De interes public

Consultarea pieței 2017

135. Achiziție aplicație soft gestionare achiziții publice, investiții și urmărire contracte

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
telefon 0241 488150

informații generale privind obiectul de consultare piață   Achiziție aplicație soft gestionare achiziții publice, investiții și urmărire contracte
     
obiectul consultării  

Inițierea unei proceduri de achiziție pentru o aplicație soft gestionare achiziții publice, investiții și urmărire contracte.
Cod CPV: 48900000-7 – Diverse pachete software și sisteme informatice.


   
documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca anexa 1
click pentru a descărca anexa 2
click pentru a descărca anexa 3
     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze o aplicație software pentru crearea și gestionarea arhivei în format electronic. Având în vedere pregătirea achiziției, prin raportarea la obiectul contractului de achiziție publică, și pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achiziție și cerințele avute în legătură cu acestea, autoritatea contractantă Municipiul Constanța inițiază prezenta consultare a pieței care vizează aspectele menționate la punctul 4 din prezentul anunț.

aspecte supuse consultării   Se solicită prezentarea unei soluții si specificații tehnice cât mai detaliate, precum și a unei propuneri financiare, în scopul întocmirii caietului de sarcini și a referatului de necesitate privind valoarea estimată a achiziției. Aspectele supuse consultării sunt detaliate în materialul anexat prezentului anunț de consultare
 data afișării anunțului   11.12.2017
dată limită transmitere propuneri
18.12.2017, ora 16.00
data limită consultare    22.12.2017

   
condiții de participare
 
modalitate desfășurare  

Operatorii economici interesați vor trimite pe adresele de email cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro și achizitiipublice@primaria-constanta.ro o oferta tehnică cât mai detaliată a aplicației software ofertate (în format doc/docx), precum și o ofertă financiară estimativă exprimată în lei, fără TVA. Ulterior procesului de consultare, autoritatea contractantă va elabora un caiet de sarcini care va descrie funcționalitățile solicitate conform propriilor necesități, si va demara procedura de achizitie în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 rezultat

     

134. Achiziție aplicație software pentru crearea și gestionarea arhivei în format electronic

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
telefon 0241 488150

informații generale privind obiectul de consultare piață   Achiziție aplicație software pentru crearea și gestionarea arhivei în format electronic
     
obiectul consultării  

Inițierea unei proceduri de achiziție pentru o aplicație software pentru crearea și gestionarea arhivei în format electronic.
Cod CPV: 48900000-7 – Diverse pachete software și sisteme informatice.

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze o aplicație software pentru crearea si gestionarea arhivei in format electronic. Având în vedere pregătirea achiziției, prin raportarea la obiectul contractului de achiziție publică, și pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achiziție și cerințele avute în legătură cu acestea, autoritatea contractantă Municipiul Constanța inițiază prezenta consultare a pieței care vizează aspectele menționate la punctul 4 din prezentul anunț.

aspecte supuse consultării   Se solicită prezentarea unei soluții si specificații tehnice cat mai detaliate, precum si a unei propuneri financiare, in scopul intocmirii caietului de sarcini si a referatului de necesitate privind valoarea estimată a achiziției. Aspectele supuse consultării sunt detaliate în materialul anexat prezentului anunț de consultare
 data afișării anunțului   11.12.2017
dată limită transmitere propuneri
18.12.2017, ora 16.00
data limită consultare    22.12.2017

   
condiții de participare
 
modalitate desfășurare  

Operatorii economici interesați vor trimite pe adresele de email cristina.toma@primaria-constanta.ro si adriana.stamat@primaria-constanta.ro, o oferta tehnică cât mai detaliată a aplicației software ofertate (în format doc/docx), precum și o ofertă financiară estimativă exprimată în lei, fără TVA. Ulterior procesului de consultare, autoritatea contractantă va elabora un caiet de sarcini care va descrie funcționalitățile solicitate conform propriilor necesități, si va demara procedura de achizitie in conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 rezultat

     

133. Achiziție de mobilier necesar desfășurării activității în cadrul sediilor Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
telefon 0241 485807

informații generale privind obiectul de consultare piață   Achiziție de mobilier necesar desfășurării activității în cadrul sediilor Primăriei municipiului Constanța
     
obiectul consultării  

Achiziția  de mobilier necesar desfășurării activității în cadrul sediilor Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 39100000

     
documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze mobilier necesar desfășurării activității în cadrul sediilor Primăriei municipiului Constanța  conform caiet de sarcini nr. 153664/04.12.2017 publicat în secțiunea documente.

aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu respectarea caietului de sarcini în vederea determinării valorii estimate.
Caietul de sarcini poate fi descărcat din secțiunea documente.
 data afișării anunțului   05.12.2017
dată limită transmitere propuneri
18.12.2017
data limită consultare    

   
condiții de participare
 
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform caiet de sarcini nr. 153664/04.12.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     

132. Achiziție de consumabile auto

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
telefon 0241 485807

informații generale privind obiectul de consultare piață   Achiziție de consumabile auto
     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției de consumabile auto pentru autovehicule utilizate de către Primăria municipiului Constanța.

Cod CPV: 09211100 - Uleiuri pentru motoare; 24951311 - Produse antigel; 24316000 - Apă distilată; 30194820 -Triunghiuri; 33141620 -Truse medicale; 35111300 - Extinctoare; 35113440 - Veste reflectorizante; 39830000 - Produse de curăţat

     
documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere consultare   Determinarea valorii estimate a achiziției de produse consumabile necesare întreținerii și funcționării autovehiculelor.
aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț și oferte tehnice conform caietului de sarcini nr. 146466/14.11.2017, atașat în secțiunea documente.

 data afișării anunțului   23.11.2017
dată limită transmitere propuneri
28.11.2017
data limită consultare    29.11.2017

   
condiții de participare
 
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform caiet de sarcini nr. 146466/14.11.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     

131. Achiziționarera unui număr de 10 scări duble de aluminiu 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
telefon 0241 485807

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziționarera unui număr de 10 scări duble de aluminiu necesare Primăriei municipiului Constanța

     
obiectul consultării  

determinarea valorii estimate în vederea  achiziției unui număr de 10 scări duble de aluminiu necesare Primăriei municipiului Constanța.
Cod CPV: 44423200-3

     
documente   click pentru a descărca anunțul
descriere consultare    Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 10 scări duble de aluminiu

Specificații tehnice:

Scară dublă

Nr. buc.

Caracteristici

cu 4 trepte

4

Material: aluminiu;
tip: pliabilă;
rezistență înaltă;
greutate redusă;
cu trepte striate antiderapare;
cu piciorușe de cauciuc pentru stabilitate

cu 5 trepte

6

Furnizarea produselor se va efectua la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Cuza Vodă nr. 27, fără costuri suplimentare.
Plata se va face prin ordin de plată, pe baza facturii emise de către furnizor și semnarea de către ambele părți, fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție.

     
aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate.

criterii de adjudecare    prețul cel mai scăzut
 data afișării anunțului    22.11.2017
dată limită transmitere propuneri
24.11.2017
data limită consultare    27.11.2017

   
condiții de participare
 
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri pe adresa de e-mail: doinita.enache@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     

130. Achiziţia serviciului de pază şi transport valori, precum și monitorizare sisteme de alarmare antiefracție și intervenție rapidă, cu agenţi înarmaţi, precum și eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice, cu schimbare de piese

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
telefon 0241 488176

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția serviciului de pază și transport valori, precum și monitorizare sisteme de alarmare antiefracție și intervenție rapidă, cu agenți înarmați, precum și eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice, cu schimbare de piese.

     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a „Achiziția serviciului de pază și transport valori, precum și monitorizare sisteme de alarmare antiefracție și intervenție rapidă, cu agenți înarmați, precum și eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice, cu schimbare de piese.”

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare   

Transportul și paza valorilor se realizează, zilnic, în zilele lucrătoare, de la sediile Primăriei Municipiului Constanța, la Casieria Centrală a achizitorului, ulterior la Trezoreria Municipiului Constanța și retur, folosind autovehicule blindate, pe traseele prestabilite.
Locațiile instituției, de unde se vor colecta valorile, sunt următoarele:
1. City Park Mall – b-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, etaj 2, Mun. Constanța
2. Casa Căsătoriilor – str. Mihai Eminescu, nr. 20, Mun. Constanța;
3.  Administrație Cimitire – str. Bărăganului, nr. 2-4, Mun. Constanța;
4. Parcarea Verde, din zona Spitalului Clinic Județean Constanța, în momentul când se va achiziționa serviciul de încasare a taxei;
5. Suplimentar, în funcție de necesitățile achizitorului, se vor transporta valori și la o altă locație, în baza ordinului de lucru transmis de achizitor, pe traseele prestabilite.

Serviciul de monitorizare sisteme de alarmare antiefracție și intervenție rapidă se realizează cu autovehicule special amenajate, cu minim 2 agenți de securitate, din cadrul unei societăți specializate de pază și protecție, dotați cu arme de foc, în condițiile legii, cu bastoane din cauciuc sau tip tomfe și spray-uri iritant lacrimogene. Serviciul se va realiza în program permanent, pentru următoarele locații:
1. Sediul din str. Amzacea, nr. 13 -  deține 2 sisteme de alarmare antiefracție; 
2. Casierie, sediu bd. Tomis, nr. 51;
3. Arhiva din str. Plevnei, nr. 4;
4. Casierie sediu City  Park Mall, b-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, etaj 2; 
5. Casierie sediu str. Bărăganului nr. 2-4;
6. Arhiva din b-dul 1 Mai;
7. Arhiva din str. Ghe. Lazăr, nr. 5A;
8. Casa Căsătoriilor, str. M. Eminescu, nr. 20.

Obligațiile prestatorului cu privire la serviciul monitorizare sisteme antiefracție şi intervenție cu agenți înarmați sunt:
- să dețină minim 3 echipaje de interventie specializate (minim trei autoturisme), formate din minim 2 agenți de securitate dotați cu armă de foc și muniție aferentă, cu bastoane de cauciuc sau tip tomfe, spray-uri iritant-lacrimogene, uniforme de serviciu cu însemnele distinctive ale societății de pază, mijloace de protecție individuală (veste antiglonţ etc.) și ecusoane de identificare cu fotografie;
- să instaleze fără nici un cost dispozitivele necesare conectării sistemelor de alarme existente la dispecerat, în vederea monitorizării (GPRS, butoane panică, senzori etc.), aceste dotări rămânând în custodia beneficiarului, pe toată perioada derulării contractului;
- să mute dispozitivele de monitorizare fără costuri suplimentare, în cazul mutării casieriei într-un alt sediu;
- să asigure monitorizarea permanentă și mentenanța periodică a sistemului de securitate antiefracție al obiectivului beneficiarului, prin conectarea GPRS la dispeceratul Prestatorului;
- prin mentenanță periodică se înțelege:
 - examinarea aspectului exterior și interior a tuturor componentelor;                           - verificarea stării tehnice a tuturor acumulatorilor;
 - verificarea individuală a fiecărui detector, buton, etc.
-să asigure intervențiile tehnice pentru eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice, cu schimbare de piese;
- să monitorizeze permanent și să intervină, în caz de nevoie, următoarele locații: sediul din str. Amzacea, nr. 13, care deține 2 sisteme de alarmare antiefracție ; sediul din b-dul Tomis, nr. 51; arhiva din str. Plevnei, nr. 4; casierie sediu City Park Mall; casierie sediu str. Bărăganului, nr. 2-4; arhiva din b-dul 1 Mai; sediul din str. Ecaterina Varga; arhiva din str. Gh. Lazăr, nr. 5A, Casa Căsătoriilor, str. M. Eminescu, nr. 20;
- să intervină prompt în momentul declanșării butonului de panică, timpul mediu de intervenție este de 3-7 minute;
- să despăgubească beneficiarul, în caz de daune materiale provocate în urma nerespectării timpului de intervenție menționat;
- să intervină rapid și în cazul solicitării telefonice a beneficiarului, pentru prevenirea și stoparea unor evenimente, care ar putea produce distrugeri și pagube, sau chiar să afecteze integritatea fizică, ori să pună în pericol viața persoanelor aflate în obiectivele menționate;
- să aibă punct de lucru/sediu permanent în municipiul Constanța;
- să fie pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit, pe toata durata contractului.

     
aspecte supuse consultării   Se solicită furnizorilor prețul serviciului de pază şi transport valori, monitorizare sisteme de alarmare antiefracție și intervenție rapidă, cu agenţi înarmaţi, precum și eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice, cu schimbare de piese;
     
 data afișării anunțului    21.11.2017
dată limită transmitere propuneri
04.12.2017
data limită consultare    06.12.2017

   
condiții de participare
 
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate și propuneri privind cerințele tehnice sau condiții suplimentare, cu respectarea celor precizate în anunț.
Adresa de e-mail ionut.vaduva@primaria-constanța.ro, la sediul din mun. Constanța, str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10, sau la fax. 0241/488176.

 rezultat

     

129. Achiziția serviciilor de proiectare privind elaborarea și întocmirea respectiv actualizarea documentației de urbanism P.U.G. plan urbanistic general

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
NEIDA MOLAGEAN, tel.: +04 241 488 157, fax: +04 241 488 195, email: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția serviciilor de proiectare privind elaborarea și întocmirea respectiv actualizarea documentației de urbanism P.U.G.(Plan urbanistic general)

     
obiectul consultării  

Inițierea unei proceduri de achiziție pentru actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Constanța
Cod CPV 71410000-5 - Servicii de urbanism (Rev.2)

     
documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru a descărca anexa 1
click pentru a descărca anexa 2
click pentru vizualizare tema de proiectare PUG Constanța_Piese scrise
click pentru vizualizare tema de proiectare PUG Constanța _Piese desenate
     
descriere consultare    Primăria municipiului Constanța intenționează să actualizeze Planul Urbanistic General al municipiului Constanța în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr. 653/1999, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. nr. 77/2011, H.C.L. nr. 81/2013 și H.C.L. nr. 327/18.12.2015.
Având în vedere pregătirea achiziției privind actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Constanța, prin raportarea la obiectul contractului de achiziție publică, și pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achiziție și cerințele avute în legătură cu acestea, autoritatea contractantă Municipiul Constanța inițiază prezenta consultare a pieței care vizează aspectele menționate la punctul 3 din prezentul anunț.
     
aspecte supuse consultării  

Se solicită prezentarea unei oferte de preț privind procedura de achiziție pentru actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Constanța. Aspectele supuse consultării sunt detaliate în materialul anexat prezentului anunț de consultare. 

     
 data afișării anunțului    14.11.2017
dată limită transmitere propuneri
15.12.2017
data limită consultare    15.12.2017

   
condiții de participare
 
modalitate desfășurare  

Descrierea modalității de desfășurare a consultării, respectiv modul în care se va realiza interacțiunea cu operatorii economici care răspund la invitația autorității contractante:
Operatorii economici interesați vor trimite pe adresele de email arhitectsef@primaria-constanta.ro și strategiiurbane@primaria-constanta.ro, o ofertă de preț privind procedura de achiziție pentru actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Constanța (în format doc/docx). Autoritatea contractantă va invita operatorii economici la sediul acesteia din Constanța, bd. Tomis nr. 51, la o data care va fi stabilită de comun acord pentru a consulta Tema de proiectare pentru elaborarea documentației de actualizare a Planului Urbanistic General, elaborată în baza contractului nr. 26594/19.02.2016 și documentele anexe actualului P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 653/1999.

Ulterior procesului de consultare, autoritatea contractantă va elabora un caiet de sarcini care va descrie funcționalitățile solicitate conform serviciilor de proiectare privind elaboarea și întocmirea respectiv actualizarea documentației de urbanism P.U.G. (Plan urbanistic general).

 rezultat

     

128. Achiziția serviciului de asigurare a funcționalității sistemului de bike-sharing  aferent proiectului european “Black Sea Bike -Diversification of the tourism services în Constanţa – Balchik cross border region by bike - BSB”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
telefon 0241 488175

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția serviciului de asigurare a funcționalității sistemului de bike-sharing  aferent proiectului european “Black Sea Bike -Diversification of the tourism services în Constanţa – Balchik cross border region by bike - BSB”.

     
obiectul consultării  

Achiziția serviciului de asigurare a funcționalității sistemului de bike-sharing  aferent proiectului european “Black Sea Bike -Diversification of the tourism services în Constanţa – Balchik cross border region by bike - BSB”.

     
documente    click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere consultare    Serviciul de asigurare a funcționalității sistemului de bike-sharing  aferent proiectului european “Black Sea Bike -Diversification of the tourism services în Constanţa – Balchik cross border region by bike - BSB” include următoarele activităţi:

Nr. crt.

Activități incluse

Frecvența

1.

Reinscripționarea cartelelor de proximitate

1 dată

2.

Furnizare și inscripționare cartele de proximitate

În funcție de necesități maximum 10.000 buc./an

3.

Servicii de operare sistem central

Permanent

4.

Depozitare biciclete

Permanent

5.

Servicii tehnice (biciclete și stații)

Permanent

Condiţiile derulării serviciului sunt cuprinse în Caietul de sarcini, anexat.

     
aspecte supuse consultării   Se solicită opinia operatorilor economici din domeniu cu privire la costurile, fără TVA, aferente serviciului de asigurare a funcționalității sistemului de bike-sharing  aferent proiectului european “Black Sea Bike -Diversification of the tourism services în Constanţa – Balchik cross border region by bike - BSB”. De asemenea operatorii au posibilitatea de a formula observaţii şi propuneri, în scopul eficientizării derulării serviciului.
     
data afișării anunțului    10.11.2017
dată limită transmitere propuneri
 20.11.2017
data limită consultare    22.11.2017
condiții de participare
 
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț.
Adresa de e-mail cristina.itoafa@primaria-constanța.ro, la sediul din Constanța: str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10 ,la nr. fax. 0241/488176, tel. 0241/488175, persoană de contact: Cristina Itoafă.

 rezultat

     

127. Achiziția serviciului de telefonie mobilă necesară Primăriei municipiului Constanța 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
telefon 0241 485807

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția serviciului de telefonie mobilă necesară Primăriei municipiului Constanța 

     
obiectul consultării  

Achiziția serviciului de telefonie mobilă necesară Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 64210000

     
documente    click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere consultare   

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze serviciului de telefonie mobilă necesar Primăriei municipiului Constanța  conform caiet de sarcini nr. 140610/02.11.2017 atașat în secțiunea documente.

     
aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu respectarea caietului de sarcini, în vederea determinării valorii estimate.

