Cod CPV: - 79713000 Servicii de pază

obiectul
consultării

Asigurarea integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Primăriei Municipiului Constanţa din Stațiunea Mamaia.

documente
click pentru a descărca anunțul
descriere consultare
aspecte supuse consultării  

CONDIŢII TEHNICE 
1.1. Serviciul de pază se va executa conform cerinţelor şi legislaţiei în vigoare.
1.2.  În sistemul de pază vor fi folosite mijloace de transport auto, de apărare, de  comunicaţie şi legătură între posturi, de semnalizare şi de iluminat pe timp de noapte.
1.3. Autorizarea pentru efectuarea activităţii principale  aprobată prin LICENŢA DE FUNCŢIONARE, eliberată de Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei din Ministerul de Interne. Prestatorul va prezenta:
- Certificatul  de Management al Calităţii ISO 9001 / 2008, valabil la data deschiderii ofertei;  
- Certificatul  privind Sistemul de management al sãnãtãții și securitãții ocupaționale - OHSAS 18001:2007;
- Poliţa de asigurare de răspundere civila a societațior de paza de min. 1000.000 euro/eveniment
1.4. Organizarea serviciului se face ţinând cont de prevederile Legii nr. 333 / 2003 şi a Planului de  Pază.          
1.5. Atribuţiile personalului de pază sunt stabilite prin Planul de Pază, prin consemnul general şi particular.
1.6. Obiectivele care vor fi păzite sunt cele specificate în TABELUL CU POSTURILE DE PAZĂ,  anexat la  prezentul Caiet de Sarcini, urmând a fi parte componentă din Planul de Pază, iar numărul  de posturi  este de 50 extrasezon (01 ianuarie – 30 aprilie și 01 octombrie – 31 decembrie) și 70 în timpul sezonului (01 mai – 30 septembrie),
1.7. În funcţie de fondurile bugetare alocate, la cererea verbală a beneficiarului, urmată de cea scrisă , prestatorul va executa activităţi de pază şi la alte obiective, altele decât cele nominalizate în tabele de la pct. 2.6, precum şi activităţi de asigurare a acţiunilor Primăriei Municipiului Constanţa, prin modificarea numărului şi locaţiilor posturilor de pază, cât şi a programului de lucru, funcţie de priorităţi sau necesităţi.

Aceste modificări vor fi cuprinse în Anexele  Planului de Pază, care sunt semnate de părţile  contractante.
1.8. Măsurile generale şi cele specifice privind protecţia muncii se vor prelucra de către beneficiar, la început pentru fiecare obiectiv de pază,  cât şi lunar sau ori de câte ori este nevoie de către prestator.

II. EXECUTAREA SERVICIULUI
2.1. MODUL DE EXECUTARE A SERVICIULUI

► Serviciul de pază se va executa conform Planului de Pază, în perioada 05.09.2017 – 30.11.2018   într-un cuantum de maxim 111.600 ore/contract (50 posturi/luna în extrasezon și 70 posturi/luna în sezon ) respectiv:

An 2017 (05.09.2017-31.12.2017)
Sezon = 70 posturi x 24 ore x 27 zile = 45.360 ore
Extrasezon = 50 posturi x 24 ore x 31 zile x 3 luni = 111.600 ore

2.2.DOTAREA ŞI ECHIPAREA PERSONALULUI DE PAZĂ

► agenţii de securitate vor fi îmbrăcaţi în echipament uniform, adecvat anotimpului, cu o ţinută pentru vară şi una pentru iarnă.
► în raport cu importanţa şi natura obiectivelor, bunurilor şi valorilor păzite, după caz, personalul de pază va fi dotat cu bastoane de cauciuc, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mică, fluiere, telefoane mobile de serviciu, lanterne (pe timp de noapte) şi/sau alte mijloace de apărare, autorizate de lege (conform prevederilor art. 45, alin. 1, din Legea nr. 333 / 08.07.2003). Echipa de intervenţie auto va fi dotată  cu un autoturism  de serviciu, echipat cu Euro 4.
► agenţii de securitate din echipa de intervenţie auto vor executa serviciul prin patrulare, cu opriri periodice în puncte stabilite de comun acord între prestator şi beneficiar, cu avizul organelor de  poliţie.

Cel puţin unul dintre agenţii de securitate din fiecare tura a echipei de intervenţie să fie avizat de poliţie pentru port şi uz de armă şi dotat cu armă neletală.
Și va prezenta copie aviz port arma pentru agenţi care deţin arma. În conformitate cu prevederile L295/2004 art.67, alin 3 , lit a si art.68 societatea trebuie sa dețină Autorizaţie de Folosire a armelor și muniţiilor eliberata de organul de politie judeţean.
Aceasta va suplini activitatea posturilor care execută, temporar, serviciu la alte obiective ( evenimente culturale, sociale sau sportive, etc.).

2.3. PROGRAMUL DE LUCRU
► programul de lucru este specificat în TABELUL CU POSTURILE DE PAZĂ, anexat la prezentul caiet de sarcini.

2.4.OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
► să efectueze corespunzător serviciul de pază şi să ia toate măsurile ce se impun pentru perfecţionarea serviciilor prestate conform evoluţiei situaţiei operative şi a concluziilor desprinse în urma acţiunilor desfăşurate;
► să asigure echiparea şi dotarea minima a personalului de pază, conform prevederilor  cap. III alin 3.2. din prezentul caiet de sarcini, precum şi respectarea programului de lucru conform art. 114 din Legea nr.53/2003 si HG.1/2017;
► în vederea asigurării posturilor nominalizate în listele anexate la prezentul caiet de sarcini prestatorul va prezenta modul de asigurare a acestora cu personal specializat ca agent de securitate în condiţiile Legii nr.333/2003, astfel încât încadrarea acestuia să se realizeze în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 si HG 1/2017;
► prestatorul va prezenta modul de asigurare cu autoturisme necesare echipelor de intervenţie in conformitate cu nr. de ore / luna , cu respectarea programului de lucru;
► în vederea asigurării legăturilor, precum şi a  posibilităţii de coordonare a personalului din posturile de pază, prestatorul va demonstra că  dispune de un  dispecerat atestat de IGPR situat pe raza Municipiului Constanţa, fax , o linie de comunicaţie, 8 echipe de intervenţie, minim 2 şefi de tura/tura,  1 sef de obiectiv/tura, 1 șef de dispozitiv. Şefii de tura, şefi de obiectiv și șeful de dispozitiv trebuie să deţină documente de evaluare(certificat de competențe) pentru funcţia respectiva;
► prestatorul va asigura câte 10 dispozitive de localizare GPS . Aceste dispozitive vor asigura localizarea in timp real al agentului, rute de patrulare, opriri, viteza de deplasare, oferind posibilitatea de monitorizare în timp real beneficiarului, etc.
► prestatorul va demonstra că are experienţa similară  prin prezentarea a cel puţin un contract finalizat care a avut ca obiect prestarea unor servicii asemănătoare cu obiectul prezentei achiziţii( servicii de paza) pentru cel puţin  30 posturi de paza si o cifra de afaceri medie pe ultimii trei ani de minim 3.800.000 lei;
► să efectueze pregătirea de specialitate a personalului de pază, conform reglementărilor legislaţiei în vigoare şi în raport cu situaţiile care au apărut în derularea activităţilor de pază.;
► să verifice, prin personalul de pază, (la intrarea în serviciu, pe timpul executării serviciului şi ori de câte ori consideră necesar), starea de funcţionare a mijloacelor tehnice şi electronice de   protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei, starea uşilor, ferestrelor, pereţilor .şi/sau a bunurilor aflate în zona de responsabilitate a postului de pază şi să informeze Beneficiarul, în timpul cel  mai scurt ( maxim 2 ore), verbal şi în scris ( a doua zi), despre orice eveniment constatat, prin Raport de Eveniment, fotografii şi procesul verbal al agentului de securitate;
►  să ia măsuri de îmbunătăţire a activităţilor de pază şi de sancţionare sau de înlocuire (la cererea verbală şi/sau în scris a Beneficiarului sau din proprie iniţiativă) a personalului de pază care nu îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu conform cerinţelor;
► să prezinte Beneficiarului (zilnic, lunar, semestrial şi anual) raport scris privind principalele probleme rezultate din activitatea desfăşurată şi măsurile luate;
► să vegheze permanent şi să ia măsuri, prin personalul de pază, în limitele postului de pază, pentru păstrarea  şi conservarea bunurilor publice şi private  aparţinând Municipiului Constanţa;
►  să împiedice distrugerea, degradarea şi/sau furtul (sustragerea) bunurilor ce sunt menţionate în consemnul particular al postului;
► să suporte integral contravaloarea prejudiciului cauzat de sustragerea sau distrugerea bunurilor şi/sau   valorilor pe care le păzeşte, generat de neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către personalul de pază (nedescoperirea autorului, date de identitate false, incomplete, etc.);
►  să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, să prindă și să prezinte poliției pe făptuitor, să oprească și să predea politiei bunurile sau valorile care fac obiectul infracțiunii sau a altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal de luare a acestor măsuri ;
►  să obţină de la Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă şi Agenţia pentru Protecţia Mediului informaţiile necesare privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea  incendiilor şi la protecţia mediului;
►  să asigure mijloc de transport în vederea executării controalelor la obiective împreună cu  beneficiarul.

Estimarea costurilor se va realiza prin fundamentarea preţului fără TVA/oră.

   

data afișării
anunțului

12.07.2017
dată limită transmitere propuneri
18.07.2017
data limită consultare    21.07.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate.
Adresa de e-mail: gianina.celnicu@primaria-constanța.ro sau la sediul din Constanța, str. M. Kogălniceanu nr. 28, sau la fax. 0241/488176.

 rezultat

     
13.04.2017


Achiziţionarea serviciului de asigurare a integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Primăriei Municipiului Constanţa, în perioada  01.12.2017 – 31.12.2017

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488186

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziţionarea serviciului de asigurare a integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Primăriei Municipiului Constanţa, în perioada  01.12.2017 – 31.12.2017.
Cod CPV: - 79713000 Servicii de pază

obiectul
consultării

Asigurarea integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Primăriei Municipiului Constanţa 

documente
click pentru a descărca anunțul

descriere consultare
aspecte supuse consultării  

CONDIŢII TEHNICE  
1.1. Serviciul de pază se va executa conform cerinţelor şi legislaţiei în vigoare.

1.2.  În sistemul de pază vor fi folosite mijloace de transport auto, de apărare, de  comunicaţie şi legătură între posturi, de semnalizare şi de iluminat pe timp de noapte.

1.3.  Autorizarea pentru efectuarea activităţii principale  aprobată prin LICENŢA DE FUNCŢIONARE, eliberată de Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei din Ministerul de Interne. Prestatorul va prezenta:
- Certificatul  de Management al Calităţii ISO 9001 / 2008, valabil la data deschiderii ofertei;
Certificatul  privind Sistemul de management al sãnãtãții și securitãții ocupaționale - OHSAS 18001:2007;
- Poliţa de asigurare de răspundere civila a societațior de paza de min. 1000.000 euro/eveniment.
1.4. Organizarea serviciului se face ţinând cont de prevederile Legii nr. 333 / 2003 şi a Planului de  Pază. 
1.5. Atribuţiile personalului de pază sunt stabilite prin Planul de Pază, prin consemnul general şi particular.
1.6. Obiectivele care vor fi păzite sunt cele specificate în TABELUL CU POSTURILE DE PAZĂ,  anexat la  prezentul Caiet de Sarcini, urmând a fi parte componentă din Planul de Pază, iar numărul  de posturi  este de 40 (01.12.2017 – 31.12.2017) și 5 posturi Orășelul Copiilor (01.12.2017 – 31.12.2017).
1.7. În funcţie de fondurile bugetare alocate, la cererea verbală a beneficiarului, urmată de cea scrisă , prestatorul va executa activităţi de pază şi la alte obiective, altele decât cele nominalizate în tabele de la pct. 2.6, precum şi activităţi de asigurare a acţiunilor Primăriei Municipiului Constanţa, prin modificarea numărului şi locaţiilor posturilor de pază, cât şi a programului de lucru, funcţie de priorităţi sau necesităţi.

Aceste modificări vor fi cuprinse în Anexele  Planului de Pază, care sunt semnate de părţile  contractante.
1.8. Măsurile generale şi cele specifice privind protecţia muncii se vor prelucra de către beneficiar, la început pentru fiecare obiectiv de pază,  cât şi lunar sau ori de câte ori este nevoie de către prestator.

II. EXECUTAREA SERVICIULUI
2.1. MODUL DE EXECUTARE A SERVICIULUI

► Serviciul de pază se va executa conform Planului de Pază, în perioada 05.09.2017 – 30.11.2018   într-un cuantum de maxim 33.480 ore/contract [40 (01.12.2017 – 31.12.2017) și 5 posturi Orășelul Copiilor (01.12.2017 – 31.12.2017)]

An 2017 (01.12.2017-31.12.2017)
40 posturi x 24 ore x 31 zile = 29.760 ore
 5  posturi x 24 ore x 31 zile  = 3.720 ore
Total =29.760 + 3.720 = 33.480 ore/contractl

2.2.DOTAREA ŞI ECHIPAREA PERSONALULUI DE PAZĂ
► agenţii de securitate vor fi îmbrăcaţi în echipament uniform, adecvat anotimpului, cu o ţinută pentru vară şi una pentru iarnă.
► în raport cu importanţa şi natura obiectivelor, bunurilor şi valorilor păzite, după caz, personalul de pază va fi dotat cu bastoane de cauciuc, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mică, fluiere, telefoane mobile de serviciu, lanterne (pe timp de noapte) şi/sau alte mijloace de apărare, autorizate de lege (conform prevederilor art. 45, alin. 1, din Legea nr. 333 / 08.07.2003). Echipa de intervenţie auto va fi dotată  cu un autoturism  de serviciu, echipat cu Euro 4.
► agenţii de securitate din echipa de intervenţie auto vor executa serviciul prin patrulare, cu opriri periodice în puncte stabilite de comun acord între prestator şi beneficiar, cu avizul organelor de  poliţie.
Cel puţin unul dintre agenţii de securitate din fiecare tura a echipei de intervenţie să fie avizat de poliţie pentru port şi uz de armă şi dotat cu armă neletală.
Și va prezenta copie aviz port arma pentru agenţi care deţin arma. În conformitate cu prevederile L295/2004 art.67, alin 3 , lit a si art.68 societatea trebuie sa dețină Autorizaţie de Folosire a armelor și muniţiilor eliberata de organul de politie judeţean.
Aceasta va suplini activitatea posturilor care execută, temporar, serviciu la alte obiective ( evenimente culturale, sociale sau sportive, etc.).

2.3. PROGRAMUL DE LUCRU

►   programul de lucru este specificat în TABELUL CU POSTURILE DE PAZĂ, anexat la prezentul caiet de sarcini .

2.4.OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

►  să efectueze corespunzător serviciul de pază şi să ia toate măsurile ce se impun pentru perfecţionarea serviciilor prestate conform evoluţiei situaţiei operative şi a concluziilor desprinse în urma acţiunilor desfăşurate;

►  să asigure echiparea şi dotarea minima a personalului de pază, conform prevederilor  cap. III alin 3.2. din prezentul caiet de sarcini, precum şi respectarea programului de lucru conform art. 114 din Legea nr.53/2003 si HG.1/2017;

► în vederea asigurării posturilor nominalizate în listele anexate la prezentul caiet de sarcini prestatorul va prezenta modul de asigurare a acestora cu personal specializat ca agent de securitate în condiţiile Legii nr.333/2003, astfel încât încadrarea acestuia să se realizeze în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 si HG 1/2017;

► prestatorul va prezenta modul de asigurare cu autoturisme necesare echipelor de intervenţie in conformitate cu nr. de ore / luna , cu respectarea programului de lucru;

► în vederea asigurării legăturilor, precum şi a  posibilităţii de coordonare a personalului din posturile de pază, prestatorul va demonstra că  dispune de un  dispecerat atestat de IGPR situat pe raza Municipiului Constanţa, fax , o linie de comunicaţie, 8 echipe de intervenţie, minim 2 şefi de tura/tura,  1 sef de obiectiv/tura, 1 șef de dispozitiv. Şefii de tura, şefi de obiectiv și șeful de dispozitiv trebuie să deţină documente de evaluare(certificat de competențe) pentru funcţia respectiva;

► prestatorul va asigura câte 10 dispozitive de localizare GPS . Aceste dispozitive vor asigura localizarea in timp real al agentului, rute de patrulare, opriri, viteza de deplasare, oferind posibilitatea de monitorizare în timp real beneficiarului, etc.

