De interes public

Consultarea pieței 2016

58. achiziția serviciului telefonie fixă

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de
consultare piață
 

Achiziția serviciului telefonie fixă

 

obiect consultare   Obiectul consultării îl constituie determinarea valorii estimate pentru telefonia fixă
descriere consultare  

Primăria Constanța intenționează să  achiziționeze serviciul de telefonie fixă.
Serviciul ce urmează a fi achiziţionat se refera la:
- servicii de baza: servicii de telefonie fixa – circuite ISDN_PRA
- servicii auxiliare: - centrala telefonica de instituţie
- instalare si punerea în funcţiune centrala telefonica de instituţie
- mentenanţa si service pentru centrala telefonica de instituţie, reţele telefonice de instituţie, aparate telefonice.
Serviciul de telefonie fixă va respecta standardele impuse de către Autoritatea Naţionala de Reglementare in Comunicaţii – ANCOM.

click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării
 

Se solicită ofertă de preț pentru serviciul de telefonie fixă, conform caietului de sarcini nr. 172577/21.12.2016, publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța.

data afișării
anunțului
  22.12.2016
dată limită primire oferte   29.12.2016
data limită consultare   04.01.2017

   
modalitate de desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea
la adresa de email: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro , cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat    

57. achiziția serviciului de sterilizare pentru câinii cu stăpân din Municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488175
Număr fax: 0241/488176

informații generale privind obiectul de
consultare piață
 

Achiziția serviciului de sterilizare pentru câinii cu stăpân din Municipiul Constanța

 

obiect consultare   Obiectul consultării îl constituie sterilizarea gratuită a câinilor cu stăpân din Municipiul Constanța.
descriere consultare  

Primăria Constanța intenționează să încheie contracte de prestări servicii cu medicii veterinari de liberă practică în Municipiul Constanța

click pentru vizualizare anunț

aspecte supuse consultării
 

Aspecte supuse consultării în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice:
Prestări servicii cu medicii veterinari de liberă practică cu privire la sterilizarea gratuită a câinilor cu stăpân.
Se solici
tă opinia prestatorului cu privire la:
- propunere preț pentru: prestări servicii de sterilizare femele și castrare  masculi   

data afișării
anunțului
   13.12.2016
dată limită primire oferte   16.12.2016
data limită consultare    19.12.2016

   
modalitate de desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri privind condițiile tehnice, oferte de preț, etc., în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice.
- propunerile vor fi transmise la adresa de email: vlad.chirila@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța, sau la nr. Fax 0241/ 488176.

 rezultat    

56. Achiziție lucrări de intervenție la soclul monumentului statuii "cădere de pe soclu"

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488175
Număr fax: 0241/488176

informații generale privind obiectul de
consultare piață
 

Achiziția serviciului lucrări de intervenție la soclul monumentului de for public „Cădere de pe Soclu” amplasat în Municipiul Constanța

 

obiect consultare   Obiectul consultării îl constituie achiziția unor lucrări de intervenție la soclul monumentului de for public „Cădere de pe Soclu”.
descriere consultare  

Primăria Constanța intenționează să achiziționeze lucrări de intervenție la soclul monumentului de for public „Cădere de pe Soclu” amplasat în Municipiul Constanța.

Lucrările de intervenție la soclul statuii, respectiv repararea acestuia, implică următoarele operațiuni:
- curățirea manuală (și/sau mecanică) și pregătirea suprafețelor verticale și orizontale deteriorate ce urmează a fi reparate;
- impermeabilizarea pietrei sau betonului după efectuarea reparațiilor necesare;
- placarea cu plăci / placaje de granit necesare, nelucioase, de culoare luminoasă (crem, gălbui), cu integrare cromatică și realizarea aspectului estetic unitar;
- ceruirea și lustruirea după efectuarea operațiunilor de reparații.

click pentru vizualizare anunț

aspecte supuse consultării
 

Se solicită opinia executantului cu privire la:
- propunere  material (rezistent la intemperii);
- propunere preț pentru :
- curățirea manuală (și/sau mecanică) – 19,06 mp;
 
- impermeabilizarea pietrei sau betonului – 19,06 mp;
   
- placare – 19,06 mp;
- ceruire și lustruire – 19,06 mp;
- propuneri privind alte operațiuni referitoare la lucrările de intervenție, dacă este cazul.

data afișării
anunțului
   05.12.2016
dată limită primire oferte   09.12.2016, ora 16.00
data limită consultare    12.12.2016

   
modalitate de desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri privind condițiile tehnice, oferte de preț, etc., în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice.
- propunerile vor fi transmise la adresa de email: oana.tudor@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța, sau la nr. Fax 0241/ 488176.

 rezultat    

55. Achiziție serviciul de telefonie fixă

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474
Număr fax: 0241/488189

informații generale privind obiectul de
consultare piață
 

Achiziția serviciului de telefonie fixă
Cod CPV: 64210000

obiect consultare  
descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze serviciul de telefonie fixă.
Serviciul ce urmează a fi achiziţionat se refera la:
- servicii de bază: servicii de telefonie fixă – circuite ISDN_PRA
- servicii auxiliare: - centrală telefonică de instituţie
- instalare și punerea în funcţiune centrală telefonică de instituţie
- mentenanţă si service pentru centrală telefonică de instituţie, reţele telefonice de instituţie, aparate telefonice.
Serviciul de telefonie fixă va respecta standardele impuse de către Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicaţii – ANCOM.
click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării
  Se solicită ofertă de preț pentru serviciul de telefonie fixă, conform caietului de sarcini nr. 158414/16.11.2016, publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța.
data afișării
anunțului
   05.12.2016
dată limită primire oferte   08.12.2016, ora 14.00
data limită consultare    12.12.2016

   
modalitate de desfășurare   Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.
 rezultat    

54. proiect: Port - Cities: Innovation for sustainability

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488194
Număr fax: 0241/488189

informații generale privind obiectul de
consultare piață
 

Proiect: „Port - Cities: Innovation for sustainability”

obiect consultare  

Achiziţionare echipament pentru mǎsurarea emisiilor de poluanţi şi a zgomotului rezultat din trafic, aferent proiectului „Port - Cities: Innovation for sustainability”.

descriere consultare  

Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a unui echipament pentru mǎsurarea emisiilor de poluanţi şi a zgomotului rezultat din trafic, aferent proiectului „Port - Cities: Innovation for sustainability”.

Date referitoare la echipament:
- mǎsurarea concentraţiei de poluanţi ( NO, NO2, NOx, SO2, CO,CO2, Pulberi ȋn suspensie ) şi a nivelului de zgomot rezultat din traficul auto;
-  senzori meteo pentru determinarea temperaturii, umiditǎţii, direcţiei şi vitezei vȃntului;
- software pentru colectarea şi vizualizarea datelor, prelucrare, analizǎ statisticǎ şi raportare a datelor (raza poluǎrii, avertizare depǎşire prag de alertǎ al poluanţilor mǎsuraţi, grafice privind evoluţia ȋn timp a parametrilor mǎsuraţi), arhivarea mǎsurǎtorilor, etc.;
- calculator pentru stocarea datelor;
- acumulatori cu autonomie minim 10 ore, alimentator - încărcător la 220 V c.a., sau sursǎ de curent electric (tip grup electrogen);
Echipamentul va asigura monitorizarea calitǎţii aerului ȋn diferite locaţii (uşor de transportat/ posibilitatea deplasǎrii prin tractare).
Preţul trebuie sǎ includǎ:
- Livrare echipamente, punere ȋn funcţiune şi probe tehnologice;
- Şcolarizare personal pentru operare şi ȋntreţinere curentǎ;
- Service şi mentenanţǎ pentru perioada de garanţie;
- Consumabile/ componente ce necesitǎ ȋnlocuirea la anumite intervale de timp pentru o perioadǎ de 48 luni.

aspecte supuse consultării
  Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a a unui echipament pentru mǎsurarea emisiilor de poluanţi şi a zgomotului rezultat din trafic.
data afișării
anunțului
   22.11.2016
dată limită primire oferte    29.11.2016
data limită consultare    07.12.2016

   
modalitate de desfășurare   Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, la adresa de e-mail: octavia.bardasu@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro și www.primaria-constanta.ro
 rezultat    

53. Achiziția serviciului de procesare a planurilor de urbanism în vederea constituirii bazei de date urbane (grafice si textuale), compatibilă unui sistem G.I.S.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488194
Număr fax: 0241/488189

informații generale privind obiectul de
consultare piață
 

Achiziția serviciului de procesare a planurilor de urbanism din arhiva Primăriei municipiului Constanța în vederea constituirii bazei de date urbane (grafice si textuale), compatibilă unui sistem G.I.S., conform Legii nr.350/2001 - art.15 (b) și Ordinului nr. 233/2016 - art.3 (1).

obiect consultare  

Achiziția serviciului de procesare a planurilor de urbanism din arhiva Primăriei municipiului Constanța, vizate de secretarul consiliului local (hotarâri ale consiliul local și anexe: planuri, regulamente locale de urbanism, memorii, avize solicitate prin certificatul de urbanism, etc.), constând în: pregatire, scanare color la rezoluţie corespunzătoare, transpunere din format analogic în format editabil / digital, în vederea constituirii bazei de date urbane conform Legii nr.350/2001 - art.15 (b) și Ordinului nr.233/2016 - art.3 (1), compusă din baza de date grafice (straturi de puncte, linii şi poligoane reprezentând diferitele entităţi care sunt evidenţiate în planul cadastral) şi baza de date textuale (tabele relaţionale corelate, direct sau indirect, cu entităţile geometrice reprezentate în baza de date grafice), stocarea corespunzatoare a datelor, indexarea documentelor electronice obtinute în urma scanării pentru regăsirea ulterioară a acestora într-un mod rapid şi facil, aducerea la forma inițială de organizare a documentelor scanate (reîndosariere). Baza de date obţinută în urma procesării documentelor va fi preluată într-un sistem G.I.S., de aceea trebuie să fie compatibilă acestui sistem.