Caietul de sarcini poate fi descărcat din secțiunea documente.

     
data afișării anunțului    09.11.2017
dată limită transmitere propuneri
 14.11.2017
data limită consultare    
condiții de participare
 
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform caietului de sarcini nr. 140610/02.11.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     

126. Achiziția serviciului de telefonie fixă necesar Primăriei municipiului Constanța 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
telefon 0241 485807

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția serviciului de telefonie fixă necesar Primăriei municipiului Constanța 

     
obiectul consultării  

Achiziția serviciului de telefonie fixă necesar Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 64210000-1

     
documente    click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere consultare   

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze serviciului de telefonie fixă necesar Primăriei municipiului Constanța  conform caiet de sarcini nr. 140717/02.11.2017 atașat în secțiunea documente.

     
aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu respectarea caietului de sarcini, în vederea determinării valorii estimate.

Caietul de sarcini poate fi descărcat din secțiunea documente.

     
data afișării anunțului    09.11.2017
dată limită transmitere propuneri
 14.11.2017
data limită consultare    
condiții de participare
 
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform caietului de sarcini nr. 140717/02.11.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     

125. Achiziționarea de baterii alcaline necesare asigurării condițiilor optime pentru desfășurarea ședințelor Consiliului Local

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
telefon 0241 485807

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție 20 buc. baterii 9V  E-Block- 6LP3146 necesare primăriei municipiului Constanța în vederea asigurării condițiilor optime pentru desfășurarea ședințelor Consiliului Local.

     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru achiziționarea unui număr de 20 buc. baterii 9V  E-Block- 6LP3146

Cod CPV: 31400000-0

     
documente    click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare   

20 de baterii 9V  E-Block- 6LP3146  necesare Primăriei municipiului Constanța

Baterii alcaline 9V, format dreptunghiular

Baterii 9V E-Block 6LP3146

20 buc.


     
aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu specificațiile tehnice, în vederea determinării valorii estimate.
Livrarea se va efectua la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51, fără costuri suplimentare.

Transportul produselor până la sediul beneficiarului va fi inclus în preț.

     
data afișării anunțului    09.11.2017
dată limită transmitere propuneri
 10.11.2017
data limită consultare    13.11.2017
condiții de participare
Cu respectarea condițiilor din anunț
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificatiilor tehnice pe adresa de e-mail: doinita.enache@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta din b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     

124. Achiziție echipamente de protecție necesare grupelor de intervenție (costume de protecție și bocanci) pentru situații de urgență

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
telefon 0241 488166

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție echipamente de protecție necesare grupelor de intervenție (costume de protecție și bocanci) pentru situații de urgență

     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate privind achiziția pentru echipamente de protecție necesare grupelor de intervenție (costume de protecție și bocanci) în situații de urgență.
Cod CPV: 35113410-6 costume de protecție și cod CPV 18830000-6 pentru bocanci

     
documente    click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare   

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze echipamente de protecție necesare grupelor de intervenție (costume de protecție și bocanci)în situații de urgență.

 

Nr. crt

 

Denumire

 

 

Cantitate

 

Preț unitar

(fără TVA)

 

Specificații tehnice-descriere

 

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

 

 

 

 

A.

 

COSTUME DE PROTECȚIE

 

12 seturi

 

Setul complet este compus din:

1.geacă cu glugă de iarnă 2. pantalon 3. jachetă,

4.tricou 5.mănuși 6. pelerină de ploaie cu glugă ascunsă și guler 7. cizme din cauciuc.

 

 

1.Geaca cu glugă de iarnă

 

 

 

12 buc.

 

- culoare verde

- scurtă de iarnă, impermeabilă

- material peliculizat

-material exterior -țesătură 100% nailon +membrană PVC

- căptușeala 100% bumbac

- căptușeală termică 100% poliester

 

2.Pantalon

12 buc.

 

- confecționat din stofă , camuflaj de culoare verde, impermeabil

-2(două) buzunare aplicate în spate

-2(două) buzunare laterale

-2(două) buzunare largi multifuncționale

- dublură la genunchi

 

3. Jacheta

12 buc

 

- jacheta este din membrană respirabilă, flexibilă și confortabilă,

camuflaj de culoare verde

- umeri dublați

- 2(două) buzunare laterale cu fermoar

- un buzunar la piept cu fermoar

- manșete ajustabile

 

4. Tricou

12 buc

 

-confecționat din jerseu simplu din bumbac 100% și imprimat cu design camuflaj verde

 

5. Mănuși

12 perechi

 

- imitație piele de calitate la față cu palmă și degete pentru protecție împotriva umidității , dosul din nailon și spandex

- căptușeala micro din poliester

- inserție termoizolantă 3M (100g/mp)

- întăritură între degetul arătător și cel mare

 

6.Pelerina

12 buc

 

- pelerină de ploaie cu glugă ascunsă în guler

- material: țesătură poliester 170T, membrană PVC

- lungime 130-150 cm

 

7.Cizme din cauciuc

12 perechi

 

-culoare verde, material durabil și rezistent la uzură, întăritură la gleznă, ușor de curățat, înălțime 30-35 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOCANCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 perechi

 

Gheată cu șireturi cu bombeu din compozit rezistent la 200 Joule și talpă mediană din compozit, culoare negru
Partea superioară din velur cu un tratament crazy horse (de înaltă calitate), cu talpă mediană cu o întăritură pentru protecție suplimentară. Închidere cu fermoar lateral
Talpă poliuretanică cu densitate dublă.
Talpă PU exterioară de înaltă densitate cu caneluri adânci oferind o aderență excelentă pe suprafețe inegale, rezistență la apă.
Talpă PU interioară de joasă densitate cu proprietăți anti-oboseală
Calapod foarte larg care asigură o fixare sigură, indiferent de forma piciorului, anti-alunecare
Tălpi interioare moi, 3 mm, cu proprietăți anti-oboseală, interschimbabile, asigurând o igienă și o curățenie continue.
Căptușeală din poliester pentru ventilația piciorului, care reduce transpirația.

Caracteristici principale:
- căptușeală respirabilă de înaltă calitate
- protecție specială cu întăritură,
- cleme cu muchii ascuțite pentru aderență pe podele umede,
- talpă cu grosime mărită,
- talpa exterioara cu unghiuri deschise și caneluri adânci,
- talpa rezistenta la uleiuri si hidrocarburi,
- sistem anti-șoc,
- bordură anti-alunecare,
- calapod larg potrivit pentru orice tip de picior.


     
aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț pentru toate articolele care compun setul (fără TVA),respectiv valoarea totală pe set (fără TVA) și separat pentru bocanci (fără TVA) cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate.
Ofertele de preț care nu sunt prezentate pentru toate articolele din set, respectiv valoarea totală pe set (fără TVA), vor fi considerate necorespunzătoare.

     
data afișării anunțului    09.11.2017
dată limită transmitere propuneri
 15.11.2017
data limită consultare    21.11.2017
condiții de participare
modalitate desfășurare   Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de mail: protectie.civila@primaria-constanta.roprciv_p.cta28@yahoo.com cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.
 rezultat

     

123. Achiziție cabine de pază destinate agenților de securitate 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
telefon 0241 488186

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție cabine de pază destinate agenților de securitate

     
obiectul consultării   Determinarea valorii estimate a ,,Achiziției Cabine Pază”.

     
documente    click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare   

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze cabine ce vor fi destinate agenților de pază, acestea  vor respecta următoarele:
- dimensiunile vor fi: lungimea de 1,5 m, lăţimea de 1,5 m şi înălţimea de 2,4 m, iar golurile (uşă şi geamuri) în cadrul fiecărui modul vor fi conform detaliilor secţiunilor frontale ale acestora din anexa nr. 1 la respectivul anunț;
- fiecare modul va fi realizat din plăci duble din poliester armat cu fibră de sticlă, având la interior spumă poliuretanică rigidă (tip sandwich), în măsură să asigure o bună izolaţie termică şi fonică;
- tâmplăria (gemurile şi uşa) va fi realizată din aluminiu vopsit în câmp electrostatic, iar golurile vor fi asigurate cu geam securizat de minim 4 mm;
- podeaua va fi realizată din pal hidro şi ignifugat , protejată cu un strat de poliester, fixată pe cadru metalic;
- instalaţia electrică va fi compusă din tablou cu trei siguranţe (25,16,10 amperi), întrerupător, priză dublă cu capac, doză de derivaţie, corp neon, neon de 20W, priză de pământ, protecție la supratensiuni și protecție diferențială;
- se va asigura o masă cu sertar (dimensiuni 50x70x110 cm) şi un scaun de birou (tapițat cu material textil, înalțime 80 cm, cadru metalic, adâncime șezut 50 cm, lățime 53 cm, înălțime picior 43 cm).

- Atenție!  – se va asigura și transportul cabinelor în locațiile stabilite de beneficiar în  Municipiul Constanța.

     
aspecte supuse consultării    Se solicită opinia furnizorilor cu privire la valoarea  fără TVA, a unui număr de 20 de cabine.
Prețul se va oferta și pe bucată.
     
data afișării anunțului    09.11.2017
dată limită transmitere propuneri
 16.11.2017
data limită consultare    18.11.2017
condiții de participare
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț.
Adresa de e-mail andreea.stefanescu@primaria-constanța.ro, la sediul din Constanța: str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10 ,la nr. fax. 0241/488176, tel. 0241/488186, persoană de contact: Andreea Ștefănescu.

 rezultat

     

122. Achiziție servicii de proiectare a sistemelor electronice de securitate pentru sediile primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
telefon 0241 488186

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție servicii de proiectare a sistemelor electronice de securitate pentru sediile primăriei municipiului Constanța

     
obiectul consultării  

Obiectul consultării îl constituie lucrările de proiectare a sistemelor electronice de securitate  pentru sediile Primăriei Municipiului Constanța, compuse din subsistem de detecție și semnalizare a efracțiilor, subsistem de T.V.C.I. și subsistem de control acces.

     
documente    click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare   

Proiectele se vor realiza pentru următoarele sedii cu următoarele cerințe minimale impuse:
1. Sediul din str. Amzacea, nr. 13 –  1410 mp suprafață construită, 250 mp teren aferent;
- montarea subsistem T.V.C.I. pentru spațiile protejate (parcările, căile de acces, zonele de depozitare și holurile principale);
- subsistem de detecție și alarmare a efracției și a trei butoane de panică;
- subsistem  de control al accesului.
2. Primăria Municipiului Constanța – Sediu Central, sediu bd. Tomis, nr. 51 – Aprox. 3.144,2 mp;
- montarea subsistem T.V.C.I. pentru spațiile protejate (parcările, căile de acces, zonele de tranzacționare, depozitare, procesare și transfer și holurile principale);
-  montarea pe seif a unui senzor șoc sau vibrație;
- subsistem de detecție și alarmare a efracției și  montarea unui senzor dual și a unui buton de panică;
- subsistem  de control al accesului.
3. Arhiva din str. Plevnei, Nr. 4 – Aprox. 400 mp;
- subsistem de detecție și alarmare a efracției;
4. Serviciul Public de Evidență a Persoanei  și Serviciul  de Informare Cetățeni - City  Park Mall, b-dul Al. Lăpușneanu nr.116 C, etaj 2 – Aprox. 474 mp;
- montarea subsistem T.V.C.I. pentru spațiile protejate (zone de acces, perimetrală, zonele de tranzacționare, depozitare, procesare și transfer și zona echipamentelor de securitate);
-  montarea pe seif a unui senzor șoc sau vibrație;
- subsistem de detecție și alarmare a efracției, două tastaturi, elemente de semnalare a stării de pericol;
- subsistem  de control al accesului.
5. Serviciul Administrare Cimitire, str. Bărăganului 2-4 – Aprox. 81,90 mp;
- montarea subsistem T.V.C.I. pentru spațiile protejate (zone de acces, perimetrală, zonele de tranzacționare, depozitare, procesare și transfer și zona echipamentelor de securitate și holurile principale);
-  montarea pe seif a unui senzor șoc sau vibrație;
-  subsistem de detecție și alarmare a efracției;
-  subsistem  de control al accesului.
6. Arhiva din b-dul 1 Mai, nr. 21 – Aprox. 100 mp;
- subsistem de detecție și alarmare a efracției;
7. Arhiva din str. Gh. Lazăr, Nr. 5A – 200 mp;
- subsistem de detecție și alarmare a efracției;
8. Serviciul de Stare Civilă, str. M. Eminescu, nr. 20  - 363,43 mp suprafață construită, 546,22 mp teren aferent;
- montarea subsistem T.V.C.I. pentru spațiile protejate (zonă acces, perimetrală, tranzacționare, depozitare, procesare și transfer, zona echipamentelor de securitate și holurile principale);
- subsistem de detecție și alarmare a efracției cu trei repartiții și două tastaturi dotate ce elemente de semnalare a stării de pericol;
- subsistem  de control al accesului.
9. Serviciul Central de Informare Cetățeni, Str. Ec. Varga, nr. 25-27 – Aprox. – 195 mp;
- montarea subsistem T.V.C.I. pentru spațiile protejate (parcare, zonă acces,  tranzacționare, depozitare, procesare și transfer și holurile principale);
-  montarea pe seif a unui senzor șoc sau vibrație;
- sistem de detecție și alarmare a efracției prevăzute cu butoane de panică;
- subsistem  de control al accesului.
10. Sediul Direcția Servicii Publice, Str. I. Mihăileanu, nr. 10.
- montarea subsistem T.V.C.I. pentru spațiile protejate;
- sistem de detecție și alarmare a efracției prevăzute cu butoane de panică;
- subsistem  de control al accesului.
11. Sediul Organizare Evenimente, Str. Cuza Vodă, nr.27
- montarea subsistem T.V.C.I. pentru spațiile protejate;
- sistem de detecție și alarmare a efracției prevăzute cu butoane de panică;
- subsistem  de control al accesului.
Proiectarea se va executa de către persoane fizice sau juridice care dețin licență valabilă pentru activități de proiectare, instalare, modificare și întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției, eliberată de către Inspectoratul General al Poliției Române.
Proiectele sistemelor de alarmare se elaborează de personalul tehnic al societăților specializate in domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției, cu competente profesionale specifice.
Proiectantul sistemului de securitate răspunde pentru respectarea prezentelor norme metodologice în faza de proiect, iar societatea care instalează sistemul de securitate este răspunzătoare de implementarea și respectarea proiectului de execuție.
Orice modificare în faza de instalare a sistemului de securitate se face după consultarea proiectantului sistemului de securitate, iar ulterior punerii în funcțiune a sistemului, după consultarea unui proiectant autorizat.
Modificarea sistemului prin suplimentarea de echipamente ori înlocuirea de componente, care nu afectează cerințele inițiale, se materializează prin actualizarea proiectului cu fișe modificatoare ori prin completarea manuală pe proiectul existent, în cazul unor modificări minore, certificate de proiectant.
Proiectantului i se vor pune la dispoziție datele necesare din Analiza de Risc la Securitate și i se va permite la cerere vizualizarea obiectivelor.
Proiectul tehnic va avea următoare structură cadru:
a) date generale, in care se precizează denumirea, titularul, obiectul de activitate si adresa obiectivului, precum si elaboratorul proiectului;
b) descrierea generala a lucrărilor, in care se menționează amplasamentul obiectivului, subsistemele componente, amenajările si elementele mecano-fizice existente, sursele de alimentare cu energie electrica si rețele de comunicații disponibile;
c) memorii tehnice pentru fiecare subsistem component, prin care se justifica modul in care soluțiile tehnice alese răspund cerințelor cadrului legal, in concordanta cu concluziile analizei de risc la securitate fizica;
d) caietele de sarcini pentru execuția lucrărilor, procurarea materialelor si echipamentelor, recepție, teste, probe, verificări, puneri in funcție si exploatarea subsistemelor. Prin caietele de sarcini se descriu elementele tehnice si calitative menționate in piesele desenate, se prezinta informații, precizări si prescripții complementare planșelor, se detaliază caracteristicile si calitățile materialelor folosite, se descriu lucrările care se executa, calitatea si modul de realizare, se stabilesc responsabilități pentru calitățile materialelor si ale lucrărilor, se prevăd masurile si responsabilitățile privind exploatarea si buna funcționare a sistemelor. Caietele de sarcini cuprind breviarele de calcul prin care se justifica dimensionarea echipamentelor si a elementelor componente, nominalizează planșele aferente proiectului, descriu execuția lucrărilor, stabilesc standardele europene sau naționale de profil, normativele si alte prescripții care trebuie respectate la materiale si execuție, precum si condițiile de recepție;
e) listele cu cantitățile de echipamente si materiale, care cuprind denumirea, tipul, cantitatea, producătorul si furnizorul;
f) tabelul de descriere a zonelor protejate, care va preciza elementul de detecție alocat, indicativul alocat elementului, care trebuie sa coincidă cu cel utilizat in planșele desenate, partiția din care face parte, zona protejata si modul de programare a zonei;
g) fisele tehnice ale echipamentelor din componenta fiecărui subsistem;
h) piesele desenate, care cuprind:
1. planșa de încadrare in zona, in care se nominalizează si străzile adiacente;
2. planșe distincte pentru fiecare subsistem component, întocmite la o scara convenabila, in care se figurează amplasarea fiecărui echipament si element component, utilizând simboluri standardizate sau de firma, traseele de cabluri aferente subsistemelor, precum si tabloul de alimentare cu energie electrica.

     
aspecte supuse consultării    Se solicită opinia furnizorilor cu privire la  valoarea proiectelor, fără T.V.A., astfel:

Nr. crt.