► prestatorul va demonstra că are experienţa similară  prin prezentarea a cel puţin un contract finalizat care a avut ca obiect prestarea unor servicii asemănătoare cu obiectul prezentei achiziţii( servicii de paza) pentru cel puţin  30 posturi de paza si o cifra de afaceri medie pe ultimii trei ani de minim 3.800.000 lei;

► să efectueze pregătirea de specialitate a personalului de pază, conform reglementărilor legislaţiei în vigoare şi în raport cu situaţiile care au apărut în derularea activităţilor de pază.;

► să verifice, prin personalul de pază, (la intrarea în serviciu, pe timpul executării serviciului şi ori de câte ori consideră necesar), starea de funcţionare a mijloacelor tehnice şi electronice de   protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei, starea uşilor, ferestrelor, pereţilor .şi/sau a bunurilor aflate în zona de responsabilitate a postului de pază şi să informeze Beneficiarul, în timpul cel  mai scurt ( maxim 2 ore), verbal şi în scris ( a doua zi), despre orice eveniment constatat, prin Raport de Eveniment, fotografii şi procesul verbal al agentului de securitate;

►  să ia măsuri de îmbunătăţire a activităţilor de pază şi de sancţionare sau de înlocuire (la cererea verbală şi/sau în scris a Beneficiarului sau din proprie iniţiativă) a personalului de pază care nu îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu conform cerinţelor;

►  să prezinte Beneficiarului (zilnic, lunar, semestrial şi anual) raport scris privind principalele probleme rezultate din activitatea desfăşurată şi măsurile luate;

►   să vegheze permanent şi să ia măsuri, prin personalul de pază, în limitele postului de pază, pentru păstrarea  şi conservarea bunurilor publice şi private  aparţinând Municipiului Constanţa;

►să împiedice distrugerea, degradarea şi/sau furtul (sustragerea) bunurilor ce sunt menţionate în consemnul particular al postului;

►  să suporte integral contravaloarea prejudiciului cauzat de sustragerea sau distrugerea bunurilor şi/sau   valorilor pe care le păzeşte, generat de neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către personalul de pază (nedescoperirea autorului, date de identitate false, incomplete, etc.);

►să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, să prindă și să prezinte poliției pe făptuitor, să oprească și să predea politiei bunurile sau valorile care fac obiectul infracțiunii sau a altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal de luare a acestor măsuri ;

►să obţină de la Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă şi Agenţia pentru Protecţia Mediului informaţiile necesare privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea  incendiilor şi la protecţia mediului;

► să asigure mijloc de transport în vederea executării controalelor la obiective împreună cu  beneficiarul.

Estimarea costurilor se va realiza prin fundamentarea preţului fără TVA/oră.

   

data afișării
anunțului

12.07.2017
dată limită transmitere propuneri
18.07.2017
data limită consultare    21.07.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate.
Adresa de e-mail: cornel.nedelcu@primaria-constanța.ro sau la sediul din Constanța, str. M. Kogălniceanu nr. 28, sau la fax. 0241/488176.

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziționarea serviciului pentru organizare evenimente „Kiss FM”, trei weekenduri (3 zile/weekend, respectiv vineri, sâmbătă, duminică) în perioada iulie - august 2017, Piața Ovidiu din Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/485892

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziționarea serviciului pentru organizare evenimente „Kiss FM”, trei weekenduri (3 zile/weekend, respectiv vineri, sâmbătă, duminică) în perioada iulie - august 2017, Piața Ovidiu din Constanța

obiectul
consultării

Achiziționarea serviciului pentru organizare evenimente „Kiss FM”, trei weekenduri (3 zile/weekend, respectiv vineri, sâmbătă, duminică) în perioada iulie - august 2017, Piața Ovidiu din Constanța

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

descriere consultare

Asigurare scenă, echipament scenotehnică, sonorizare, video și lumini pentru organizare evenimente „Kiss FM”, trei weekenduri (3 zile/weekend, respectiv vineri, sâmbătă, duminică) în perioada iulie - august 2017, cu asigurarea personalului tehnic specializat.  

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate conform Condițiilor Tehnice din Caietul de Sarcini.

   

data afișării
anunțului

10.07.2017
dată limită transmitere propuneri
11.07.2017
data limită consultare    12.07.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate.
Adresa de e-mail: evenimente@primaria-constanta.ro, persoană de contact Daniel Gheorghe tel. 0241 485892.

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziția serviciului de furnizare prin închiriere a unui număr de 25 autoturisme Dacia Logan pentru 3 luni 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția serviciului de furnizare prin închiriere a unui număr de 25 autoturisme Dacia Logan pentru 3 luni

obiectul
consultării

Achiziția serviciului de furnizare prin închiriere a unui număr de 25 autoturisme Dacia Logan pentru 3 luni

Cod CPV: 34111200 - Berline

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze „Serviciul de furnizare prin închiriere a unui număr de 25 autoturisme Dacia Logan pentru 3 luni.

aspecte supuse consultării  

Se solicita oferte de preț și oferte tehnice conform specificații tehnice nr. 82594/27.06.2017, atașat în secțiunea documente.

   

data afișării
anunțului

04.07.2017
dată limită transmitere propuneri
07.07.2017, ora 14.00
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform specificații tehnice nr. 82594/27.06.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

achiziția de aparate de aer condiționat necesare Primăriei municipiului Constanta 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de aparate de aer condiționat necesare Primăriei municipiului Constanta 

obiectul
consultării

Achiziția de aparate de aer condiționat necesare Primăriei municipiului Constanta 
Cod CPV: 39717200

documente
click pentru a descărca anunțul
descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționezeun aparat de aer condiționat de 18000 BTU, un aparat de aer condiționat de 12000 BTU și un aparat de aer condiționat de 9000 BTU

Specificații tehnice  aparat de aer condiționat de 18000 BTU

- suprafață acoperită min. 24 mp
- capacitate răcire 18000 BTU
- capacitate încălzire 19000 BTU
- eficiență energetică răcire A++
- eficiență energetică răcire A+
- ventilator în 3 trepte
- compresor rotativ
- funcții de răcire, încălzire și ventilație
- detectare pierdere agent frigorific, autodiagnosticare, auto restart, sleep/night mode, timer, follow me
- tensiune alimentare 230 V
- agent răcire R410A
- kit instalare inclus
- culoare alb

Specificații tehnice  aparat de aer condiționat de 12000 BTU

- suprafață acoperită min. 16 mp
- capacitate răcire 12000 BTU
- capacitate încălzire 13000 BTU
- eficiență energetică răcire A++
- eficiență energetică răcire A+
- ventilator în 3 trepte
- compresor rotativ
- funcții de răcire, încălzire și ventilație
-detectare pierdere agent frigorific, autodiagnosticare, auto restart, sleep/night mode, timer, follow me
- tensiune alimentare 230 V
- agent răcire R410A
- kit instalare inclus
- culoare alb

Specificații tehnice  aparat de aer condiționat de 9000 BTU

- suprafață acoperită min. 12 mp
- capacitate răcire 9000 BTU
- capacitate încălzire 10000 BTU
- eficiență energetică răcire A++
- eficiență energetică răcire A+
- ventilator în 3 trepte
- compresor rotativ
- funcții de răcire, încălzire și ventilație
-
detectare pierdere agent frigorific, autodiagnosticare, auto restart, sleep/night mode, timer, follow me
- tensiune alimentare 230V
- agent răcire R410 A
- kit instalare inclus
- culoare alb.

aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiile tehnice, în vederea determinării valorii estimate
   

data afișării
anunțului

03.07.2017
dată limită transmitere propuneri
10.07.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

achiziția de fișete metalice necesare Primăriei municipiului Constanta 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de fișete metalice necesare Primăriei municipiului Constanta 

obiectul
consultării

Achiziția de fișete metalice necesare Primăriei municipiului Constanta 

documente
click pentru a descărca anunțul
descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze un număr de 20 buc. fișete metalice

SPECIFICAȚII TEHNICE FIȘETE METALICE:
- Corp Asamblat Prin Sudură
- PREVĂZUTE CU 4 POLIȚE REGLABILE PE VERTICALĂ
- YALA CU 2 CHEI
- CULOARE GRI
- DIMENSIUNI 900 X 400 X 1800 MM
- CONFECȚIONAT DIN TABLĂ DE 0,7 MM

aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiile tehnice, în vederea determinării valorii estimate
   

data afișării
anunțului

03.07.2017
dată limită transmitere propuneri
10.07.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

Achiziționarea serviciului pentru organizare evenimente „Kiss FM”, perioada 21 iulie – 13 august 2017, Piața Ovidiu din Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/485892

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziționarea serviciului pentru organizare evenimente „Kiss FM”, perioada 21 iulie - 13 august 2017, Piața Ovidiu din Constanța.

obiectul
consultării

Achiziționarea serviciului pentru organizare evenimente „Kiss FM”, perioada 21 iulie – 13 august 2017, Piața Ovidiu din Constanța

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

descriere consultare
Asigurare scenă, echipament scenotehnică, sonorizare, video și lumini pentru organizare evenimente „Kiss FM”, în perioada 21 iulie – 13 august 2017, cu asigurarea personalului tehnic specializat. 
aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate conform Condițiilor Tehnice din Caietul de Sarcini.

   

data afișării
anunțului

30.06.2017
dată limită transmitere propuneri
04.07.2017
data limită consultare    05.07.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate.
Adresa de e-mail: evenimente@primaria-constanta.ro, persoană de contact Daniel Gheorghe tel. 0241 485892.

 rezultat
Anunț anulare procedură
     
13.04.2017

Achiziţionarea serviciului de asigurare a integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Municipiului Constanţa din Staţiunea Mamaia, în perioada  05.09.2017 – 31.12.2017

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488176

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziţionarea  serviciului de asigurare a integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Municipiului Constanţa din Staţiunea Mamaia, în perioada  05.09.2017 – 31.12.2017”.

Cod CPV: - 79713000 Servicii de pază

obiectul
consultării

îl constituie asigurarea integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Municipiului Constanţa din Staţiunea Mamaia.

documente
click pentru a descărca anunțul

descriere consultare
aspecte supuse consultării  

CONDIŢII TEHNICE    
1.1.   Serviciul de pază se va executa conform cerinţelor şi legislaţiei în vigoare.
1
.2.  În sistemul de pază vor fi folosite mijloace de transport auto, de apărare, de  comunicaţie şi legătură între posturi, de semnalizare şi de iluminat pe timp de noapte.

Prestatorul va prezenta:
- Licenţa De Funcţionare, eliberată de Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei din Ministerul de Interne.
- Certificatul  de Management al Calităţii ISO 9001 / 2008, valabil la data deschiderii ofertei;
- Certificatul  privind Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale - OHSAS 18001:2007;

1.4. Organizarea serviciului se face ţinând cont de prevederile Legii nr. 333 / 2003 şi a Planului de  Pază.
1.5. Atribuţiile personalului de pază sunt stabilite prin Planul de Pază, prin consemnul general şi particular.
1.6. Obiectivele care vor fi păzite sunt cele specificate în TABELUL CU POSTURILE DE PAZĂ, urmând a fi parte componentă din Planul de Pază, iar numărul  de posturi  este de maxin 50 în extrasezon (01 ianuarie – 30 aprilie și 01 octombrie – 31 decembrie) și maxim 70 în timpul sezonului (01 mai – 30 septembrie).
1.7. În funcţie de fondurile bugetare alocate, la cererea verbală a beneficiarului, urmată de cea scrisă , prestatorul va executa activităţi de pază şi la alte obiective, altele decât cele nominalizate în tabelul de la pct. 1.6, precum şi activităţi de asigurare a acţiunilor Primăriei Municipiului Constanţa, prin modificarea numărului şi locaţiilor posturilor de pază, cât şi a programului de lucru, funcţie de priorităţi sau necesităţi.
Aceste modificări vor fi cuprinse în Anexele  Planului de Pază, care sunt semnate de părţile  contractante.
1.8. Măsurile generale şi cele specifice privind protecţia muncii se vor prelucra de către beneficiar, la început pentru fiecare obiectiv de pază,  cât şi lunar sau ori de câte ori este nevoie de către prestator.

II. EXECUTAREA SERVICIULUI

2.1. MODUL DE EXECUTARE A SERVICIULUI
► Serviciul de pază se va executa conform Planului de Pază, în perioada 05.09.2017 – 31.12.2017 într-un cuantum de maxim 111.600 ore/contract (50 posturi/luna în extrasezon și 70 posturi/luna în sezon ) respectiv:

An 2017 (05.09.2017-30.12.2017)
Sezon = 70 posturi x 24 ore x 27 zile = 45.360 ore
Extrasezon = 50 posturi x 24 ore x 31 zile x 3 luni = 111.600 ore

2.2.   DOTAREA ŞI ECHIPAREA PERSONALULUI DE PAZĂ
► agenţii de securitate vor fi îmbrăcaţi în echipament uniform, adecvat anotimpului, cu o ţinută pentru vară şi una pentru iarnă.
► în raport cu importanţa şi natura obiectivelor, bunurilor şi valorilor păzite, după caz, personalul de pază va fi dotat cu bastoane de cauciuc, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mică, fluiere, telefoane mobile de serviciu, lanterne (pe timp de noapte) şi/sau alte mijloace de apărare, autorizate de lege (conform prevederilor art. 43 alin.1 din Legea nr. 333 / 08.07.2003). Echipa de intervenţie auto va fi dotată  cu un autoturism  de serviciu, echipat cu Euro 4.
► agenţii de securitate din echipa de intervenţie auto vor executa serviciul prin patrulare, cu opriri periodice în puncte stabilite de comun acord între prestator şi beneficiar, cu avizul organelor de  poliţie.

Cel puţin unul dintre agenţii de securitate din fiecare tura a echipei de intervenţie să fie avizat de poliţie pentru port şi uz de armă şi dotat cu armă neletală. Aceasta va suplini activitatea posturilor care execută, temporar, serviciu la alte obiective ( evenimente culturale, sociale sau sportive, etc.).

2.3.PROGRAMUL DE LUCRU
►   programul de lucru este specificat în TABELUL CU POSTURILE DE PAZĂ.

2.4.   OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
►  să efectueze corespunzător serviciul de pază şi să ia toate măsurile ce se impun pentru perfecţionarea serviciilor prestate conform evoluţiei situaţiei operative şi a concluziilor desprinse în urma acţiunilor desfăşurate;
► să asigure echiparea şi dotarea minima a personalului de pază, conform prevederilor  cap. II alin 2.2.  precum şi respectarea programului de lucru conform art. 114 din Legea nr.53/2003 si HG.1/2017;
► în vederea asigurării posturilor prestatorul va prezenta modul de asigurare a acestora cu personal specializat ca agent de securitate în condiţiile Legii nr.333/2003, astfel încât încadrarea acestuia să se realizeze în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 si HG 1/2017;
► prestatorul va prezenta modul de asigurare cu autoturisme necesare echipelor de intervenţie in conformitate cu nr. de ore / luna , cu respectarea programului de lucru;
► în vederea asigurării legăturilor, precum şi a  posibilităţii de coordonare a personalului din posturile de pază, prestatorul va demonstra că  dispune de un  dispecerat atestat de IGPR situat pe raza Municipiului Constanţa,  fax , o linie de comunicaţie  și şefi de dispozitiv;
► prestatorul va dota personalul cu 10 dispozitive de localizare GPS . Aceste dispozitive vor asigura localizarea in timp real al agentului, rute de patrulare, opriri, viteza de deplasare, oferind posibilitatea de monitorizare în timp real beneficiarului, etc.
► prestatorul va demonstra că are experienţa similară  prin prezentarea a cel puţin un contract finalizat care a avut ca obiect prestarea unor servicii asemănătoare cu obiectul prezentei achiziţii( servicii de paza) pentru cel puţin  30 posturi de paza si o cifra de afaceri medie pe ultimii trei ani de minim 3.800.000 lei;
► să efectueze pregătirea de specialitate a personalului de pază, conform reglementărilor legislaţiei în vigoare şi în raport cu situaţiile care au apărut în derularea activităţilor de pază;
► să verifice, prin personalul de pază, (la intrarea în serviciu, pe timpul executării serviciului şi ori de câte ori consideră necesar), starea de funcţionare a mijloacelor tehnice şi electronice de   protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei, starea uşilor, ferestrelor, pereţilor .şi/sau a bunurilor aflate în zona de responsabilitate a postului de pază şi să informeze Beneficiarul, în timpul cel  mai scurt ( maxim 2 ore), verbal şi în scris ( a doua zi), despre orice eveniment constatat, prin Raport de Eveniment, fotografii şi procesul verbal al agentului de securitate;
►  să ia măsuri de îmbunătăţire a activităţilor de pază şi de sancţionare sau de înlocuire (la cererea verbală şi/sau în scris a Beneficiarului sau din proprie iniţiativă) a personalului de pază care nu îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu conform cerinţelor;
► să prezinte Beneficiarului (zilnic, lunar, semestrial şi anual) raport scris privind principalele probleme rezultate din activitatea desfăşurată şi măsurile luate;
► să vegheze permanent şi să ia măsuri, prin personalul de pază, în limitele postului de pază, pentru păstrarea  şi conservarea bunurilor publice şi private  aparţinând Municipiului Constanţa;
► să împiedice distrugerea, degradarea şi/sau furtul (sustragerea) bunurilor ce sunt menţionate în consemnul particular al postului;
► să suporte integral contravaloarea prejudiciului cauzat de sustragerea sau distrugerea bunurilor şi/sau   valorilor pe care le păzeşte, generat de neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către personalul de pază (nedescoperirea autorului, date de identitate false, incomplete, etc.);
► 
să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, să prindă și să prezinte poliției pe făptuitor, să oprească și să predea politiei bunurile sau valorile care fac obiectul infracțiunii sau a altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal de luare a acestor măsuri;
► 
să obţină de la Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă şi Agenţia pentru Protecţia Mediului informaţiile necesare privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea  incendiilor şi la protecţia mediului;
► să asigure mijloc de transport în vederea executării controalelor la obiective împreună cu  beneficiarul.
Estimarea costurilor se va realiza prin fundamentarea pretului fără TVA/oră.