descriere consultare  

Primăria solicită consultarea pieței pentru preţul de procesare a documentelor ce vor sta la baza realizării bazei de date urbane, având in vedere ca sunt cca. 3000 documentaţii de urbanism ce conţin: piese scrise format A4 și piese desenate: planuri format A4, A3, A2, A1 si/sau A0.    
O medie a 10 documentaţii luate aleatoriu din arhivă ne-a adus la o estimare primară a numarului de formate dintr-o documentaţie de urbanism, dupa cum urmează: 40 documente A4, 15 planuri A4, 4 planuri A3, 4 planuri A2, 3 planuri A1, 2 planuri A0. Evaluarea exactă a tuturor documentelor ce vor fi procesate nu poate fi realizată în această etapă deoarece acestea sunt îndosariate şi fiecare dosar conţine un număr diferit de pagini.      
Termenul de realizare a serviciului va fi de 12 luni, împunând un ritm lunar de:
3000 documentaţii /12luni = 250 documentaţii / lună.
În vederea estimării valorice, se solicită consultarea pieței pentru fiecare pagină, în funcţie de format şi de modul de procesare (lei fără TVA), conform tabel.
click pentru descărcarea tabelului

aspecte supuse consultării
  Se solicită prețul de procesare a documentelor ce vor sta la baza realizării bazei de date urbane.
data afișării anunțului    11.11.2016
dată limită primire oferte    22.11.2016
data limită consultare    07.12.2016

   
modalitate de desfășurare  

Documentaţiile care fac obiectul acestei consultări de piaţă pot fi vizualizate la sediul Primăriei municipiului Constanța din Bd.Tomis nr.51, Biroului strategii urbane, de la data publicării consultării până la data limită de transmitere a propunerii.
Propunerile solicitate spre consultare vor fi transmise de la data publicării consultării până la data limită de consultare, prin poștă la sediul Primăriei, bd. Tomis nr. 51, camera 18, în atenția Biroului strategii urbane şi / sau prin e-mail pe adresa: ancuta.gemanaru@primaria-constanta.ro
Informații cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe: www.e-licitatie.ro și www.primaria-constanta.ro.

 rezultat    

52. Achiziție Aplicații Soft Orientate Client

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488150
Număr fax: 0241/488195

informații generale privind obiectul de
consultare piață
 

Achiziție aplicații soft orientare client
COD CPV 48900000-7 Diverse pachete software și sisteme informatice

     
descriere consultare  

În vederea determinării valorii estimate, în scopul stabilirii bugetului pentru anul 2017, dorim să primim oferte de preț (în lei fără TVA) pentru fiecare dintre modulele de aplicații software descrise în fișierul atașat.

aspecte supuse consultării
 

Se solicită prețul pentru fiecare dintre modulele de aplicații software descrise în fișierul atașat.
click pentru descărcarea fișierului

data afișării anunțului    10.11.2016
dată limită primire oferte    15.11.2016
data limită consultare    16.11.2016
condiții de participare
  Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț, cu valoarea în lei fără TVA, în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț.
modalitate de depunere   La sediul din Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, la adresa de e-mail: informatizare@primaria-constanta.ro sau la fax 0241 488195
 rezultat    

51. Achiziție Serviciu de centru apel pentru sistemul de bike-sharing din municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488132
Număr fax: 0241/488186

informații generale privind obiectul de
consultare piață
 

Achiziție Serviciu de centru apel pentru sistemul de bike-sharing din municipiul Constanța

     
descriere consultare  

Primăria Constanța intenționează să achiziționeze un serviciu de centru apel pentru sistemul de bike-sharing din municipiul Constanța

aspecte supuse consultării
în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice
 

Obiectul consultării îl constituie  Achiziție Serviciu de centru apel pentru sistemul de bike-sharing din municipiul Constanța.Obiectul contractului constă în asigurarea informării cetățenilor referitor la funcționalitatea sistemului de bike-sharing din municipiul Constanța. Obiectivul constă în informarea funcţionării sistemului de bike sharing, prin asigurarea personalului și a logisticii necesare desfășurării bunei activități, în program zilnic 8:00 – 16:00 (asigurat un operator) și 16:00 - 8:00 (robot).
Durata contractului va fi de maxim 6 luni, în perioada 01 decembrie 2016 - 01 mai 2017, și va intra în vigoare în cel mult 2 zile de la emiterea ordinului de lucru, iar serviciul se va încheia maxim la 1 mai 2017. Încheierea perioadei de derulare a activității este în sarcina beneficiarului.
Obligațiile prestatorului:
- să primească toate apelurile;
- să sune la apelurile în așteptare;
- să informeze toți apelanții (utilizatorii) asupra regulamentului de funcționare, a locațiilor stațiilor și a modului de utilizare a acestui serviciu;
-
 să preia datele (nume, prenume, telefon, adresă de e-mail) apelanților în vederea eliberării cardului pentru utilizarea sistemului de bike-sharing. 

Aspecte supuse consultării:
Se solicită opinia prestatorilor cu privire la serviciul Centru de apel  și valoarea, fără T.V.A., precum și alte soluții tehnice dacă acestea se vor dovedi mai eficiente.

data afișării anunțului   09.11.2016
dată limită transmitere propuneri   11.11.2016
data limită consultare   14.11.2016
modalitate desfășurare  

Modalitate desfășurare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț.

Adresa de e-mail andreea.stefanescu@primăria-constanța.ro la sediul din Constanța, str. M. Kogălniceanu, sau la fax. 0241/488176.

rezultat    

50. amenajare zone de picnic în municipiul Constanţa

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488132
Număr fax: 0241/488175

informații generale privind obiectul de
consultare piață
 

Amenajare zone de picnic în municipiul Constanţa

     
descriere consultare  

Primăria Constanța intenționează să amenajeze zone de picnic în municipiul Constanţa. 

aspecte supuse consultării
în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice
 

Se solicită opinia agenţilor economici cu privire la:
soluţii tehnice şi de design referitoare la proiectarea, amenajarea şi dotarea cu elemente specifice, respectiv preţ pentru fiecare variantă propusă.


data afișării anunțului   08.11.2016
dată limită transmitere propuneri   17.11.2016, ora 16.00
data limită consultare   21.11.2016
modalitate desfășurare  

propunerile vor fi transmise la adresa de email: carmen.savu@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța, sau la nr. Fax – 0241488176

rezultat    

49. Îmbunatăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Bulevardul I. C. Brătianu

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488132
Număr fax: 0241/488176

informații generale privind obiectul de
consultare piață
 

Elaborare studiu de teren (studiu geotehnic) aferent obiectivului de investiții Îmbunatăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Bulevardul I. C. Brătianu
Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: www.primaria-constanța.ro

     
descriere consultare  

Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului de elaborare studiu de teren (studiu geotehnic) aferent obiectivului de investitii „Îmbunatăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Bulevardul I. C. Brătianu. 

descriere proiect  

Proiectul urmareşte sistematizarea Bulevardului I.C. Brătianu prin reamenajarea intersecţiei cu str. Cumpenei şi str. Dezrobirii şi de asemenea reabilitarea str. Cumpenei prin reamenajarea tramei stradale, crearea căilor de rulare dedicate mijloacelor de transport  în comun şi a pistelor pentru biciclete, reorganizarea facilităţilor de stocare auto, staţii pentru transportul în comun, îmbunătăţirea facilităţilor pentru pietoni (trotuare, culoare de traversare inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi), realizarea de marcaje şi indicatoare.

Date referitoare la amplasament:
-   suprafaţă intersecţie = 10.054 mp;
-   suprafaţă str. Cumpenei  = 13.048 mp (ampriza drumului);

Starea obiectivului: necesită sistematizare şi reabilitare.
Funcţiunea obiectivului:  strada de categoria I.
Persoanele interesate pot efectua vizite în teren la adresa mai sus menționată.

aspecte supuse consultării
 

Ofertă de preţ în vederea determinării valorii estimate a serviciului. Oferta se va prezenta detaliat precizându-se numărul de foraje necesare şi preţul unitar pe fiecare foraj, inclusiv avizarea studiului la exigenţa Af de către un verificator atestat, conform legislaţiei în vigoare. 

data afișării anunțului   07.11.2016
dată limită transmitere propuneri   14.11.2016
data limită consultare   15.11.2016
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfăşura doar în sistem electronic, orice persoană/organizaţie interesata având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, la adresa de e-mail: valentina.muresan@primaria-constanta.ro. Informaţiile cu privire la rezultatul consultarii vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro și www.primaria-constanta.ro.

rezultat    

48. Îmbunatăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Bulevardul I. C. Brătianu

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488132
Număr fax: 0241/488176

informații generale privind obiectul de
consultare piață
 

Elaborare expertiză tehnică aferentă obiectivului de investitii „Imbunatăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona B-dul I. C. Brătianu".
Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: www.primaria-constanța.ro

     
descriere consultare  

Ofertă de preţ în vederea determinării valorii estimate a serviciului de elaborare expertiză tehnică aferentă obiectivului de investiţii Îmbunatăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Bulevardul I. C. Brătianu. 

descriere proiect  

Proiectul urmareşte sistematizarea bulevardului I.C. Brătianu prin reamenajarea intersecţiei cu str. Cumpenei şi str. Dezrobirii şi de asemenea reabilitarea str. Cumpenei prin reamenajarea tramei stradale, crearea căilor de rulare dedicate mijloacelor de transport  în comun şi a pistelor pentru biciclete, reorganizarea facilităţilor de stocare auto, staţii pentru transportul în comun, îmbunătăţirea facilităţilor pentru pietoni (trotuare, culoare de traversare inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi), realizarea de marcaje şi indicatoare.

Date referitoare la amplasament:
-   suprafaţă intersecţie = 10.054 mp
-   suprafaţă str. Cumpenei  = 13.048 mp (ampriza drumului)

Starea obiectivului: necesită sistematizare şi reabilitare.
Funcţiunea obiectivului:  strada de categoria I.
Persoanele interesate pot efectua vizite în teren la adresa mai sus menționată.

aspecte supuse consultării
 

Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, inclusiv detaliere a preţului estimat.

data afișării anunțului   07.11.2016
dată limită transmitere propuneri   14.11.2016
data limită consultare   15.11.2016
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfăşura doar în sistem electronic, orice persoană/organizaţie interesata având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinarii valorii estimate a serviciului, la adresa de e-mail: valentina.muresan@primaria-constanta.ro. Informaţiile cu privire la rezultatul consultarii vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro și www.primaria-constanta.ro.

rezultat    

47. Achiziție lucrări de reparare și vopsire a podețelor pietonale de traversare a minicanalelor din satul de vacanță și parcul tăbăcărie

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488186
Număr fax: 0241/488176

informații generale privind obiectul de
consultare piață
 

Achiziția lucrărilor de reparare și vopsire a podețelor pietonale de traversare a minicanalelor din Satul de Vacanță și Parcul Tăbăcărie
Cod CPV: 45442121 - Lucrări de vopsire a structurilor
Cod CPV: 45233142-6 - Lucrări de reparare a drumurilor

     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze lucrări de reparații și vopsire a podețelor pietonale de traversare a mini-canalelor din Satul de Vacanță și Parcul Tăbăcărie (6 podețe localizate conform schiței anexate).
În cadrul lucrărilor de reparație și vopsire vor fi respectate următoarele cerințe minime:
- demontarea structurilor metalice corodate și înlocuirea acestora cu unele noi identice (dimensiuni, materiale);
- toate elementele metalice vor fi curățate și decapate de vopsea și rugină (1 strat de grund, 2 straturi de vopsea);
- pe toate suprafețele se va aplica un strat de grund alchidic anticoroziv pentru exterior cu rezistență la mediul umed;
- toate suprafețele vor fi acoperite cu vopsea anticorozivă în două straturi;
- refacerea zidăriilor, tencuielilor, balustradelor și a pavajelor la podețele din beton.

click pentru descărcarea anexei

aspecte supuse consultării
în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice
 