Sediu (adresa)

Valoare fără TVA

1

Sediul din str. Amzacea, nr. 13

 

2

Primăria Municipiului Constanța – Sediu Central, sediu bd. Tomis, nr. 51

 

3

Arhiva din str. Plevnei

 

4

Serviciul Public de Evidență a Persoanei și Serviciul de Informare Cetățeni - City Park Mall, b-dul Al. Lăpușneanu nr.116 C, etaj 2

 

5

Serviciul Administrare Cimitire, str. Bărăganului 2-4

 

6

Arhiva din b-dul 1 Mai, nr. 21

 

7

Arhiva din str. Gh. Lazăr, Nr. 5A

 

8

Serviciul de Stare Civilă, str. M. Eminescu, nr. 20

 

9

Serviciul Central de Informare Cetățeni, Str. Ec. Varga, nr. 25-27

 

10

Sediul Direcția Servicii Publice, Str. I. Mihăileanu, nr. 10.

 

11

Sediul Organizare Evenimente, Str. Cuza Vodă

 

Total

 


     
data afișării anunțului    09.11.2017
dată limită transmitere propuneri
 15.11.2017
data limită consultare    17.11.2017
condiții de participare
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț.
Adresa de e-mail. cosmin.mangra@primaria-constanța.ro la sediul din Constanța, str. M. Kogălniceanu, sau la fax. 0241/488186.

 rezultat

     

121. Achiziție ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
telefon 0241 485807

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța

     
obiectul consultării  

determinarea valorii estimate a achiziției de ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța.
Cod CPV: 30192153-8

     
documente    click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare   

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze de ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța.
Specificații tehnice:

Ștampilă rotundă cu diametru 25 mm

buc

6

Ștampilă rotundă cu diametru 30 mm

buc

6

Ștampilă ovala cu dimensiunea 45x30 mm

buc

25

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 75x30 mm

buc

2

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 55x30 mm

buc

1

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 70x10 mm

buc

17

Ștampilă triunghiulară cu amprenta 35x35x35 mm

buc

1

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 70x50 mm

buc

1

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 38x14 mm

buc

4

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 50x20 mm

buc

1

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 45x15 mm

buc

1

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 55x15 mm

buc

1

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 65x45 mm

buc

2

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 60x40 mm cu două datiere incluse în amprentă

buc

24

Ștampile înseriator cu 6 benzi cu cifre de la 0 la 9

buc

9

aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate
     
data afișării anunțului    06.11.2017
dată limită transmitere propuneri
 09.11.2017
data limită consultare    10.11.2017
condiții de participare
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de e-mail: raluca.tifu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     

120. Achiziția serviciului de punere în funcțiune, reparații și întreținere a stației de taxare în Parcarea Verde

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția serviciului de punere în funcțiune, reparații și întreținere a stației de taxare în Parcarea Verde

     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției serviciului de punere în funcțiune, reparații și întreținere a stației de taxare în Parcarea Verde

     
documente    click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare   

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze serviciul de punere în funcțiune, reparații și întreținere a stației de taxare în Parcarea Verde (parcare supraetajată de lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța)

aspecte supuse consultării    Se solicită opinia executanților cu privire la:
- operațiunile ce se execută în cadrul serviciului mai sus menționat precum și valoarea lor (material, manoperă, utilaje)
- operațiunile ce se execută în caz de defecțiune a elementelor ce compun sistemul de încasare taxă, precum și valoarea lor (material, manoperă, utilaje)
- valoarea defalcată a consumabilelor și a pieselor ce compun sistemul
     
data afișării anunțului    03.11.2017
dată limită transmitere propuneri
 08.11.2017
data limită consultare    09.11.2017
condiții de participare
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a vizualiza și accesa sistemul de taxare montat în Parcarea Verde (parcare supraetajată de  lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. tel. 0241/488179), și de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate. 
Propunerile vor fi transmise la adresa de e-mail: ionut.zelca@primaria-constanta.ro sau la sediul din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Constanța sau la fax 0241/488176.

 rezultat

     

119. Achiziția de diverse echipamente informatice și diverse pachete software utilitare

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de diverse echipamente informatice și diverse pachete software utilitare

     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției de diverse echipamente informatice și diverse pachete software utilitare

Cod CPV: - 30000000-9 Echipament informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului și a pachetelor software
                   - 48920000-3 –Pachete software de birotică

     
documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru a descărca cerințele tehnice minimale
click pentru a descărca formularul de ofertă
     
descriere consultare   

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze diverse echipamente informatice  si diverse pachete software utilitare conform cerințelor tehnice minimale atașate prezentului anunț. Ofertanții vor completa în tabelul din formularul de ofertă financiară coloana cu privire la prețul unitar fără TVA, exprimat în RON.

aspecte supuse consultării    conform cerințelor tehnice minimale atașate în secțiunea documente
     
data afișării anunțului    01.11.2017
dată limită transmitere propuneri
 02.11.2017
data limită consultare    13.11.2017
condiții de participare
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro.

 rezultat

     

118. Achiziția de abonamente la ziare și reviste pe o perioadă de 1 an de zile 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de achiziția de abonamente la ziare și reviste pe o perioadă de 1 an de zile

     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru achiziția de achiziția de abonamente la ziare și reviste pe o perioadă de 1 an de zile

Cod CPV: 22120000

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
  Primăria municipiului Constanța intenționează sa achiziționeze  abonamente la ziare și reviste pe o perioadă de 1 an de zile:

Nr. crt.

Denumire Abonament

perioada 1 an

U.M.

Cantitate

1.

TELEGRAF

BUC

2

2.

CUGET LIBER

BUC

2

3.

ADEVĂRUL

BUC

1

4.

JURNALUL NAȚIONAL

BUC

1

5.

ROMÂNIA LIBERĂ

BUC

1

6.

REPLICA DE CONSTANȚA

BUC

1

7.

ZIUA DE CONSTANȚA

BUC

1

8.

EVENIMENTUL ZILEI

BUC

1

9.

BURSA

BUC

1

10.

ZIARUL FINANCIAR

BUC

1

11.

CAPITAL

BUC

1

12.

MANUALUL DE PRIM AJUTOR ȘI INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

BUC

1

13.

PROCEDURI CONTABILE LA INSTITUȚIILE PUBLICE

BUC

1

14.

GRADINA MEA DE VIS

BUC

1

15.

ECONOMIE ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

BUC

1


   
aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț  care vor include transportul produselor la sediul beneficiarului, în vederea determinării valorii estimate. 

     
data afișării anunțului    31.10.2017
dată limită transmitere propuneri
 02.11.2017
data limită consultare     
condiții de participare
modalitate desfășurare   Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.
 rezultat

     

117. Achiziția de produse necesare evenimentelor și festivităților desfășurate de Primăria municipiului Constanța în perioada sezonului rece

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de produse necesare evenimentelor și festivităților desfășurate de Primăria municipiului Constanța în perioada sezonului rece

     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru achiziția de produse necesare evenimentelor și festivităților desfășurate de Primăria municipiului Constanța în perioada sezonului rece.

Cod CPV:
Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering  - CPV - 39220000-0
Cafea, ceai şi produse conexe - CPV - 15860000-4

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
  Primăria municipiului Constanța intenționează sa achiziționeze următoarele produse:

Nrcrt

Denumirea

Cantitate

Specificatii tehnice

1

Fierbător de apă

2 buc

Cană din inox de înaltă calitate, sistem de stocare cablu, buton deschidere capac.
Oprire atât manuală cât și automată, protecție la pornirea fără apă.
Aspecte tehnice: 220-240V, 50Hz, 1500 W.
Capacitate: minim 1.7 l
Sistem anti-alunecare: Da
Maner ergonomic: Da
Oprire automată: Da
Element de încălzire plat: Da
Bază rotativă: Da

2

Termos cu pompă

10 buc

Material/Compozitie: interior și exteriorinox, cu capac de plastic

Capacitate:minim 2 l

Tip:Termos

3

Pahare cu capac

600 buc

Pahare din carton cu capacitatea de min 200 ml pentru bauturi calde – ceai

Prevăzute cu capac potrivit

4

Palete

600 buc

Palete din lemn

5

Ceai

600 plicuri

Plicuri diferite arome (tei, fructe de pădure)

Min 1 gram

5

Zahar

600 buc

Zahăr la plic se ambalează in doze de unica folosinta la un gramaj optim bauturilor calde


   
aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate.

     
data afișării anunțului    27.10.2017
dată limită transmitere propuneri
 03.11.2017, ora 14.00
data limită consultare     
condiții de participare
modalitate desfășurare   Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de e-mail: cristina.dragomir@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.
 rezultat

     

116. Achiziția de materiale pentru intervenții în caz de inundații - saci rafie  

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488166

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de materiale pentru intervenții în caz de inundații - saci rafie  

     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate privind achiziția pentru materiale intervenții inundații - saci rafie 
Cod CPV: 18936000-9

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
  Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze materiale intervenții inundații - saci rafie 

Specificații tehnice saci rafie:
- dimensiuni 60/110 cm;
- țesătură polipropilenă;
- mod de ambalare 100 buc/set;
- culoare sac: albă.
   
aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț (lei/buc fără TVA) cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate.

     
data afișării anunțului    26.10.2017
dată limită transmitere propuneri
 31.10.2017
data limită consultare    06.11.2017 
condiții de participare
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri pe adresa de e-mail: protectie.civila@primaria-constanta.ro; prciv_p.cta28@yahoo.com  cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     

115. Achiziția de girofaruri auto

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de girofaruri auto

     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției „de girofaruri auto”.
Cod CPV: 31620000 – Aparate de semnalizare acustică și optică

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
  Se solicită ofertă de preț, conform următoarelor date tehnice:

Nr.
crt

Produs

Caracteristici tehnice

Specificații tehnice

Alte cerințe

Cantitate

1

Girofar de culoare galbenă

Tehnologie iluminare: LED
Nr. de LED-uri:
minim 60 (ultra strălucitoare)
Nr. tipuri de flash: minim 2
(reglabile din interior)
Carcasă: Anti-mătuire

Tip prindere: Magnetică (exterior pe plafon)
Alimentare: 12V
Sursă alimentare:
Cablu extensibil cu mufă de alimentare auto (brichetă)
Dimensiuni:
- Înălțime min. 150 cm
- Diametru min. 125 cm
- Garanție: min. 2 ani

Rezistență temperaturi extreme:
min. -30°C, max. +50 °C
Viteza garantată:
min. 110 km/h
Protecție:
polarizare inversă
Standard protecție:
min. IP56 (Protejat împotriva: prafului și a jeturilor de apă)

6

2

Girofar de culoare albastră

2


   
aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț, cu transportul și montajul inclus, cu respectarea datelor tehnice, în vederea determinării valorii estimate.

     
data afișării anunțului    26.10.2017
dată limită transmitere propuneri
 27.10.2017
data limită consultare    30.10.2017 
condiții de participare
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform aspectelor supuse consultării pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     

114. Achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța

     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 79800000

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 30 de registre de hârtie cu coperți cartonate de legătorie (mucava), o culoare și 10 carnete cu foi de parcurs pentru autovehicule transport persoane, o culoare.

Specificații tehnice :
1. Registre de hârtie cu coperți din carton de legătorie (mucava), o culoare

Tip hârtie

 

Format A4-T2

30 buc.

Registru de hârtie 80 gr/mp

200 file/registru

 

 

 1. Carnete cu foi de parcurs pentru autovehicule transport persoane, înseriate și numerotate, o culoare

Tip hârtie

 

Format A4, fata-verso

10 carnete

Carnet cu foi de parcurs pentru autovehicule transport persoane cu hârtie offset 80 gr/mp

100 file/carnet

 

 

Tiparul va fi negru.
Modelul tipizatului va fi anexat de către beneficiar la lansarea comenzii.
Registrele și carnetele vor fi capsate la cotor.
Cerneala folosită va fi de bună calitate și ecologică.
Furnizarea se va efectua la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51, fără costuri suplimentare.

   
aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate.

     
data afișării anunțului   25.10.2017
     
dată limită transmitere propuneri
 30.10.2017
data limită consultare    31.10.2017 
condiții de participare
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de e-mail: raluca.tifu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     

113. Achiziția de materiale electrice

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de materiale electrice

     
obiectul consultării  

Achiziția de materiale electrice necesare Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 31681500

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze următoarele materiale electrice:

Nr. crt.

Denumire

Cantitate

Specificații tehnice

1.

Convector electric

15 buc.

montare pe podea, prevăzut cu termostat, 3 trepte de căldură 750/1250/2000 W, putere 2000W, tensiune 220-240V, lungime cablu 1,5 m, culoare albă

2.

Prelungitor electric

30 buc.

3 prize, utilizare interior, culoare albă, lungime cablu 5 m , secțiune cablu 3 x 1,5 mm.

   
aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate.
     
data afișării anunțului   24.10.2017
     
dată limită transmitere propuneri
 27.10.2017
data limită consultare    
condiții de participare
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificațiilor tehnice pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     

112. Achiziția de articole sanitare

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de articole sanitare

     
obiectul consultării  

Achiziția de articole sanitare necesare Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 44411000

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze următoarele articole sanitare:

Nr. crt.

Denumire

Cantitate

Specificații tehnice

1.

Robinet colțar calorifer 3/4

8 buc.

Cromat, realizat din alamă, temperatura maximă de lucru 100°C, presiune maximă de lucru 10 bar

2.

Robinet colțar calorifer 1/2

4 buc.

Cromat, realizat din alamă, temperatura maximă de lucru 100°C, presiune maximă de lucru 10 bar

3.

Robinet drept nr. 1 1/2

3 buc.

Cromat, realizat din alamă, temperatura maximă de lucru 100°C, presiune maximă de lucru 10 bar

4.

Prelungitor pentru îmbinări prin filet 3/4, 10 mm

6 buc.

Realizat din alamă

5.

Prelungitor pentru îmbinări prin filet 3/4, 15 mm

6 buc.

Realizat din alamă

6.

Prelungitor pentru îmbinări prin filet 1/2, 10 mm

4 buc.

Realizat din alamă

7.

Prelungitor pentru îmbinări prin filet 1/2, 15 mm

4 buc.

Realizat din alamă

   
aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate.
     
data afișării anunțului   19.10.2017
     
dată limită transmitere propuneri
 25.10.2017
data limită consultare    
condiții de participare
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificațiilor tehnice pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     

111. Achiziția unui aparat  timbru sec profesional de birou

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 485807

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția unui aparat  timbru sec profesional de birou

     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției unui aparat timbru sec profesional de birou necesar Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 30192153-8

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un aparat de timbru sec profesional de birou.

   
specificații tehnice   - prevăzut cu ghidaj

- acționare manuală
- embosarea se face prin apăsarea mânerului ergonomic
- embosarea se face până la 11 cm de la marginea hârtiei
- mecanism pe două pârghii
- reglaj pentru ajustarea distanței de marginea hârtiei la care se face embosarea
- amprente din delrin sau metal
- dimensiune amprentă - 46 mm.

aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate.
data afișării anunțului   17.10.2017
     
dată limită transmitere propuneri
 23.10.2017
data limită consultare    24.10.2017
condiții de participare
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri pe adresa de e-mail: raluca.tifu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     

110. Achiziția de uniforme de poliție

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 484 208

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de uniforme de poliție

     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru ”Achiziția de uniforme de poliție”
COD CPV: 35811200

     
documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea anexei
     
descriere consultare  

Având în vedere că durata maximă de uzură (1/2 an, 1 an, 2 ani, 3 ani respectiv 6 ani) a unor articole din care se compune uniforma de serviciu a polițiștilor locali a fost depășită, este necesar să achiziționăm altele noi.

   
aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț care să corespundă descrierii articolelor de uniformă din anexă.
     
data afișării anunțului   11.10.2017
     
dată limită transmitere propuneri
 20.10.2017, ora 14.00
data limită consultare    25.10.2017
condiții de participare
modalitate desfășurare  

Orice persoană juridică interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț la adresa Primăriei Municipiului Constanța, str. Amzacea nr. 13, Direcția Generală Poliția Locală și pe adresa de e-mail politialocalaconstanta@yahoo.com sau politia.locala@primaria-constanta.ro

Persoana de contact:  Carmen Dumitrof,  tel: 0241 484 208.

 rezultat

     

109. Achiziția de echipament de poliție

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 484 208

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de echipament de poliție

     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru ”Achiziția de echipament de poliție”
COD CPV: 35200000

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare   Având în vedere faptul că echipamentele achiziționate în anul 2011 s-au deteriorar, au ieșit din garanție și au fost casate, este necesar să achiziționăm altele noi.
   
aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț pentru următoarele produse: cătușe din otel cu trei balamale; port cătușe; Tomfă (B3), port tomfă; spray iritant lacrimogen; port spray; fluier; lanternă; baston șoc electric, port baston; bandă avertizare (delimitare); conuri semnalizare (retractabile sau din cauciuc - relectorizante).
     
data afișării anunțului   11.10.2017
     
dată limită transmitere propuneri
 20.10.2017, ora 14.00
data limită consultare    25.10.2017
condiții de participare
modalitate desfășurare  

Orice persoană juridică interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț la adresa Primăriei Municipiului Constanța, str. Amzacea nr. 13, Direcția Generală Poliția Locală și pe adresa de e-mail politialocalaconstanta@yahoo.com sau politia.locala@primaria-constanta.ro

Persoana de contact:  Carmen Dumitrof,  tel: 0241 484 208.

 rezultat

     

108. Achiziție sistem informatic integrat pentru DIRECȚIA DE URBANISM ȘI DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488150

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție pentru un sistem informatic integrat pentru Direcția de Urbanism și Direcția Generală Poliția Locală 

     
obiectul consultării  

Inițierea unei proceduri de achiziție pentru o aplicație soft de gestionare și planificarea teritorială a municipiului Constanța prin asigurarea unui sistem integrat de emitere certificate de urbanism, autorizații de construire sau desființare, alte acte emise de către Direcția de urbanism, din cadrul Primăriei municipiului Constanța, cu ajutorul bazei de date urbane ce va fi parte componentă a noului soft.