   

data afișării
anunțului

28.06.2017
dată limită transmitere propuneri
30.06.2017
data limită consultare    07.07.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate.
Adresa de e-mail. gianina.celnicu@primaria-constanta.ro, la sediul din Constanța, str. M. Kogălniceanu nr. 28 (telefon 0241/488186), sau la fax. 0241/488176.

 rezultat

13.04.2017

Achiziţionarea  serviciului de asigurare a integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Primăriei Municipiului Constanţa, în perioada  01.12.2017 – 31.12.2017

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488176

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziţionarea  serviciului de asigurare a integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Primăriei Municipiului Constanţa, în perioada 01.12.2017 -31.12.2017.

COD CPV - 79713000 Servicii de paza

obiectul
consultării

îl constituie asigurarea integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Primăriei Municipiului Constanţa 

documente
click pentru a descărca anunțul

descriere consultare
aspecte supuse consultării  

CONDIŢII TEHNICE  
1.1. Serviciul de pază se va executa conform cerinţelor şi legislaţiei în vigoare.
1.2. În sistemul de pază vor fi folosite mijloace de transport auto, de apărare, de  comunicaţie şi legătură între posturi, de semnalizare şi de iluminat pe timp de noapte.
1.3. Autorizarea pentru efectuarea activităţii principale  aprobată prin LICENŢA DE FUNCŢIONARE, eliberată de Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei din Ministerul de Interne. Prestatorul va prezenta:
- Certificatul  de Management al Calităţii ISO 9001 / 2008, valabil la data deschiderii ofertei; 
- Certificatul  privind Sistemul de management al sãnãtãþii ºi securitãþii ocupaþionale - OHSAS 18001:2007;
1.4. Organizarea serviciului se face ţinând cont de prevederile Legii nr. 333 / 2003 şi a Planului de  Pază.       
1.5. Atribuţiile personalului de pază sunt stabilite prin Planul de Pază, prin consemnul general şi particular.
1.6. Obiectivele care vor fi păzite sunt cele specificate în TABELUL CU POSTURILE DE PAZĂ,   urmând a fi parte componentă din Planul de Pază, iar numărul maxim de posturi  este de 40 posturi ( 01.12.2017-31.12.2017) și 5 posturi în Orășelul Copiilor (01.12.2017-31.12.2017).
1.7.  În funcţie de fondurile bugetare alocate, la cererea verbală a beneficiarului, urmată de cea scrisă , prestatorul va executa activităţi de pază şi la alte obiective, altele decât cele nominalizate în tabelul de la pct. 1.6, precum şi activităţi de asigurare a acţiunilor Primăriei Municipiului Constanţa, prin modificarea numărului şi locaţiilor posturilor de pază, cât şi a programului de lucru, funcţie de priorităţi sau necesităţi.
Aceste modificări vor fi cuprinse în Anexele  Planului de Pază, care sunt semnate de părţile  contractante.
1.8. Măsurile generale şi cele specifice privind protecţia muncii se vor prelucra de către beneficiar, la început pentru fiecare obiectiv de pază,  cât şi lunar sau ori de câte ori este nevoie de către prestator.

II. EXECUTAREA SERVICIULUI
2.1. MODUL DE EXECUTARE A SERVICIULUI

► Serviciul de pază se va executa conform Planului de Pază, în perioada 01.12.2017 – 31.12.2017   într-un cuantum de maxim 33.480 ore/contract [40 posturi ( 01.12.2017-31.12.2017) și 5 posturi în Orășelul Copiilor (01.12.2017-31.12.2017)]. respectiv:
An 2017 (01.12.2017-30.11.2017)
 40 posturi x 24 ore x 31 zile x  = 29.760 ore
 5 posturi x 24 ore x 31 zile = 3.720 ore

Total = 29.760 + 3.720 = 33.480 ore/contract

2.2.   DOTAREA ŞI ECHIPAREA PERSONALULUI DE PAZĂ
► agenţii de securitate vor fi îmbrăcaţi în echipament uniform, adecvat anotimpului, cu o ţinută pentru vară şi una pentru iarnă.
► în raport cu importanţa şi natura obiectivelor, bunurilor şi valorilor păzite, după caz, personalul de pază va fi dotat cu bastoane de cauciuc, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mică, fluiere, telefoane mobile de serviciu, lanterne (pe timp de noapte) şi/sau alte mijloace de apărare, autorizate de lege (conform prevederilor art. 43 alin.1 din Legea nr. 333 / 08.07.2003). Echipa de intervenţie auto va fi dotată  cu un autoturism  de serviciu, echipat cu Euro 4.
► agenţii de securitate din echipa de intervenţie auto vor executa serviciul prin patrulare, cu opriri periodice în puncte stabilite de comun acord între prestator şi beneficiar, cu avizul organelor de  poliţie.

Cel puţin unul dintre agenţii de securitate din fiecare tura a echipei de intervenţie să fie avizat de poliţie pentru port şi uz de armă şi dotat cu armă neletală. Aceasta va suplini activitatea posturilor care execută, temporar, serviciu la alte obiective ( evenimente culturale, sociale sau sportive, etc.).

2.3. PROGRAMUL DE LUCRU
►   programul de lucru este specificat în TABELUL CU POSTURILE DE PAZĂ.

2.4.   OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
►  să efectueze corespunzător serviciul de pază şi să ia toate măsurile ce se impun pentru perfecţionarea serviciilor prestate conform evoluţiei situaţiei operative şi a concluziilor desprinse în urma acţiunilor desfăşurate;
►  să asigure echiparea şi dotarea minima a personalului de pază, conform prevederilor  cap. II alin 2.2.  precum şi respectarea programului de lucru conform art. 114 din Legea nr.53/2003 si HG.1/2017;
► în vederea asigurării posturilor prestatorul va prezenta modul de asigurare a acestora cu personal specializat ca agent de securitate în condiţiile Legii nr.333/2003, astfel încât încadrarea acestuia să se realizeze în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 si HG 1/2017;
► prestatorul va prezenta modul de asigurare cu autoturisme necesare echipelor de intervenţie in conformitate cu nr. de ore / luna , cu respectarea programului de lucru;
► în vederea asigurării legăturilor, precum şi a  posibilităţii de coordonare a personalului din posturile de pază, prestatorul va demonstra că  dispune de un  dispecerat atestat de IGPR situat pe raza Municipiului Constanţa,  fax , o linie de comunicaţie  și şefi de dispozitiv;
► prestatorul va dota personalul 10 dispozitive de localizare GPS . Aceste dispozitive vor asigura localizarea in timp real al agentului, rute de patrulare, opriri, viteza de deplasare, oferind posibilitatea de monitorizare în timp real beneficiarului etc. 
► prestatorul va demonstra că are experienţa similară  prin prezentarea a cel puţin un
contract finalizat care a avut ca obiect prestarea unor servicii asemănătoare cu obiectul prezentei achiziţii( servicii de paza) pentru cel puţin  30 posturi de paza si o cifra de afaceri medie pe ultimii trei ani de minim 2.000.000 lei;
►   să efectueze pregătirea de specialitate a personalului de pază, conform reglementărilor legislaţiei în vigoare şi în raport cu situaţiile care au apărut în derularea activităţilor de pază.;
►  să verifice, prin personalul de pază, (la intrarea în serviciu, pe timpul executării serviciului şi ori de câte ori consideră necesar), starea de funcţionare a mijloacelor tehnice şi electronice de   protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei, starea uşilor, ferestrelor, pereţilor .şi/sau a bunurilor aflate în zona de responsabilitate a postului de pază şi să informeze Beneficiarul, în timpul cel  mai scurt ( maxim 2 ore), verbal şi în scris ( a doua zi), despre orice eveniment constatat, prin Raport de Eveniment, fotografii şi procesul verbal al agentului de securitate;
►    să ia măsuri de îmbunătăţire a activităţilor de pază şi de sancţionare sau de înlocuire (la cererea verbală şi/sau în scris a Beneficiarului sau din proprie iniţiativă) a personalului de pază care nu îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu conform cerinţelor;
►    să prezinte Beneficiarului (zilnic, lunar, semestrial şi anual) raport scris privind principalele probleme rezultate din activitatea desfăşurată şi măsurile luate;
►   să vegheze permanent şi să ia măsuri, prin personalul de pază, în limitele postului de pază, pentru păstrarea  şi conservarea bunurilor publice şi private  aparţinând Municipiului Constanţa;
►să împiedice distrugerea, degradarea şi/sau furtul (sustragerea) bunurilor ce sunt menţionate în consemnul particular al postului;
►  să suporte integral contravaloarea prejudiciului cauzat de sustragerea sau distrugerea bunurilor şi/sau   valorilor pe care le păzeşte, generat de neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către personalul de pază (nedescoperirea autorului, date de identitate false, incomplete, etc.);
►să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, să prindă și să prezinte poliției pe făptuitor, să oprească și să predea politiei bunurile sau valorile care fac obiectul infracțiunii sau a altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal de luare a acestor măsuri ;
►să obţină de la Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă şi Agenţia pentru Protecţia Mediului informaţiile necesare privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea  incendiilor şi la protecţia mediului;
► să asigure mijloc de transport în vederea executării controalelor la obiective împreună cu  beneficiarul.

Estimarea costurilor se va realiza prin fundamentarea prețului fără TVA/oră. 

   

data afișării
anunțului

28.06.2017
dată limită transmitere propuneri
30.06.2017
data limită consultare    07.07.2017modalitate de desfășurare

Modalitate desfășurare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate.

Adresa de e-mail. cornel.nedelcu@primaria-constanta.ro, la sediul din Constanța, str. M. Kogălniceanu nr. 28 (telefon 0241/488186), sau la fax. 0241/488176.

 rezultat

13.04.2017

Determinarea valorii estimate a achiziției „serviciul de întreținere și reparații autovehicule”.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Determinarea valorii estimate a achiziției „serviciul de întreținere și reparații autovehicule”.

obiectul
consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției „serviciul de întreținere și reparații autovehicule”.
Cod CPV: 50110000 - Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe.

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea specificațiilor tehnice

descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze „Serviciul de întreținere și reparații autovehicule”.

Serviciul se referă la prestarea următoarelor operațiuni:
- reparații mecanice și electrice, servicii ce se vor executa în urma constatării (vizuale, prin probe, prin diagnoza auto) a defecțiunilor autovehiculelor.
- întreținere autovehiculelor servicii de revizii tehnice periodice a autovehiculelor conform specificațiilor producătorului pentru fiecare marcă în parte.
- reparații de tinichigerie-vopsitorie.

aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț, conform specificații tehnice nr. 79930/21.06.2017.

   

data afișării
anunțului

27.06.2017
dată limită transmitere propuneri
05.07.2017, ora 14.00
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform specificații tehnice nr. 79930/21.06.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

Determinarea valorii estimate a achiziției „serviciul de asigurare personal”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Determinarea valorii estimate a achiziției  „serviciul de asigurare personal”.

obiectul consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției „serviciul de asigurare personal”.
Cod CPV: 79620000 - Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea specificațiilor tehnice

descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze „serviciul de asigurare personal”.
Serviciul se referă la asigurarea următorului personal:
- 15 șoferi auto cat. B
- 1 coordonator transport

aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț, conform specificații tehnice nr. 79935/21.06.2017, atașat.

   

data afișării
anunțului

27.06.2017
dată limită transmitere propuneri
10.07.2017, ora 14.00
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform specificații tehnice nr. 79935/21.06.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

Achiziția de echipament de comunicații

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/484208

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de echipament de comunicații

obiectul consultării

Determinarea valorii estimate pentru ”Achiziția de echipament de comunicații”
CPV: 32237000 - aparat portabil de emisie - recepție;
CPV: 33195200 - stație centrală de monitorizare.

 

descriere consultare

Având în vedere faptul că stațiile de emisie - recepție existente au ieșit din garanție, iar unele sau deteriorat, este necesar să achiziționăm altele noi.

click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea anexei

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț care să corespundă specificațiilor tehnice din anexă.

   

data afișării
anunțului

22.06.2017
dată limită transmitere propuneri
28.06.2017, ora 14.00
data limită consultare
 30.06.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană juridică interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț la adresa Primăriei Municipiului Constanța, str. Amzacea nr.13, Direcția Poliția Locală și pe adresa de e-mail politialocalaconstanta@yahoo.com sau politia.locala@primaria-constanta.ro

Persoana de contact:  Carmen Dumitrof,  telefon: 0241 484 208

 rezultat

13.04.2017

achiziția de telefoane mobile necesare angajaților din cadrul  Primăriei municipiului Constanța 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de telefoane mobile necesare angajaților din cadrul  Primăriei municipiului Constanta 

denumirea consultării

Achiziția de telefoane mobile necesare angajaților din cadrul  Primăriei municipiului Constanta
Cod CPV: 4296110, 32323500

 

descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze un număr de 11 buc. telefoane mobile Tip 1 și un număr de 126 buc. Tip 2.

TELEFON MOBIL TIP 1

Denumire produs

Caracteristici

Telefon mobil smartphone

Retea 4G 3(1800), 8(900), 20(800) MHz
Dual Sim Da
SIM Micro / Nano
Tip ecran IPS-LCD
Dimensiune ecran (inch) min 5
Rezolutie ecran (pixeli) min. 720 x 1280
Multitouch Da
Difuzor Da
Memorie interna (GB) min. 16
Memorie RAM (GB) 2
Slot card microSD
Capacitate card memorie (GB) min.128
Viteza date HSPA, LTE
Rezolutie cameră(Mp) min. 13
Blitz Da
Focus Autofocus / Touchfocus
Camera secundara (Mp)5
Facilitati Geo-tagging, face and smile detection, panorama, HDR
Procesor
Tip procesor Octa Core
Frecventa (GHz) 1.2
Sistem de operare Android
Tip baterie Li-Ion
Capacitate baterie (mAh) min. 2200
Culoare Negru


Telefon mobilTip 2

Denumire produs

Caracteristici

Telefon mobil smartphone

Retea 4G LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) MHz
Dual Sim Da
SIM Micro
Tip ecran IPS LCD capacitive touchscreen
Dimensiune ecran (inch) min.5
Rezolutie ecran (pixeli) min. 720 x 1280
Multitouch Da
Tip alerta Vibratie, MP3, WAV ringtones
Memorie interna (GB) min. 8
Memorie RAM (Gb) min. 1
Slot card microSD
Capacitatecard memorie (GB) min 32
GPRS Da
EDGE Da
Viteza date HSPA, LTE
Rezolutie (Mp) min.8
Blitz LED flash
Focus Autofocus
Camera secundara DA
Tip procesor Quad core
Sistem de operare Android
Tip baterie Li-Polymer
Capacitate baterie (mAh) min.2200

click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț cu respectarea prevederilor stipulate în Caietul de sarcini nr.75285/13.06.2017, în vederea determinării valorii estimate. 

condiții participare  
   

data afișării
anunțului

20.06.2017
dată limită transmitere propuneri
28.06.2017
data limită consultare
 modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform Caietul de sarcini nr. 75285/13.06.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro , cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

Achiziția de uniforme de poliție

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/484208

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de uniforme de poliție

obiectul consultării

Determinarea valorii estimate pentru ”Achiziția de uniforme de poliție”
CPV: 35811200

 

descriere consultare

Având în vedere că durata maximă de uzură (1/2 an, 1 an, 2 ani, 3 ani respectiv 6 ani) a unor articole din care se compune uniforma de serviciu a polițiștilor locali a fost depășită, este necesar să achiziționăm altele noi.

click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea anexei

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț care să corespundă descrierii articolelor de uniformă din anexă.


   

data afișării
anunțului

14.06.2017
dată limită transmitere propuneri
28.06.2017, ora 14.00
data limită consultare
 30.06.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană juridică interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț la adresa Primăriei Municipiului Constanța, str. Amzacea nr.13, Direcția Poliția Locală și pe adresa de e-mail politialocalaconstanta@yahoo.com sau politia.locala@primaria-constanta.ro

Persoana de contact:  Carmen Dumitrof,  telefon: 0241 484 208

 rezultat

13.04.2017

achiziție serviciul de asigurare personal

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție Serviciul de asigurare personal

denumirea consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției „serviciul de asigurare personal”.
Cod CPV: 79620000 - Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar

 

descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze „serviciul de asigurare personal”.
Serviciul se referă la asigurarea următorului personal:
- 15 șoferi auto cat. B
-
 1 coordonator transport
- 1 gestionar carburant
click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț, conform caiet de sarcini nr. 65832/19.05.2017, atașat.


condiții participare  

Furnizorul trebuie să facă dovada deținerii capacității tehnice și profesionale, probând existența unei legături între prestația care face obiectul de activitate al operatorului economic, conform datelor înscrise în certificatul constatator eliberat de O.N.R.C. și să declare pe propria răspundere că nu se încadrează în prevederile art. 164. 165, și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

   

data afișării
anunțului

07.06.2017
dată limită transmitere propuneri
19.06.2017, ora 14.00
data limită consultare
 modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform caiet de sarcini nr. 65832/19.05.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro , cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

achiziție „serviciul de întreținere și reparații autovehicule”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Serviciul de întreținere și reparații autovehicule

denumirea consultării

Denumirea consultării: Determinării valorii estimate a achiziției „serviciul de întreținere și reparații autovehicule”.
Cod CPV: 50110000 - Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe.