Se solicită opinia furnizorilor cu privire la cantitățile și lucrările care sunt necesar a fi efectuate și estimarea valorii, fără TVA, a acestor lucrări.

data afișării anunțului   04.11.2016
dată limită transmitere propuneri   11.11.2016
data limită consultare   16.11.2016
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț.
Propunerile vor fi transmise la adresa e-mail andreea.stefanescu@primaria-constanta.ro, la sediul din str. M. Kogălniceanu nr. 28 sau la fax  0241/488176.

rezultat    

46. Achiziție lucrări de amenajare a unor ansambluri urbane de tip skate parc în municipiul constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr fax: 0241/488176

informații generale privind obiectul de
consultare piață
 

Achiziția lucrărilor de proiectare, execuție și dotarea a 3 spații cu dimensiunile de 25m x 40m

     
descriere consultare  

Achiziție lucrări de amenajare a unor ansambluri urbane de tip skate parc în municipiul Constanța

aspecte supuse consultării
în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice
 

Se solicită opinia furnizorilor cu privire la:
- soluții tehnice și de design respectiv preț privind proiectarea, amenajarea terenului și dotarea cu elemente specifice pentru sportul cu role, skateboard sau biciclete;
- se va avea în vedere amenajarea spațiilor prin dotarea cu diverse structuri prefabricate, alei, jardiniere, spații verzi și mobilier urban (bănci de odihnă, copertine parasolare, coșuri de gunoi, cișmele stradale, gard de protecție - unde este cazul).

data afișării anunțului   04.11.2016
dată limită transmitere propuneri   11.11.2016, ora 16:00
data limită consultare   18.11.2016
modalitate desfășurare  

propunerile vor fi transmise la adresa e-mail cristina.grosu@primaria-constanta.ro, la sediul din str. M. Kogălniceanu nr. 28 sau la fax  0241/488176.

rezultat    

45. Achiziție lucrări de amenajare a unor spații destinate câinilor cu stăpân în municipiul constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr fax: 0241/488176

informații generale privind obiectul de
consultare piață
 

Achiziția lucrărilor de amenajare a unor spații destinate câinilor cu stăpân în municipiul Constanța

     
descriere consultare  

Obiectul consultării îl constituie achiziția lucrărilor de amenajare și dotarea cu echipamente a unor spații destinate câinilor cu stăpân în municipiul Constanța

aspecte supuse consultării
în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice
 

În urma solicitărilor primite din partea cetățenilor, Primăria municipiului Constanța, intenționează să amenajeze spații destinate câinilor cu stăpân. În acest sens, se solicită opinia agenților economici (proiectanți, executanți, furnizori) cu privire la:
- soluții tehnice de amenajare și dotare, precum și prețurile aferente fiecărei soluții pentru ”Amenajare spații destinate câinilor cu stăpân în municipiul Constanța”

data afișării anunțului   04.11.2016
dată limită transmitere propuneri   11.11.2016, ora 16:00
data limită consultare   18.11.2016
modalitate desfășurare  

propunerile vor fi transmise la adresa e-mail luiza.para@primaria-constanta.ro, la sediul din str. M. Kogălniceanu nr. 28 sau la fax  0241/488176.

rezultat    

44. Achiziție și montare huse de protecție necesare protejării pe perioada sezonului rece a panourilor cu led amplasate în stațiunea mamaia

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr fax: 0241/488176

informații generale privind obiectul de
consultare piață
 

Achiziție și montare huse de protecție necesare protejării pe perioada sezonului rece a panourilor cu led amplasate în Stațiunea Mamaia

     
descriere consultare  

Obiectul consultării îl constituie achiziția și montarea huselor de protecție necesare protejării pe perioada sezonului rece a panourilor cu led amplasate în Stațiunea Mamaia cu următoarele caracteristici:
- dimensiunile husei (inclusiv structura metalică) - L 4,5m, h= 3,5m și G= 0,800m;
- culoare neagră;
- ignifugă;
- rezistentă la intemperii și diferențe de temperatură (-40 grade C/+70 grade C);
- tratată împotriva radiațiilor UV și rezistență mare la tracțiune/rupere;
- prevăzută cu orificii pentru aerisire.

aspecte supuse consultării
în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice
 

Se solicită opinia furnizorilor cu privire la material, model și preț pentru fiecare variantă propusă.

data afișării anunțului   04.11.2016
dată limită transmitere propuneri   09.11.2016, ora 16:00
data limită consultare   11.11.2016
modalitate desfășurare  

propunerile vor fi transmise la adresa e-mail carmen.savu@primaria-constanta.ro, la sediul din str. M. Kogălniceanu nr. 28 sau la fax  0241/488176.

rezultat    

43. Achiziția lucrărilor de reparare și vopsire a balustradei faleză Cazino cuprinsă între Comandamentul Flotei și zidul de apărare din partea de nord a promenadei

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488171

informații generale privind obiectul de
consultare piață
 

Achiziția lucrărilor de reparare și vopsire a balustradei faleză Cazino cuprinsă între Comandamentul Flotei și zidul de apărare din partea de nord a promenadei
Cod CPV: - 45223210-1 Lucrări de structuri metalice
               - 45442121 - Lucrări de vopsire a structurilor

     
descriere consultare  

Obiectul consultării îl constituie lucrările de reparare, rigidizare și vopsire a balustradei pe o lungime de 90 metri.

Elemente componente ale balustradei (Schița nr.1):
montant (stâlp) în plan vertical din fontă, înălțime 1000 mm –  35 bucăți;
mână de sprijin (traverse) 3 rânduri (țeavă zincată – diametru exterior 42mm/ 3mm grosime) x 90 ml (lungime balustradă)  =  270 ml.;

Operațiuni minime de intervenție:
-
 în vederea rigidizării traverselor vor fi montate ștuțuri din țeavă metalică galvanizată cu diametrul de 30 mm pe o lungime de 60 mm în golurile de rezemare din montanți și introducerea acestui ștuț în interiorul traverselor ce se întâlnesc în montanți (35 stâlpi x 3 ștuțuri = 105 ștuțuri) -  Schița Nr.1 Detaliul ,,A”;
- pentru crearea unei legături fixe între traverse și ștuț la unul din capetele traverselor se va realiza o fantă de sudură (dimensiuni de 6 mm pe 25 mm perpendicular pe lungimea traverselor), la capătul celălalt traversa nu va fi sudată, pentru a permite mișcarea de dilatație și contracție (34 stălpi x 3 fante de sudură = 102  fante de sudură) -  Schița Nr.1 Detaliul ,,A”;
- va fi înlocuită traversa deteriorată (țeavă zincată, diametrul exterior 42mm/3mm grosime) pe o lungime totală de aproximativ 30 ml;
- toate suprafețele balustradei (stâlpi și traverse - 60 mp)  vor fi curățate și decapate de vopsea și rugină;
- pe toate suprafețele se va aplica un strat de grund alchidic anticoroziv pentru exterior cu rezistență la mediul salin;
- toate suprafețele vor fi acoperite cu vopsea anticorozivă (ALBĂ) în două straturi; 
- pentru lucrările de reparare și consolidare a balustradei nu este necesară folosirea unei tehnologii speciale, dar se vor respecta normativele în vigoare pentru fiecare categorie de lucrări. 

ATENȚIE – În nici un caz nu trebuie modificat aspectul inițial al balustradei.

click pentru descărcarea anexei

aspecte supuse consultării
în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice
 

Se solicită opinia furnizorilor cu privire la soluția lucrărilor  și valoarea, fără T.V.A., precum și alte soluții tehnice dacă acestea se vor dovedi mai eficiente. 

data afișării anunțului   03.11.2016
dată limită primire oferte   08.11.2016
data limită consultare   14.11.2016
modalitate desfășurare  

Modalitate desfășurare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț.

Adresa de e-mail andreea.stefanescu@primăria-constanța.ro la sediul din Constanța, str. M. Kogălniceanu, sau la fax  0241/488176

rezultat    

42. Achiziție publică tutori pentru arbori

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488171

informații generale privind obiectul de
consultare piață
 

Achiziție publică tutori pentru arbori

     
descriere consultare  

În conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016, Primăria Municipiului Constanța, prin Serviciul de specialitate Administrare Spații Verzi, demarează procedura de consultare a pieței, în vederea determinării valorii estimate privind obiectul de achiziție publică „tutori pentru arbori”, în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute în anexa la prezentul comunicat.
click pentru descărcarea anexei

aspecte supuse consultării
în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice
 

Se solicită opinia furnizorilor cu privire la:
- oferta de preț privind obiectul de achiziție publică „tutori pentru arbori”, în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute în anexă.

data afișării anunțului   28.10.2016
dată limită primire oferte   04.11.2016
data limită consultare   08.11.2016
modalitate desfășurare  

Informații suplimentare pot fi obținute:
- la sediul Direcției Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, Serviciul Administrare Spații Verzi, str. Mihail Kogălniceanu nr. 28;
- la numărul de telefon 0241/488.168, persoana de contact: Gheorghe Coman, Șef Serviciu Administrare Spații Verzi.

Ofertele de preț pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Mihail Kogălniceanu nr. 28;
- prin fax, la nr. 0241/488.168;
- prin e-mail, la adresa gheorghe.coman@primaria-constanta.ro 

rezultat    

41. Achiziție publică piatră decorativă

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488171

informații generale privind obiectul de
consultare piață
 

Achiziție publică piatră decorativă

     
descriere consultare  

În conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016, Primăria Municipiului Constanța, prin Serviciul de specialitate Administrare Spații Verzi, demarează procedura de consultare a pieței, în vederea determinării valorii estimate privind obiectul de achiziție publică „piatră decorativă”, în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute în anexa la prezentul comunicat.
click pentru descărcarea anexei

aspecte supuse consultării
în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice
 

Se solicită opinia furnizorilor cu privire la:
- oferta de preț privind obiectul de achiziție publică „piatră decorativă”, în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute în anexă.

data afișării anunțului   28.10.2016
dată limită primire oferte   04.11.2016
data limită consultare   08.11.2016
modalitate desfășurare  

Informații suplimentare pot fi obținute:
- la sediul Direcției Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, Serviciul Administrare Spații Verzi, str. Mihail Kogălniceanu nr. 28;
- la numărul de telefon 0241/488.168, persoana de contact: Gheorghe Coman, Șef Serviciu Administrare Spații Verzi.