Cod CPV: 48900000-7 – Diverse pachete software și sisteme informatice

     
documente   click pentru a descărca anexa
click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un sistem informatic integrat pentru Direcția de Urbanism și Direcția Generală Poliția Locală aferent Compartimentul de control privind disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii precum și alte activități specifice Direcției Generale Poliția Locală. Având în vedere pregătirea achiziției, prin raportarea la obiectul contractului de achiziție publică, și pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achiziție și cerințele avute în legătură cu acestea, autoritatea contractantă Municipiul Constanța inițiază prezenta consultare a pieței care vizează aspectele menționate la punctul 4 din prezentul anunț.

   
aspecte supuse consultării   Se solicită prezentarea unor soluții tehnice/întocmire specificații tehnice.
Aspectele supuse consultării sunt detaliate în materialul anexat prezentului anunț de consultare.
Ofertanții vor transmite atât propuneri tehnice detalitate, dar vor susține și o sesiune demonstrativă la sediul autorității contractantă la o dată stabilită de comun acord.
     
data afișării anunțului   04.10.2017
     
dată limită transmitere propuneri
 18.10.2017
data limită consultare    02.11.2017
condiții de participare
modalitate desfășurare  

Descrierea modalității de desfășurare a consultării, respectiv modul în care se va realiza interacțiunea cu operatorii economici care răspund la invitația autorității contractante:

Operatorii economici interesați vor trimite pe urmatoarele adrese de email adriana.stamat@primaria-constanta.rocristina.toma@primaria-constanta.ro, mihai.vanturache@primaria-constanta.ro si encica.dragut@primaria-constanta.ro o ofertă tehnică cât mai detaliată a aplicației software ofertate (în format doc/docx), pentru ambele module (urbanism și poliție locală).
Autoritatea contractantă va invita operatorii economici să prezinte produsul/produsele software ofertate la sediul acesteia din Constanța, bd. Tomis nr. 51, la o data care va fi stabilită de comun acord.
Vor avea loc discuții asupra funcționalităților prezentate, dar și asupra modului în care acestea pot fi extinse/adaptate cerințelor specifice ale beneficiarului.
Ulterior procesului de consultare, autoritatea contractantă va elabora un caiet de sarcini care va descrie funcționalitățile solicitate conform propriilor necesități.

 rezultat

     

107. Serviciul de furnizare a trei module aferente modelului de transport al Planului de mobilitate durabilă pentru Polul de Creştere Constanţa în cadrul proiectului „PORT – CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488132

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Consultarea pieței privind furnizarea modulelor necesare beneficiarului pentru implementarea proiectului „PORT – CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY” şi realizarea obiectivelor stabilite prin contractul de finanţare.

Proiectul este finanţat prin Programul HORIZON 2020.
     
obiectul consultării  

Consultarea pieței privind furnizarea modulelor necesare beneficiarului pentru implementarea proiectului „PORT – CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY” şi realizarea obiectivelor stabilite prin contractul de finanţare.

Proiectul este finanţat prin Programul HORIZON 2020
     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze trei module aferente modelului de transport al Planului de mobilitate durabilă pentru Polul de Creştere Constanţa, în cadrul proiectului „PORT – CITIES : INNOVATION FOR SUSTAINABILITY”.

Astfel, se solicită opinia agenților economici, în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice, cu privire la:

Oferta de preț, cu TVA evidențiat distinct, în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei a trei module aferente modelului de transport al Planului de mobilitate durabilă pentru Polul de Creştere Constanţa, precum şi a instruirii personalului, în cadrul proiectului „PORT – CITIES : INNOVATION FOR SUSTAINABILITY”.

   
aspecte supuse consultării   Pentru implementarea proiectului este necesar un instrument, precum platforma PTV (Visum, Vissim, Viswalk) cu toate modulele integrate, esențial în realizarea măsurilor avute în vedere. Software-ul PTV este o aplicație de calculator, concepută pentru o analiză amplă a traficului de vehicule, a previziunilor de trafic și a gestionării datelor, dezvoltată de Grupul PTV.

Pachetul software (ce include aplicatiile PTV Visum si PTV Vissim), deja existent, a fost pus la dispoziţia Unității administrativ-teritoriale municipiul Constanța și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanța”, în calitate de beneficiari finali, de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, urmare a  elaborării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Constanța, în cadrul acordului încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, cu ocazia procesului de pregătire a programelor finanțate de către Uniunea Europeană pentru perioada 2014 – 2020.

Au fost evaluate soluţii alternative de software de simulare a traficului şi s-a concluzionat că pachetul software oferit de PTV Group este cea mai avansată soluţie de modelare a traficului.  În urma evaluării licenţei şi modelului PMUD s-a constatat că pentru a asigura funcţionalitatea modelului actual mai sunt necesare trei module :
- Modul pentru editarea şi controlul intersecţiilor
- Modul pentru analiza detaliată a performanţelor intersecţiilor
- Modul de calcul al poluării şi al zgomotului generate de traficul autovehiculelor. 

     
data afișării anunțului   03.10.2017
     
dată limită transmitere propuneri
 05.10.2017, ora 15.00
data limită consultare    06.10.2017
condiții de participare
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunţ.
Propunerile vor fi transmise la adresa de email: octavia.bardasu@primaria-constanta.ro

 rezultat

     

106. Achiziția unui abonament pe o perioadă de 1 an de zile la publicația „Contabilitate pentru instituții publice 2017”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Anunț consultare piață privind achiziția unui abonament pe o perioadă de 1 an de zile la publicația „Contabilitate pentru instituții publice 2017”.

Cod CPV: 22120000

     
obiectul consultării  

Achiziția unui abonament pe o perioadă de 1 an de zile la publicația „Contabilitate pentru instituții publice 2017”.

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare  

Descriere consultare:  Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze un abonament pe o perioadă de 1 an de zile la publicația „Contabilitate pentru instituții publice 2017”:

Nr. crt.

Denumire

Cantitate

Specificații tehnice

1.

Abonament 1 an de zile „Contabilitate pentru instituții publice 2017”

1 buc.

- incluse 12 actualizări
- acces în format PDF
- conține monografii contabile conform planuri de conturi la zi, legislație explicită, informație permanent actualizată, consultanță personalizată

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț conform specificațiilor tehnice care vor include transportul produselor la sediul beneficiarului, în vederea determinării valorii estimate. 

data afișării anunțului   02.10.2017
     
dată limită transmitere propuneri
 05.10.2017
data limită consultare    
condiții de participare
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificațiilor tehnice pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     

105. Achiziție sistem integrat de monitorizare trafic, identificare autovehicule și stabilirea compoziției traficului din municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488186

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție sistem integrat de monitorizare trafic, identificare autovehicule și stabilirea compoziției traficului din municipiul Constanța

COD CPV: 32323500-8 (sistem video)

     
obiectul consultării  

Achiziție sistem integrat de monitorizare trafic, identificare autovehicule și stabilirea compoziției traficului din municipiul Constanța.

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare  

Cerințe:
Locațiile unde se vor instala camerele video sunt următoarele:
- Intrarea din direcția Ovidiu – sens giratoriu Palazu Mare;
- Intrarea din direcția Valu lui Traian – după breteaua de ieșire de pe autostrada A4 în bd. I. C. Brătianu;
- Intrarea din direcția Lazu – după calea de acces la Zona Comercială Sud;
- Intrarea din direcția Năvodari – stațiunea Mamaia Nord după sensul giratoriu din dreptul complexului Enigma;
-Intrarea prin Varianta Ovidiu – sens giratoriu bd. Aurel Vlaicu.

Scopul prezentului sistem îl reprezintă gestionarea modernă și eficientă a traficului precum și eficientizarea colectării taxelor pentru trama stradală în funcție de categoria vehiculului.
Sistemul trebuie să permită identificarea și diferențierea tipurilor de autovehicule care tranzitează municipiul Constanța, respectiv determinarea fluxului și compoziției traficului.
Sistemul să permită generarea de alerte prin e-mail sau sms către instituțiile interesate.
Sistemul trebuie să asigure colectarea tuturor informațiilor asociate detecției și respectiv stocarea automată a informațiilor într-o bază de date, care să poată fi accesată cu ușurință de instituțiile abilitate și să se poată integra cu alte sisteme și baze de date.

Sistemul va avea următoarele caracteristici:
-camerele trebuie să fie pretabile unor condiții de iluminare foarte diverse, precum și în condiții de mișcare sau statice, să prezinte rezistență la acte de vandalism, precum și la condiții atmosferice variate (mediul salin, umezeală ridicată, temperaturi ridicate sau scăzute);
-structura sistemului va consta în camere amplasate la intrările în municipiul Constanța, care să fie conectate la unul sau mai multe puncte de monitorizare;
-sistemul software trebuie să asigure colectarea tuturor informațiilor asociate detecției (identificarea locației camerei de supraveghere, data și ora la care s-a efectuat detecția, nr. de înmatriculare detectat, dimensiuni autovehicul, etc.) și respectiv stocarea automată a informațiilor într-o bază de date de tip black list/white list, să poată genera rapoarte cu detecțiile realizate într-o anumită perioadă de timp, să permită exportul rapoartelor în fișiere externe (HTML, Excel, Documente Word), precum și generarea de statistici și grafice privind traficul din zona de detecție;
-sistemul trebuie să funcționeze în mod automat nefiind necesară intervenția unui operator uman, dar să permită accesul la informațiile stocate persoanelor autorizate;
-sistemul să permită integrarea cu un modul GIS (Sisteme Informatice Geografice) putându-se astfel vizualiza amplasarea camerelor video pe o hartă vectorială, care în momentul generării unei alerte să afișeze automat toate informațiile legate de aceasta;
-să prezinte o soluție modulară inteligentă formată dintr-o rețea de senzori care să permită identificarea caracteristicilor autovehiculelor (numere de înmatriculare, dimensiuni, etc.) care tranzitează municipiul Constanța;
-condițiile nu sunt restrictive, orice formă fiind acceptată.

aspecte supuse consultării   Se solicită furnizorilor prețul detaliat pentru sistemul mai sus menționat, precum și soluții tehnice.
data afișării anunțului   02.10.2017
     
dată limită transmitere propuneri
 16.10.2017
data limită consultare    23.10.2017
condiții de participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate precum și propuneri privind soluții tehnice pentru „Sistem integrat de monitorizare trafic, identificare autovehicule și  stabilirea compoziției traficului din municipiul Constanța”, cu respectarea celor precizate în anunț.

informații suplimentare   Adresa de e-mail adina.popovici@primaria-constanta.ro , la sediul din mun. Constanța, str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10 sau la fax. 0241/488176.
 rezultat

     

104. Achiziție, montare și demontare de  elemente destinate pentru securizarea zonelor de adunări publice

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488186

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție, montare și demontare de  elemente destinate pentru securizarea zonelor de adunări publice

Cod CPV:  34928400-2  Mobilier Urban
                  34928110-2  Parapete rutiere
                  34928100-9  Bariere de protecție
                  45223500-1  Structuri din beton armat.

     
obiectul consultării  

Îl constituie achiziția, montarea și demontarea  de elemente de protecție capabile să blocheze un potențial acces în forță al autovehiculelor în zonele de adunări publice pe timpul desfășurării evenimentelor cu public numeros.

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
 

Elementele de protecție solicitate pot să fie sub forma de mobilier urban de tipul băncilor, ghivecelor, jardinierelor, blocuri de beton etc.

Dimensiuni recomandate:

 • Lungime 1,5 m - 3 m;
 • Lățime 1 m - 2 m;
 • Înălțime 0,8 m  - 1,2 m;
 • Greutate 2.000 kg -3.000 kg;

  Caracteristici:

 • Material: beton armat, granit etc.;
 • Să nu fie ancorate de stratul suport;
 • Să fie prevăzute cu sisteme de mutare facilă ( urechi de prindere, locașuri pentru brațele autostivuitorului etc.) în vederea eliberării accesului după terminarea evenimentului;
 • Să oprească înaintarea unui autovehicul de dimensiuni mari;
 • Elementele sunt necesare pentru închiderea a 100 de ml.
     
aspecte supuse consultării

Se solicită furnizorilor opinia cu privire la elementele de protecție care corespund cerințelor, valoarea fără T.V.A. pe bucată, cu toate costurile aferente conform tabelelor următoare:

Nr. crt.

Denumire

Produs

Caracteristici

Cant.

Preț unitar fără TVA

Preț

unitar cu

TVA

Preț

Total fără

TVA

Preț

Total cu

TVA

1.

Elemente de protecție

(Bănci, ghivece, jardiniere, ziduri ornamentale

etc.)

lungime,

înălțime,

greutate etc.

In funcție de lungimea elementului având în vedere să se lase un interval de 1,0 – 1,5 m pt. trecerea pietonilor pe o distanța de 100 ml

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumire

serviciu

Caracteristici

Unitate de măsură

Preț unitar fără TVA

Preț unitar cu

TVA

1.

Transport

De la depozit la locație, locație depozit, sau de la o locație la altă locație etc.

Km

 

 

 

2.

Montare

(descărcare)

Pentru securizare zonei:

- după descărcare, dacă elementele de protecție sunt transportate de la depozit;

- reamplasare dacă elementele de protecție se află în aceiași locație.

Buc.

 

 

3.

Demontare

(încărcare)

Pentru deblocarea accesului:

- urmând a fi încărcate, dacă elementele de protecție sunt transportate la depozit;

- reamplasarea dacă elementele de protecție vor rămâne în aceiași locație.

Buc.

 

 

4.

Mentenanță

anuală

Buc.

 

 

data afișării
anunțului

 02.10.2017
dată limită transmitere propuneri
 13.10.2017
data limită consultare    15.10.2017


Condițiile nu sunt restrictive, orice formă fiind acceptată.

modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț.

informații suplimentare    Adresa de e-mail. cosmin.mangra@primaria-constanta.ro la sediul din Constanța, str. Ștefan Mihăileanu, sau la fax. 0241/488186.
 rezultat

     

103. Achiziție uși de interior

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de uși de interior necesare Primăriei municipiului Constanța

     
obiectul consultării  

Achiziția de uși de interior necesare Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV:  44221200-7

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
 

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze următoarele uși de interior:

Nr. crt.

Denumire

Cantitate

Specificații tehnice

1.

Ușă de interior 203 x 88 cm

2 buc.

Realizată din lemn masiv (pin) placat cu MDF înfoliat în furnir sintetic, ușa prevăzută cu garnitură de cauciuc pentru ermetizare, echipată cu toc, pervaz pe o singură parte, feronerie și balamale, culoare wenge.

2.

Ușă de interior 203 x 78 cm

1 buc.

Realizată din lemn masiv (pin) placat cu MDF înfoliat în furnir sintetic, ușa prevăzută cu garnitură de cauciuc pentru ermetizare, echipată cu toc, pervaz pe o singură parte, feronerie și balamale, culoare wenge.

 

     
aspecte supuse consultării    Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate.
data afișării
anunțului

28.09.2017
dată limită transmitere propuneri
05.09.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificațiilor tehnice pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro  cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

informații suplimentare    
 rezultat

     

102. Achiziția de ștampile necesară Primăriei municipiului Constanța
informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de ștampile necesară Primăriei municipiului Constanța

     
obiectul consultării  

Achiziția de ștampile necesară Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV:  30192153-8    ”Ștampile cu text”  

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
 

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 8 ștampile

 Specificații tehnice:

Ștampilă rotundă cu diametru 25x25 mm

buc

3

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 50x10 mm

buc

1

Ștampilă datieră cu dimensiunea 25x10 mm

buc

1

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 38x14 mm

buc

2

Ștampilă triunghiulară cu amprenta 35x35x35 mm

buc

1

     
aspecte supuse consultării     

Se solicită oferte de preț  în vederea determinării  valorii estimate

data afișării
anunțului

25.09.2017
dată limită transmitere propuneri
28.09.2017
data limită consultare   29.09.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț cu respectarea specificatiilor tehnice.

informații suplimentare   Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite  propunerea în original la adresa Primăria Municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51, sau pe adresa de e-mail ionela.patache@primaria-constanta.ro
 rezultat

     

101. Achiziție Aplicație informatică pentru managementul fișierelor
informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488150

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Consultarea pieței privind achiziție aplicație informatică pentru managementul fișierelor

     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției aplicație informatică pentru managementul fișierelor

     
documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere
consultare
  În vederea determinării valorii estimate dorim să primim oferte de preț (în lei fără TVA) pentru ”Aplicație informatică pentru managementul fișierelor”. Specificațiile tehnice și funcționale ale aplicației sunt detaliate în caietul de sarcini.
     
aspecte supuse consultării  
     
anunț prelungire termen depunere oferte    click pentru a descărca anunțul
     
data afișării
anunțului

22.09.2017
dată limită transmitere propuneri
26.09.2017
data limită consultare   28.09.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate cu respectarea celor precizate în caietul de sarcini la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro.

informații suplimentare  
 rezultat

     

100. Furnizare materiale consumabile aferente proiectului "PORT –CITIES : INNOVATION FOR SUSTAINABILITY"

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488132

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Consultarea pieței privind achiziția furnizării de materiale consumabile aferente proiectului „PORT – CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY”, finanţat prin Programul HORIZON 2020.

     
obiectul consultării  

Consultarea pieței privind achiziția furnizării de materiale consumabile aferente proiectului „PORT – CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY”, finanţat prin Programul HORIZON 2020.

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
 

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze materiale consumabile necesare pentru implementarea proiectului „PORT – CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY” şi realizarea obiectivelor stabilite prin contractul de finanţare, precum şi pentru promovarea mobilităţii durabile.

Astfel, se solicită opinia agenților economici, în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice, cu privire la:

Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei de materiale consumabile.

     
aspecte supuse consultării   Oferta de preț (preţurile unitare pentru fiecare produs), cu TVA evidențiat distinct, în vederea determinării valorii estimate pentru următoarele produse

Nr. crt.

Denumire produs

Descriere - Date tehnice

um

cantitate

1.

Hârtie A3 80 g/mp

Hârtie A3 pentru copiere şi imprimare laser şi inkjet, negru şi color, care să satisfacă următoarele date tehnice: format A3; dimensiune 297*420 mm; ambalare 500 coli/top; hârtia A3 are următoarele caracteristici: gramaj minim 80 g/mp; grad de alb minim 95%; opacitate de tipărire minim 90%; grosime minim 108 microni; netezime față/verso minim 25/25; rezistență la tracţiune minim 3,5 kN/m; umiditate maxim 4,3 %; cenuşă maxim 11,70%

top

300

2.