 

denumirea contractului

Serviciul de întreținere și reparații autovehicule.
Condiții contract: conform caiet de sarcini nr. 63959/17.05.2017
click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

condiții participare  

furnizorul trebuie să facă dovada deținerii capacității tehnice și profesionale, probând existența unei legături între prestația care face obiectul de activitate al operatorului economic, conform datelor înscrise în certificatul constatator eliberat de O.N.R.C. și să declare pe propria răspundere că nu se încadrează în prevederile art. 164. 165, și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

criterii de adjudecare   atribuirea contractului, se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”, conform cerințelor impuse în caietul de sarcini și prezentul anunț, fiind considerate cerințe minimale și obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească oferta.

data afișării
anunțului

31.05.2017
dată limită transmitere propuneri
12.06.2017, ora 14.00
data limită consultare
 modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform caiet de sarcini nr. 63959/17.05.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro , cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

Adăpost pescăresc – municipiul Constanța, zona pescărie

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488146

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Consultare de piață privind achiziția serviciului de Elaborare studiu de fezabilitate conform ghidului solicitantului aferent Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 - Măsura I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, pentru “Adăpost pescăresc – municipiul Constanța, zona pescărie”.

Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: www.e-licitatie.ro .

obiectul consultării
Elaborare studiu de fezabilitate conform ghidului solicitantului aferent Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 - Măsura I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, pentru “Adăpost pescăresc – municipiul Constanța, zona pescărie”.
 

descriere consultare

Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului de Elaborare studiu de fezabilitate conform ghidului solicitantului aferent Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 - Măsura I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, pentru “Adăpost pescăresc – municipiul Constanța, zona pescărie” și informații privind personalul de specialitate necesar pentru realizarea serviciului susmenționat.

Terenul pe care se va realiza investiția are suprafața de 23.716,84 mp (Poligonul 23).

CHELTUIELILE ELIGIBILE SPECIFICE ÎN CADRUL MĂSURII I.23 conform OM 816/2016:
Adăposturile pescărești
a) 
cheltuieli pentru construirea sau modernizarea de mici adăposturi necesare pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor;
b) 
cheltuieli pentru realizarea și achiziţionarea de echipamente și facilități pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de viață în adăposturile pescărești;
c) 
cheltuieli pentru realizarea de spaţii de depozitare a ambarcațiunilor de pescuit;
d) cheltuieli pentru realizarea de spaţii de depozitare a uneltelor de pescuit;
e) 
cheltuieli pentru realizarea și achiziţia de echipamente pentru întreţinerea şi repararea ambarcaţiunilor de pescuit în cadrul adăposturilor pescărești;
f) 
cheltuieli pentru realizarea și achiziţia de echipamente pentru întreţinerea şi repararea uneltelor de pescuit în cadrul adăposturilor pescărești;
g) 
cheltuieli pentru realizarea și achiziţionarea materialelor igienico-sanitare și a materialelor care facilitează servirea mesei în adăposturile pescărești;
h) 
cheltuieli pentru realizarea de instalații pentru alimentarea cu apă potabilă, instalaţii sanitare și vestiare (trebuie prevăzute pentru lucrători duşuri corespunzătoare şi în număr suficient, cabine de WC-uri şi chiuvete);
i) 
cheltuieli pentru achiziții de mijloace tehnice de radio-telefon;
j) 
cheltuieli pentru modernizarea locurilor de acostare a bărcilor de pescari.

click pentru descărcarea anunțului

aspecte supuse consultării   Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului cu detaliere a preţului și informații privind personalul de specialitate necesar pentru realizarea acestora.

 

data afișării
anunțului

31.05.2017
dată limită transmitere propuneri
12.06.2017
data limită consultare
12.06.2017modalitate de desfășurare

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, informații privind personalul de specialitate necesar pentru realizarea acestora la adresa de e-mail: proiecte@primaria-constanta.ro . Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro .

 rezultat

13.04.2017

achiziția unui sistem de control acces cu cartele și pontaj și monitorizare video

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția unui sistem de control acces cu cartele și pontaj și monitorizare video la sediul Primăriei municipiului Constanta situat în Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța

obiectul consultării
COD CPV 4296110, 32323500
 

descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează, să achiziționeze un sistem de control acces cu cartele și pontaj și monitorizare video la sediul Primăriei municipiului Constanta situat în Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța
Sistemul  de control acces cu cartele și pontaj va conține:
-câte un cititor de carduri extern de proximitate pentru pontarea sosirii și cate un cititor de carduri intern de proximitate pentru pontarea plecării la fiecare intrare indicata pe planurile anexate (pentru condiții de interior);
-6 uși x 2 cititoare – 12 cititoare

-2 buc. turnicheti intrare în sediu dotate cu câte 2 cititoare – 4 cititoare;
-gard separație pentru intrarea în instituție;
-1 cititor cartele la bariera parcării PMC;

-aplicație soft pentru gestionarea pontajelor generate de cititoarele de carduri (o licență tip server și un număr nelimitat de licențe utilizatori);
 În camera IT situată la etajul 2 se vor instala următoarele:
-server pentru softul de control al accesului și pontaj;
-switch;
-patch panel;
-UPS;
-unitate ventilatoare;
-organizator de cabluri;
-unitate prize;
-aplicație soft pentru evidenta vizitatorilor (ora sosirii, ora plecării, compartimentul vizitat, etc.);
-monitorizarea sistemului se va efectua cu un numar nelimitat de calculatoare, iar conexiunile tcp/ ip ale modulelor vor ajunge în camera IT de la la etajul 2;
-calculator de pe care se vor înrola cardurile de proximitate prevazut cu cititor conectat prin USB;
-imprimantă emitere carduri;

Sistemul de monitorizare video va conține:
-exterior:
-camere video monitorizare 4  buc;
-interior:
-camere video monitorizare 10 buc.
-5 buc. Parter;
-2 buc. et. 1;
-2 buc. et. 2;
-1 buc  et. 3;
-buton comanda bariera montat la biroul de informații aflat la intrarea în instituție;
-telecomanda barieră;
-monitor urmărire camere interior si exterior;
-recorder video de rețea.

click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu respectarea prevederilor stipulate în Caietul de sarcini nr. 64576/18.05.2017, în vederea determinării valorii estimate.

Orice operator economic interesat poate vizita sediul Primăriei municipiului Constanta situat în bd. Tomis nr. 51, Constanța, de luni pană vineri între orele 09.00-15.00,  după anunțarea prealabilă la telefon 0241488474 cu cel puțin 24 ore înainte


 

data afișării
anunțului

29.05.2017
dată limită transmitere propuneri
07.06.2017
data limită consultare
modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform Caietului de sarcini nr. 64576/18.05.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, Bulevardul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

Achiziție diverse echipamente informatice –module de expansiune fibră optică

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488150

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziției de diverse echipamente informatice – achiziție module de expansiune fibră optică

obiectul consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției diverse echipamente informatice – achiziție module de expansiune fibră optică

Cod CPV: 30000000-9 Echipament informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului și a pachetelor software

 

descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 2 (două) module de expansiune (necesare interconectării optime a echipamentelor) plus cablurile necesare. Tip transceiver suportat SFP+, viteză conexiune 10Gbps. Număr transceiver-e suportate 4. Cabluri 10Gb Ethernet, Direct Attach Copper Cable, format SFP+,  4 buc., lungime maximă 50 cm.
Acest modul este necesar pentru switch HP A5800. Codul modulului de la producător este JCO91A, iar al switch-ului este JC105A. Garanția produselor va fi de minim 3 ani.
În vederea determinării valorii estimate dorim să primim oferte de preț (în lei fără TVA) 
click pentru a descărca anunțul

aspecte supuse consultării

Se solicită oferte de preț, conform anunț

criterii de adjudecare  

Atribuirea contractului, se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”

data afișării
anunțului

22.05.2017
dată limită transmitere propuneri
26.05.2017 
data limită consultare
30.05.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro.

 rezultat

13.04.2017

Achiziție Aplicație soft calcul devize

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488150

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție aplicație soft calcul devize

obiectul consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției ”Aplicație soft calcul devize”.

Cod CPV: 48900000-7 Diverse pachete software și sisteme informatice

 

descriere consultare

În vederea determinării valorii estimate dorim să primim oferte de preț (în lei fără TVA) pentru ”Aplicație soft calcul devize”.
Specificațiile tehnice și funcționale ale aplicației sunt detaliate în caietul de sarcini
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării

Se solicită oferte de preț, conform caietului de sarcini

criterii de adjudecare  

Atribuirea contractului, se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”, conform cerințelor impuse în caietul de sarcini

data afișării
anunțului

22.05.2017
dată limită transmitere propuneri
26.05.2017 
data limită consultare
30.05.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate cu respectarea celor precizate în caietul de sarcini la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro.

 rezultat

13.04.2017

Achiziție Service echipamente tehnică de calcul (calculatoare, imprimante, fax, echipamente rețea)

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488150

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție Service echipamente tehnică de calcul (calculatoare, imprimante, fax, echipamente rețea)

obiectul consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției ”Service echipamente tehnică de calcul (calculatoare, imprimante, fax, echipamente rețea)”.

Cod CPV: 50312000-5 – Repararea și întreținerea echipamentului informatic

 

descriere consultare

Având în vedere faptul că instituția noastră a achiziționat mai multe tipuri de echipamente informatice a căror perioadă de garanție a expirat sau urmează să expire în perioada următoare, este necesară achiziționarea serviciului de reparare și întreținere a acestora, astfel încât să rămână funcționale. Echipamentele se vor repara, în funcție de necesități și priorități.
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcare anexa 1
click pentru descărcare anexa 2

aspecte supuse consultării

Se solicită oferte de preț, conform caietului de sarcini

criterii de adjudecare  

Atribuirea contractului, se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”, conform cerințelor impuse în caietul de sarcini

data afișării
anunțului

22.05.2017
dată limită transmitere propuneri
26.05.2017 
data limită consultare
30.05.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate, conform caietului de sarcini în care sunt prezentate toate tipurile de piese de schimb și manopera aferentă pentru fiecare operațiune, la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro.

 rezultat

13.04.2017

Achiziție de consumabile la autovehiculele utilizate de către Primăria municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție consumabile pentru autovehiculele utilizate de către Primăria municipiului Constanța

obiectul consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției de consumabile auto pentru autovehicule utilizate de către Primăria municipiului Constanța.

Coduri CPV:
-09211100 -Uleiuri pentru motoare;
-24951311 -Produse antigel;
-24316000 -Apă distilată;
-30194820 -Triunghiuri;
-33141620 -Truse medicale;
-35111300 -Extinctoare;
-35113440 -Veste reflectorizante;
-39830000 -Produse de curăţat.

 

descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze consumabile pentru autovehiculele utilizate de către Primăria municipiului Constanța
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării

Se solicită oferte de preț, conform caietului de sarcini

Condiții contract: condiții tehnice și de calitate, conform prescripțiilor tehnice și legislațiilor din România, cad în sarcina furnizorului de a le respecta și aplica în totalitate

Condiții participare:  furnizorul trebuie să facă dovada deținerii capacității tehnice și profesionale, probând existența unei legături între prestația care face obiectul de activitate al operatorului economic, conform datelor înscrise în certificatul constatator eliberat de O.N.R.C. și să declare pe propria răspundere că nu se încadrează în prevederile art. 164. 165, și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

criterii de adjudecare  

Atribuirea contractului, se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”, conform cerințelor impuse în caietul de sarcini și prezentul anunț, fiind considerate cerințe minimale și obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească oferta.

data afișării
anunțului

19.05.2017
dată limită transmitere propuneri
24.05.2017, ora 14.00 
data limită consultare
 modalitate de desfășurare

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform caiet de sarcini nr. 55101/27.04.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

achiziție produse de papetărie și hârtie necesară copiatoarelor, imprimantelor și faxurilor

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție produse de papetărie și hârtie necesară pentru copiatoare, imprimante și faxuri

obiectul consultării

Obiectul consultării îl constituie determinarea valorii estimate a achiziției produselor de papetărie și a hârtiei necesară copiatoarelor,imprimantelor si faxurilor
Cod CPV: LOT 1 – 30197630-1
 
              LOT 2 – 30199000

 

descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze produse de papetărie și hârtie pentru copiatoare, imprimante si faxuri
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării

se solicită oferte de preț, conform caietului de sarcini nr. 55416/27.04.2017


 

data afișării
anunțului

15.05.2017
dată limită transmitere propuneri
18.05.2017 
data limită consultare
 modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate si propuneri cu respectarea celor precizate in caietul de sarcini nr. 55416/27.04.2017.

Informații suplimentare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri pe adresa de e-mail: ionela.patache@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017


achiziție Lucrări de modernizare a cabinelor de pază prin racordarea acestora la rețeaua de energie electrică E.N.E.L. (branșamente)

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488176

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție lucrări de modernizare a cabinelor de pază prin racordarea acestora la rețeaua de energie electrică E.N.E.L. (branșamente)

obiectul consultării

Obiectul consultării îl constitue Lucrări de modernizare a cabinelor de pază prin racordarea acestora la rețeaua de energie electrică E.N.E.L. (branșamente)
Cod CPV 45311000-0 – Lucrări de cablare şi conexiuni electrice

 

descriere consultare

Condiţii şi cerinţe minime de execuţie:
Lucrările de racordare se vor executa, astfel:
Lucrările de racordare şi utilizare a energiei electrice a cabinelor vor fi executate, conform Avizelor Tehnice de Racordare, de o unitate specializată şi atestată de A.N.R.E. cu depunere dosar la Centrul de Exploatare M.T. – J.T. “ Electrica Dobrogea “ S.A.
Alimentarea cu energie electrică se va face prin racord monofazat, cu montare BMPm cu o protecţie la supratensiuni şi întreruperea nulului, In = 16 A;  I 5 CM4-10/40 A la abonat.
Tensiunea de alimentare 230 volţi.
Puterea totală instalată (la o cabină) este de 2,5 kw.
Lucrările de racordare a cabinelor la reţeaua electrică, montarea BMPm şi a contoarelor monofazate se va face la un nivel calitativ şi tehnic corespunzător cu respectarea Normelor de consum şi de deviz emise de MLPAT pentru instalaţii electrice, transporturi de şantier, lucrări de terasamente şi reparaţii la construcţii şi nu vor dura mai mult de 90 de zile lucrătoare.
Cerinţe minime:
-circuitele electrice trebuie să respecte prevederile cu privire la sistemul de marcare al conductelor, pentru a permite identificarea vizuală a acestora;
-asigurarea rezistenţei de izolaţie admisibilă;
-verificarea instalaţiei de protecţie pe măsura executării ei, prin legare la pământ sau nul, după montarea receptoarelor şi conform prescripţiilor tehnice;
-asigurarea valorilor tensiunilor de atingere şi de pas, sub limitele admise şi timpii de deconectare permişi, conform prescripţiilor tehnice în vigoare;
-materialele şi elementele componente utilizate să fie certificate calitativ şi cantitativ.

Urmărirea execuţiei lucrărilor din partea beneficiarului se va realiza, astfel:
-urmărirea prin inspectorul care este numit în acest sens;
-urmărirea interfazică, realizată prin:
-controlul planificat, situaţie în care executantul este obligat să solicite prezenţa reprezentantului beneficiarului pentru verificarea modului de executare a lucrărilor pe etape, în conformitate cu graficul de execuţie al lucrărilor;
-controlul inopinat, ori de câte ori beneficiarul, prin reprezentantul său, consideră că este necesar;
-la controlul interfazic şi în faza de finalizare a lucrărilor se vor executa verificări cantitative şi calitative conform normelor de deviz şi al clauzelor prevăzute.
Beneficiarul are dreptul să supravegheze modul de organizare şi desfăşurare a lucrărilor asigurându-i-se acestuia accesul la locul de muncă, în ateliere şi oriunde se desfăşoară activităţi în domeniu
click pentru a descărca anunțul
click pentru a descărca tabel amplasamente cabine
click pentru a descărca avizele tehice de racordare

aspecte supuse consultării  

Operatorii economici pot vizita amplasamentul cabinelor de pază, menționate în lista anexată, împreună cu un inspector al Primăriei, în vederea întocmiri ofertelor de preț.
Se solicită executanților prețul componentelor cât și prețul manoperei, utilajelor și transportul celor necesare executării Lucrărilor de modernizare a cabinelor de pază prin racordarea acestora la rețeaua de energie electrică E.N.E.L. (branșamente), conform Avizelor Tehnice de Racordare, anexate prezentei. 


 

data afișării
anunțului

11.05.2017
dată limită transmitere propuneri
26.05.2017 
data limită consultare
 modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate si propuneri cu respectarea celor precizate în anunț.