Ofertele de preț pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Mihail Kogălniceanu nr. 28;
- prin fax, la nr. 0241/488.168;
- prin e-mail, la adresa gheorghe.coman@primaria-constanta.ro 

rezultat    

40. Achiziția şi montarea indicatoarelor de informare și orientare cu denumirea străzilor

informații generale privind autoritatea contractantă

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488186

informații generale privind obiectul de
consultare piață

Achiziţia şi montarea indicatoarelor de informare și orientare cu denumirea străzilor

descriere consultare

Primăria Constanța intenționează să achiziționeze și să monteze indicatoare de informare și orientare cu denumirea străzilor.  

aspecte supuse consultării
în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice

Se solicită opinia furnizorilor cu privire la:
-soluţie tehnică, schiţă şi preţ pentru indicatoarele de informare și orientare cu denumirea străzilor conform legislației în vigoare, prețul va include confecționarea și montarea acestora

data afișării anunțului 26.10.2016
dată limită primire oferte 04.11.2016, ora 16.00
data limită consultare 11.11.2016
modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri la adresa de email: luiza.para@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța, sau la nr. Fax – 0241488176

rezultat  

39. Achiziție Sistem video de supraveghere (reabilitare - modernizare) - Primăria Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488186

informații generale privind obiectul de
consultare piață

Achiziție Sistem video de supraveghere (reabilitare - modernizare) - Primăria Constanța
Cod CPV:  32323500

descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un sistem video de supraveghere (reabilitare - modernizare) - Primăria Constanța.

Cerințe impuse furnizorului:
-sistemul de monitorizare să permită, la verificarea înregistrărilor, identificarea numerelor de înmatriculare ale autovehiculelor şi recunoaşterea persoanelor, iar în acest sens acesta va asigura înregistrarea unor imagini de calitate foarte bună chiar şi în condiţii de iluminare redusă;
-înregistrarea imaginilor se va face pe un dispozitiv capabil să stocheze imaginile de la camerele video la o calitate cel puţin egală cu cea de care dispun acestea, respectiv minim 5 Mpx;
-sistemul realizat să permită în caz de nevoie extinderea acestuia prin adăugarea altor camere video;
-capacitatea de stocare să permită păstrarea înregistrărilor pentru o perioadă de minim 20 zile;
-fiecare capacitate de stocare (HDD) să fie de minim 4 TB; 
-la finalizarea sistemului se va realiza instruirea personalului, operaţiune ce se va executa ori de câte ori solicită beneficiarul;
-sistemul de alimentare cu energie electrică să permită cuplarea automată la sursa de rezervă a parcării (generatorul din dotarea acesteia), în cazul unor defecţiuni la reţeaua principală de alimentare;
-cablurile de date şi cablurile de alimentare pentru switchurile de nivel se vor monta protejat în tuburi/jgheaburi PVC, cu respectarea prescripţiilor din normativele I7 şi I18;
-lucrările de proiectare şi de execuţie a sistemului se vor executa numai cu personal autorizat pentru sisteme de securitate, iar proiectul tehnic va fi înaintat beneficiarului;
-sistemul de supraveghere video nu va fi realizat decât în baza proiectului tehnic de securitate  întocmit de către executant şi  avizat de către organele competente;
-furnizorul va pune la dispoziţie beneficiarului întreg sistemul însoţit de certificat de garanţie eliberat de producător.  

aspecte supuse consultării

Se solicită furnizorilor prețul sistemului video de supraveghere (reabilitare - modernizare) - Primăria Constanța. Se va avea în vedere supravegherea parcării din fața Primăriei Constanța, cea anexă de lângă restaurantul Bueno precum și intrarea în sediul unității.
Separat se va prezenta și o ofertă auxiliară pentru montarea unor camere pe holurile instituției de la parter, etajele 1, 2 și 3.

data afișării anunțului 26.10.2016
dată limită primire oferte 01.11.2016
data limită consultare 08.11.2016
modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț pe adresa de e-mail. andreea.stefanescu@primăria-constanța.ro sau la sediul din Constanța, str. Mihail Kogălniceanu nr. 28, sau la fax. 0241/488176.

rezultat  

38. Achiziție Lucrări de reparare și întreținere a cabinelor de pază destinate agenților de securitate

informații generale privind autoritatea contractantă

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488186

informații generale privind obiectul de
consultare piață

Lucrări de reparare și întreținere a cabinelor de pază destinate agenților de securitate
Cod CPV:  50800000 – Diverse servicii de întreținere și reparare

descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze serviciul de lucrări de reparare și întreținere a cabinelor de pază destinate agenților de securitate.

Condiţii şi cerinţe minime de execuţie:
Lucrările de înlocuire se vor executa, astfel:
-nu vor fi înlocuite decât piesele (componentele) defecte care nu mai pot fi reparate;
-înlocuirea nu va fi realizată decât cu piese, care să corespundă din punct de vedere calitativ cu piesele înlocuite;
-materialul lemnos utilizat pentru înlocuirea duşumelei să aibă grosimea de cel puţin 40 mm;
-lămpile fluorescente de iluminat nu vor depăşi puterea de 20w;
-butucul de yală va fi de aceeaşi calitate cu cele înlocuite;
-învelitoarea din tablă zincată nu va depăşi grosimea de 0,4-0,5 mm şi dimensiunea de 2x1,6m;
-prizele vor fi bipolare de 25A;
-întrerupătorul va fi manual unipolar;
-tabloul electric prins în placă de marmură de maxim 0,15mp;
-tabloul capsulat să fie monofazic de 25 A şi prins în stelaj metalic;
-gresarea cu vaselină a tuturor balamalelor;

Urmărirea execuţiei lucrărilor din partea beneficiarului se va realiza, astfel:
-urmărirea prin inspectorul care este numit în acest sens;
-urmărirea interfazică, realizată prin:
-controlul planificat, situaţie în care executantul este obligat să solicite prezenţa reprezentantului beneficiarului pentru verificarea modului de executare a lucrărilor pe etape, în conformitate cu graficul de execuţie al lucrărilor;
-controlul inopinat, ori de câte ori beneficiarul, prin reprezentantul său, consideră că este necesar;
-la controlul interfazic şi în faza de finalizare a lucrărilor se vor executa verificări cantitative şi calitative conform normelor de deviz şi al clauzelor prevăzute;
-beneficiarul are dreptul să supravegheze modul de organizare şi desfăşurare a lucrărilor asigurându-i-se acestuia accesul la locul de muncă, în ateliere şi oriunde se desfăşoară activităţi în domeniu.

aspecte supuse consultării

Se solicită executanților prețul componentelor cabinei conform anexei prezentei, cât și manopera. 

click pentru descărcarea anexei
click pentru descărcarea caietului de sarcini
data afișării anunțului 26.10.2016
dată limită primire oferte 03.11.2016
data limită consultare 08.11.2016
modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț pe adresa de e-mail. andreea.stefanescu@primăria-constanța.ro sau la sediul din Constanța, str. Mihail Kogălniceanu nr. 28, sau la fax. 0241/488176.

rezultat  

37. Achiziție serviciul de telefonie mobilă

informații generale privind autoritatea contractantă

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de
consultare piață

Achiziție serviciul de telefonie mobilă
Cod CPV:  64212000

 
descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze serviciul de telefonie mobilă.
Achiziţia se referă la asigurarea de servicii de telecomunicaţii mobile prin sistem GSM/UMTS/ 4G LTE, pe bază de abonament cuprinzând  apeluri naţionale,  și roaming, mesagerie vocală, serviciul de mesaje scrise (SMS), redirecţionarea apelurilor, notificare apeluri pierdute, informaţii costuri, cât și comunicaţii mobile de date.

aspecte supuse consultării Se solicită oferta de preț pentru toate categoriile de abonamente, conform caietului de sarcini nr. 145562/19.10.2016, atașat.
click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
data afișării anunțului 20.10.2016
dată limită primire oferte 25.10.2016
data limită consultare 28.10.2016
modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

rezultat  

36. Achiziție aparat alcooltest 

informații generale privind autoritatea contractantă

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488176

informații generale privind obiectul de
consultare piață

Achiziție aparat alcooltest
Cod CPV: 38900000–Diverse instrumente de evaluare și testare

 
descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un aparat alcooltest (etilotest) profesional, destinat funcționarilor Primăriei Municipiului Constanța pentru testarea agenților de securitate, care păzesc bunurile Primăriei Municipiului Constanța și care  va respecta următoarele:
a) senzor electrochimic profesional, de mare precizie, fiabil (minim 15000 teste);
b) sistem electronic de absorbţie monstră aer activat automat;
c) domeniul de detectie de la 0.000 ‰  până la 5,000 ‰, cu pas de 0,001 unităţi;
d) precizie maxim ± 0.10 ‰  la o valoare de 1.00 ‰;
e) unitate de măsură mg/l alcool pur în aerul expirat;
f) afişare rezultat concentraţie alcoolică pe ecran digital cu 4 cifre de tip 0,000 ‰;
g) mediu de lucru: temperatura în intervalul de la -10ºC până la + 50ºC, umiditate relativă 85%;
h) mediu de depozitare: temperatura în intervalul de la -10ºC până la + 60ºC, umiditate relativă max. 85%;
i) cu muștiuc interschimbabil igienic (400 muștiucuri incluse, ambalate individual) şi posibilitate efectuare testări pasive;
j) alimentare energie electrică cu acumulatori (baterii reîncărcabile cu set baterii inclus) şi posibilitatea alimentare energie electrică la sursă de 220 V și 12 V;
k) uşurinţă în utilizare;
l) posibilitate stocare date şi descărcarea lor pe computer compatibil IBM, prevăzut cu sistemul de operare Microsoft (cablu date inclus, conectivitate prin port USB);
m) CD cu software compatibil sistem operare Microsoft;
n) imprimanta alcooltest (etilotest) termică încorporată, având asigurate role de hârtie pentru imprimare 400 teste;
o) manual de utilizare în limba română;
p) certificat calibrare;
q) efectuarea calibrărilor periodice necesare pe întreaga perioadă a garanției;
r) certificat de etalonare metrologică, emis de instituţie autorizată;
s) certificat de conformitate CE;
t) certificat garanţie 2 ani.