Hârtie A4 80 g/mp

Hârtie A4 pentru copiere şi imprimare laser şi inkjet, negru şi color, care să satisfacă următoarele date tehnice: format A4; dimensiune 210*297 mm; ambalare 500 coli/top; hârtia A4 are următoarele caracteristici: gramaj minim 80 g/mp; grad de alb minim 95%; opacitate de tipărire minim 90%; grosime minim 108 microni; netezime față/verso minim 25/25; rezistență la tracţiune minim 3,5 kN/m; umiditate maxim 4,3 %; cenuşă maxim 11,70%

top

1000

3.

Folie plastic A4 100 buc/set

Folie din polipropilenă, prforaţii standard pentru îndosariere, cu deschidere în partea superioară, format A4

set

150

4.

Mapă clipboard

Mapă format A4, material plastic

buc.

10

5.

Mapă plastic cu elastic

Mapă plastic cu elastic, confecţionată din polipropilenă, pentru documente A4

buc.

20

6.

Biblioraft marmorat 7.5 cm

Biblioraft marmorat, lăţime 7,5 cm, confecţionat din carton rigid caşerat în interior şi exterior, cu mecanism metalic nichelat, colţuri inferioare protejate metalic pentru o rezistenţă îndelungată, etichetă pe cotor

buc.

120

7.

Decapsator capse

Decapsator de metal pentru decapsarea capselor 24/6, prevăzut cu sistem de blocare

buc.

10

8.

Post it 75/75

Post it 75*75 mm, file autoadezive, diverse culori

set

200

9.

Plic C 5 Alb

Plic C5, hârtie albă, prevăzut cu bandă siliconică, dimensiunbe 162*229mm

buc.

200

10.

Plic C4 cu burduf

Plic C4 cu burduf, dimensiuni : 25 cm (lăţime) x 35 cm (lungime) x 5 cm (burduf), prevăzut cu bandă siliconică

buc.

100

11.

Dosar pentru încopciat

Dosar pentru încopciat 1/1, confecționat din carton duplex de 230gr/mp, șină metalică din oțel rezistentă, prevăzut in exterior cu sistem metalic de încopciere în bibliorafturi

buc.

100

12.

Dosar A4 cu şină plastic

Sosar din plastic cu şină plastic,diverse culori

buc.

100

13.

Capsator 24/6

Capsator metalic 24/6, mecanism şi corp de metal, utilizare capse 24/6

buc.

5

14.

Capse 24/6

Capse 24/6 ambalate în cutie de carton

cutie

50

15.

Set separator 11*24 cm

Set separator 11*24 cm, carton, diverse culori

set

100

16.

Marker vârf gros 2,5 mm

Marker permanent, vârf rotund de 2,5 mm

buc.

30

17.

Text marker

Text marker cu vârf plat, diverse culori

buc.

30

18.

Marker permanent pentru CD/DVD

Marker permanent pentru CD/DVD

buc.

20

19.

Glue stick

Lipici stick solid , ambalat în tub de plastic

buc.

15

20.

CD-uri

CD-R înregistrabile, capacitate de stocare 700 MB

buc.

150

21.

DVD-uri

DVD+/-R, capacitate de stocare 4,7 GB

buc.

150

22.

Memorie USB 32 GB

Memorie USB 32 GB

buc.

20

23.

Foarfecă metalică

Foarfecă cu braţele din oţel inoxidabil, mâner din material plastic, format mare

buc.

5

24.

Agrafe de birou 33 mm

Agrafe de birou nichelate, lungime 33mm, ambalare 100 buc.în cutie de carton

cutie

200

25.

Agrafe de birou 78 mm

Agrafe de birou nichelate, lungime 78mm, ambalare în cutie de carton

cutie

150

26.

Fluid corector

Culoare albă netransparentă

buc.

50

27.

Scotch

Bandă adezivă transparentă

buc.

20

28.

Cartuş multifuncţională color

Cartuş Toner pentru imprimantă HP MFP M570dn (507A Black, 507A Cyan, 507A Yellow, 507A Magenta)

set

6

29.

Cartus imprimantă

Cartuş tip HP CE255X negru pentru imprimantă HP LaserJet PRO MFP M521dw

buc.

6

30.

Pix de unică folosinţă

Pixuri de unică folosinţă, vârf 1 mm, culoare albastră

buc.

300

31.

Pix gel

Pix mină gel, culoare albastră

buc.

150

32.

Tuş

Tuş pentru ştampilă, culoare neagră

buc.

10

33.

Agendă

Format A5, nedatată, copertă buretată, cu bandă elastică

buc.

30

34.

Buretieră

Buretieră plastic, cu burete, rotundă cu diametru de 75 mm

buc.

10


     
data afișării
anunțului

21.09.2017
dată limită transmitere propuneri
25.09.2017
data limită consultare   27.09.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunţ.

Propunerile vor fi transmise la adresa de email: mediu@primaria-constanta.ro

informații suplimentare  
 rezultat

     

99. Determinarea valorii estimate a achiziției „Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru autoturism Dacia Logan”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Determinarea valorii estimate a achiziției „Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru autoturism Dacia Logan”

Cod CPV - 66514110 - Servicii de asigurare a autovehiculelor

     
obiectul consultării   Determinarea valorii estimate a achiziției „Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru autoturism Dacia Logan”.
     
documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru vizualizarea cărții de identitate
     
descriere
consultare
 

Poliță de asigurare de răspundere civilă auto pe o perioadă de 12 luni.

     
aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț, conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. J066266, atașată în secțiunea documente.

   

data afișării
anunțului

14.09.2017
dată limită transmitere propuneri
18.09.2017
data limită consultare   19.09.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. L362134 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

informații suplimentare  
 rezultat

     
13.04.2017

98. Determinarea valorii estimate a achiziției „Poliță de asigurare obligatorie RCA pentru autoturism Dacia Logan”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Determinarea valorii estimate a achiziției „Poliță de asigurare obligatorie RCA pentru autoturism Dacia Logan”.

Cod CPV - 66516100 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto

     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției „Poliță de asigurare obligatorie RCA pentru autoturism Dacia Logan”.

     
documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru vizualizarea cărții de identitate
     
descriere
consultare
 

Poliță de asigurare de răspundere civilă auto pe o perioadă de 12 luni.

     
aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț, conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. J066266, atașată.

   

data afișării
anunțului

14.09.2017
dată limită transmitere propuneri
18.09.2017
data limită consultare   19.09.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. L362134 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

informații suplimentare  
 rezultat

     
13.04.2017

97. Determinarea valorii estimate a achiziției Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru echipament de măsurare a emisiilor de poluanți și a zgomotului rezultat din trafic

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Determinarea valorii estimate a achiziției Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru echipament de măsurare a emisiilor de poluanți și a zgomotului rezultat din trafic.

Cod CPV - 66514110 - Servicii de asigurare a autovehiculelor

     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției „Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru echipament de măsurare a emisiilor de poluanți și a zgomotului rezultat din trafic”.

     
documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru vizualizarea cărții de identitate
     
descriere
consultare
  Poliță de asigurare facultativă CASCO pe o perioadă de 12 luni, cu franciză 0 și plata integrală.
     
aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț, conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. L362134, atașat. Valoarea bunului de nou: 41.900,00 Lei fără TVA.

   

data afișării
anunțului

14.09.2017
dată limită transmitere propuneri
18.09.2017
data limită consultare   19.09.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. L362134 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

informații suplimentare  
 rezultat

     
13.04.2017

96. achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 79800000

     
obiectul consultării   Determinarea valorii estimate a achiziției de 120 carnete note de constatare necesare Primăriei municipiului Constanța.
     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
 

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 120 carnete de note de constatare.

Specificații tehnice:

Carnete cu hârtie autocopiativă, o culoare, pe o față

Tip hârtie

 

Format A4

 

120 carnete

Carnet cu hârtie autocopiativă (2 exemplare, diferite culori, primul alb, al doilea verde) CB, CFB, gramaj hârtie 60gr/mp

Cu 50 file/carnet

 


Tipizatele mai sus menționate sunt cu regim special și trebuiesc  înseriate, numerotate și să conțină mențiunea ” regim special ” conform actelor normative în vigoare.
Carnetele vor fi lipite la cotor (nu capsate).
Modelul tipizatului va fi anexat de către beneficiar la lansarea comenzii.
Cerneala folosită va fi de bună calitate şi  ecologică.

     
aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate.

   

data afișării
anunțului

14.09.2017
dată limită transmitere propuneri
20.09.2017
data limită consultare    21.09.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de e-mail: ionela.patache@primăria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

informații suplimentare  
 rezultat

     
13.04.2017

95. achiziția unui aparat timbru sec profesional de birou

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția unui aparat timbru sec profesional de birou
Cod CPV: 22521000

     
obiectul consultării   Determinarea valorii estimate a achiziției unui aparat timbru sec profesional de birou necesar Primăriei municipiului Constanța
     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
 

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un aparat de timbru sec profesional de birou.

Specificații tehnice:
- prevăzut cu ghidaj
- acționare manuală
- embosarea se face prin apăsarea mânerului ergonomic
- embosarea se face până la 11 cm de la marginea hârtiei
- mecanism pe două pârghii
- reglaj pentru ajustarea distanței de marginea hârtiei la care se face embosarea
- amprente din delrin sau metal
- dimensiune amprentă - 46 mm

     
aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate.
   

data afișării
anunțului

14.09.2017
dată limită transmitere propuneri
20.09.2017
data limită consultare    21.09.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de e-mail: ionela.patache@primăria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

informații suplimentare  
 rezultat

     
13.04.2017

94. achiziția de abonamente monitorul oficial

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de abonamente monitorul oficial
Cod CPV: 22212000

     
obiectul consultării   Determinarea valorii estimate pentru achiziția de abonamente la monitorul oficial necesare Primăriei municipiului Constanța 
     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
 

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze abonamente la monitorul oficial pentru o perioada de un an de zile astfel:

Nr. crt.

Denumire

Cantitate

1.

Abonament Monitorul oficial partea I

20 buc.

2.

Abonament Monitorul oficial partea III

1 buc.

3.

Abonament Monitorul oficial partea VI

1 buc.

 

     
aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț  pentru determinarea valorii estimate pentru achiziția de abonamente la monitorul oficial.
Livrarea produselor se va realiza la sediul beneficiarului din bd. Tomis nr. 51, fără costuri suplimentare în termen de 5 zile de la primirea comenzii emise de beneficiar.
Plata se va realiza în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării și acceptării facturii.
Durata furnizării este de 12 luni.
   

data afișării
anunțului

14.09.2017
dată limită transmitere propuneri
19.09.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare
Orice persoana interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț  la adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51
informații suplimentare  
 rezultat

     
13.04.2017

93. achiziție foișoare pentru salvamar necesare pe Plajele din Constanța și stațiunea Mamaia

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție foișoare pentru salvamar necesare pe plajele din Constanța și stațiunea Mamaia
Cod CPV: 45216124 – Lucrări de construcții de posturi de salvamar

     
obiectul consultării  

Achiziție foișoare pentru salvamar, cu următoarele caracteristici tehnice:
-  foișoarele vor avea caracteristicile tehnice conform anexelor;
- confecția metalică trebuie să fie grunduită cu 2 (două) straturi de grund și 2 (două) straturi de vopsea rezistentă la mediul salin. Vopseaua va fi în 2(două) culori: roșu și galben;
- materialul din care vor fi confecționate parasolarele copertinelor va fi din poliplan, de culoare galbenă,  care să ofere protecție totală împotriva radiațiilor UV;
- montarea foișoarelor pentru salvamar se va face cu săpătură direct în nisip.

documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
  Primăria Constanța intenționează să achiziționeze foișoare pentru salvamar necesare pe plajele din Constanța și stațiunea Mamaia, pentru următorul sezon estival.
     
aspecte supuse consultării  

Aspecte supuse consultării în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice pentru un număr de 15 bucăți foișoare pentru salvamar.

Se solicită opinia operatorilor economici cu privire la:
1. Prețul pe confecționare și montare pentru un număr de 15 bucăți foișoare pentru salvamar;
2. Alte caracteristici tehnice cu privire la îmbunătățirea rezistenței pentru un timp îndelungat.
- prețul unitar va include toate cheltuielile (confecționare și montare)
- propunerea financiară va fi prezentată în prețuri unitare și la valoare totală, inclusiv taxa pe valoare adăugată, care va fi evidențiată distinct.

   

data afișării
anunțului

07.09.2017
dată limită transmitere propuneri

13.09.2017, ora 16.00

data limită consultare    15.09.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea de preț în vederea elaborării caietului de sarcini și determinarea valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț.

informații suplimentare  

Propunerile vor fi transmise la adresa de email: oana.tudor@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța, sau la nr. Fax – 0241/488176.

 rezultat

     
13.04.2017

92. achiziția serviciului de tipografiere necesar primăriei municipiului constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția serviciului de tipografiere necesar primăriei municipiului Constanța

     
obiectul consultării  

Achiziția serviciului de tipografiere necesar primăriei municipiului Constanța

Cod CPV: 79800000

documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

     
descriere
consultare
  Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze serviciul de tipografiere

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț conform caietului de sarcini nr. 109557/28.08.2017, publicat în secțiunea documente, în vederea determinării valorii estimate.

   

condiții de participare   Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.
data afișării
anunțului

04.09.2017
dată limită transmitere propuneri

08.09.2017

data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț cu respectarea prevederilor caietului de sarcini nr. 109577/28.08.2017.

informații suplimentare   Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri pe adresa de e-mail ionela.patache@primaria-constanta.ro, cât și la sediul primăriei municipiului Constanta, bulevardul Tomis nr. 51.
 rezultat

     
13.04.2017

91. achiziție ”Aplicație soft calcul devize”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție ”Aplicație soft calcul devize”.

     
obiectul consultării  

Achiziția ”Aplicație soft calcul devize”.

Cod CPV: 48900000-7 Diverse pachete software și sisteme informatice

documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

     
descriere
consultare
  În vederea determinării valorii estimate dorim să primim oferte de preț (în lei fără TVA) pentru ”Aplicație soft calcul devize”. Specificațiile tehnice și funcționale ale aplicației sunt detaliate în caietul de sarcini. 

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

   

condiții de participare   Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.
data afișării
anunțului

24.08.2017
dată limită transmitere propuneri

28.08.2017

data limită consultare    31.08.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate cu respectarea celor precizate în caietul de sarcini la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro.

 rezultat

     
13.04.2017

90. Achiziția de acumulatori Ni-Mh necesari Primăriei municipiului Constanța 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de acumulatori Ni-Mh necesari Primăriei municipiului Constanța 

     
obiectul consultării  

Achiziția de acumulatori Ni-Mh necesari Primăriei municipiului Constanța 

Cod CPV: 31433000

documente   click pentru a descărca anunțul

     
descriere
consultare
 

Descriere consultare:  Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze acumulatori Ni-Mh astfel:

Nr. crt.

Denumire/Specificații tehnice

Cantitate seturi

1.

Acumulatori Ni-Mh, capacitate 800 mAh, format AAa-R3 – set 4 bucăți

5 buc.

2.

Acumulatori Ni-Mh, capacitate 2500 mAh, format AA-R3 – set 4 bucăți

2 buc.

 

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț conform specificațiilor tehnice care vor include transportul produselor la sediul beneficiarului, în vederea determinării valorii estimate. 

   

condiții de participare  
data afișării
anunțului

23.08.2017
dată limită transmitere propuneri

30.08.2017

data limită consultare    modalitate de desfășurare
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificațiilor tehnice pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 

 rezultat

     
13.04.2017

89. Achiziție serviciul Realizare hărți de zgomot pentru municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488132

informații generale privind obiectul de consultare piață   Consultare de piață pentru serviciul de “Realizare hărți de zgomot pentru municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia” .
     
obiectul consultării   Consultare de piață pentru serviciul de “Realizare hărți de zgomot pentru municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia”  
documente   click pentru a descărca anunțul

     
descriere
consultare
 

Ofertă de preț în vederea realizării hărții de zgomot pentru municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia în conformitate cu prevederile legislative ale HG nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant și respectiv HG 944/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgmotului ambiant

aspecte supuse consultării   Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului mai sus menționat.
   

condiții de participare  

-Realizarea hărții strategice de zgomot pentru municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia;
- Realizarea hărții se va face pentru următoarele surse de zgomot: traficul rutier; zone industriale unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în Anexa 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale;
- Cartarea zgomotului se va realiza separat pentru traficul rutier, zonele industriale.
-Hărţile digitale de bază (suport) pentru Municipiul Constanţa, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia trebuie să fie întocmite în format 3D şi să conţină următoarele:

 •  aliniament drum;
 • clădiri (diferenţiat în clădiri de locuit şi clădiri cu altă destinaţie decât cea de locuit, inclusiv şcoli şi spitale, înălţime, număr locuinţe, număr locuitori, etc) în interiorul limitei administrative ale aglomerării şi a celor care sunt în afara aglomerării şi sunt considerate bariere în cazul propagării zgomotului provenit de la sursele de zgomot din afara limitei administrative care influenţează nivelurile de zgomot din interiorul limitei administrative a aglomerării;
 • toate clădirile din oraș care sunt de tip rezidențial să aibă alocată populația, iar cele care nu sunt de tip rezidențial, precum spitale, școli, primărie, clădiri administrative, industriale, birouri particulare, hoteluri – fără alocare de populație (precizată în mod expres în conținutul hărții de zgomot);
 • materialul predat să conțina o demonstrație despre modul de alocare a traficului de vehicule pe arterele de circulație, inclusiv ținând cont de arterele cu sens unis sau fără sens unic;
 • curbe de nivel ale terenului (ca minim în jurul surselor de zgomot dacă este necesar);
 • atenuarea la sol;
 • suprafeţe de atenuare zgomot (ex. păduri, parcuri, grădini publice, etc);
 • zonele industriale (cu măsurători concrete).

- Prestatorul va pune la dispoziția Beneficiarului următoarele:

 • Toate hărțile  de zgomot  în format GIS (shp, pdf, jpeg);
 • Zonele liniștite (în format GIS) – existente și propuse (viitoare).