Informații suplimentare: Adresa de e-mail: cornel.nedelcu@primaria-constanța.ro, sediul Primăriei municipiului Constanta, Mihail Kogălniceanu, fax. 0241/488176.

 rezultat

13.04.2017

achiziția serviciului de tipografiere necesar Primăriei municipiului Constanţa

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția serviciului de tipografiere necesar Primăriei municipiului Constanţa

obiectul consultării

Îl constituie determinarea valorii estimate a serviciului de tipografiere necesar municipiului Constanța
Cod CPV 79800000

 

descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze serviciul  de tipografiere.
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț, conform caietului de sarcini nr. 54305/25.04.2017


 

data afișării
anunțului

04.05.2017
dată limită transmitere propuneri
08.05.2017 
data limită consultare
 modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate si propuneri cu respectarea celor precizate in caietul de sarcini nr.54305/25.04.2017.

Informații suplimentare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de e-mail: ionela.patache@primaria-constanta.ro cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, B-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

Achiziția lucrărilor de confecționare, reparare și vopsire a suporților metalici (tălpici) pentru stălpii de ghidare din plastic cu catadioptri

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488186

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția lucrărilor de confecționare, reparare și vopsire a suporților metalici (tălpici) pentru stălpii de ghidare din plastic cu catadioptri.
Cod CPV : - 45223210-1  - Lucrări de structuri metalice

obiectul consultării

Obiectul consultării îl constituie lucrările de confecționare a unui număr de 250 buc. suporți metalici noi și de reparare și vopsire a unui număr de 150 buc. suporți metalici deja existenți.

 

descriere consultare

Suporții metalici noi se vor executa, astfel:
-tălpicii metalici vor avea suportul de fixare a stâlpului cu catadioptrii confecţionat din  ţeavă de oţel cu dimensiunile: Ø =  140 mm, h = 200 mm, grosime 2 mm, prevăzut cu două găuri cu  Ø = 25 mm şi talpa confecţionată din tablă, formă pătrată, cu latura de 300 mm, grosime 5 mm, prevăzută în centru cu o gaură de scurgere a apei cu Ø = 25 mm;(Anexa nr.1 – Schiță)
-bulonul pentru fixarea stâlpului cu catadioptrii în suportul tălpicului va fi confecţionat din bară de plastic cu dimensiunile Ø = 24 mm şi L = 170 mm;
-aplicare un strad de grund rezistent la coroziune;
-aplicarea a două straturi de vopsea portocalie;
Suporții metalici existenți care solicită lucrări de reparare și vopsire presupun următoarele lucrări:
-aducerea la forma inițială;
-pregătirea suprafeţei prin îndepărtarea (răzuirea) cu şpaclu şi peria de sârmă a straturilor de vopsea exfoliate sau  a impurităţilor (pământ, noroi, etc.);
-înlocuirea bulonului de fixare dacă acesta lipsește sau este deteriorate;
-aplicare un strad de grund rezistent la coroziune;
-aplicarea a două straturi de vopsea portocalie.
click pentru a descărca anunțul

aspecte supuse consultării  

Se solicită opinia furnizorilor cu privire la soluția lucrărilor  și valoarea, fără T.V.A., a acestora


 

data afișării
anunțului

03.05.2017
dată limită transmitere propuneri
12.05.2017 
data limită consultare
17.05.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț. 
Adresa de e-mail cmangra@primaria-constanța.ro la sediul din Constanța, str. M. Kogălniceanu, sau la fax. 0241/488176.

 rezultat

13.04.2017

elaborare studiu de fezabilitate privind înființarea unui incubator de afaceri în municipiul constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488132

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Elaborare studiu de fezabilitate privind înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul Constanța, în conformitate cu Legea nr. 102/19.05.2016 privind incubatoarele de afaceri, Ordinul nr. 17/01.02.2017 privind aprobarea responsabilităților Ministerului pentru Mediul de afaceri, Comerț și Antreprenoriat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri, ghidul solicitantului condiții generale pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și ghidul solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor - versiune supusă consultării pentru POR 2014-2020, Apelul de proiecte 2.1B Incubatoare de afaceri.

obiectul consultării

Consultarea pieței privind achiziția serviciului de elaborare studiu de fezabilitate privind înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul Constanța.

 

descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un sudiu de fezabilitate, realizat în conformitate cu Ordinul nr. 17/01.02.2017, art. 6, alin. (3), în vederea înființării unui incubator de afaceri în Municipiul Constanța.

Astfel, se solicită opinia agenților economici, în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice, cu privire la:

Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului de de elaborare studiu de fezabilitate privind înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul Constanța.

Cerințe minime privind capacitatea tehnică și/sau profesională necesare pentru elaborarea studiului de fezabilitate privind înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul Constanța, pentru a determina viabilitatea şi impactul acestuia, stabilirea infrastructurii incubatorului, tipul, mărimea, resursele disponibile, ofertele de servicii, potenţialii rezidenţi ai incubatorului de afaceri, sprijinul local şi regional, precum şi situaţia economică din regiune
click pentru a descărca anunțul

aspecte supuse consultării  

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului de de elaborare studiu de fezabilitate privind înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul Constanța.
Cerințe minime privind capacitatea tehnică și/sau profesională necesare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru realizarea serviciului în conformitate cu legislația națională în vigoare și cu cerințele ghidul solicitantului condiții generale pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și ghidul solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor - versiune supusă consultării pentru POR 2014-2020, axa  2.1B Incubatoare de afaceri.


 

data afișării
anunțului

02.05.2017
dată limită transmitere propuneri
09.05.2017
data limită consultare
12.05.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunţ.
Propunerile vor fi transmise la adresa de email:programe@primaria-constanta.ro

 rezultat

13.04.2017

Achiziție produse necesare activitații de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488135

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție produse necesare activitații de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța

obiectul consultării

Consultarea pieței privind achiziționarea produselor necesare activitații de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța

 

descriere consultare

Cod CPV: Lot I
Cafea cu cofeină -CPV 15861000-1
Ceai stick -CPV 15860000-4
Lapte UHT -CPV-15511210-8
Zahar -CPV-15831000-2     
Șervețele-CPV-39513200-3
Îndulcitor-CPV-15622300-7 
Produse unică folosință -CPV-39222100-5  

Cod CPV Lot II  
Apă minerală-CPV-15981200-0  
Apă plată-CPV-15981100-9
Băuturi răcoritoare acidulate -CPV-15982000
Suc natural-CPV-15321100-5
Suc natural-CPV-15321700-1
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării  

Se dorește obținerea unor oferte financiare pentru achiziționarea produselor necesare activitații de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța.
Cerințele detaliate și specificațiile tehnice sunt prezentate în Caietul de sarcini atașat.


 

data afișării
anunțului

28.04.2017
dată limită transmitere propuneri
03.05.2017, ora 14.00
data limită consultare
04.05.2017modalitate de desfășurare

Caietul de sarcini nr. 46786 /06.04.2017 poate fi obținut din secțiunea documente 
telefon contact 0241 488100

Ofertele de preț pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Bulevardul Tomis nr. 51;
- prin e-mail, la adresa cristina.dragomir@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.135 persoană de contact: Cristina Dragomir

 rezultat

13.04.2017

Achiziție curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/484208

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor

obiectul consultării
Determinarea valorii estimate pentru ”achiziție curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor”
COD CPV 80510000
 

descriere consultare

Achiziție curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, în conformitate cu prevederile legii 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor, cu modificările și completările ulterioare; organizat de o persoană juridică autorizată și recunoscută.
click pentru descărcarea anunțului

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț care să includă și sesiunile de tragere cu armamentul și muniția poligonului.


 

data afișării
anunțului

25.04.2017
dată limită transmitere propuneri
11.05.2017, ora 14.00
data limită consultare
modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț la adresa Primăriei Municipiului Constanța, str. Amzacea nr.13, Direcția Poliția Locală și pe adresa de e-mail politialocalaconstanta@yahoo.com sau politia.locala@primaria-constanta.ro Persoana de contact:  Carmen Dumitrof,  tel: 0241 484 208

 rezultat

13.04.2017

achiziția unui sistem de control acces cu cartele și pontaj și monitorizare video la sediul Primăriei municipiului Constanta situat în bulevardul Tomis nr. 51, Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția unui sistem de control acces cu cartele și pontaj și monitorizare video la sediul Primăriei municipiului Constanta situat în Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța

obiectul consultării
Achiziția unui sistem de control acces cu cartele și pontaj și monitorizare video la sediul Primăriei municipiului Constanta situat în Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța
COD CPV 4296110, 32323500
 

descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează, să achiziționeze un sistem de control acces cu cartele și pontaj și monitorizare video la sediul Primăriei municipiului Constanta situat în Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța
Sistemul  de control acces cu cartele și pontaj va conține:
-câte un cititor de carduri extern de proximitate pentru pontarea sosirii și cate un cititor de carduri intern de proximitate pentru pontarea plecării la fiecare intrare indicata pe planurile anexate (pentru condiții de interior);
-6 uși x 2 cititoare – 12 cititoare
-2 buc. turnicheti intrare în sediu dotate cu câte 2 cititoare – 4 cititoare;
-gard separație pentru intrarea în instituție;
-1 cititor cartele la bariera parcării PMC;
-aplicație soft pentru gestionarea pontajelor generate de cititoarele de carduri (o licență tip server și un număr nelimitat de licențe utilizatori);
 În camera IT situată la etajul 2 se vor instala următoarele:
-server pentru softul de control al accesului și pontaj;
-switch;
-patch panel;
-UPS;
-unitate ventilatoare;
-organizator de cabluri;
-unitate prize;
-aplicație soft pentru evidenta vizitatorilor (ora sosirii, ora plecării, compartimentul vizitat, etc.);
-monitorizarea sistemului se va efectua cu un numar nelimitat de calculatoare, iar conexiunile tcp/ ip ale modulelor vor ajunge în camera IT de la la etajul 2;
-calculator de pe care se vor înrola cardurile de proximitate prevazut cu cititor conectat prin USB;
-imprimantă emitere carduri;
Sistemul de monitorizare video va conține:
-exterior:
-camere video monitorizare 4  buc;
-interior:
-camere video monitorizare 10 buc.
-5 buc. Parter;
-2 buc. et. 1;
-2 buc. et. 2;
-1 buc  et. 3;
-buton comanda bariera montat la biroul de informații aflat la intrarea în instituție;
-telecomanda barieră;
-monitor urmărire camere interior si exterior;
-recorder video de rețea.

click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea specificațiilor tehnice minimale

aspecte supuse consultării   Se solicită prezentarea unor soluții tehnice cu respectarea prevederilor stipulate în cadrul Specificațiilor Tehnice nr. 51654/19.04.2017 anexate, astfel încât soluția oferită să reprezinte maximum beneficiilor pe care le poate obține autoritatea contractantă prin aplicarea soluției propuse.
Orice operator economic interesat poate vizita sediul primăriei 

municipiului Constanta situat în bd. Tomis nr. 51, Constanța, de luni pană vineri între orele 09.00-15.00,  după anunțarea prealabilă la telefon 0241/488474 cu cel puțin 24 ore înainte.


 

data afișării
anunțului

20.04.2017
dată limită transmitere propuneri
28.04.2017
data limită consultare
modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform Specificațiilor Tehnice nr. 51654/19.04.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, Bulevardul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

Achiziționarea unui număr de 34 autovehicule în sistem leasing operațional pe 4 ani,  în conformitate cu Legea 98/2016

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția unui număr de 34 autovehicule în sistem leasing operațional pe 4 ani, în conformitate cu Legea 98/2016

obiectul consultării
Achiziția unui număr de 34 autovehicule în sistem leasing operațional pe 4 ani, în conformitate cu Legea 98/2016
Determinarea valorii estimate a achiziției unui număr de 34 autovehicule în sistem leasing operațional
COD CPV 66114000/34100000/50110000
 

descriere consultare

Primăria  municipiului Constanta intenționează sa achizitionez un număr de 34 autovehicule în sistem leasing operațional.
Condiții contract: Condiții tehnice și de calitate, conform prescripțiilor tehnice și legislațiilor din România, cad în sarcina proprietarului de a le respecta și aplica în totalitate
click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării

Se solicită oferte de preț și oferte tehnice conform caietului de sarcini nr. 50399/13.04.2017, atașat.data afișării
anunțului

13.04.2017
dată limită transmitere propuneri
26.04.2017, ora 13.00
data limită consultare
modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform caiet de sarcini nr. 50399/13.04.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat


Achiziția serviciului de întreținere și conservare panouri cu ecran Led amplasate în Stațiunea Mamaia

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488175

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția serviciului de întreținere și conservare panouri cu ecran Led amplasate în Stațiunea Mamaia

obiectul consultării

Obiectul consultării: îl constituie achiziția serviciului de întreținere și conservare panouri cu ecran Led amplasate în Stațiunea Mamaia cu următoarele date tehnice/caracteristici:
Date tehnice ecran Led – Ph 10 mm – 4x3m:
- ecranele sunt formate din cabinete de 960x960mm, fiecare având card de control independent, model Colourlight,
- fiecare cabinet este echipat cu 3 surse în comutație, de 50A, care alimentează fiecare 2 rânduri de module Led, cardul de semnal, denumit “receiving card”, splitte-rul de semnal, denumit “hub” și ventilatoarele care asigură răcirea cabinetelor,
- în fiecare cabinet intră curent 220V, transformat prin cele 3 surse în comutație în curent de 5V, tensiune la care funcționează receiving card-ul, hub-ul, modulele cu led,
- o singură tensiune de 220V iese din sursă, pentru ventilatoare care funcționează la 220V,
- ecranele sunt certificate CE, ROHS,ISO,
- ecranele au o perioadă de funcționare NON STOP, producătorul recomandă ca în perioada de funcționare să nu fie oprite, practic când vor fi nefuncționale să fie lăsate mergând, fără imagine, cu un consum foarte scăzut,
- pe timpul rece ecranele sunt prevăzute cu o carcasă de protecție,
- ecranele sunt de exterior, cabinetele sunt din oțel, tratate împotriva apei, având IP65.

Mod de funcționare: Pentru început se setează configurația acestuia, lucru deja făcut de producător și livrat cu toate setările salvate pe un calculator cu sistem de operare Windows și printr-un program denumit LEDVISION.
Între calculator sau orice alt dispozitiv (mixer, dvd, etc), există un “SENDING BOX”, cutie de transmitere date, care criptează semnalul și îl trimite primului cabinet din ecran, în “RECEIVING CARD”, card de primire date, după decriptarea acestuia se distribuie prin intermediul “HUB-ului” fiecărui rând de module. Semnalul este trimis în fiecare cabinet, acestea fiind conectate între ele cu cablu de semnal RG45 și cablu de curent 220 V.

     
descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze serviciul de întreținere și conservare panouri cu ecran Led amplasate în Stațiunea Mamaia
click pentru descărcarea anunțului

aspecte supuse consultării  

Aspecte supuse consultării în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice pentru un număr de 5 bucăți panouri cu ecran Led și 1 bucată panou cu ecran Led cu față dublă.

 Se solicită opinia agenților economici cu privire la:
1. Întreținere săptămânală a panourilor cu ecran Led prin curățare praf, nisip, corpuri străine, pânze de păianjen, etc) – pentru 22 de săptămâni  respectiv (01.05.2017-30.09.2017);
2. 
Întreținere și verificare săptămânală a celor două Diesel generatoare amplasate în Piațeta Perla și Piațeta Cazino – (pornit, oprit, verificarea nivelului de combustibil, verificarea conexiunilor, verificarea aspectului exterior, curățare, praf, nisip, corpuri străine, etc) - pentru 22 de săptămâni respectiv (01.05.2017 – 30.09.2017);
3. 
Conservarea panourilor cu ecran Led pentru sezonul rece:
- montare huse de protecție (carcase) = 5 bucăți panouri cu ecran Led și 1 bucată panou cu ecran Led cu față dublă;
- verificare în extrasezon a panourilor cu ecran Led - verificarea scheletului metalic (dacă a prins rugină datorită umidității), verificarea huselor de protecție (să fie bine prinse), etc. – o dată pe lună x 7 luni de extrasezon (01.10.2017 – 30.04.2018);
- verificare în extrasezon a celor două Diesel generatoare  împotriva vandalizării, înghețului, etc - o dată pe lună x 7 luni de extrasezon (01.10.2017 – 30.04.2018);
- demontare huse de protecție (carcase) = 5 bucăți panouri cu ecran Led și 1 bucată panou cu ecran Led cu față dublă (luna aprilie 2018);
- prețul unitar pentru fiecare operațiune în parte, va include toate cheltuielile;
- propunerea financiară va fi prezentată în prețuri unitare și la valoare totală, inclusiv taxa pe valoare adăugată, care va fi evidențiată distinct.data afișării
anunțului

11.04.2017
dată limită transmitere propuneri
19.04.2017, ora 16.00
data limită consultare
20.04.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea de preț în vederea elaborării caietului de sarcini și determinarea valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț.

Propunerile vor fi transmise la adresa de email: carmen.savu@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța, sau la nr. Fax – 0241488176.

 rezultat


achiziția de Materiale de curățenie necesare întreținerii sediilor ce aparțin Primăriei Municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Furnizarea produselor „Materiale de curățenie necesare întreținerii sediilor ce aparțin Primăriei Municipiului Constanța”

Cod CPV: 39831240

obiectul consultării

Achiziția de materiale de curățenie necesare întreținerii sediilor ce aparțin Primăriei Municipiului Constanța

descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze materiale de curățenie necesare întreținerii sediilor ce aparțin Primăriei Municipiului Constanța
Furnizarea se refera la  materiale de curățenie. 

click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării

Se solicită oferta de preț, conform caietului de sarcini nr. 45239/04.04.2017

condiții de participare

data afișării
anunțului

04.04.2017
dată limită transmitere propuneri
07.04.2017
data limită consultare
 modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51

 rezultat


Achiziționarea cabinelor de pază destinate agenților de securitate

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488186

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziționarea cabinelor de pază destinate agenților de securitate.