Atenție - se va asigura și transportul aparatului alcooltest la adresa Municipiul Constanța, str. M. Kogălniceanu, nr. 28, jud. Constanța

aspecte supuse consultării Se solicită oferta de preț cu valoare, fără TVA, a unui aparat alcooltest (etilotest) profesional cu imprimantă încorporată și observații, opinii, sugestii sau recomandări ale furnizorilor cu privire la condițiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească.
data afișării anunțului 14.10.2016
dată limită primire oferte 21.10.2016, ora 16.00
data limită consultare 26.10.2016
modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite un document cu oferta de preț cu valoarea, fără TVA, pentru un aparat alcooltest (etilotest) profesional cu imprimantă încorporată și sau observații, opinii, sugestii sau recomandări în scopul îmbunătățirii condițiilor precizate în anunț. 
Ofertele se depun la sediul primăriei din Constanța, str. M. Kogălniceanu, nr. 28, la adresa de e-mail vasile.axinte@primăria-constanța.ro sau la fax. nr. 0241 / 488176.

rezultat  

35. Achiziție lucrări reparare, vopsire și înlocuire suporți metalici (tălpici) pentru stâlpii de ghidare din plastic cu catadioptri

informații generale privind autoritatea contractantă

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488176

informații generale privind obiectul de consultare piață

Achiziție lucrări reparare, vopsire și înlocuire suporți metalici (tălpici) pentru stâlpii de ghidare din plastic cu catadioptri
Cod CPV - 44212220-7  Piloni, stâlpi și țăruși

   
descriere consultare

Furnizorii vor avea în vedere următoarele cerințe tehnice minimale:
Lucrările de înlocuire se vor executa, astfel: 
- tălpicii metalici vor avea suportul de fixare a stâlpului cu catadioptri confecţionat din  ţeavă de oţel cu dimensiunile: Ø = 140 mm, h = 200 mm, prevăzut la partea superioară cu două găuri cu Ø = 25 mm şi talpa confecţionată din tablă, formă pătrată, cu latura de 300 mm, talpa de susţinere va avea pe centrul acesteia o gaura pentru scurgerea apei cu un diametru Ø = 25 mm;
- bulonul pentru fixarea stâlpului cu catadioptri în suportul tălpicului va fi confecţionat din bară de plastic cu dimensiunile Ø = 25 mm şi L = 170 mm;
Lucrările de reparare şi vopsire se vor executa, astfel:
- în teren, numai lucrările de reparare, înlocuire şi vopsire a tălpicilor metalici (contorsionaţi) care permit înaintea executării lor prin demontarea cu uşurinţă a stâlpilor din plastic cu catadioptri  din suport;
- în ateliere sau bancuri de lucru, numai lucrările de reparare a tălpicilor metalici al căror grad de deteriorare solicită operaţiuni numai în asemenea condiţii.

aspecte supuse consultării Oferta de preț în vederea determinării prețului serviciilor solicitate
data afișării anunțului 12.10.2016
dată limită primire oferte 18.10.2016, ora 16.00
data limită consultare 20.10.2016
modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț.
Propunerile vor fi transmise la adresa de e-mail: george.urtoi@primaria-constanta.ro, la sediul din Constanța, str. M. Kogălniceanu, nr. 28 sau la fax. 0241/488176.

rezultat  

34. Achiziție stâlpi din plastic cu catadioptri

informații generale privind autoritatea contractantă

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488176

informații generale privind obiectul de consultare piață

Achiziție stâlpi din plastic cu catadioptri
Cod CPV - 44212220-7  Piloni, stâlpi și țăruși

   
descriere consultare

Furnizorii vor avea în vedere următoarele cerințe tehnice minimale ale stâlpilor:
Stâlpii din plastic cu catadioptri vor avea următoarele caracteristici:
- stâlpul va fi confecţionat din P.V.C. (policlorură de vinil), de culoare albă;
- stâlpul va avea un diametru de 120 mm şi o înălţime de 1000 mm;
- stâlpul va fi dotat cu doi catadioptri cu dimensiunile de cel mult 200 mm lungime şi 70 mm lăţime, unul de culoare albă iar celălalt roşu;
- în partea inferioară acesta va fi dotat cu două găuri cu un diametru de 25 mm, poziţionate la o distanţă de 60 mm de bază, pentru montarea ulterioară în dispozitivul de fixare.

aspecte supuse consultării Oferta de preț în vederea determinării prețului stâlpilor cu catadioptri
data afișării anunțului 12.10.2016
dată limită primire oferte 18.10.2016, ora 16.00
data limită consultare 20.10.2016
modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț.
Propunerile vor fi transmise la adresa de e-mail: george.urtoi@primaria-constanta.ro, la sediul din Constanța, str. M. Kogălniceanu, nr. 28 sau la fax. 0241/488176.

rezultat  

33. Achiziţia Serviciului de “Instalare şi întreţinere cabine de toaletă ecologice în municipiul Constanţa”

informații generale privind autoritatea contractantă

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488100

informații generale privind obiectul de consultare piață

Achiziţia serviciului de “Instalare şi întreţinere cabine de toaletă ecologice în municipiul Constanţa”.
Se solicită oferte financiare în vederea achiziției serviciului de Instalare şi întreţinere cabine de toaletă ecologice în municipiul Constanţa.
Obiectul consultării este  determinarea valorii estimate a serviciului de Instalare şi întreţinere cabine de toaletă ecologice în municipiul Constanţa.
Cod CPV  90000000-7, Cod CPV 9060000 – 3, Cod CPV 90900000-6.

   
descriere consultare

Descrierea necesitățílor obiective și constrângerilor de natură tehnică, financiară și contractuală:
Obiectul serviciului îl constituie instalarea şi întreţinerea zilnică a cabinelor de toaletă ecologice în scopul asigurării şi menţinerii igienei parcurilor şi a zonelor aglomerate pe tot  parcursul anului, cu precădere în sezonul cald, şi  în perioadele  cu  festivităţi în municipiul Constanţa.
Pentru asigurarea şi menţinerea igienei în  parcurile  şi zonele  aglomerate  din  municipiul  Constanţa, este necesar a fi  instalate,  puse  în  funcţiune, întreţinute  şi  curăţate un număr minim de 50 cabine de toaletă ecologice/zi şi un număr maxim de 220 cabine de toaletă ecologice/zi precum și un număr minim de 6 și  maxim 10 cabine de toaletă ecologică  pentru persoane cu dizabilități/zi.

Prestatorul se obligă ca, în baza contractelor subsecvente acordului cadru încheiat cu beneficiarul, să  presteze serviciile de menţinere a igienei parcurilor şi a zonelor aglomerate din municipiul Constanţa prin instalarea şi  întreţinerea  zilnică  a  unor cabine de toaletă ecologice dupa cum urmează:     
a)  Să pună  la  dispoziţia  beneficiarului numărul  de  cabine  de  toaletă ecologice  și toalete ecologice pentru persoane cu dizabilități solicitate  prin  ordinul  de  lucru,  complete,  dotate  calitativ  şi  în  perfectă  stare  de  funcţionare;
b) Prestatorul serviciului are obligația ca pe perioada de derulare a acordului cadru să reînnoiască anual minim jumătate din numărul total de cabine instalate;
c) Să existe sistem GPS pentru monitorizarea  permanentă a parametrilor de executare  a operațiunilor de întreținere și de remediere a deficiențelor apărute; 
d)  Să  asigure  transportul  şi  instalarea  în  locurile  stabilite  de  beneficiar  a  cabinelor  de  toaletă  ecologice;
e)  Să  asigure  zilnic: vidanjarea,  întreţinerea, spălarea şi  dezinfectarea  fiecărei  cabine  de  toaletă  pe  întreaga  perioadă  contractată  (sau  conform  ordinelor  de  lucru). Prestatorul răspunde  de  calitatea  serviciilor   pe  care  le  prestează;
f) Prestatorul va asigura pe cheltuiala sa mascarea toaletelor ecologice prin rasteluri de lemn sau grilaje ornamentale în zonele verzi (scuaruri, parcuri, locuri de joacă special amenajate);
g)  Să  asigure  la  solicitarea  beneficiarului în  sezonul  cald  precum  şi  în  zilele  cu  festivităţi  pentru  o  perioadă  cumulată  estimată  la  90  de  zile / an (sezon estival) -  efectuarea  suplimentară  a  două  servicii  zilnice (de  vidanjare,  întreţinere, spălare  şi  dezinfectare)  pentru  un  număr  de  100  de  cabine  de  toaletă  ecologice  (la stabilirea  şi prezentarea tarifului  unic, ofertanţii vor avea în vedere şi aceasta cerinţă obligatorie);
h)  Să  instaleze  în  amplasamentele  indicate  prin  ordinul  de  lucru  al beneficiarului,  numărul  complet  de  cabine  de  toaletă  solicitat,  în  termen  de  maxim  5  ore  de  la  primirea  ordinului  de  lucru;   
i)  Să   intervină  în  termen  de  maxim  1  oră  de  la  primirea  oricărei  reclamaţii  sau  sesizări,  telefonice  sau  scrise,  pentru  remedierea  oricărei  avarii,  defecţiuni  sau  vandalizări  la  cabinele  de  toaletă  ecologice;
j)  Să  suporte  prin  tariful  unic  prezentat  toate  cheltuielile  zilnice ( vidanjare rezervor dejecții, înlocuire  substantă  activă  parfumată  care dezinfectează, descompune şi macerează materiile fecale, spălare  interioară  cu  jet  de  înaltă  presiune, ştergere  interior  cabină; spălare  pişoar, înlocuire  pastile  dezodorizante, înlocuire  hârtie  igienică) necesare  pentru  îndeplinirea  întocmai  a  tuturor obligaţiilor  şi  pentru menţinerea  integrităţii  dotărilor  cabinelor,  transportul,  instalarea,  întreţinerea,  respectarea  permanentă  a  tehnologiilor,  standardelor  şi  condiţiilor  de   calitate  pentru  buna  funcţionare  a  cabinelor  închiriate beneficiarului pe  întreaga  perioadă  a  contractelor subsecvente.
Acordul cadru privind serviciul  de  Instalare şi întreţinere cabine de toaletă ecologice în municipiul Constanţa se  va  încheia  pentru  o  durată  de 4  ani.
Structura  şi  nivelul  tarifului  practicat  vor  reflecta  costul  efectiv  al  prestaţiei  şi  vor respecta prevederile  legale.
Preţul  unitar  se va   exprima  în  lei fără  tva , cabină toaletă/zi  și  este  cel  precizat  de  Prestator  în  formularul  de  ofertă.

aspecte supuse consultării Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, inclusiv detalierea prețului
data afișării anunțului 11.10.2016
dată limită transmitere propuneri 17.10.2016
data limită consultare 20.10.2016
modalitate desfășurare

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană / organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, la adresa de e-mail: secretariat.gospodarire@primaria-constanta.roioana.finaru@primaria-constanta.ro ,andreea.patentasu@primaria-constanta.ro

rezultat  

32. Dezvoltarea Și Implementarea Unei aplicatii software pentru gestiunea taxei de mijloace de afisaj, reclamă și publicitate pentru Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat, Primăria Municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488150

informații generale privind obiectul de consultare piață

Dezvoltarea și implementarea unei aplicatii software pentru gestiunea taxei de mijloace de afisaj, reclamă și publicitate pentru Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat, Primăria Municipiului Constanța
Cod CPV   - 48430000-1 Pachete software de gestionare a inventarelor

descriere consultare

Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului de dezvoltare și implementare a unei aplicații software pentru gestiunea taxei de mijloace de afisaj, reclamă și publicitate. Oferta va include toate licențele necesare pentru Sistemul de Operare (SO) al serverului și Sistemul de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD), adaptate soluției ofertate, atât din punct de vedere al numărului de utilizatori (maxim 10 concurenți), cât și din punct de vedere al caracteristicilor hardware (frecvență procesor, core-uri, RAM, mărime baza de date).

   
aspecte supuse consultării Ofertă de preț (TVA evidențiat distinct) conform specificațiilor tehnice și funcționale specificate în fișierul atașat
click pentru vizualizarea Caietului de Sarcini
data afișării anunțului 10.10.2016
dată limită transmitere propuneri 14.10.2016
data limită consultare 19.10.2016
modalitate desfășurare

Consultarea se va desfășura doar în sistemul electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului la adresa de e-mail: informatizare@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro.

adresa la care trebuie depuse ofertele Adresa de e-mail: informatizare@primaria-constanta.ro
rezultat  

31. Achiziție Și Implementare Sistem Integrat De Acces În Zona Peninsulară A Municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon/fax: 0241/488186

informații generale privind obiectul de consultare piață

Achiziție și implementare sistem integrat de acces în Zona Peninsulară a Municipiului Constanța 
Cod CPV   - 42961100-1 Sisteme de control al accesului
               - 32323500-8 Sistem video de supraveghere

descriere consultare

Furnizorii vor avea în vedere următoarele cerințe tehnice minimale ale sistemului:
- blocare acces cu bolarzi (ficși și retractabili) în 11 puncte de acces conform schiței anexate;
- sistem de permitere a accesului autovehiculelor riveranilor și a mașinilor de intervenții (salvare, pompieri poliție, etc.), aprovizionare, utilitate publică, etc. (prin diferite metode telecomandă,  cod Q.R., card acces, etc.);
- sistem de monitorizare video a punctelor de acces (minimum o cameră monitorizare pe punct de acces);
- centru de control și comandă a sistemului integrat de acces și supraveghere;  
- mentenanța și timpii de efectuare a  intervențiilor în caz de defect;
- instruirea personalului în vederea  utilizării sistemului implementat;
- sistemul trebuie să permită extinderea punctelor de acces;
- modul de acces la sistem să se poată realiza pe bază de user și parolă.    