-Realizarea hărţilor strategice de zgomot va cuprinde:

 • câte 3 exemplare din fiecare hartă strategică de zgomot care arată situaţia anului calendaristic precedent, pe format de hârtie la o scara de 1:10.000 şi pe suport electronic;
 • un raport care să menţioneze datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizarii hărţilor strategice de zgomot, precum şi calitatea, acurateţea, modul de utilizare şi sursa acestora, pe format de hârtie şi pe suport electronic;
 • un raport care să conţină toate datele obţinute în urma realizarii fiecărei hărţi strategice de zgomot şi prezentate potrivit prevederilor anexei nr. 7 a HG nr. 674/2007 pentru modificarea şi completarea HG nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, pe format de hârtie şi pe suport electronic;
 • un raport care să conţină o prezentare a evaluării rezultatelor obţinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot în parte, pe format de hârtie şi pe suport electronic.

-Realizarea  hărţilor strategice de zgomot se va executa separat pentru fiecare sursă de zgomot pe baza indicatorilor de zgomot L(zsn) şi L(noapte) la înălţimea de evaluare de 4 m şi pentru intervale de valori de 5dB aşa cum sunt definite acestea în Anexa 7.

-Este obligatorie refacerea hărţilor strategice de zgomot utilizând sistemul geografic de referinţă STEREO 70.

data afișării
anunțului

21.08.2017
dată limită transmitere propuneri

25.08.2017

data limită consultare   30.08.2017modalitate de desfășurare
Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziției serviciului “Realizare hărți de zgomot pentru municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia” la adresa de mail programe@primaria-constanta.ro.  Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro.
 rezultat

     
13.04.2017

88. Achiziția a 4 autoturisme noi cu plata integrală

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Determinarea valorii estimate a achiziției „unui număr de 4 autoturisme noi cu plata integrală”.

Cod CPV: 34111200 - Berline

obiectul consultării  

Specificațiile tehnice se referă la achiziționarea de autoturisme pentru transport persoane, având ca scop funcționarea în bune condiții a Direcțiilor din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
     
descriere
consultare
 

Achiziția a 4 autoturisme noi cu plata integrală

aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț, conform specificațiilor tehnice nr. 101409/08.08.2017, atașate.

   

modalitate achiziționare    
condiții de participare  
data afișării
anunțului

18.08.2017
dată limită transmitere propuneri

25.08.2017

data limită consultare    28.08.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform specificațiilor tehnice nr. 101409/08.08.2017 pe adresa de e-mail: eugen.caruntu@primaria-constanta.ro , sau în plic sigilat la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51

 rezultat

     
13.04.2017

87. Achiziție Serviciul având ca obiect expertiza judiciară dispusă În dosar nr. 118/P/2015

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție serviciul având ca obiect expertiza judiciară dispusă în dosar nr. 118/p/2015, conform art. 43 din H.G. 395/2016

obiectul consultării   Formularea propriilor concluzii în raport de obiectivele expertizei.
documente   click pentru a descărca anunțul
     
     
descriere
consultare
 

Descriere:  determinarea valorii estimate pentru serviciul având ca obiect expertiza judiciară dispusă în dosar civil nr. 118/P/2015.

Expertiza  dispusă de către instanță are ca obiective:
a) Valoarea de piață a terenului în suprafață de 151 mp, situat în mun. Constanța, stațiunea Mamaia, zona Hotel Perla Select, lot 4- nr. cadastral 101207, în data de 11.07.2007;
b) Valoarea de piață a terenului în suprafață de 261 mp, situat în mun. Constanța, stațiunea Mamaia, zona Grup Sanitar Turturica, lot 2, nr. cadastral 106311, în data de 23.05.2008;
c) Valoarea de piață a terenului în suprafață de 150 mp, situat în mun. Constanța, stațiunea Mamaia, zona Grup Sanitar Turturica, lot 3, nr. cadastral 106321, în data de 23.05.2008;
d) Valoarea de piață a terenului în suprafață de 2878 mp, situat în mun. Constanța, aferent zonei Hotel Restaturant Palm Beach, stațiunea Mamaia, format din teren de 304 mp cu număr cadastral 106246 și teren de 2574 mp cu număr cadastral 106179, în data de 16.09.2008;
e) 
Valoarea de piață a terenului în suprafață de 150 mp, situat în mun. Constanța, zona Restaurant Dorna, jud. Constanța, nr. cadastral 102034 în data de 28.08.2007;

Durata contractului: pe întreaga perioadă de efectuare a propriilor concluzii în raport de obiectivele expertizei,  fiind valabil din momentul semnării de către părți. 

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț ăn vederea determinării valorii estimate având ca obiect expertiza judiciară dispusă în dosar nr. 118/P/2015.

   

modalitate achiziționare    
condiții de participare  
data afișării
anunțului

17.08.2017
dată limită transmitere propuneri

21.08.2017

data limită consultare    22.08.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate mai sus, la adresa de email luana.turbureanu@primaria-constanta.ro

 rezultat

     
13.04.2017

86. Achiziție Serviciul de întreținere și actualizare soft gestionare parcări integrat cu S.P.I.T.V.B.L., harta digitală și pagina de Web

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Determinarea valorii estimate a achiziției ”Serviciul de întreținere și actualizare soft gestionare parcari integrat cu S.P.I.T.V.B.L., harta digitală și pagina de Web”.

Cod CPV: 72500000-0 – Servicii informatice

obiectul consultării  
documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere
consultare
 

Aplicația este destinată utilizatorilor, persoane din cadrul compartimentelor de specialitate al Primăriei Municipiului Constanța, care au atribuții referitoare la evidența, gestionarea si rezervarea locurilor de parcare existente in municipiul Constanta si Statiunea Mamaia.

Furnizorul va trebui să asigure integrarea cu:
- Nomenclatorul unic de adrese din cadrul Primăriei Constanța, astfel încât să se păstreze un sistem unitar de codificare a adreselor în toate aplicațiile existente în Primăria municipiului Constanța;
- aplicatia de registratură și management documente existentă în cadrul instituției, pentru preluarea datelor din cereri și actualizarea cu informații privind locurile de parcare rezervate. In acest scop, autoritatea contractantă va pune la dispoziția furnizorului servicii tip XML Web Services dedicate;
- aplicația cu Google Map;
- sistemul informatic al S.P.I.T.V.B.L. Constanța, în scopul impunerii la plată a locurilor de parcare rezervate si a actualizării aplicației cu informații despre stadiul achitării acestora;
- pagina de web a Primariei Constanta www.primaria-constanta.ro, în scopul publicării automate a informațiilor despre locurile de parcare rezervate, libere. În acest sens, va elabora un serviciu XML Web Services care sa poată fi apelat din aplicația paginii de web, și care va furniza informațiile necesare. Un exemplu in acest sens poate fi consultat pe http://primaria-constanta.ro/primarie/parcari/lista-parcarilor-rezidentiale-autorizate.

Aplicația trebuie să țină cont de prevederile HCLM nr. 30 din 13.02.2015 privind aprobarea inventarului locurilor de parcare din municipiul Constanța și a Regulamentului de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciul se va derula sub formă de abonament lunar, pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului.

aspecte supuse consultării  
   

modalitate achiziționare    
condiții de participare  
data afișării
anunțului

16.08.2017
dată limită transmitere propuneri

25.08.2017

data limită consultare    28.08.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate, conform caietului de sarcini, la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro .

 rezultat

     
13.04.2017

85. Achiziție poliță de asigurare facultativă cASCO pentru echipament de măsurare a emisiilor de poluanți și a zgomotului rezultat din trafic

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Determinarea valorii estimate a achiziției „Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru echipament de măsurare a emisiilor de poluanți și a zgomotului rezultat din trafic”

Cod CPV: 66514110 - Servicii de asigurare a autovehiculelor

obiectul consultării  
documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea cărții de identitate
descriere
consultare
 

Poliță de asigurare facultativă CASCO pe o perioadă de 12 luni, cu franciză 0 și plata integrală.                          

aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț, conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. L974355, atașat în secțiunea documente. Valoarea bunului de nou: 486.521,52 Lei fără TVA

   

modalitate achiziționare    
condiții de participare  
data afișării
anunțului

11.08.2017
dată limită transmitere propuneri
17.08.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. L974355 atașată în secțiunea documente pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     
13.04.2017

84. Achiziție lucrări de reabilitare sistem de irigat existent în municipiul constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  
obiectul consultării  

prețul unitar al lucrărilor de „Reabilitare Sistem de Irigat Existent în Municipiul Constanța”, în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa la prezentul anunț atașat în secțiunea documente

documente   click pentru a descărca anexa
descriere
consultare
 

Pentru menținerea în stare de vegetație a spațiilor verzi a fost proiectată și funcționează o rețea de irigat prin aspersiune care alimentează hidranții sistemului de irigat din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia.
Sistemul de irigat spații verzi prin aspersiune este alimentat de patru (4) stații de pompare echipate cu pompe electrice care pompează apa prin conductele principale și secundare până la aspersor. Fiecare stație de pompare alimentează o rețea de conducte principale și secundare care delimitează un tronson de spații verzi astfel:
SP1 – asigură apa de irigat între H. Parc și Cazino Mamaia, zona hotelieră și mal lac;
SP2 – asigură apa de irigat între Cazinou Mamaia și H. Rex, zona hotelieră și mal lac;
SP3 – asigură apa de irigat între H. Rex și nordul stațiunii Mamaia, zona hotelieră și mal lac;
SP Tăbăcărie – asigură apa de irigat în majoritatea parcurilor din municipiul Constanța;
În cazul avariilor survenite în cursul iernii ca urmare a variațiilor bruște de temperatură, respectiv în urma uzurii componentelor pe perioada exploatării, se impune intervenția de urgență cu personal specializat pentru remedierea situațiilor apărute. Totodată, în urma derulării ocazionale a proiectelor de investiții în spațiile verzi, rețeaua de irigat poate necesita devieri privind traseele conductelor de apă.
În acest sens, pentru funcționarea normală a sistemului de irigat este necesară revizia anuală a echipamentelor existente în stațiile de pompare aflate în funcțiune, întreținerea zilnică și repararea acestora în caz de avarie, precum și asigurarea lucrărilor de întreținere și reparații la rețeaua de irigat, necesare după caz.

aspecte supuse consultării  

Se dorește obținerea unor oferte financiare pentru operațiunile și materialele prevăzute în anexa la prezentul comunicat (P.U./U.M. exprimat în LEI fără T.V.A.).

   

modalitate achiziționare    

ACORD-CADRU DE EXECUȚIE LUCRĂRI: durata acordului-cadru este de 3 ani de la data semnării acestuia de către ambele părți, cuprinzând 3 contracte anuale subsecvente, în baza căruia Autoritatea Contractantă va emite Ordine de Lucru în conformitate cu Specificațiile Tehnice af. execuției lucrărilor achiziționate.

condiții de participare  
data afișării
anunțului

09.08.2017
dată limită transmitere propuneri
10.08.2017
data limită consultare   11.08.2017modalitate de desfășurare

Anunțul privind consultarea pieței va putea fi consultat:
- la sediul Direcției Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, Serviciul „Administrare Spații Verzi”, str. Mihail Kogălniceanu nr. 28;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, începând cu data de 09.08.2017 (Cap. De Interes Public - „Achiziții publice” secțiunea „Consultarea pieței”)

Ofertele de preț pot fi înaintate în scris:
- cu depunere fizică, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Mihail Kogălniceanu nr. 28;
- prin fax, la nr. 0241/488.168;
- prin e-mail, la adresa gheorghe.coman@primaria-constanta.ro;

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.168, persoana de contact: Gheorghe Coman, Șef Serviciu Administrare Spații Verzi.

 rezultat

     
13.04.2017

83. Achiziție poliță de asigurare necesară pentru înmatriculare echipament pentru măsurarea emisiilor de poluanți și a zgomotului rezultat din trafic

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției „Poliță de asigurare necesară pentru înmatriculare echipament pentru măsurarea emisiilor de poluanți și a zgomotului rezultat din trafic”
Cod CPV: 66516100 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto

documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea cărții de identitate
descriere
consultare
 

Poliță de asigurare de răspundere civilă auto pe o perioadă de 12 luni.

aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț, conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. L974355, atașată în secțiunea documente.

   

condiții de participare  
data afișării
anunțului

09.08.2017
dată limită transmitere propuneri
10.08.2017, orele 14.00
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. L974355 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     
13.04.2017

82. Achiziția de carburant auto (benzină fără plumb și motorină eURO)

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  
obiectul consultării  

Achiziția  carburant auto (benzină fără plumb și motorină EURO) pe baza de carduri
Cod CPV: 09132100, 09134200

documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
descriere
consultare
 

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze carburant auto (benzină fără plumb și motorină EURO) pe bază de carduri

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț și oferte tehnice cu respectarea caietul de sarcini nr. 98849/02.08.2017 din secțiunea documente, în vederea determinării valorii estimate. 

   

condiții de participare  
data afișării
anunțului

09.08.2017
dată limită transmitere propuneri
17.08.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț cu respectarea prevederilor caietului de sarcini nr. 98849/02.08.2017, anexat în secțiunea documente, pe adresa de e-mail: eugen.caruntu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     
13.04.2017

81. Elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului “Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical heritage – Miniature Park” în care UAT  Municipiul Constanța este lider in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului aferent Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 2 – O regiune verde, obiectivul specific 2.1, îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural și a resurselor și patrimoniul cultural

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488146

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Consultare de piață pentru serviciul de Elaborare cerere de finanţare aferentă proiectului “Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical heritage – Miniature Park”

obiectul consultării   Consultare de piață pentru serviciul de Elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului “Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical heritage – Miniature Park”
descriere
consultare
 

Ofertă de preț în vederea elaborării cererii de finanțare aferentă proiectului “Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical heritage – Miniature Park ” în care UAT  Municipiul Constanța este lider in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului aferent Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 2 – O regiune verde, obiectivul specific 2.1, îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural și a resurselor și patrimoniul cultural.

click pentru a descărca anunțul

aspecte supuse consultării   Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului mai sus menționat.
   

 condiții de participare   - Elaborarea cererii de finanțare conform prevederilor ghidului solicitantului aferent Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară – O regiune verde, obiectivul specific 2.1, Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural și a resurselor și patrimoniul cultural.

- Întocmirea anexelor cererii de finanțare așa cum sunt prevăzute de Ghidul solicitantului susmenționat, inclusiv cele aferente partenerului bulgar;
- Asistență pe toată durata perioadei de evaluare a proiectului, pană la contractarea finanțării proiectului;
- Menținerea legăturii cu partenerul bulgar atât pe parcursul elaborării cererii de finanțare cât si pe perioada de evaluare;
- Redactarea în eMS a aplicației și verificarea finală a tuturor secțiunilor și anexelor, inclusiv cele ale partenerului;
- Înainte de completarea tuturor câmpurilor și a anexelor în aplicația eMS prestatorul va prezenta beneficiarului informațiile ce urmează a fi încarcate în sistem;
- Cererea de finanțare va fi elaborată în format tipărit în limba română și în limba engleză 1 exemplar și în format electronic (1 CD sau memory stick) ,în format editabil (word si excel) cât și scanate in format pdf, având în vedere faptul că limba oficială a programului este limba engleză.

data afișării
anunțului

02.08.2017
dată limită transmitere propuneri
07.08.2017
data limită consultare   08.08.2017modalitate de desfășurare

Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziției “Serviciului de Elaborare cerere de finanţare aferentă proiectului “Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical heritage – Miniature Park” la adresa de mail programe@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro.

 rezultat

     
13.04.2017

80. achiziție și montare panouri și plăcuțe de informare, avertizare și înștiințare amplasate în municipiul constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon/fax: 0241/488176

informații generale privind obiectul de consultare piață  

achiziționarea și montarea unor panouri și plăcuțe de informare, avertizare și înștiințare amplasate în Municipiul Constanța

obiectul consultării   achiziția și montarea unor panouri și plăcuțe de informare, avertizare și înștiințare
Cod CPV: 35261000 - Panouri de informare
documente
click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
 

conform anunțului anexat în secțiunea documente

aspecte supuse consultării   se solicită oferte de preț conform anunțului anexat în secțiunea documente 
   

data afișării
anunțului

27.07.2017
dată limită transmitere propuneri
31.07.2017, ora 16:00
data limită consultare   02.08.2017, ora 16:00modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri privind detalii tehnice, oferte de preț, schițe, etc.,  în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice

Propunerile vor fi transmise la adresa de e-mail: oana.tudor@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța, sau la nr. Fax – 0241488176.

 rezultat

     
13.04.2017

79. Închiriere spațiu administrativ în suprafață de 500-600 mp pentru desfășurarea activității unui compartiment din cadrul primăriei municipiului constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488100

informații generale privind obiectul de consultare piață  

consultarea pieței privind închirierea unui spațiu administrativ în suprafață de în suprafață de 500-600 mp pentru desfășurarea activității unui compartiment din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

obiectul
consultării

Obiectul contractului îl constituie închirierea unui spațiu administrativ pentru desfășurarea activității Direcției Poliție Locală - Corp Control

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere
consultare
 

conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente

aspecte supuse consultării   se solicită oferte de preț conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente 
   

data afișării
anunțului

25.07.2017
dată limită transmitere propuneri
04.08.2017, ora 14:00
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Caietul de sarcini nr. 90965/17.07.2017 poate fi descărcat din secțiunea documente, nr. telefon contact 0241-488100.

Ofertele de preț pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Bulevardul Tomis   nr. 51;
- prin e-mail, la adresa cristina.dragomir@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.135 persoana de contact: Cristina Dragomir.

 rezultat

     
13.04.2017

78. Închiriere spațiu administrativ în suprafață de 120-150 mp pentru desfășurarea activității unui compartiment din cadrul primăriei municipiului constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488100

informații generale privind obiectul de consultare piață  

consultarea pieței privind închirierea unui spațiu administrativ în suprafață de în suprafață de 120-150 mp pentru desfășurarea activității unui compartiment din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

obiectul
consultării

Obiectul contractului îl constituie închirierea unui spațiu administrativ pentru desfășurarea activității Serviciului autoritate tutelară

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere
consultare
 

conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente

aspecte supuse consultării   se solicită oferte de preț conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente 
   

data afișării
anunțului

25.07.2017
dată limită transmitere propuneri
04.08.2017, ora 14:00
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Caietul de sarcini nr. 93924/24.07.2017 poate fi descărcat din secțiunea documente, nr. telefon contact 0241-488100.