Cod CPV: 44211110-6 - Cabine

obiectul consultării

Achiziționarea cabinelor de pază destinate agenților de securitate 

descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze cabine ce vor fi destinate agenților de pază, acestea  vor respecta următoarele:
- dimensiunile vor fi : lungimea de 1,5 m, lăţimea de 1,5 m şi înălţimea de 2,4 m, iar golurile (uşă şi geamuri) în cadrul fiecărui modul vor fi  conform detaliilor secţiunilor frontale ale acestora din anexa nr. 1 la respectivul anunț;
- fiecare modul va fi realizat din plăci duble din poliester armat cu fibră de sticlă, având la interior spumă poliuretanică rigidă (tip sandwich), în măsură să asigure o bună izolaţie termică şi fonică;
- tâmplăria (gemurile şi uşa) va fi realizată din aluminiu vopsit în câmp electrostatic, iar golurile vor fi asigurate cu geam securizat de minim 4 mm;
- podeaua va fi realizată din pal hidro şi ignifugat  , protejată cu un strat de poliester, fixată pe cadru metalic;
- instalaţia electrică va fi compusă din tablou cu trei siguranţe (25,16,10 amperi), întrerupător, priză dublă cu capac, doză de derivaţie, corp neon şi neon de 20W;
- se va asigura o masă cu sertar (dimensiuni 50x70x110 cm) şi un scaun de birou (tapițat cu material textil, înalțime 80 cm, cadru metalic, adâncime șezut 50 cm, lățime 53 cm, înălțime picior 43 cm).

- Atenție – se va asigura și transportul cabinelor în locațiile stabilite de beneficiar în  Municipiul Constanța.

click pentru descărcarea anunțului

aspecte supuse consultării

Se solicită opinia furnizorilor cu privire la valoarea, fără TVA, a unui număr de 22 de cabine 

condiții de participare

data afișării
anunțului

30.03.2017
dată limită transmitere propuneri
07.04.2017
data limită consultare
11.04.2017conditii de participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț.

Informații suplimentare: Adresa de e-mail andreea.stefanescu@primaria-constanța.ro, la sediul din Constanța, str. M. Kogălniceanu, sau la fax. 0241/488176, tel. 0241/488186.

 rezultat


achiziția de Materiale de curățenie necesare întreținerii sediilor ce aparțin Primăriei Municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Furnizarea produselor „Materiale de curățenie necesare întreținerii sediilor ce aparțin Primăriei Municipiului Constanța”

Cod CPV: 39831240

obiectul consultării

Achiziția de materiale de curățenie necesare întreținerii sediilor ce aparțin Primăriei Municipiului Constanța

descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze materiale de curățenie necesare întreținerii sediilor ce aparțin Primăriei Municipiului Constanța

Furnizarea se refera la  materiale de curățenie. 

click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării

Se solicită oferta de preț, conform caietului de sarcini nr. 38126/23.03.2017, atașat

condiții de participare

data afișării
anunțului

29.03.2017
dată limită transmitere propuneri
03.04.2017, ora 10.00
data limită consultare
 modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51

 rezultat


Închirierea Unui Număr De 2 Spaţii Administrative Pentru Desfăşurarea Activităţii Unor Compartimente Din Cadrul Primăriei Municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Închirierea Unui Număr De 2 Spaţii Administrative Pentru Desfăşurarea Activităţii Unor Compartimente Din Cadrul Primăriei Municipiului Constanța

obiectul consultării

Închirierea Unui Număr De 2 Spaţii Administrative Pentru Desfăşurarea Activităţii Unor Compartimente Din Cadrul Primăriei Municipiului Constanța

descriere consultare

Obiectul contractelor îl constituie închirierea unui număr de 2 spaţii administrative pentru desfăşurarea activităţii Direcţiei servicii publice, Direcţiei Gospodărire Comunală, Direcţia Relaţii Internaţionale și Organizare Evenimente, Serviciul  Administrativ,  Tehnico Economic, având următoarele suprafețe:
1. Direcția Servicii Publice şi Direcția Gospodărire Comunală solicită  un spațiu cu suprafața de 800-1000 mp
2. Direcţia Relaţii Internaţionale și Organizare Evenimente şi Serviciul Administrativ Tehnico Economic solicită  un spațiu cu suprafaţa de 500-700 mp.
click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării

Se solicită ofertă de preț, conform caietului de sarcini nr. 40240/27.03.2017, atașat

condiții de participare

data afișării
anunțului

29.03.2017
dată limită transmitere propuneri
06.04.2017, ora 14.00
data limită consultare
 modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri pe adresa de e-mail: cristina.dragomir@primaria-constanta.ro

 rezultat


Achiziție serviciul de evaluare a mașinilor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488135

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție serviciul de evaluare a mașinilor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale

Cod CPV: 71324000-5

obiectul consultării

Achiziția serviciului de evaluare a mașinilor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale

descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează sa achiziționeze  serviciul de  evaluare a mașinilor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.
click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării

Se solicită ofertă de preț pentru achiziția serviciului de evaluare a mașinilor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, conform caietului de sarcini nr. 37313/22.03.2017

condiții de participare

data afișării
anunțului

23.03.2017
dată limită transmitere propuneri
28.03.2017, ora 14.00
data limită consultare
 30.03.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri pe adresa de e-mail: cristina.dragomir@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat


Întreţinere instalaţii interioare la parcarea supraetajată situată în staţiunea Mamaia, zona Albatros”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Întreţinere instalaţii interioare la parcarea supraetajata situata în staţiunea Mamaia, zona Albatros”.

obiectul consultării

Întreţinere instalaţii interioare la parcarea supraetajata situata în staţiunea Mamaia, zona Albatros”.

 descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze serviciul de „Întreţinere instalaţii interioare la parcarea supraetajata situata în staţiunea Mamaia, zona Albatros”.

Serviciul se refera la:
- administrare imobil
- întreținerea instalațiilor interioare ale imobilului: instalații electrice și instalații sanitare.
click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării

Se solicita oferta de preț, conform caietului de sarcini nr. 37433/22.03.2017, atașat.

condiții de participare

data afișării
anunțului

22.03.2017
dată limită primire oferte
24.03.2017
data limită consultare
 modalitate de desfășurare
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51
 rezultat


achiziția directă a serviciului privind „Conștientizarea populației cu privire la prevederile legale în vigoare vizând spațiile verzi publice urbane„

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488171

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție directă a serviciului privind „Conștientizarea populației cu privire la prevederile legale în vigoare vizând spațiile verzi publice urbane„ în conformitate cu Legea 98/2016.

obiectul consultării

Obiectul de achiziție publică a serviciului privind „Conștientizarea populației cu privire la prevederile legale în vigoare vizând spațiile verzi publice urbane, în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa la prezentul comunicat.

 descriere consultare

Achiziția serviciului privind „conștientizarea populației cu privire la prevederile legale în vigoare vizând spațiile verzi publice urbane” cuprinde promovarea Campaniei „Curățăm Constanța Noastră”, realizarea de materiale informative și promoționale, precum și promovarea altor acțiuni și inițiative similare.

Se urmărește crearea de așteptări corecte, realiste ale publicului țintă (cetățeni ai municipiului Constanța, agenți economici, ONG-uri, diferite organizații etc.) vis-à-vis de acest subiect. În egală măsură, se dorește stimularea de atitudini constructive, spirit pozitiv, inițiativă, ambiție, creativitate în rândul publicului.

Pentru publicul obișnuit, informația va fi una de bază, dar care să îi permită o documentare mai profundă, mai specializată, în cazul în care devine interesat. Prin urmare, se vor face inclusiv trimiteri către sursele de informare în domeniu, avizate (hotărâri ale Consiliului Local, legislație la nivel național, articole de presă etc.).

În cadrul serviciului privind „conștientizarea populației cu privire la prevederile legale în vigoare vizând spațiile verzi publice urbane” intenționat a fi achiziționat, promovarea Campaniei „Curățăm Constanța Noastră” va trebui să includă minim următoarele activități sau operațiuni; acele caracteristici care nu sunt precizate mai jos sau oriunde altundeva în prezentul caiet de sarcini, rămân la latitudinea Ofertanților și fac parte din contribuția tehnică și creativă a acestora în cadrul ofertelor.

click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării

Se dorește obținerea unor oferte financiare pentru realizarea serviciului privind „Conștientizarea populației cu privire la prevederile legale în vigoare vizând spațiile verzi publice urbane”, în conformitate cu Legea 98/2016. Cerințele detaliate și specificațiile tehnice sunt prezentate în Caietul de Sarcini atașat.

condiții de participare

data afișării
anunțului

21.03.2017
dată limită transmitere propuneri
27.03.2017
data limită consultare
28.03.2017modalitate de desfășurare

Anunțul privind consultarea pieței va putea fi consultat:
- la sediul Direcției Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, Serviciul „Administrare Spații Verzi”, str. Mihail Kogălniceanu nr. 28;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, începând cu data de 21.03.2017 (cap. „Transparență administrativă”, subcapitol „Informare și consultare publică” / subcapitol „Anunțuri achiziții publice și finanțări” secțiunea „Consultarea pieței”);

Ofertele de preț pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Mihail Kogălniceanu nr. 28; data poștei 24.03.2017;
- prin fax, la nr. 0241/488.168;
- prin e-mail, la adresa gheorghe.coman@primaria-constanta.ro;

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.168, persoana de contact: Gheorghe Coman, Șef Serviciu „Administrare Spații Verzi”.

 rezultat


Achiziţia serviciului de “Întreținere platforme de deșeuri din municipiul Constanţa”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488178

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziţia serviciului de “Întreținere platforme de deșeuri din municipiul Constanţa”.

obiectul consultării

Obiectul consultării este  determinarea valorii estimate a serviciului de Întreținere platforme de deșeuri din municipiul Constanţa
Cod CPV  90000000-7, Cod CPV 90600000-3, Cod CPV 90921000-9, Cod CPV 90923000-3, Cod CPV 79713000-5, Cod CPV 45453000-7.
 descriere consultare

Se solicită oferte financiare în vederea achiziției:
-serviciilor de: spălare, vidanjare, dezinfecție, dezinsecție, deratizare, îndepărtat zăpada, combatere manual polei, pază umană/monitorizare video a platformelor de deșeuri;
-lucrărilor de: întreținere a integrității construcțiilor prin lucrări de reparații curente la platformele de deșeuri.

Descrierea necesitățílor obiective și constrângerilor de natură tehnică, financiară și contractuală:

Obiectul serviciului îl constituie Întreţinerea platformelor de deșeuri menajere în municipiul Constanța prin operaţiuni de: spălare și vidanjare, dezinfecție, dezinsecție, deratizare, îndepărtat zăpada, combatere manual polei, întreținerea integrității construcțiilor prin lucrări de reparații curente, pază/monitorizare.

Cantitatea minimă/maximă pentru întreținerea platformelor de deșeuri în municipiul Constanţa poate fi modificată, în sensul diminuării/majorării acesteia, în funcție de necesitățile din teren, de valoarea contractelor subsecvente acordului cadru și a fondurilor bugetare ce vor putea fi alocate pentru derularea acestora, astfel pe parcursul derulării acordului cadru şi a contractelor subsecvente cantităţile minime şi maxime estimate pentru întreţinerea a 389 platforme sunt:
Spălat:9.747 m.p./acțiune/între 4 şi 8 acțiuni/lună;
Vidanjat: 454 rigole/acțiune/între 4 şi 8 acțiuni/lună;
Dezinfecție: 9.747 m.p./acțiune între 4 şi 8 acțiuni/lună;
Dezinsecție: 9.747 m.p./acțiune între 4 şi 8 acțiuni/lună/7 luni/an;
Deratizare: 9.747 m.p./acțiune /1 acțiune/lună;
Combatere polei manual: 9.747 m.p./acțiune între 1 şi 10 acțiuni/an;
Îndepărtat zăpada: 9.747 m.p./acțiune între 1 şi 10 acțiuni/an;

Întreținerea integrităţii construcțiilor și dotărilor platformelor:
- zugrăvit între 20.000 m.p./an şi  60.000 m.p./an;
- chituit între 300 m.l./an şi 9107 m.l./an;
- vopsit confecție metalică între 3.479 m.p./an şi  6.958 m.p./an;
- reparat confecție metalică între 144 kg/an şi 600 kg/an;
- înlocuit confecție metalică între 1560 kg/an şi 3120 kg/an; 
- refacere cu beton între 38,9 m.c./an şi 200 m.c./an.

Prestatorul se obligă ca, în baza contractelor subsecvente acordului cadru încheiat cu beneficiarul, să  presteze serviciul de Întreținere platforme de deșeuri menajere din municipiul Constanţa prin operaţiunile de:
- Spălare a suprafeței platformelor (interior, exterior) pentru deșeuri care se va efectua manual, cu furtunul de la autocisternă cu jet de apă produs de instalația cu care este dotată autovidanja prevăzută cu instalație de presiune, cu presiune de până la 150 barr. – în scopul păstrării curățeniei și de a îmbunătăți gradul de confort al utilizatorilor, de regulă după colectarea deșeurilor și măturatul platformei;
Vidanjare din rigola platformelor de deseuri menajere pentru eliminarea substantelor lichide provenite din masa de deşeuri menajere cât şi a apelor uzate rezultate în urma spălarii platformelor. Vidanjarea din rigola platformelor de deşeuri menajere se face cu autovidanja cu bazin de stocare;
- Dezinfecția dotărilor platformelor se desfășoară după spălare și vidanjare, conform graficului, cu produse dezinfectante prin pulverizarea cu aparatură adecvată  în interiorul platformelor și pe containere,  operațiunea  fiind de combatere a microbilor prezenți și de prevenire a infectării mediului (zonei platformelor) în care se află containerele cu deșeuri menajere;
- Dezinsecția dotărilor platformelor este acţiunea de prevenire şi combatere a antropodelor care transmit diferiţi agenţi patogeni, evitând apariţia îmbolnăvirii la om şi crearea de disconfort prin aplicarea de substanțe, în containere și în rigola care colectează scurgerile reziduale din containere, precum și pe pereții interiori ai platformei;
- Deratizarea platformelor se va efectua prin aplicarea de substanțe raticide în scopul prevenirii și combaterii rozătoarelor (șoareci, șobolani).
Substantele folosite pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare sunt cele din grupele III si IV de toxicitate, conform listelor produselor pesticide, insecticide şi raticide avizate de profilaxia sanitar-umană elaborată de Ministerul Sănătăţii, iar cantităţile utilizate vor respecta dozele şi normele impuse/unitatea de măsură conform legislatiei in vigoare şi cu metodologia de lucru recomandată de specialiştii din cadrul Ministerului Sănătăţii cu influenţă slab toxică pentru oameni şi animale;
- Îndepărtat manual zăpada și gheața - activitate specifică în sezonul de iarnă de îndepărtare a zăpezii şi curăţatul de gheaţă pentru asigurarea circulației persoanelor care aduc deșeuri la platforme și a operatorilor care colectează deșeurile menajere din containerele situate în platforme;
- Împrăștiere manuală material antiderapant - activitatea se va desfășura pe timp de iarnă prin împrăştierea de material antiderapant în fața, interiorul cât și pe scările platformei pentru asigurarea accesului în siguranță fără pericol de alunecare,  a persoanelor care depun deșeurile menajere la platforme;
- Întreținerea integrității construcțiilor prin lucrări de reparații curente (zugrăvit, chituit, vopsit, refacere cu beton, reparaţii şi înlocuire confecţie metalică, etc.), care are ca scop menţinerea în stare de funcţionare a platformelor, a integrităţii construcţiilor (împrejmuire, acoperiş, suprafaţa betonată, pereţii platformelor, trepte de acces) şi altele ce nu pot fi prevăzute şi care pot apărea datorită uzurii în timp.
Prezentarea unui  tarif  unic  care să cuprindă  toate  cheltuielile  necesare  pe categorii de lucrări însoțite de anexe (extras manoperă, extras material, extras utilaj și transport), pentru  îndeplinirea  întocmai  a  tuturor activităţilor cuprinse la întreţinerea construcţiilor şi dotărilor platformelor de reparaţii curente, pe articole de deviz (R.P.C.) pe unitatea de măsură (m.p., kg., m.l.).
Executarea lucrărilor necesare de reparaţii curente se face cu respectarea  standardelor  şi  condiţiilor  de   calitate  pentru  funcţionarea  platformelor de deșeuri pe  întreaga  perioadă  a  contractului.  Lucrările vor fi executate în urma constatărilor inspectorilor autorităţii contractante împreună cu personalul de control al operatorului, a întocmirii  constatării cu necesarul reparațiilor  de efectuat, a devizului estimativ care cuprinde lista cantităților de lucrări necesare, la care se vor adăuga costurile cu materialele necesare executării acestora.
- Paza(24/7/365)  sau monitorizarea video a platformelor de deșeuri menajere, are un caracter preventiv de menținere a integrității platformelor şi îndepărtare a persoanelor care produc disconfort şi vandalism.
Monitorizarea desfășurată prin paza umană (24/7/365), are ca scop supravegherea  zonelor platformelor de deşeuri şi îndepărtarea persoanelor care produc disconfort prin pătrunderea lor în incinta platformelor de deşeuri menajere şi a acţiunilor de deteriorare sau dispariţie a unor părţi componente ale platformelor, acestea fiind obiective de utilitate publică iar funcţionarea lor duce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor.
Monitorizarea prin pază umană  şi interventia în conformitate cu legislaţia în vigoare,  in caz de alarmare (sesizări populație sau dispecerat) se va face in cel mai scurt timp posibil şi vor fi  luate măsuri  legale.
Realizarea unui sistem centralizat de supraveghere video a platformelor de deșeuri menajere care va folosi un tip de reţea potrivit pentru a interconecta cele 350 de camere pentru a transmite semnalul la dispeceratul de monitorizare unde se vor supraveghea camerele, prin afişarea informaţiei pe monitoare.
Intervenția cu operativitate la obiectivele monitorizate și luarea măsurilor legale astfel încât în momentul în care este necesar, să poată solicita intervenţia  Poliţiei Locale.
Camerele este necesar să fie  de înaltă rezoluţie, astfel să permită vizualizarea clară a imaginilor în condiţii de lumină scăzută.
Localizarea exactă a obiectivelor este prezentată în anexa caietului de sarcini, fiecare obiectiv (platformă) cu adresa corespunzătoare.
Va fi aplicată soluția optimă și eficientă din punct de vedere economic între implementarea unei monitorizări cu paza umană sau a unui sistem de monitorizare cu camere video în rețea de date, instalate la fiecare locație, ținând cont de toate datele (amplasarea platformelor pe toată raza municipiului Constanta) și de costurile implicate.
- Să existe sistem GPS pe fiecărei mașină care execută operațiunile specificate în ordinul de lucru, pentru monitorizarea permanentă a parametrilor de executare a operaţiunilor cuprinse în întreţinerea platformelor (spălare, vidanjare, dezinfecție, dezinsecție, deratizare, îndepărtat zăpada, combatere polei, întreținerea integrității construcțiilor, pază/monitorizare).