Alte cerințe impuse furnizorului:
- realizarea proiectului tehnic și obținerea autorizațiilor de construcții și al avizelor necesare;
- racordarea sistemului de acces la rețeaua de energie electrică.

Bolarzii retractabili vor avea următoarele caracteristici:
- dimensiunile orientabile ale bolarzilor vor fi: diametrul 160 mm – 230 mm, înălțime (deasupra solului) 500 – 700 mm;
- bolarzii vor fi accesoriați cu o serie de elemente precum: semafoare, unități de control, carduri de acces, telecomenzi, senzori protecție (opresc acționarea acestora atunci cand in preajma lor sunt detectate vehicule);
- bolarzii vor avea ciclu de utilizare intensivă, protecţie termică antivandalism, timp de închidere-deschidere mai mic de 7 secunde;
- rezistență ridicată la impact;
- rezistență ridicată la condiții de umiditate și salinitate ridicată;
- grad de protectie IP 67 (protejat total contra prafului si imersării temporare sub apă);
-  fundația va fi dotată cu drenaj pentru a prevenii acumularea de apă.

Bolarzii ficși (stâlpi) vor avea un design identic cu bolarzii retractabili și vor avea rezistență ridicată la impact.
Sistemul de supraveghere a punctelor de acces vor avea următoarele caracteristici:
- camere de filmare pe timp zi și noapte,rezistență antivandal, rezistență la mediu salin, rotative;
- sistemul să permită stocarea imaginilor pentru 60 de zile.

click pentru vizualizare

   
aspecte supuse consultării

Se solicită opinia furnizorilor cu privire la soluția tehnică a sistemului și prețul acestuia.

data afișării anunțului 04.10.2016
termen limităprimire oferte 14.10.2016, ora 16.00
data limită consultare 19.10.2016
modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunţ.

adresa la care trebuie depuse ofertele Adresa de e-mail: cosmin.mangra@primăria-constanța.ro la sediul din Constanța, str. M. Kogălniceanu, sau la fax. 0241/488176
rezultat  

30. Achiziție Cabine Pază

informații generale privind autoritatea contractantă

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon/fax: 0241/488186

informații generale privind obiectul de consultare piață

Achziție Cabine Pază
Cod CPV: 44211110 - 6 Cabine

descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze cabine ce vor fi destinate agenților de pază, acestea  vor respecta următoarele:
- dimensiunile vor fi : lungimea de 1,5 m, lăţimea de 1,5 m şi înălţimea de 2,4 m, iar golurile (uşă şi geamuri) în cadrul fiecărui modul vor fi  conform detaliilor secţiunilor frontale ale acestora din anexa nr. 1 la respectivul anunț;
- fiecare modul va fi realizat din plăci duble din poliester armat cu fibră de sticlă, având la interior spumă poliuretanică rigidă (tip sandwich), în măsură să asigure o bună izolaţie termică şi fonică;
- tâmplăria (gemurile şi uşa) va fi realizată din aluminiu vopsit în câmp electrostatic, iar golurile vor fi asigurate cu geam securizat de minim 4 mm;
- podeaua va fi realizată din pal hidro şi ignifugat  , protejată cu un strat de poliester, fixată pe cadru metalic;
- instalaţia electrică va fi compusă din tablou cu trei siguranţe (25,16,10 amperi), întrerupător, priză dublă cu capac, doză de derivaţie, corp neon şi neon de 20W;
- se va asigura o masă cu sertar (dimensiuni 50x70x110 cm) şi un scaun de birou (tapițat cu material textil, înalțime 80 cm, cadru metalic, adâncime șezut 50 cm, lățime 53 cm, înălțime picior 43 cm).
- Atenție – se va asigura și transportul cabinelor în locațiile din Municipiul Constanța

   
aspecte supuse consultării

Se solicită opinia furnizorilor cu privire la valoarea, fără TVA, a unui număr de 22 de cabine.

data afișării anunțului 03.10.2016
termen limită transmitere propuneri 07.10.2016
data limită consultare 11.10.2016
modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunţ.

adresa la care trebuie depuse ofertele Adresa de e-mail cmangra@primăria-constanța.ro la sediul din Constanța, str. M. Kogălniceanu, sau la fax. 0241/488176
rezultat  

29. propuneri de preț a serviciului de prestări servicii poștale

informații generale privind autoritatea contractantă

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon/fax: 0241/488195

informații generale privind obiectul de consultare piață

consultare a pietei, cu tematica: propuneri de preț a serviciului de prestări servicii poștale

descriere consultare

Caracteristicile generale ale serviciilor solicitate constau în: servicii de expediere a corespondenței în sistem de poștă internă și internațională precum și a coletelor în sistem de poștă internă.
Descriere tipuri de corespondență:
- simplă, fără confirmare de primire sau recomandat, trimitere prioritară sau neprioritară;
- recomandat, fără confirmare de primire, trimitere prioritară sau neprioritară;
- cu confirmare de primire, trimitere prioritară sau neprioritară;
- prioripost cu confirmare de primire.
Plicurile sunt format C4, C5, C6, B4.
Anual se expediază un  maxim de 55.000 de transmiteri, atât în localitate, județ sau străinatate, majoritară fiind corespondența în municipiul Constanța, cu confirmare de primire, neprioritară, cu greutate de maxim 50 gr.
Coletele poștale cu livrare internă sunt:
- n
eprioritare; 
- c
u confirmare de primire;
- cu trimitere express prioripost.
Contractul - ACORD CADRU  se va derula pe o durată de 48 de luni, începând cu data de 01.01.2017. 
Se vor încheia 4 contracte subsecvente  cu durata de 12 luni.
Definirea termenilor:
- corespondența cu confirmare de primire = predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii de corespondență, confirmată în scris de către destinatar;
- corespondență simplă = comunicare scrisă (scrisori, cărți poștale, felicitări, etc.) care urmează să fie colectată, sortată, transportată și livrată altfel decât electronic la adresa indicată de expeditor;
- corespondența recomandată = corespondența se înregistrează și primește un număr de recomandată, după care poate fi urmarită;
- trimitere prioritară = asigură un timp de livrare a corespondenței mult mai rapid, prin asigurarea priorității în prelucrare și transport;
- trimitere neprioritară = asigură un timp de livrare a corespondenței normal, fără asigurarea priorității;
- trimitere prioripost  = Serviciu de expediere rapidă;
- colete poștale neprioritare = Serviciul de expediere bunuri cu sau fără valoare comercială;
- trimitere expres prioripost = Serviciu de expediere rapidă;
- transmitere cu confirmare de primire = Serviciu a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii de corespondență sau colet, confirmată în scris de către destinatar.

Furnizorii vor avea în vedere următoarele:
1. să asigure primirea și înregistrarea transmiterilor în zilele și la orele stabilite, și anume: de luni până vineri, între orele 08:00 și 16:00;
2. să asigure distribuirea transmiterilor atât în localitate, țară, în străinatate, prioritar, neprioritar sau prioripost;
3. să asigure distribuirea corespondenței în regim simplu, recomandat, prioripost cu  sau fără confirmare de primire,  respectiv a coletelor în regim neprioritar și express prioripost,  cu confirmare de primire;
4. să ofere posibilitatea urmăririi on-line a trimiterilor poștale.

 Cantități maxime estimate – corespondență și colete poștale

Numărul documentelor transmise anual este de maxim 55220 bucăți din care:
Corespondența recomandată  internă  transmisă neprioritar  - maxim 5500 buc.
Corespondența recomandată  internă  transmisă neprioritar cu confirmare de primire  - maxim 49000 buc.
Corespondența recomandată  internă transmisă prioritar cu confirmare de primire - maxim  600 buc.
Corespondența recomandată externă transmisă prioritar cu confirmare de primire - maxim 100 buc.
- T
ransmitere internă,  colete, cu confirmare de primire -20 bucăți.

   
aspecte supuse consultării

oferte de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului având ca obiect  SERVICII POȘTALE

data afișării anunțului 30.09.2016
data limită transmitere propuneri 07.10.2016
data limită consultare 12.10.2016
modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunţ.

adresa la care trebuie depuse ofertele Adresa de e-mail: antuanela.dancu@primaria-constanta.ro la sediul Primăriei Municipiului Constanța, Bd. Tomis nr. 51, camera nr. 18  sau la fax nr. 0241/488195.
rezultat  

28. Achiziția serviciului de evaluare a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al municipiului Constanța, aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat

informații generale privind autoritatea contractantă

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon/fax: 0241/488151

informații generale privind obiectul de consultare piață

Achiziția unui ”Serviciu de evaluare a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al municipiului Constanța, aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat” ; COD CPV – 71315200 – servicii de consultanță în domeniul imobiliar.

descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un ”Serviciu de evaluare a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al municipiului Constanța, aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat” prin care să se stabilească cuantumul minim al chiriei pentru bunurile imobile aparţinând domeniului public al municipiului Constanţa aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv clădiri sau părţi ale acestora, săli de clasă, săli de sport, amfiteatre, chioșcuri alimentare, etc. care nu sunt afectate de activităţile specifice procesului instructiv educativ al unităţii de învăţământ ce le administrează, acestea fiind închiriate unor persoane fizice sau juridice în scopul desfăşurării unor activităţi care din punct de vedere economic, social şi cultural nu contravin normelor educaţionale.

   
aspecte supuse consultării

Primăria municipiului Constanta intenţionează, în cadrul sediului situat în Bulevardul Tomis nr. 51 să demareze achiziția publică a ”Serviciului de evaluare a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al municipiului Constanța, aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat” pentru determinarea valorii estimative a serviciului de evaluare în vederea elaborării caietului de sarcini.