Ofertele de preț pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Bulevardul Tomis   nr. 51;
- prin e-mail, la adresa cristina.dragomir@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.135 persoana de contact: Cristina Dragomir.

 rezultat

     
13.04.2017

77. Închiriere spațiu administrativ în suprafață de 1300-1500 mp pentru desfășurarea activității unui compartiment din cadrul primăriei municipiului constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488100

informații generale privind obiectul de consultare piață  

consultarea pieței privind închirierea unui spațiu administrativ în suprafață de în suprafață de 1300-1500 mp pentru desfășurarea activității unui compartiment din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

obiectul
consultării

Obiectul contractului îl constituie închirierea unui spațiu administrativ pentru desfășurarea activității Diecției Poliție locală

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere
consultare
 

conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente

aspecte supuse consultării   se solicită oferte de preț conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente 
   

data afișării
anunțului

25.07.2017
dată limită transmitere propuneri
04.08.2017, ora 14:00
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Caietul de sarcini nr. 90888/17.07.2017 poate fi descărcat din secțiunea documente, nr. telefon contact 0241-488100.

Ofertele de preț pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Bulevardul Tomis   nr. 51;
- prin e-mail, la adresa cristina.dragomir@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.135 persoana de contact: Cristina Dragomir.

 rezultat

     
13.04.2017

76. achiziționarea serviciului de evaluare a prețurilor de închiriere a sediilor secundare ale primăriei municipiului constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488100

informații generale privind obiectul de consultare piață  

consultarea pieței privind pentru achiziţionarea serviciului de evaluare a prețurilor de închiriere a sediilor secundare ale Primăriei municipiului Constanța

obiectul
consultării

achiziţionarea serviciului de evaluare a prețurilor de închiriere a sediilor secundare ale Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV: 79419000-4 -Servicii de consultanţă în domeniul evaluării

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere
consultare
 

conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor din caietul de sarcini, în vederea determinării valorii estimate. 
Cerințele detaliate și specificațiile tehnice sunt prezentate în Caietul de sarcini atașat.

   

data afișării
anunțului

25.07.2017
dată limită transmitere propuneri
04.08.2017, ora 14:00
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Caietul de sarcini nr.  91047/17.07.2017  poate fi obținut de pe site-ul Primariei municipiului Constanta www.primaria-constanta.ro, nr.telefon contact 0241-488100
Ofertele de preț pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Bulevardul Tomis nr. 51;
 - prin e-mail, la adresa cristina.dragomir@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.135 persoana de contact: Cristina Dragomir.

 rezultat

     
13.04.2017

75. achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța - 40 carnete autorizații rezervare locuri de parcare 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța

obiectul
consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției de 40 carnete autorizații rezervare locuri de parcare necesare Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV: 79800000

documente
click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
 

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 40 carnete de autorizații rezervare locuri de parcare

Specificații tehnice:

Carnete,  policromie

Tip hârtie

Dimensiune (10cmx20cm) T2

 

40 carnete

Carnet cu hârtie offset 60 gr/mp

Cu 100 file/carnet

 

*T2– tipărite pe faţă şi spate

Tipizatele mai sus menționate sunt cu regim special și trebuiesc  înseriate, numerotate și să conțină mențiunea ” regim special ” conform actelor normative în vigoare.

Modelul tipizatului va fi anexat de către beneficiar la lansarea comenzii.

Cerneala folosită va fi de bună calitate şi  ecologică.

aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate.
   

data afișării
anunțului

19.07.2017
dată limită transmitere propuneri
24.07.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de e-mail: ionela.patache@primăria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     
13.04.2017

74. achiziția de ferestre PVC cu geamuri termopan necesare Primăriei municipiului Constanța 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de ferestre PVC cu geamuri termopan necesare Primăriei municipiului Constanța 

obiectul
consultării

Achiziția de ferestre PVC cu geamuri termopan necesare Primăriei municipiului Constanța 
Cod CPV: 44110000

documente
click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
 

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze ferestre PVC cu geamuri termopan astfel:

NR. CRT.

PRODUS

CANTITATE

1

Fereastră cu geam termopan formată din 3 canate, o parte fixă, una mobilă, partea superioară fixă, dimensiune fereastră cu partea superioară H-175 cm, L- 145 cm, dimensiune parte superioară H-70 cm, L-145 cm

1 buc

2

Fereastră cu geam termopan formată din 3 canate, o parte fixă, una mobilă, partea superioară fixă, dimensiune fereastră cu partea superioară H-205 cm, L- 145 cm, dimensiune parte superioară H-65 cm, L-145 cm

1 buc

3

Fereastră cu geam termopan formată din 2 canate, partea superioară fixă, partea inferioră mobilă, dimensiune fereastră H-155 cm, L-95 cm, dimensiune parte superioară H-50 cm, L-95 cm

1 buc

4

Fereastră cu geam termopan formată din 2 canate, una mobilă, dimensiune fereastră H-155 cm, L-145 cm,

6 buc

Date tehnice ferestre PVC cu geamuri termopan:
- părțile mobile prevăzute cu deschidere dublă (oscilobatantă și verticală)
- prevăzute cu două rânduri de sticlă
- culoare ferestre stejar auriu
- geamuri termopan cu rame PVC cu 5 camere

aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu transportul și montajul inclus cu respectarea datelor tehnice, în vederea determinării valorii estimate. 
   

data afișării
anunțului

19.07.2017
dată limită transmitere propuneri
25.07.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform datelor  tehnice pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro , cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     
13.04.2017

73. Achiziţionarea serviciului de întreținere și actualizare pagina de web a primăriei municipiului constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziţionarea serviciului de întreținere și actualizare pagina de Web a Primăriei municipiului Constanța

obiectul
consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției ”Serviciul de întreținere și actualizare  pagina de web a Primăriei municipiului Constanța”.

Cod CPV: 72500000-0 – Servicii informatice

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere
consultare
 

Primăria municipiului Constanța dorește să achiziționeze serviciul de întreținere și actualizare  pagina de web a Primăriei municipiului Constanța  www.primaria-constanta.ro - denumita in continuare PWPMC (împreună cu toate subsite-urile aferente: http://primaria-constanta.ro/spas, http://primaria-constanta.ro/politia-locala/acasa, http://primaria-constanta.ro/spclep/acasa etc.), sub formă de abonament lunar, pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului.

aspecte supuse consultării    
   

data afișării
anunțului

19.07.2017
dată limită transmitere propuneri
25.07.2017
data limită consultare    28.07.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate, conform caietului de sarcini, la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro.

 rezultat

     
13.04.2017

72. Achiziţia de materiale de construcții

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de materiale de construcții necesare Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV: 44110000

obiectul
consultării

Achiziția de materiale de construcții necesare Primăriei municipiului Constanța

documente
click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare

nr. crt.

Denumire

Cantitate

Specificații tehnice

1.

Glet pe baza de ipsos

4 buc.

Sac 20 kg, consum 05-1 kg/mp, utilizare de interior, suprafața de acoperire 10-20 mp/strat, timp de uscare 24 h, permeabil la vapori de apă, culoare stabilă albă, , temperatura de lucru 5-30 °C, se folosește pe suprafață de beton, beton ușor, tencuieli de ciment, tencuieli de var ciment, placi de gips carton

2.

Vopsea lavabilă de interior

2 buc.

Găleată plastic 25 l, consum 100-140 ml/mp/strat, temperatura de lucru mai mare de 5 °C, culoare albă, se folosește pe suprafață de tencuieli uzuale de var-ciment, gleturi de ipsos, zidarii din cărămizi uzuale, BCA, azbociment, plăci de ipsos, plăci de ipsos, plăci de gips carton și beton

3.

Amorsă

4 buc.

Bidon plastic 5 l, culoarea incoloră, suprafața acoperită 10-20 mp/strat, timp uscare 2 h, rezistență la umezeală, utilizare ca prim strat pentru suprafețe interioare/exterioare din beton, tencuieli uzuale da var-ciment, gleturi de var și de ipsos, zidării din cărămizi uzuale, BCA, plăci de gips carton, temperatură de lucru 12-30 °C, aderență foarte bună la suport, bună putere de pătrundere, umple foarte bine porii, asigură permeabilitatea suportului, asigură aderența între suport și straturile ulterioare de vopsea

4.

Rolă abrazivă 100x35 mm

4 buc.

Granulație 100, material suport pânză, liant rășină sintetică, material de prelucrat metal, lemn, construcții

5.

Trafalet 250x95 mm

5 buc.

Tijă zincată cu diametrul de 6 mm, mâner ergonomic din plastic, material rolă - poliacril

6.

Trafalet 100x35 mm

5 buc.

Tijă zincată cu diametrul de 6 mm, mâner ergonomic din plastic, material rolă - poliacril

7.

Grătar plastic 210x225 mm

4 buc

Pentru scurgerea surplusului de lavabilă

8.

Găleată plastic

4 buc.

Confecționată din plastic, prevăzută cu mânere de fier, dimensiuni 300x220mm, culoare negru

9.

Vopsea interior/exterior

8 buc.

Cutie metalică, 075 l, culoare albă, rol de protecție și decorare, folosire pentru metal, tâmplărie și zidărie, consum 85g/mp, temperatura de lucru 10-30°C, timp uscare 24 h

10.

Pensula radiator 30 mm

4 buc.

Confecționată din amestec de păr natural și sintetic, material mâner lemn

11.

Pensulă 70 mm

4 buc

Confecționată din amestec de păr natural și sintetic, material mâner plastic

12.

Folie polietilenă

5 buc.

Dimensiune 5x4 m, grosime 0,02 mm, folosită pentru protejarea suprafețelor

aspecte supuse consultării    

Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate. 

   

data afișării
anunțului

14.07.2017
dată limită transmitere propuneri
20.07.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificațiilor tehnice pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     
13.04.2017

71. Achiziţionarea serviciului de asigurare a integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Municipiului Constanţa din Staţiunea Mamaia, în perioada  05.09.2017 – 31.12.2017

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488186

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziţionarea serviciului de asigurare a integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Municipiului Constanţa din Staţiunea Mamaia, în perioada  05.09.2017 - 31.12.2017.

Cod CPV: - 79713000 Servicii de pază

obiectul
consultării

Asigurarea integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Primăriei Municipiului Constanţa din Stațiunea Mamaia.

documente
click pentru a descărca anunțul
descriere consultare
aspecte supuse consultării  

CONDIŢII TEHNICE 
1.1. Serviciul de pază se va executa conform cerinţelor şi legislaţiei în vigoare.
1.2.  În sistemul de pază vor fi folosite mijloace de transport auto, de apărare, de  comunicaţie şi legătură între posturi, de semnalizare şi de iluminat pe timp de noapte.
1.3. Autorizarea pentru efectuarea activităţii principale  aprobată prin LICENŢA DE FUNCŢIONARE, eliberată de Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei din Ministerul de Interne. Prestatorul va prezenta:
- Certificatul  de Management al Calităţii ISO 9001 / 2008, valabil la data deschiderii ofertei;  
- Certificatul  privind Sistemul de management al sãnãtãții și securitãții ocupaționale - OHSAS 18001:2007;
- Poliţa de asigurare de răspundere civila a societațior de paza de min. 1000.000 euro/eveniment
1.4. Organizarea serviciului se face ţinând cont de prevederile Legii nr. 333 / 2003 şi a Planului de  Pază.          
1.5. Atribuţiile personalului de pază sunt stabilite prin Planul de Pază, prin consemnul general şi particular.
1.6. Obiectivele care vor fi păzite sunt cele specificate în TABELUL CU POSTURILE DE PAZĂ,  anexat la  prezentul Caiet de Sarcini, urmând a fi parte componentă din Planul de Pază, iar numărul  de posturi  este de 50 extrasezon (01 ianuarie – 30 aprilie și 01 octombrie – 31 decembrie) și 70 în timpul sezonului (01 mai – 30 septembrie),
1.7. În funcţie de fondurile bugetare alocate, la cererea verbală a beneficiarului, urmată de cea scrisă , prestatorul va executa activităţi de pază şi la alte obiective, altele decât cele nominalizate în tabele de la pct. 2.6, precum şi activităţi de asigurare a acţiunilor Primăriei Municipiului Constanţa, prin modificarea numărului şi locaţiilor posturilor de pază, cât şi a programului de lucru, funcţie de priorităţi sau necesităţi.

Aceste modificări vor fi cuprinse în Anexele  Planului de Pază, care sunt semnate de părţile  contractante.
1.8. Măsurile generale şi cele specifice privind protecţia muncii se vor prelucra de către beneficiar, la început pentru fiecare obiectiv de pază,  cât şi lunar sau ori de câte ori este nevoie de către prestator.

II. EXECUTAREA SERVICIULUI
2.1. MODUL DE EXECUTARE A SERVICIULUI

► Serviciul de pază se va executa conform Planului de Pază, în perioada 05.09.2017 – 30.11.2018   într-un cuantum de maxim 111.600 ore/contract (50 posturi/luna în extrasezon și 70 posturi/luna în sezon ) respectiv:

An 2017 (05.09.2017-31.12.2017)
Sezon = 70 posturi x 24 ore x 27 zile = 45.360 ore
Extrasezon = 50 posturi x 24 ore x 31 zile x 3 luni = 111.600 ore

2.2.DOTAREA ŞI ECHIPAREA PERSONALULUI DE PAZĂ

► agenţii de securitate vor fi îmbrăcaţi în echipament uniform, adecvat anotimpului, cu o ţinută pentru vară şi una pentru iarnă.
► în raport cu importanţa şi natura obiectivelor, bunurilor şi valorilor păzite, după caz, personalul de pază va fi dotat cu bastoane de cauciuc, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mică, fluiere, telefoane mobile de serviciu, lanterne (pe timp de noapte) şi/sau alte mijloace de apărare, autorizate de lege (conform prevederilor art. 45, alin. 1, din Legea nr. 333 / 08.07.2003). Echipa de intervenţie auto va fi dotată  cu un autoturism  de serviciu, echipat cu Euro 4.
► agenţii de securitate din echipa de intervenţie auto vor executa serviciul prin patrulare, cu opriri periodice în puncte stabilite de comun acord între prestator şi beneficiar, cu avizul organelor de  poliţie.

Cel puţin unul dintre agenţii de securitate din fiecare tura a echipei de intervenţie să fie avizat de poliţie pentru port şi uz de armă şi dotat cu armă neletală.
Și va prezenta copie aviz port arma pentru agenţi care deţin arma. În conformitate cu prevederile L295/2004 art.67, alin 3 , lit a si art.68 societatea trebuie sa dețină Autorizaţie de Folosire a armelor și muniţiilor eliberata de organul de politie judeţean.
Aceasta va suplini activitatea posturilor care execută, temporar, serviciu la alte obiective ( evenimente culturale, sociale sau sportive, etc.).

2.3. PROGRAMUL DE LUCRU
► programul de lucru este specificat în TABELUL CU POSTURILE DE PAZĂ, anexat la prezentul caiet de sarcini.

2.4.OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
► să efectueze corespunzător serviciul de pază şi să ia toate măsurile ce se impun pentru perfecţionarea serviciilor prestate conform evoluţiei situaţiei operative şi a concluziilor desprinse în urma acţiunilor desfăşurate;
► să asigure echiparea şi dotarea minima a personalului de pază, conform prevederilor  cap. III alin 3.2. din prezentul caiet de sarcini, precum şi respectarea programului de lucru conform art. 114 din Legea nr.53/2003 si HG.1/2017;
► în vederea asigurării posturilor nominalizate în listele anexate la prezentul caiet de sarcini prestatorul va prezenta modul de asigurare a acestora cu personal specializat ca agent de securitate în condiţiile Legii nr.333/2003, astfel încât încadrarea acestuia să se realizeze în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 si HG 1/2017;
► prestatorul va prezenta modul de asigurare cu autoturisme necesare echipelor de intervenţie in conformitate cu nr. de ore / luna , cu respectarea programului de lucru;
► în vederea asigurării legăturilor, precum şi a  posibilităţii de coordonare a personalului din posturile de pază, prestatorul va demonstra că  dispune de un  dispecerat atestat de IGPR situat pe raza Municipiului Constanţa, fax , o linie de comunicaţie, 8 echipe de intervenţie, minim 2 şefi de tura/tura,  1 sef de obiectiv/tura, 1 șef de dispozitiv. Şefii de tura, şefi de obiectiv și șeful de dispozitiv trebuie să deţină documente de evaluare(certificat de competențe) pentru funcţia respectiva;
► prestatorul va asigura câte 10 dispozitive de localizare GPS . Aceste dispozitive vor asigura localizarea in timp real al agentului, rute de patrulare, opriri, viteza de deplasare, oferind posibilitatea de monitorizare în timp real beneficiarului, etc.
► prestatorul va demonstra că are experienţa similară  prin prezentarea a cel puţin un contract finalizat care a avut ca obiect prestarea unor servicii asemănătoare cu obiectul prezentei achiziţii( servicii de paza) pentru cel puţin  30 posturi de paza si o cifra de afaceri medie pe ultimii trei ani de minim 3.800.000 lei;
► să efectueze pregătirea de specialitate a personalului de pază, conform reglementărilor legislaţiei în vigoare şi în raport cu situaţiile care au apărut în derularea activităţilor de pază.;
► să verifice, prin personalul de pază, (la intrarea în serviciu, pe timpul executării serviciului şi ori de câte ori consideră necesar), starea de funcţionare a mijloacelor tehnice şi electronice de   protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei, starea uşilor, ferestrelor, pereţilor .şi/sau a bunurilor aflate în zona de responsabilitate a postului de pază şi să informeze Beneficiarul, în timpul cel  mai scurt ( maxim 2 ore), verbal şi în scris ( a doua zi), despre orice eveniment constatat, prin Raport de Eveniment, fotografii şi procesul verbal al agentului de securitate;
►  să ia măsuri de îmbunătăţire a activităţilor de pază şi de sancţionare sau de înlocuire (la cererea verbală şi/sau în scris a Beneficiarului sau din proprie iniţiativă) a personalului de pază care nu îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu conform cerinţelor;
► să prezinte Beneficiarului (zilnic, lunar, semestrial şi anual) raport scris privind principalele probleme rezultate din activitatea desfăşurată şi măsurile luate;
► să vegheze permanent şi să ia măsuri, prin personalul de pază, în limitele postului de pază, pentru păstrarea  şi conservarea bunurilor publice şi private  aparţinând Municipiului Constanţa;
►  să împiedice distrugerea, degradarea şi/sau furtul (sustragerea) bunurilor ce sunt menţionate în consemnul particular al postului;
► să suporte integral contravaloarea prejudiciului cauzat de sustragerea sau distrugerea bunurilor şi/sau   valorilor pe care le păzeşte, generat de neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către personalul de pază (nedescoperirea autorului, date de identitate false, incomplete, etc.);
►  să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, să prindă și să prezinte poliției pe făptuitor, să oprească și să predea politiei bunurile sau valorile care fac obiectul infracțiunii sau a altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal de luare a acestor măsuri ;
►  să obţină de la Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă şi Agenţia pentru Protecţia Mediului informaţiile necesare privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea  incendiilor şi la protecţia mediului;
►  să asigure mijloc de transport în vederea executării controalelor la obiective împreună cu  beneficiarul.