Acordul cadru privind serviciul de Întreținere platforme de deșeuri din municipiul Constanţa se  va  încheia  pentru  o  durată  de 5  ani.
Structura  şi  nivelul  tarifului  practicat  vor  reflecta  costul  efectiv  al  prestaţiei  şi  vor respecta prevederile  legale.
Preţul  se va   exprima  în  lei fără  tva  și  este  cel  precizat  de  Prestator  în  formularul  de  ofertă.

click pentru descărcarea anunțului

aspecte supuse consultării

Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, inclusiv detalierea prețului.

condiții de participare

data afișării
anunțului

21.03.2017
dată limită transmitere propuneri
26.03.2017
data limită consultare
29.03.2017modalitate de desfășurare

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană / organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, la adresa de e-mail: secretariat.gospodarire@primaria-constanta.ro, ioana.finaru@primaria-constanta.ro ,  andreea.patentasu@primaria-constanta.ro

 rezultat


serviciul având ca obiect “numirea unui agent procedural pe parcursul relațiilor contractuale dintre Municipiul Constanța și Banca Europeană pentru Reconstrucție Și Dezvoltare”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488145

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Serviciul având ca obiect “numirea unui agent procedural pe parcursul relațiilor contractuale dintre Municipiul Constanța și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare”

obiectul consultării

Numirea unui agent procedural autorizat în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța la Curtea de Arbitraj Internațional de la Londra (LCIA), pe parcursul relațiilor contractuale dintre Municipiul Constanța și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
 descriere consultare

Numirea unui agent procedural autorizat în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța la Curtea de Arbitraj Internațional de la Londra (LCIA), pe parcursul relațiilor contractuale dintre Municipiul Constanța și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Conform obligațiilor contractuale, Municipiul Constanța se angajează ca pe întreaga perioadă cât are obligații în temeiul contractului de credit încheiat cu BERD să mențină un agent numit în mod corespunzător, care va primi actele procedurale și orice alte citații în Anglia, privind orice acțiune în instanță sau procedură judiciară introduse de BERD cu privire la contractul mai sus menționat.
Prezentarea unui document din care să reiasă clar și neechivoc calitatea de agent procedural autorizat în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, precum și certificatul Cambrige.
Durata contractului este de 1 an de zile  de la data semnării şi înregistrării contractului de prestări servicii.

click pentru descărcarea anunțului

aspecte supuse consultării

Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate pentru serviciul având ca obiect “numire agent procedural pe parcursul relațiilor contractuale dintre Municipiul Constanța și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare”. Oferta de preț trebuie să indice distinct comisionul de numire, precum și comisionul perceput pe numărul de documente analizate pe an.

condiții de participare

data afișării
anunțului

20.03.2017
dată limită transmitere propuneri
22.03.2017
data limită consultare
22.03.2017, ora 14.00modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate mai sus, la adresa de email luana.turbureanu@primaria-constanta.ro

 rezultat


achiziționarea serviciului de administrare zonă pontoane de acostare aferente pasarelei din Stațiunea Mamaia amplasată în zona Hotelului Victoria 2017

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488175

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziționarea serviciului de administrare zonă pontoane de acostare aferente pasarelei din Stațiunea Mamaia amplasată în zona Hotelului Victoria 2017
Cod CPV 63721500-4

obiectul consultării

Achiziționarea serviciului de administrare zonă pontoane de acostare aferente pasarelei din Stațiunea Mamaia amplasată în zona Hotelului Victoria 2017
 descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează să  achiziționeze serviciul de administrare zonă pontoane de acostare aferente pasarelei din Stațiunea Mamaia amplasată în zona Hotelului Victoria.
Acest serviciu, constă în totalitatea activităţilor specifice ce se derulează în vederea funcţionării obiectivului ca punct izolat de lucru, respectiv operaţiuni de îmbarcare şi debarcare a persoanelor de pe ambarcaţiunile acostate la acestea, în condiţii de siguranţă:
- punerea la dispoziție a două ambarcaţiuni cu propulsie proprie, cu cel puţin 6 locuri, cu ajutorul cărora se va realiza transportul turiştilor de la geamandurile de acostare la pontoanele de acostare aferente pasarelei;
- asigurarea tehnică cu personal de specialitate pentru funcționarea pasarelei și pontoanelor de acostare.
click pentru descărcarea anunțului

aspecte supuse consultării

Se solicită opinia prestatorului cu privire la propunere preț pentru: ambarcațiuni – 2 buc. și asigurare tehnică cu personal de specialitate – 5 pers.

condiții de participare

data afișării
anunțului

20.03.2017
dată limită transmitere propuneri
24.03.2017
data limită consultare
24.03.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri privind condițiile tehnice, oferte de preț, etc.,  în vederea determinării estimării valorice.
Adresa la care trebuie depuse ofertele / rezultat - propunerile vor fi transmise la adresa de email: vlad.chirila@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța, sau la nr. Fax – 0241488176.

 rezultat


Achiziţia serviciului public de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare pe domeniul public al municipiului constanța și stațiunii mamaia

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488176

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziţia serviciului de dezinsecție., deratizare și tratamente fitosanitare pe domeniul public al municipiului Constanța și stațiunii Mamaia

obiectul consultării

Achiziţia serviciului de dezinsecție., deratizare și tratamente fitosanitare pe domeniul public al municipiului Constanța și stațiunii Mamaia

     
 descriere consultare    

Achiziția serviciului public de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare pe domeniul public al municipiului Constanța și staţiunii Mamaia, cu următoarele caracteristici:
-  delarvizarea  exterioară  este   acțiunea,  care  se  efectuează  prin  utilizarea  insecticidelor  biologice  specifice  pentru  combaterea  larvelor, pe  fâsiile  de  apa  de  la  malul  lacurilor (pe  o  distanța  de  ~ 10 m de  la  mal);
- dezinsecția exterioară  si  dezinsecția  interioară  constă  în  efectuarea  lucrărilor  de  dezinsecție  pe  domeniul  public  al  municipiului  Constanta  și    stațiunii  Mamaia,  precum  și  în  sediile  Primariei  prin  mijloace  chimice;
- deratizarea  exterioară și  deratizarea  interioară  constă  într-o  actiune  energică  de  deratizare  pe  domeniul  public  al  municipiului  Constanta  și  statiunii  Mamaia,  precum  și  in  sediile  Primariei  prin  folosirea exclusivă  a substanțelor raticide  anticoagulante  cu  eficiență  sporită, de  catre  personal  specializat.
-tratamentul  fitosanitar  reprezintă  activitatea  de  combatere  a  daunatorilor  fitopatogeni  si  fitofagi    prin  mijloace  chimice,  folosindu–se  produse  de  uz  fitosanitar  omologate.
-tratamentul aviochimic este tratamentul plantelor cu substanțe chimice efectuat cu aviația utilitară.
click pentru descărcarea anunțului

aspecte supuse consultării  

Se solicită opinia agenţilor economici cu privire la:
metodologia de lucru pentru prestarea serviciilor de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare;
- tarife, respectiv preţ unitar pentru fiecare operaţiune în parte, care va include toate cheltuielile aferente prestării fiecărui serviciu (delarvizare, dezinsecție interioară, dezinsecție exterioară, deratizare exterioară, deratizare exterioară, tratamente fitosanitare și tratamente aviochimice).

condiții de participare

data afișării
anunțului

17.03.2017
dată limită transmitere propuneri
31.03.2017, ora 16:00
data limită consultare
03.04.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunţ.
Propunerile vor fi transmise la adresa de email: luiza.para@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța, sau la nr. Fax – 0241488176.

 rezultat


Achiziţia serviciului de Elaborare cerere de finanţare conform Ghidului Solicitantului aferent Programului Operațional Bazinul Mării Negre 2014-2020, referitor la primul apel de proiecte; Obiectivele specifice: “Promovarea businessului și a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre” și “Promovarea coordonării protecției mediului și reducerea în comun a deșeurilor maritime”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488146

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziţia serviciului de Elaborare cerere de finanţare conform Ghidului Solicitantului aferent Programului Operațional Bazinul Mării Negre 2014-2020, referitor la primul apel de proiecte; Obiectivele specifice: “Promovarea businessului și a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre” și “Promovarea coordonării protecției mediului și reducerea în comun a deșeurilor maritime”.

obiectul consultării

Achiziţia serviciului de Elaborare cerere de finanţare conform Ghidului Solicitantului aferent Programului Operațional Bazinul Mării Negre 2014-2020, referitor la primul apel de proiecte; Obiectivele specifice: “Promovarea businessului și a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre” și “Promovarea coordonării protecției mediului și reducerea în comun a deșeurilor maritime”.

     
descriere consultare

Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului de elaborare Cerere de finanţare conform Ghidului Solicitantului aferent Programului Operațional Bazinul Mării Negre 2014-2020, referitor la primul apel de proiecte; Obiectivele specifice: “Promovarea bussinesului și a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre” și “Promovarea coordonării protecției mediului și reducerea în comun a deșeurilor maritime”.
1. Oferta de preț în situația în care UAT Municipiul Constanța participă în cadrul programului ca partener:
-Întocmirea secțiunilor din cererea de finanțare aferente partenerului;
-Asistență pentru depunerea cererii de finanțare, a declarațiilor și anexelor solicitate;
-Asistență pe toată perioada de evaluare a proiectului, până la contractarea finanțării nerambursabile.

2. Oferta de preț în situația în care UAT Municipiul Constanța participă în cadrul programului ca leader:
-Colectarea datelor/informațiilor necesare de la toți partenerii proiectului pentru elaborarea și depunerea cererii de finanțare, a declarațiilor și anexelor solicitate;
-Întocmirea și pregătirea cererii de finanțare;
-Asistență pentru depunerea cererii de finanțare, a declarațiilor și anexelor solicitate;
-Asistență pe toată perioada de evaluare a proiectului, până la contractarea finanțării nerambursabile.

La fundamentarea prețului se va ține cont de faptul că limba engleză este limba oficială a programului, astfel încât toate documentele vor fi elaborate atât în limba română cât și în limba engleză  în două exemplare în format scris și în format electronic.
click pentru descărcarea anunțului

aspecte supuse consultării  

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului mai sus menţionat.

condiții de participare

data afișării
anunțului

15.03.2017
dată limită transmitere propuneri
20.03.2017
data limită consultare
21.03.2017modalitate de desfășurare

Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei <Serviciului de Elaborare cerere de finanţare conform Ghidului Solicitantului aferent Programului Operațional Bazinul Mării Negre 2014-2020, referitor la primul apel de proiecte; Obiectivele specifice: “Promovarea bussinesului și a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre” și “Promovarea coordonării protecției mediului și reducerea în comun a deșeurilor maritime”> la adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro

 rezultat


Elaborare D.A.L.I. (inclusiv studiu istoric, studiu topografic, documentar fotografic precum și documentații pentru obținere avize/acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism) aferentă obiectivului de investiții "Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța"

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488146

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Elaborare D.A.L.I. (incluziv studiu istoric, studiu topografic, documentar fotografic precum și documentații pentru obținere avize/acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism) aferentă obiectivului de investiții "Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța".

obiectul consultării

Elaborare D.A.L.I. (incluziv studiu istoric, studiu topografic, documentar fotografic precum și documentații pentru obținere avize/acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism) aferentă obiectivului de investiții "Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța".

     
descriere consultare

Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului de elaborare documentație tehnico-economică (studii de teren - studiu topografic, expertiză tehnică, DALI, altele - studiu istoric, documentar fotografic, analiză cost beneficiu, documentații pentru obținere avize/acorduri).
click pentru descărcarea anunțului
click pentru descarcarea caietului de sarcini
click pentru descarcarea certificatului de urbanism

aspecte supuse consultării  

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului cu detaliere a preţului estimat pe fiecare documentație în parte (studii de teren - studiu topografic, expertiză tehnică, DALI, altele - studiu istoric, documentar fotografic, analiză cost beneficiu, documentații pentru obținere avize/acorduri).
Totodată, ofertanții vor preciza dacă personalul minim de specialitate solicitat prin Caietul de sarcini este suficient pentru realizarea serviciului sau în caz contrat, se va prezenta o listă cu personalul complet în conformitate cu legislația națională în vigoare și cu cerințele Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor, Axa Prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1, Programul Operațional Regional 2014-2020.
Se poate transmite orice altă informație considerată necesară cu privire la cerințele din Caietul de sarcini.

condiții de participare

data afișării
anunțului

15.03.2017
dată limită transmitere propuneri
20.03.2017, ora 16.00
data limită consultare
24.03.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunţ.

Propunerile vor fi transmise la adresa de email: programe@primaria-constanta.ro

 rezultat


achiziția serviciului de întreţinere, verificare şi asigurare funcţionare pentru un număr de 7 bucăţi panouri cu Led amplasate în Staţiunea Mamaia

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488175

informații generale privind obiectul de consultare piață  

achiziția serviciului de întreţinere, verificare şi asigurare funcţionare  pentru un număr de 7 bucăţi panouri cu Led amplasate în Staţiunea Mamaia

obiectul consultării

Îl constituie achiziţia serviciului de întreţinere, verificare şi asigurare funcţionare pentru un număr de 7 bucăţi panouri cu Led amplasate în Staţiunea Mamaia cu următoarele date tehnice/caracteristici:

Date tehnice ecran Led – Ph 10 mm – 4x3m:
ecranele sunt formate din cabinete de 960x960mm, fiecare având card de control independent, model Colourlight,
fiecare cabinet este echipat cu 3 surse în comutaţie, de 50A, care alimentează fiecare 2 rânduri de module Led, cardul de semnal, denumit “receiving card”, splitterul de semnal, denumit “hub” şi ventilatoarele care asigură răcirea cabinetelor,
în fiecare cabinet intră curent 220V, transformat prin cele 3 surse în comutaţie în curent de 5V, tensiune la care funcţionează receiving card-ul, hub-ul, modulele cu led,
- o singură tensiune de 220V iese din sursă, pentru ventilatoare care funcţionează la 220V,
ecranele sunt certificate CE, ROHS,ISO,
ecranele au o periodă de funcţionare NON STOP, producătorul recomandă ca în perioada de funcţionare să nu fie oprite, practic când vor fi nefuncţionale să fie lăsate mergând, fără imagine, cu un consum foarte scăzut,
pe timpul rece ecranele sunt prevăzute cu o carcasă de protecţie,
ecranele sunt de exterior, cabinetele sunt din oţel, tratate împotriva apei, având IP65.

Mod de funcţionare: Pentru început se setează configuraţia acestuia, lucru deja făcut de producător şi livrat cu toate setările salvate pe un calculator cu sistem de operare Windows şi printr-un program denumit LEDVISION.

Între calculator sau orice alt dispozitiv (mixer, dvd, etc.), există un “SENDING BOX”, cutie de transmitere date, care criptează semnalul şi îl trimite primului cabinet din ecran, în “RECEIVING CARD”, card de primire date, după decriptarea acestuia se distribuie prin intermediul “HUB-ului” fiecărui rând de module.Semnalul este trimis în fiecare cabinet, acestea fiind conectate între ele cu cablu de semnal RG45 şi cablu de current 220 V.