Se solicită opinia furnizorilor cu privire la contravaloarea unui raport de evaluare, exprimată în lei, exclusiv TVA, prin care se va stabili cuantumul minim al chiriei pentru bunurile imobile aparţinând domeniului public al municipiului Constanţa aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

data afișării anunțului 28.09.2016
data limită transmitere propuneri 05.10.2016, ora 16.00
data limită consultare 10.10.2016
modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunţ.

adresa la care trebuie depuse ofertele Adresa de e-mail: monica.hagi@primaria-constanta.ro la sediul din Constanța, Bd. Tomis nr. 51, Birou nr. 204 sau la fax nr. 0241/488195
rezultat  

27. Achiziția serviciului de evaluare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) proprietate privată a municipiului Constanţa pentru fiecare din cele 4 zone

informații generale privind autoritatea contractantă

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon/fax: 0241/488151

informații generale privind obiectul de consultare piață

Achiziția unui ”Serviciu de evaluare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) proprietate privată a municipiului Constanţa pentru fiecare din cele 4 zone”,  COD CPV – 71324000-5 – servicii de estimare

descriere consultare Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un ”Serviciu de evaluare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) proprietate privată a municipiului Constanţa pentru fiecare din cele 4 zone” prin care să se stabilească preţului minim de vânzare a acestora prin rapoarte de evaluare întocmite de persoane fizice/juridice autorizate ANEVAR/UNEAR, în conformitate cu metodologia de vânzare aprobată prin H.C.L. nr.62/2014; rapoarte de evaluare care vor stabili eventuale diferenţe de preţ rezultate ca urmare a modificării destinaţiei iniţiale ale terenurilor ce au aparţinut municipiului Constanţa şi au făcut obiectul procedurii de vânzare (conform contractelor de vânzare cumpărare încheiate cu terţi), precum şi rapoarte de evaluare prin care se va stabili nivelul minim al redevenţei, cota parte aferentă sau nivelul minim al chiriei în vederea concesionării, asocierii sau închirierii bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa.
   
aspecte supuse consultării

Primăria municipiului Constanta intenţionează, în cadrul sediului situat în Bulevardul Tomis nr. 51 să demareze achiziția publică a ”Serviciului de evaluare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) proprietate privată a municipiului Constanţa pentru fiecare din cele 4 zone” în vederea determinării valorii estimative a serviciului de evaluare și elaborării caietului de sarcini.

Se solicită opinia furnizorilor cu privire la tarifele pentru rapoartele de evaluare, exprimate în euro, pentru fiecare interval de suprafață evaluată, pentru cele două tipuri de rapoarte (teren, teren +construcție), exclusiv TVA, exprimate conform tabelului atașat, la care se adaugă TVA.
click pentru vizualizare
data afișării anunțului 28.09.2016
data limită transmitere propuneri 05.10.2016, ora 16.00
data limită consultare 10.10.2016
modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunţ.

adresa la care trebuie depuse ofertele Adresa de e-mail: monica.hagi@primaria-constanta.ro la sediul din Constanța, Bd. Tomis nr. 51, Birou nr. 204 sau la fax nr. 0241/488195
rezultat  

26. Achiziţie Module containerizate pentru cazare sinistrați, organizare puncte de prim ajutor medical în caz de caniculă sau alte situații de urgență

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon/fax: 0241/488166
informații generale privind obiectul de consultare piață

Module containerizate pentru cazare sinistrați, organizare puncte de prim ajutor medical în caz de caniculă sau alte situații de urgență.
CPV 34221000-2

descriere consultare Module containerizate pentru cazare sinistraţi conform caiet de sarcini
aspecte supuse consultării Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate pentru module containerizate pentru cazare sinistraţi conform caiet de sarcini
data afișării anunțului 27.09.2016
data limită transmitere propuneri 30.09.2016
data limită consultare 04.10.2016
modalitate desfășurare 

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic/organizația interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a produsului, la adresa de e-mail: protectie.civila@primaria-constanta.ro ; prciv_p.cta28@yahoo.com și/sau fax nr. 0241/488108.

rezultat  

25. Achiziţie Motopompă pentru ape murdare

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon/fax: 0241/488166
informații generale privind obiectul de consultare piață

achiziţie motopompă pentru ape murdare necesară scoaterii apei din subsolurile și incintele inundate în urma fenomenelor meteo periculoase.
CPV 42122220

descriere consultare Motopompă pentru ape murdare DB max 1200 l/min, H refulare: 29 m, diametru racordare: 80 mm cu furtun admisie și refulare conform specificațiilor tehnice anexate
aspecte supuse consultării Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate pentru motopompă pentru ape murdare
data afișării anunțului 27.09.2016
data limită transmitere propuneri 30.09.2016
data limită consultare 04.10.2016
modalitate desfășurare 

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic/organizația interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a produsului, la adresa de e-mail: protectie.civila@primaria-constanta.ro; prciv_p.cta28@yahoo.com și/sau fax nr. 0241/488108.

rezultat  

24. Achiziţie Dig de protecție împotriva inundațiilor

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon/fax: 0241/488166
informații generale privind obiectul de consultare piață

achiziţie dig de protecție împotriva inundațiilor
Achiziționarea acestor diguri de protecție se impune cu necesitate pentru prevenirea inundării obiectivelor sau a caselor dispuse în zonele inundabile din municipiu.
Cod 
CPV 45243510

descriere consultare 2 (două) diguri de protecţie împotriva inundaţiilor în lungime totală de 160 ml conform caietului de sarcini
aspecte supuse consultării Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate pentru Dig de protecție împotriva inundațiilor, inclusiv detalierea prețului
data afișării anunțului 27.09.2016
data limită transmitere propuneri 30.09.2016
data limită consultare 04.10.2016
modalitate desfășurare 

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, organizația interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a produsului, la adresa de e-mail: protectie.civila@primaria-constanta.ro; prciv_p.cta28@yahoo.com și/sau fax nr. 0241/488108.

rezultat  

23. Achiziţie Sirenă electronică mobilă de alarmare publică

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon/fax: 0241/488166
informații generale privind obiectul de consultare piață

achiziţie sirenă electronică mobilă de alarmare publică necesară pentru alarmarea populației din municipiu în situații de urgență;
Cod CPV 35240000 

descriere consultare Sirena electronică mobilă de alarmare publică se impune în completarea sistemului centralizat de înștiințare, avertizare și alarmare bazat pe mijloace de alarmare electronice moderne în conformitate cu prevederile legislației în vigoare cu încă 1 (una) sirenă electronică mobilă de 600 W centralizată la punctul de comandă aflat în sediul primăriei unde se află centrul electronic de comandă și control conform caietului de sarcini.
aspecte supuse consultării Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a sirenei electronice mobile, inclusiv detalierea prețului
data afișării anunțului 27.09.2016
data limită transmitere propuneri 30.09.2016
data limită consultare 04.10.2016
modalitate desfășurare 

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, organizația interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a produsului, la adresa de e-mail: protectie.civila@primaria-constanta.ro; prciv_p.cta28@yahoo.com și/sau fax nr. 0241/488108.

rezultat  

22. Achiziţia Serviciului de nivelare a depunerilor din rampa pentru deșeuri inerte

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon/fax: 0241/488129
informații generale privind obiectul de consultare piață

achiziţia “Serviciului de nivelare a depunerilor din rampa pentru deșeuri inerte”.
Se solicită oferte financiare în vederea achiziției serviciului de nivelare a depunerilor din rampa pentru deșeuri inerte.
Obiectul consultării este  determinarea valorii estimate a serviciului de nivelare a depunerilor din rampa pentru deșeuri inerte, amplasată în Portul Constanța - zona Poarta 9.
Cod CPV 45520000-8 

descriere consultare

Descrierea necesitățílor obiective și constrângerilor de natură tehnică, financiară și contractuală:
Obiectul serviciului îl constituie nivelarea deşeurilor inerte, aşa cum sunt definite de  standardul român SR 13350/1996 (de  tipul: moloz,  betoane,  tencuieli,  ceramică,  pavaje,  resturi de piatră,  pământ,  decapări  asfaltice  etc.)  rezultate  din  activităţile de  construcţii  şi  demolări  de pe teritoriul municipiului  Constanţa,  care  sunt  depuse  în  rampa  pentru  deşeuri  inerte, amplasată în Portul Constanța – zona Poarta 9.
Programul serviciului  prestat  este  de minim 26 ore / lună şi  de maxim 130  ore / lună și va fi stabilit prin ordin  de  lucru de  către Beneficiar în  funcţie  de  fluctuaţia   cantităților  necesare  a fi nivelate  şi  de  încadrarea  în  resursele  bugetare  alocate.
Conform normelor de deviz pentru lucrări de terasamente TS/1994 ( TsC 20x- cod 1432), în 1,70 ore sunt nivelați 100 m.c. de deșeuri inerte.
Prestatorul trebuie să facă dovada că dispune de un buldozer pe tractor pe șenile, având puterea mecanică a motorului cuprinsă între 81 și 180 C.P., dotat cu echipamentele necesare pentru nivelare.
Serviciul de nivelare trebuie să fie asigurat de către o persoană care deține documente ce dovedesc calificarea de  mecanic conducător de buldozer (atestat, brevet, certificat, etc.) care să  inspecteze  vizual  deşeurile  astfel încât să  se  asigure  că sunt depuse doar deşeuri inerte, fără alte tipuri de deșeuri și să niveleze depunerile din zona  rampei sau apărute lângă drumul  de acces spre rampă.
Prestatorul are obligația să  efectueze  pe  cheltuială  proprie  alimentarea  cu carburanţi, lubrifianţi,  întreţinerile  periodice  ale  buldozerului  şi  reparaţiile  necesare,  fără  ca  acestea  să  afecteze  programul  de  lucru  efectiv  stabilit.
Prestatorul  răspunde  de  calitatea  serviciului prestat  şi  este  obligat  să remedieze  pe  cheltuială  proprie  toate  defectele  apărute  sau  constatate.
Prestatorul  îşi  va  dimensiona  structura  de  personal,  utilajul  şi  echipamentele  necesare,  în  funcţie  de  cantitatea  estimată  şi  de   programul  menţionat.
Depunerile  vor  fi  împinse  cu  lama  buldozerului  în  depresiunile  terenului  rampei - astfel  încât,  în  urma  serviciului  de  nivelare,  să  nu  se  depăşească  limitele  suprafeţei  rampei  şi  cotele  terenului  și ale drumurilor  amenajate  din  jurul  rampei.
Prestatorul are obligația să  pună  la  dispoziţia  Beneficiarului  un  reprezentant  şi  un  autovehicul pentru  a  efectua  împreună  verificările  periodice  şi  recepţia  lunară  a  prestaţiilor  efectuate. 
La  solicitarea  transportatorilor, prestatorul trebuie  să  elibereze  acestora  o  confirmare  conform  datelor  de  identificare  a  transportului  din  registrul  gardianului  de  la  intrarea  în  rampă. 
Acordul cadru privind serviciul  de  nivelare  a deşeurilor inerte  se  va  încheia  pentru  o  durată  de 4  ani.
Structura  şi  nivelul  tarifului  practicat  vor  reflecta  costul  efectiv  al  prestaţiei  şi  vor respecta prevederile  legale.
Preţul  unitar  se va   exprima  în  lei / oră  fără  tva și  este  cel  precizat  de  Prestator  în  formularul  de  ofertă.