Estimarea costurilor se va realiza prin fundamentarea preţului fără TVA/oră.

   

data afișării
anunțului

12.07.2017
dată limită transmitere propuneri
18.07.2017
data limită consultare    21.07.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate.
Adresa de e-mail: gianina.celnicu@primaria-constanța.ro sau la sediul din Constanța, str. M. Kogălniceanu nr. 28, sau la fax. 0241/488176.

 rezultat

     
13.04.2017

70. Achiziţionarea serviciului de asigurare a integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Primăriei Municipiului Constanţa, în perioada  01.12.2017 – 31.12.2017

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488186

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziţionarea serviciului de asigurare a integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Primăriei Municipiului Constanţa, în perioada  01.12.2017 – 31.12.2017.
Cod CPV: - 79713000 Servicii de pază

obiectul
consultării

Asigurarea integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Primăriei Municipiului Constanţa 

documente
click pentru a descărca anunțul

descriere consultare
aspecte supuse consultării  

CONDIŢII TEHNICE  
1.1. Serviciul de pază se va executa conform cerinţelor şi legislaţiei în vigoare.

1.2.  În sistemul de pază vor fi folosite mijloace de transport auto, de apărare, de  comunicaţie şi legătură între posturi, de semnalizare şi de iluminat pe timp de noapte.

1.3.  Autorizarea pentru efectuarea activităţii principale  aprobată prin LICENŢA DE FUNCŢIONARE, eliberată de Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei din Ministerul de Interne. Prestatorul va prezenta:
- Certificatul  de Management al Calităţii ISO 9001 / 2008, valabil la data deschiderii ofertei;
Certificatul  privind Sistemul de management al sãnãtãții și securitãții ocupaționale - OHSAS 18001:2007;
- Poliţa de asigurare de răspundere civila a societațior de paza de min. 1000.000 euro/eveniment.
1.4. Organizarea serviciului se face ţinând cont de prevederile Legii nr. 333 / 2003 şi a Planului de  Pază. 
1.5. Atribuţiile personalului de pază sunt stabilite prin Planul de Pază, prin consemnul general şi particular.
1.6. Obiectivele care vor fi păzite sunt cele specificate în TABELUL CU POSTURILE DE PAZĂ,  anexat la  prezentul Caiet de Sarcini, urmând a fi parte componentă din Planul de Pază, iar numărul  de posturi  este de 40 (01.12.2017 – 31.12.2017) și 5 posturi Orășelul Copiilor (01.12.2017 – 31.12.2017).
1.7. În funcţie de fondurile bugetare alocate, la cererea verbală a beneficiarului, urmată de cea scrisă , prestatorul va executa activităţi de pază şi la alte obiective, altele decât cele nominalizate în tabele de la pct. 2.6, precum şi activităţi de asigurare a acţiunilor Primăriei Municipiului Constanţa, prin modificarea numărului şi locaţiilor posturilor de pază, cât şi a programului de lucru, funcţie de priorităţi sau necesităţi.

Aceste modificări vor fi cuprinse în Anexele  Planului de Pază, care sunt semnate de părţile  contractante.
1.8. Măsurile generale şi cele specifice privind protecţia muncii se vor prelucra de către beneficiar, la început pentru fiecare obiectiv de pază,  cât şi lunar sau ori de câte ori este nevoie de către prestator.

II. EXECUTAREA SERVICIULUI
2.1. MODUL DE EXECUTARE A SERVICIULUI

► Serviciul de pază se va executa conform Planului de Pază, în perioada 05.09.2017 – 30.11.2018   într-un cuantum de maxim 33.480 ore/contract [40 (01.12.2017 – 31.12.2017) și 5 posturi Orășelul Copiilor (01.12.2017 – 31.12.2017)]

An 2017 (01.12.2017-31.12.2017)
40 posturi x 24 ore x 31 zile = 29.760 ore
 5  posturi x 24 ore x 31 zile  = 3.720 ore
Total =29.760 + 3.720 = 33.480 ore/contractl

2.2.DOTAREA ŞI ECHIPAREA PERSONALULUI DE PAZĂ
► agenţii de securitate vor fi îmbrăcaţi în echipament uniform, adecvat anotimpului, cu o ţinută pentru vară şi una pentru iarnă.
► în raport cu importanţa şi natura obiectivelor, bunurilor şi valorilor păzite, după caz, personalul de pază va fi dotat cu bastoane de cauciuc, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mică, fluiere, telefoane mobile de serviciu, lanterne (pe timp de noapte) şi/sau alte mijloace de apărare, autorizate de lege (conform prevederilor art. 45, alin. 1, din Legea nr. 333 / 08.07.2003). Echipa de intervenţie auto va fi dotată  cu un autoturism  de serviciu, echipat cu Euro 4.
► agenţii de securitate din echipa de intervenţie auto vor executa serviciul prin patrulare, cu opriri periodice în puncte stabilite de comun acord între prestator şi beneficiar, cu avizul organelor de  poliţie.
Cel puţin unul dintre agenţii de securitate din fiecare tura a echipei de intervenţie să fie avizat de poliţie pentru port şi uz de armă şi dotat cu armă neletală.
Și va prezenta copie aviz port arma pentru agenţi care deţin arma. În conformitate cu prevederile L295/2004 art.67, alin 3 , lit a si art.68 societatea trebuie sa dețină Autorizaţie de Folosire a armelor și muniţiilor eliberata de organul de politie judeţean.
Aceasta va suplini activitatea posturilor care execută, temporar, serviciu la alte obiective ( evenimente culturale, sociale sau sportive, etc.).

2.3. PROGRAMUL DE LUCRU

►   programul de lucru este specificat în TABELUL CU POSTURILE DE PAZĂ, anexat la prezentul caiet de sarcini .

2.4.OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

►  să efectueze corespunzător serviciul de pază şi să ia toate măsurile ce se impun pentru perfecţionarea serviciilor prestate conform evoluţiei situaţiei operative şi a concluziilor desprinse în urma acţiunilor desfăşurate;

►  să asigure echiparea şi dotarea minima a personalului de pază, conform prevederilor  cap. III alin 3.2. din prezentul caiet de sarcini, precum şi respectarea programului de lucru conform art. 114 din Legea nr.53/2003 si HG.1/2017;

► în vederea asigurării posturilor nominalizate în listele anexate la prezentul caiet de sarcini prestatorul va prezenta modul de asigurare a acestora cu personal specializat ca agent de securitate în condiţiile Legii nr.333/2003, astfel încât încadrarea acestuia să se realizeze în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 si HG 1/2017;

► prestatorul va prezenta modul de asigurare cu autoturisme necesare echipelor de intervenţie in conformitate cu nr. de ore / luna , cu respectarea programului de lucru;

► în vederea asigurării legăturilor, precum şi a  posibilităţii de coordonare a personalului din posturile de pază, prestatorul va demonstra că  dispune de un  dispecerat atestat de IGPR situat pe raza Municipiului Constanţa, fax , o linie de comunicaţie, 8 echipe de intervenţie, minim 2 şefi de tura/tura,  1 sef de obiectiv/tura, 1 șef de dispozitiv. Şefii de tura, şefi de obiectiv și șeful de dispozitiv trebuie să deţină documente de evaluare(certificat de competențe) pentru funcţia respectiva;

► prestatorul va asigura câte 10 dispozitive de localizare GPS . Aceste dispozitive vor asigura localizarea in timp real al agentului, rute de patrulare, opriri, viteza de deplasare, oferind posibilitatea de monitorizare în timp real beneficiarului, etc.

► prestatorul va demonstra că are experienţa similară  prin prezentarea a cel puţin un contract finalizat care a avut ca obiect prestarea unor servicii asemănătoare cu obiectul prezentei achiziţii( servicii de paza) pentru cel puţin  30 posturi de paza si o cifra de afaceri medie pe ultimii trei ani de minim 3.800.000 lei;

► să efectueze pregătirea de specialitate a personalului de pază, conform reglementărilor legislaţiei în vigoare şi în raport cu situaţiile care au apărut în derularea activităţilor de pază.;

► să verifice, prin personalul de pază, (la intrarea în serviciu, pe timpul executării serviciului şi ori de câte ori consideră necesar), starea de funcţionare a mijloacelor tehnice şi electronice de   protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei, starea uşilor, ferestrelor, pereţilor .şi/sau a bunurilor aflate în zona de responsabilitate a postului de pază şi să informeze Beneficiarul, în timpul cel  mai scurt ( maxim 2 ore), verbal şi în scris ( a doua zi), despre orice eveniment constatat, prin Raport de Eveniment, fotografii şi procesul verbal al agentului de securitate;

►  să ia măsuri de îmbunătăţire a activităţilor de pază şi de sancţionare sau de înlocuire (la cererea verbală şi/sau în scris a Beneficiarului sau din proprie iniţiativă) a personalului de pază care nu îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu conform cerinţelor;

►  să prezinte Beneficiarului (zilnic, lunar, semestrial şi anual) raport scris privind principalele probleme rezultate din activitatea desfăşurată şi măsurile luate;

►   să vegheze permanent şi să ia măsuri, prin personalul de pază, în limitele postului de pază, pentru păstrarea  şi conservarea bunurilor publice şi private  aparţinând Municipiului Constanţa;

►să împiedice distrugerea, degradarea şi/sau furtul (sustragerea) bunurilor ce sunt menţionate în consemnul particular al postului;

►  să suporte integral contravaloarea prejudiciului cauzat de sustragerea sau distrugerea bunurilor şi/sau   valorilor pe care le păzeşte, generat de neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către personalul de pază (nedescoperirea autorului, date de identitate false, incomplete, etc.);

►să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, să prindă și să prezinte poliției pe făptuitor, să oprească și să predea politiei bunurile sau valorile care fac obiectul infracțiunii sau a altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal de luare a acestor măsuri ;

►să obţină de la Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă şi Agenţia pentru Protecţia Mediului informaţiile necesare privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea  incendiilor şi la protecţia mediului;

► să asigure mijloc de transport în vederea executării controalelor la obiective împreună cu  beneficiarul.

Estimarea costurilor se va realiza prin fundamentarea preţului fără TVA/oră.

   

data afișării
anunțului

12.07.2017
dată limită transmitere propuneri
18.07.2017
data limită consultare    21.07.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate.
Adresa de e-mail: cornel.nedelcu@primaria-constanța.ro sau la sediul din Constanța, str. M. Kogălniceanu nr. 28, sau la fax. 0241/488176.

 rezultat

     
13.04.2017

69. Achiziționarea serviciului pentru organizare evenimente „Kiss FM”, trei weekenduri (3 zile/weekend, respectiv vineri, sâmbătă, duminică) în perioada iulie - august 2017, Piața Ovidiu din Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/485892

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziționarea serviciului pentru organizare evenimente „Kiss FM”, trei weekenduri (3 zile/weekend, respectiv vineri, sâmbătă, duminică) în perioada iulie - august 2017, Piața Ovidiu din Constanța

obiectul
consultării

Achiziționarea serviciului pentru organizare evenimente „Kiss FM”, trei weekenduri (3 zile/weekend, respectiv vineri, sâmbătă, duminică) în perioada iulie - august 2017, Piața Ovidiu din Constanța

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

descriere consultare

Asigurare scenă, echipament scenotehnică, sonorizare, video și lumini pentru organizare evenimente „Kiss FM”, trei weekenduri (3 zile/weekend, respectiv vineri, sâmbătă, duminică) în perioada iulie - august 2017, cu asigurarea personalului tehnic specializat.  

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate conform Condițiilor Tehnice din Caietul de Sarcini.

   

data afișării
anunțului

10.07.2017
dată limită transmitere propuneri
11.07.2017
data limită consultare    12.07.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate.
Adresa de e-mail: evenimente@primaria-constanta.ro, persoană de contact Daniel Gheorghe tel. 0241 485892.

 rezultat

     
13.04.2017

68. Achiziția serviciului de furnizare prin închiriere a unui număr de 25 autoturisme Dacia Logan pentru 3 luni 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția serviciului de furnizare prin închiriere a unui număr de 25 autoturisme Dacia Logan pentru 3 luni

obiectul
consultării

Achiziția serviciului de furnizare prin închiriere a unui număr de 25 autoturisme Dacia Logan pentru 3 luni

Cod CPV: 34111200 - Berline

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze „Serviciul de furnizare prin închiriere a unui număr de 25 autoturisme Dacia Logan pentru 3 luni.

aspecte supuse consultării  

Se solicita oferte de preț și oferte tehnice conform specificații tehnice nr. 82594/27.06.2017, atașat în secțiunea documente.

   

data afișării
anunțului

04.07.2017
dată limită transmitere propuneri
07.07.2017, ora 14.00
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform specificații tehnice nr. 82594/27.06.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

67. achiziția de aparate de aer condiționat necesare Primăriei municipiului Constanta 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de aparate de aer condiționat necesare Primăriei municipiului Constanta 

obiectul
consultării

Achiziția de aparate de aer condiționat necesare Primăriei municipiului Constanta 
Cod CPV: 39717200

documente
click pentru a descărca anunțul
descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționezeun aparat de aer condiționat de 18000 BTU, un aparat de aer condiționat de 12000 BTU și un aparat de aer condiționat de 9000 BTU

Specificații tehnice  aparat de aer condiționat de 18000 BTU

- suprafață acoperită min. 24 mp
- capacitate răcire 18000 BTU
- capacitate încălzire 19000 BTU
- eficiență energetică răcire A++
- eficiență energetică răcire A+
- ventilator în 3 trepte
- compresor rotativ
- funcții de răcire, încălzire și ventilație
- detectare pierdere agent frigorific, autodiagnosticare, auto restart, sleep/night mode, timer, follow me
- tensiune alimentare 230 V
- agent răcire R410A
- kit instalare inclus
- culoare alb

Specificații tehnice  aparat de aer condiționat de 12000 BTU

- suprafață acoperită min. 16 mp
- capacitate răcire 12000 BTU
- capacitate încălzire 13000 BTU
- eficiență energetică răcire A++
- eficiență energetică răcire A+
- ventilator în 3 trepte
- compresor rotativ
- funcții de răcire, încălzire și ventilație
-detectare pierdere agent frigorific, autodiagnosticare, auto restart, sleep/night mode, timer, follow me
- tensiune alimentare 230 V
- agent răcire R410A
- kit instalare inclus
- culoare alb

Specificații tehnice  aparat de aer condiționat de 9000 BTU

- suprafață acoperită min. 12 mp
- capacitate răcire 9000 BTU
- capacitate încălzire 10000 BTU
- eficiență energetică răcire A++
- eficiență energetică răcire A+
- ventilator în 3 trepte
- compresor rotativ
- funcții de răcire, încălzire și ventilație
-
detectare pierdere agent frigorific, autodiagnosticare, auto restart, sleep/night mode, timer, follow me
- tensiune alimentare 230V
- agent răcire R410 A
- kit instalare inclus
- culoare alb.

aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiile tehnice, în vederea determinării valorii estimate
   

data afișării
anunțului

03.07.2017
dată limită transmitere propuneri
10.07.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

66. achiziția de fișete metalice necesare Primăriei municipiului Constanta 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de fișete metalice necesare Primăriei municipiului Constanta 

obiectul
consultării

Achiziția de fișete metalice necesare Primăriei municipiului Constanta 

documente
click pentru a descărca anunțul
descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze un număr de 20 buc. fișete metalice

SPECIFICAȚII TEHNICE FIȘETE METALICE:
- Corp Asamblat Prin Sudură
- PREVĂZUTE CU 4 POLIȚE REGLABILE PE VERTICALĂ
- YALA CU 2 CHEI
- CULOARE GRI
- DIMENSIUNI 900 X 400 X 1800 MM
- CONFECȚIONAT DIN TABLĂ DE 0,7 MM

aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiile tehnice, în vederea determinării valorii estimate
   

data afișării
anunțului

03.07.2017
dată limită transmitere propuneri
10.07.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

65. Achiziționarea serviciului pentru organizare evenimente „Kiss FM”, perioada 21 iulie – 13 august 2017, Piața Ovidiu din Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/485892

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziționarea serviciului pentru organizare evenimente „Kiss FM”, perioada 21 iulie - 13 august 2017, Piața Ovidiu din Constanța.

obiectul
consultării

Achiziționarea serviciului pentru organizare evenimente „Kiss FM”, perioada 21 iulie – 13 august 2017, Piața Ovidiu din Constanța

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

descriere consultare
Asigurare scenă, echipament scenotehnică, sonorizare, video și lumini pentru organizare evenimente „Kiss FM”, în perioada 21 iulie – 13 august 2017, cu asigurarea personalului tehnic specializat. 
aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate conform Condițiilor Tehnice din Caietul de Sarcini.

   

data afișări