Cod CPV: 50800000

     
descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze serviciul de întreținere, verificare și asigurare funcționare pentru un număr de 7 bucăți panouri cu Led amplasate în Stațiunea Mamaia
click pentru descărcarea anunțului

aspecte supuse consultării  

Aspecte supuse consultării în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice:
Se solicită opinia agenţilor economici cu privire la:
- verificare, pornire şi punere în funcţiune ecrane la începutul sezonului estival,
- verificare/teste realizate la instalaţia electrică,
- verificare/întreţinere echipament tehnic cu rol de a transmite spectacolele care au loc pe scena amplasată în Piaţeta Cazino şi anunţurile de interes public la cele 7 panouri cu Led,
întreţinere server de control la distanţă, 
întreţinere săptămânală ( curăţare praf, nisip, corpuri străine, etc),
- verificare şi intervenţie asupra panourilor cu Led şi a instalaţiei electrice ori de câte ori este necesar,
înlocuire piese -  în funcţie de constatări,
remediere defecţiuni survenite în urma actelor de vandalizm, condiţii meteo nefavorabile sau alte cauze neimputabile furnizorului, inclusiv asupra structurii de susținere a panourilor cu Led,
- verificare şi conservare pentru sezonul rece, (inclusiv montare carcasă de protecţie),
- alte operaţiuni considerate necesare pentru buna funcţionare (sugestii şi recomandări)
- preţ unitar pentru fiecare operaţiune în parte, care va include toate cheltuielile.

condiții de participare

data afișării
anunțului

10.03.2017
dată limită transmitere propuneri
17.03.2017, ora 16.00
data limită consultare
22.03.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunţ.

Propunerile vor fi transmise la adresa de email: carmen.savu@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța, sau la nr. Fax – 0241488176.

 rezultat


achiziția serviciului de închiriere purificatoare de apă pentru sediile administrate de Primăria municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Primăria municipiului Constanța intenționează, în cadrul sediilor  administrate, să închirieze purificatoare de apă

obiectul consultării

achiziția serviciului de închiriere purificatoare de apă pentru sediile administrate de Primăria municipiului Constanța
Cod CPV: 51514110

     
descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează, în cadrul sediilor  administrate, să închirieze purificatoare de apă
click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț și oferte tehnice pentru achiziția serviciului de  închiriere a unui număr de 18 purificatoare de apă pentru sediile administrate de Primăria municipiului Constanța, conform caietului de sarcini nr. 24885/28.02.2017 atașat. 

condiții de participare

data afișării
anunțului

09.03.2017
dată limită transmitere propuneri
15.03.2017, ora 14.00
data limită consultare
20.03.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice  conform caietului de sarcini nr. 24885/28.02.2017  pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat


Formularea unor opinii știintifice în domeniul dreptului administrativ în dosarele aflate în prezent pe rolul instanțelor judecătorești în legătura cu organizarea, funcționarea, restructurarea Și integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488115

informații generale privind obiectul de consultare piață   Formularea unor opinii ştiinţifice în domeniul dreptului administrativ în dosarele aflate în prezent pe rolul instanțelor judecătorești în legătura cu organizarea, funcționarea, restructurarea și integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanța
obiectul consultării

Formularea unor opinii ştiinţifice în domeniul dreptului administrativ în dosarele aflate în prezent pe rolul instanțelor judecătorești în legătura cu organizarea, funcționarea, restructurarea și integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanța

     
descriere consultare

Formularea unor opinii ştiinţifice în domeniul dreptului administrativ în dosarele aflate în prezent pe rolul instanțelor judecătorești în legătura cu organizarea, funcționarea, restructurarea și integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanța, de la cadre universitare cu titlu profesional de “profesor universitar doctor” și/sau “cercetator științific” în domeniul dreptului administrativ, cu următoarele tematici:
a) Regimul juridic al Memorandumului și caracterul de act administrativ individual, cu toate efectele care decurg din această calificare; în subsidiar, dacă Memorandumul nu ar fi calificat drept act administrativ, caracterul obligatoriu al acestuia față de autoritățile din subordine, în baza principiului subordonării ierarhice;
La data de 27.03.2013, Guvernul României a aprobat Memorandumul cu tema: „Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul București și Municipiul Constanța” („Memorandumul”), prin care s-a adoptat un set de măsuri, pentru crearea unui sistem integrat de alimentare centralizată cu energie termică („SACET”) la nivelul Municipiului Constanța și respectiv al Municipiului București.
 b)Regimul juridic al bunurilor listate la pct. III din Anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și aptitudinea legii de a constitui titlu de proprietate.
Prezentarea unui CV din care sa reiasă clar și neechivoc calitatea de cadru universitar cu titlu profesional de „profesor universitar doctor” și/sau „cercetător științific” în domeniul dreptului administrativ.
Durata contractului este de 30 de zile  de la data semnării şi înregistrării contractului de servicii.
Opiniile știintifice vor fi predate la sediul Beneficiarului, sub formă tipărită și pe CD, fapt consemnat într-un  proces verbal de recepţie.

click pentru descărcarea anunțului

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate pentru serviciul având ca obiect “formularea unor opinii  știintifice în domeniul dreptului administrativ în dosarele aflate în prezent pe rolul instanțelor judecătorești în legătură cu organizarea, funcționarea, restructurarea și integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanța”.

condiții de participare

data afișării
anunțului

02.03.2017
dată limită transmitere propuneri
06.03.2017
data limită consultare
07.03.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate mai sus, la adresa de email: maria.guci @primaria-constanta.ro

 rezultat


Achiziție serviciul de manipulare și transport a bunurilor și mărfurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/484200

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Cod CPV: - 6010000 Servicii de transport rutier

obiectul consultării

Achiziție serviciul de manipulare și transport a bunurilor și mărfurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții 

     
descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze ”serviciul de manipulare și transport a bunurilor și mărfurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții”(ex: mobilier: mese, scaune, elemente de umbrire - umbrele/copertine/jardiniere; obiecte și echipamente utilizate pentru comerț stradal neautorizat: tonete, panouri de expunere fructe/flori/legume/, vitrine/lăzi frigorifice, mijloace pliante; pepeni,mașinuțe electrice pentru copii, jucării, articole plajă,  articole textile, echipamente , mobilier și accesorii pentru dotarea unităților de alimentație publică, etc, precum și orice bunuri destinate, folosite sau rezultate din contravenții).

Mărfurile/bunurile confiscate odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale conform dispozițiilor OG nr.2/2001, de către Direcția poliția locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța, vor fi încărcate din diverse locații ( domeniu public) din municipiul Constanța și transportate și descărcate în depozitul Primăriei municipiului Constanța.

Serviciul de manipulare și transport a bunurilor și mărfurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții  se va executa cu următoarele tipuri de autovehicule:-autoutilitara - sarcină utilă de 3,5 tone
-autoutilitară - sarcina utilă de 7,5 tone
click pentru descărcarea anunțului

aspecte supuse consultării  

Se solicită opinia prestatorilor cu privire la tarifele practicate pentru această categorie de servicii, după cum urmează:
Denumire auto                            Tarif fără TVA/cursă locală
Autoutilitară de 3,5 to
autoutilitară de 7,5 to

În tariful fără TVA/cursă locală vor fi incluse și cheltuielile privind manipularea (încărcare- descărcare) bunurilor/mărfurilor.

condiții de participare

data afișării
anunțului

01.03.2017
dată limită transmitere propuneri
08.03.2017
data limită consultare
13.03.2017modalitate de desfășurare

Modalitate desfășurare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț, cu respectarea celor precizate în anunț, la adresa de e-mail: politia.locala@primăria-constanța.ro, la sediul Direcției poliția locală din Constanța, str. Amzacea nr.13 sau la fax. 0241/484220

 rezultat


achiziție serviciul de service pentru aparatele de aer condiționat aparținând Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474, fax 0241/488151

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Cod CPV: - 50532000

obiectul consultării

achiziție serviciul de service pentru aparatele de aer condiționat aparținând Primăriei municipiului Constanța.

     
descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează, în cadrul sediilor administrate, să efectueze serviciul de service pentru aparatele de aer condiționat.
click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț  pentru achiziția serviciului de service pentru aparatele de aer condiționat din sediile administrate de Primăria municipiului Constanța,  conform caietului de sarcini nr. 21328/21.02.2017 atașat.

condiții de participare

data afișării
anunțului

01.03.2017
dată limită transmitere propuneri
08.03.2017, ora 14.00
data limită consultare
13.03.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț ș pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat


achiziție şi montare copertine parasolar pentru băncile de odihnă

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488175, fax 0241/488151

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Cod CPV: - 39522120, 39522110, 39522100

obiectul consultării

îl constituie achiziţia şi montarea de copertine parasolar pentru băncile de odihnă cu următoarele caracteristici:
dimensiunile copertinei vor fi cele din schiţa anexată prezentei;
copertina parasolar va fi confecţinată din poliplan în două culori, cu o greutate de 680g/mp;
ignifugă;
-
 rezistentă la intemperii şi diferenţe de temperatură;
impermeabilă;
tratată împotriva radiaţiilor UV şi rezistenţă mare la tracţiune/rupere;
cadrul copertinei parasolar va fi de culoare asortată cu poliplanul, din metal rezistent la condiţiile meteo nefavorabile (ploaie, zăpadă, radiaţii UV), cu forma şi dimensiunile conform schiţei;
prinderea parasolarului pe cadrul metalic se va executa prin nituire cu nituri de aluminiu.

     
descriere consultare

Primăria Constanța intenționează să achiziționeze şi să monteze copertine parasolar pentru băncile de odihnă
click pentru descărcarea anunțului
click pentru vizualizarea copertinei

aspecte supuse consultării  

Aspecte supuse consultării în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice:
Se solicită opinia furnizorilor cu privire la:
- material şi preţ pentru fiecare variantă propusă. 

condiții de participare

data afișării
anunțului

01.03.2017
dată limită transmitere propuneri
08.03.2017, ora 16.00
data limită consultare
13.03.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunţ.
Propunerile vor fi transmise la adresa de email: carmen.savu@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța, sau la nr. Fax – 0241488176.

 rezultat


Lucrări de întreținere/menținere a mobilierului urban din municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488175, fax 0241/488151

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Lucrări de întreținere/menținere a mobilierului urban din municipiul Constanța
COD CPV -45453000

obiectul consultării
Valoare estimativă lucrări de întreținere/menținere a mobilierului urban din municipiul Constanța 
     
descriere consultare

click pentru descărcarea anunțului

aspecte supuse consultării  

Aspecte supuse consultării în vederea elaborării estimării valorice -se vor avea în vedere următoarele cantități de lucrări:
Cantități lucrări întreținere/menținere bănci de odihnă, copertine parasolare, mese mari si mici – conform anexa 1
Cantități lucrări întreținere/menținere scrumiere stradale și coșuri de gunoi- conform anexa 2
Click pentru a vizualiza anexa 1
Click pentru a vizualiza anexa 2

condiții de participare

data afișării
anunțului

28.02.2017
dată limită transmitere propuneri
07.03.2017, ora 16.00
data limită consultare
10.03.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri privind detalii în vederea elaborării estimării valorice.
Propunerile vor fi transmise la adresa de email: cristina.grosu@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța – tel.0241488175, sau la nr. Fax – 0241488176.

 rezultat


realizarea unui studiu comparativ pentru serviciul de prindere si transport câini fără stăpân în municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488175, fax 0241/488151

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Realizarea unui studiu comparativ pentru serviciul de prindere si transport câini fără stăpân în municipiul Constanța

obiectul consultării
realizarea unui studiu comparativ pentru serviciul de prindere si transport câini fără stăpân în municipiul Constanța
     
descriere consultare

Primăria Constanța intenționează să realizeze un studiu comparativ pentru serviciul de prindere si transport câini fără stăpân în municipiul Constanța

click pentru descărcarea anunțului

aspecte supuse consultării  

Se solicită tarife de prindere și transport câini pentru un număr lunar mediu de 400 câini fără stăpân prinși din municipiul Constanța și transportați la adăpostul situat pe str. Vârful cu Dor, nr. 5.
În tarifele solicitate trebuiesc evidențiate toate cheltuielile cu personalul angajat (o mașina trebuie să aibă minim un șofer și trei prinzători), cu intreținerea și funcționarea optimă a autoutilitarei (revizii, RCA, sistem GPS, etc.), cheltuieli reprezentând consumul de combustibili, cheltuieli materialele necesare pentru prinderea câinilor fără stăpân și cheltuieli pentru echiparea corespunzătoare a personalului.

Tariful estimat ce cuprinde toate costurile sus menționate trebuie să fie transmis sub forma de tarif/câine.

condiții de participare

data afișării
anunțului

28.02.2017
dată limită transmitere propuneri
10.03.2017, ora 16.00
data limită consultare
10.03.2017, ora 16.00modalitate de desfășurare

- propunerile vor fi transmise la adresa de email: stefania.badila@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța, sau la nr. Fax – 0241488176.

 rezultat


Amenajare Zone De Picnic În Municipiul Constanţa

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488175, fax 0241/488151

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Amenajare zone de picnic în municipiul Constanţa

obiectul consultării
îl constituie proiectarea, amenajarea și dotarea unor zone de picnic cu suprafețe cuprinse între 300-1000mp.
     
descriere consultare

Primăria Constanța intenționează să amenajeze zone de picnic în municipiul Constanţa. 

click pentru descărcarea anunțului

aspecte supuse consultării   Se solicită opinia agenţilor economici cu privire la:
- soluţii tehnice şi de design referitoare la proiectarea, amenajarea şi dotarea cu elemente specifice, respectiv preţ pentru fiecare variantă propusă.
condiții de participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț.

data afișării
anunțului

27.02.2017
dată limită transmitere propuneri
03.03.2017, ora 16.00
data limită consultare
08.03.2017modalitate de desfășurare

Adresa de e-mail carmen.savu@primaria-constanta.ro la sediul din mun. Constanța, str. M. Kogălniceanu, nr. 28 sau la fax. 0241/488176.

 rezultat


Achiziție garduri mobile de protecție pentru clădirile cu risc seismic și garduri mobile de delimitare tip jandarmerie

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488186, fax 0241/488151

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție garduri mobile de protecție pentru clădirile cu risc seismic și garduri mobile de delimitare tip jandarmerie
-  Cod CPV : - 34928200-0  Garduri

obiectul consultării

Obiectul consultării îl constituie achiziția de garduri mobile de protecție pentru clădirile cu risc seismic și garduri mobile de delimitare tip jandarmerie.
descriere consultare

Tip I. Gard mobil de protecție

Dimensiuni panou – Înălțime 2.000 mm – 2.200 mm;
                             Lungime 2.200 mm – 3.500 mm;
Dimensiune ochiuri de plasă  - 350mm/150mm ; 100mm/200mm;
Suportul gardului din beton sau PVC reciclat;
Cleme cu șurub pentru legătura dintre panourile de gard.
Material  - țeavă zincată;
Necesar 450 ml de gard.

Tip II. Gard mobil de delimitare (tip Jandarmerie)
Dimensiuni panou – Înălțime 1.000 mm – 1.200 mm;
                             Lungime 2.000 mm – 2.500 mm;
Necesar 70 ml de gard

click pentru descărcarea anunțului

aspecte supuse consultării   Se solicită opinia furnizorilor cu privire la modelele de gard  și valoarea, fără T.V.A., pe bucată, cu toate costurile aferente (menționăm ca în prețul pe bucata de gard să fie inclus și transportul până în Municipiul Constanța, jud. Constanța
condiții de participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț.

data afișării
anunțului

27.02.2017
dată limită transmitere propuneri
03.03.2017
data limită consultare
08.03.2017modalitate de desfășurare

Adresa de e-mail cosmin.mangra@primaria-constanta.ro la sediul din mun. Constanța, str. M. Kogălniceanu, nr. 28 sau la fax. 0241/488176.

 rezultat


Achiziția lucrărilor de reparare și vopsire a balustradei faleză ,,Cazino” cuprinsă între Comandamentul Flotei și zidul de apărare din partea de nord a promenadei

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488186, fax 0241/488151

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția lucrărilor de reparare și vopsire a balustradei faleză ,,Cazino” cuprinsă între Comandamentul Flotei și zidul de apărare din partea de nord a promenadei
-  Cod CPV : - 45223210-1 Lucrări de structuri metalice
                   - 45442121 – Lucrări de vopsire a structurilor

obiectul consultării

Obiectul consultării îl constituie lucrările de reparare, rigidizare și vopsire a balustradei pe o lunginme de 90 metri.
descriere consultare

Elemente componente ale balustradei (Schița nr.1):
- montant (stâlp) în plan vertical din fontă, înălțime 1000 mm –  35 bucăți
- mâna de sprijin (traverse) 3 rânduri (țeavă  – diametru exterior 42mm/ 3mm grosime) x 90 ml (lungime balustradă)  =  270 ml;

Operațiuni minime de intervenție:
- în vederea rigidizării traverselor vor fi montate ștuțuri din țeavă metalică trasă cu diametrul de 30 mm pe o lungime de 60 mm în golurile de rezemare din montanți și introducerea acestui ștuț în interio