data afișării anunțului 22.09.2016
data limită transmitere propuneri 27.09.2016
data limită consultare 30.09.2016
aspecte supuse consultării Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, inclusiv detalierea prețului. 
modalitate desfășurare 

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, la adresa de e-mail: secretariat.gospodarire@primaria-constanta.ro , agrecu@primaria-constanta.ro , apatentasu@primaria-constanta.ro

rezultat  

21. achiziția și montarea unor panouri și plăcuțe de informare și avertizare amplasate în Municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon/fax: 0241/488176
descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze și să monteze panouri și plăcuțe de informare și avertizare pentru a fi amplasate în Municipiul Constanța.

obiectul consultării îl constituie achiziția și montarea unor panouri și plăcuțe de informare și avertizare
aspecte supuse consultării în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice

1) Panouri pentru interzicerea aruncării deșeurilor de orice fel, precum și sancțiunile aplicabile în situația nerespectării interdicției în parcuri și în alte spații publice.
a) Panouri dimensiuni mari:
-
 vor fi confecționate și montate 30 de buc. panouri cu 2 fețe;
dimensiunea unui panou va fi de 150 cm x 200 cm;
picioarele vor fi cu înălțimea de la sol de 1,5 m;
inscripționarea textului va conține și sigla Primăriei Municipiului Constanța, amplasată pe colțul din stânga sus;
b) Panouri dimensiuni medii:
vor fi confecționate și montate 30 de buc. panouri  cu 2 fețe;
dimensiunea unui panou va fi de 80 cm x 100 cm;
inscripționarea textului va conține și sigla Primăriei Municipiului Constanța, amplasată pe colțul din stânga sus;
Se solicită opinia furnizorului cu privire la:
- propunere schiță cu detalii tehnice pentru fiecare tip de panou;
- propunere grafică pentru inscripționare (caracter, dimensiune și culoare text);
- propunere design pentru structură și material (rezistent la intemperii);
- propunere tip de montare pentru fiecare tip de panou;
- preț confecționare, inscripționare și montare pentru:
 - 
30 buc. panouri cu dimensiunea 150 x 200 cm;
 - 
30 buc. panouri cu dimensiunea 80 x 100 cm.
2) Plăcuțe pentru delimitarea perimetrului de siguranță al cetățenilor în zona balustradei de pe Promenada Portul Tomis-Cazino-Vraja Mării din Constanța:
vor fi confecționate și montate 30 de buc. plăcuțe:
-15 plăcuțe inscripționate în limba română;
-15 plăcuțe inscripționate în limba engleză.
Plăcuțele vor avea următoarele caracteristici:
- format A4, landscape, cu lungimea de 30 cm, lățimea de 18 cm, pe un fond albastru cenușiu;
- textul se sc
rie cu alinierea centrată, de culoare albă, cu majuscule și diacritice, cu caracter BOOK ANTIQUA conform anexei nr. 3;
- plăcuțele  vor fi montate pe barele transversale mijlocii ale balustradei, centrate și prinse cu bride, rezistente la mediul salin, la o distanță de aprox. 24 m între ele (1 bucată la 10 deschideri).
Se solicită opinia furnizorului cu privire la:
- schița cu detaliile tehnice menționate mai sus;
- pr
opunere grafică pentru inscripționare (colare, imprimare);- propunere design pentru material rezistent la mediul salin;- preț confecționare, inscripționare și montare pentru:
- 30 buc. plăcuțe cu dimensiunea 30 x 18 cm;
3) Panouri de înștiințare și avertizare pentru clădirile cu risc seismic ridicat din Municipiul Constanța:
-
vor fi confecționate și montate 60 buc.;
a) Panou de înștiințare:
- vor fi confecționate și montate 8 buc.;
- dimensiunea unui panou va fi de 60 x 60 cm;
Pe una din fețe se va aplica un autocolant (folie autoadezivă) rotund cu diametrul de 600 mm de culoare roșu aprins pe care este inscripționat cu alb următorul text, cu majuscule și diacritice : ”CLĂDIRE EXPERTIZATĂ TEHNIC, ÎNCADRATĂ ÎN CLASA I DE RISC SEISMIC”;
- panoul se fixează la intrarea principală, la cel puțin 2,5 m deasupra solului.
b) Panou de avertizare:
- vor fi confecționate și montate 52 buc. (13 clădiri vulnerabile x 4 buc./clădire);
- un panou va avea forma dreptunghiulară cu dimensiunea de 125 x 40 cm, de culoare galbenă;
- pe una din fețe se va aplica un autocolant pe care este inscripționat în partea stângă indicatorul ”TRECERE INTERZISĂ”,  iar în partea dreaptă, cu majuscule și diacritice, de culoare roșie, următorul text ”PERICOL DE DESPRINDERE A UNOR BUCĂȚI DE ZIDĂRIE SAU CORNIȘE”.
Se solicită opinia furnizorului cu privire la:
- propunere schiță cu detalii tehnice pentru fiecare tip de panou;
- propunere grafică pentru inscripționare (caracter, dimensiune și culoare text);
- propunere  material (rezistent la intemperii);
- propunere tip de montare pentru fiecare tip de panou;
- preț confecționare, inscripționare și montare pentru:
8 buc. panouri cu dimensiunea 60 x 60 cm;
- 52 buc. (13 clădiri vulnerabile x 4 buc./clădire) cu dimensiunea 125x40 cm

data afișării anunțului 22.09.2016
data limită transmitere propuneri 30.09.2016, ora 16.00
 data limită consultare 07.10.2016, ora 16.00
modalitate desfășurare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri privind detalii tehnice, oferte de preț, schițe, etc., în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice.

adresa la care trebuie depuse ofertele  - propunerile vor fi transmise la adresa de email: oana.tudor@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța, sau la nr. Fax – 0241488176.
rezultat  

20. achiziția unui ”Serviciu de evaluare și reevaluare a bunurilor mobile și imobile”

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon/fax: 0241/488127
informații generale privind obiectul de consultare piață

achiziția unui ”Serviciu de evaluare și reevaluare a bunurilor mobile și imobile”

descriere consultare Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un ”Serviciu de evaluare și reevaluare a bunurilor mobile și imobile”
aspecte supuse consultării

Primăria municipiului Constanta intenţionează, în cadrul sediului situat în Bulevardul Tomis nr. 51 să deruleze achiziția publică a Serviciului de evaluare și reevaluare a bunurilor mobile și imobile în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice.
Se solicită opinia furnizorilor cu privire la:

1. preț raport evaluare teren, întocmit prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, adică 20.05.2013;
2. preț raport evaluare construcţie, întocmit prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2012, adică 20.05.2013;
3. preț raport evaluare teren, întocmit potrivit standardelor internationale de evaluare;
4. preț raport evaluare construcţie, întocmit potrivit standardelor internaționale de evaluare;
5. preț raport evaluare bun mobil, întocmit potrivit standardelor internaționale de evaluare;
6. preț raport reactualizare cu indicii de inflaţie, a sumelor primite anterior cu titlu de despăgubire;
7. preț raport stabilire valoare justă pentru bunuri imobile, inventariate în domeniului public/privat al Municipului Constanta;
8. preț raport stabilire valoare justă pentru bunuri mobile, inventariate în domeniului public/privat al Municipului Constanta;
9. preț raport stabilire diferenţă de preţ rezulatată din reevaluarea bunurilor la care s-au aprobat modificări ale reglementărilor urbanistice care au stat la baza evaluării, la momentul atribuirii;
10. preț raport evaluare imobile înscrise în Lista monumentelor istorice ce aparțin domeniului public/privat al municipiului Constanța în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 și a Legii nr. 213/1998;
11. preț raport evaluare imobile situate în SIT Arheologic ce aparțin domeniului public/privat al municipiului Constanța în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 și a Legii nr. 213/1998;
12. preț raport evaluare bunuri mobile (statui și monumente) ce aparțin domeniului public/privat al municipiului Constanța în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 și a Legii nr. 213/1998.

data afișării anunțului 20.09.2016
data limită transmitere propuneri 04.10.2016, ora 16.00
 data limită consultare 04.10.2016
modalitate desfășurare  Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunţ.
Până la data limită, autoritatea contractantă va invita operatorul economic/operatorii economici la consultare în vederea achiziţiei unui ”Serviciu de evaluare și reevaluare a bunurilor mobile și imobile”
adresa la care trebuie depuse ofertele adresa de e-mail: raluca.chitoiu@primaria-constanta.ro la sediul din Constanța, B-dul Tomis nr. 51, birou nr. 224 sau la fax nr. 0241/488195.
rezultat  

19. achiziţie și montare bănci de odihnă în municipiul constanța

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon/fax: 0241/488176
informații generale privind obiectul de consultare piață

achiziția și montarea băncilor de odihnă din municipiul Constanța

descriere consultare Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze și să monteze bănci de odihnă
aspecte supuse consultării se solicită opinia furnizorilor cu privire la soluție tehnică, schiță și preț pentru băncile de odihnă stradale
caracteristici

Băncile de odihnă pentru parcuri și alte locuri publice vor avea următoarele caracteristici tehnice minimale: 
- 2 (două) buc. picioare metalice, vopsite în câmp electrostatic negru;
fiecare picior va fi prevăzut la partea inferioară cu un sistem de prindere în beton cu șuruburi;
7 (șapte) buc. rigle din lemn de esență tare cu dimensiuni minime de 1800 x 75 x 50mm, din care 4(patru) montate pe partea pentru șezut și 3 (trei) pentru spătar;
riglele trebuie să fie lăcuite în două straturi cu lac lucios tip Dyomarin (sau similar);

Băncile de odihnă pentru stațiile de autobuz vor avea următoarele caracteristici tehnice minimale:
vor fi confecționate din tablă galvanizată, vopsite în câmp electrostatic;
șezutul va fi din tablă perforată;
-
 fixarea la sol se va realiza prin conexpanduri;
dimensiunea minimă (LxHxA) : 1200x450x400 mm;

Montarea băncilor de odihnă se va realiza prin șurub tip conexpand M8-12, în funcție de natura suportului pe care se montează: pentru dale M8; pentru beton M10; pentru asfalt M12.

durata contractului 90 zile lucrătoare
criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut
data afișării anunțului 19.09.2016
data limită transmitere propuneri 23.09.2016
 data limită consultare 23.09.2016
modalitate desfășurare  propunerile vor fi transmise la adresa de e-mail: cristina.grosu@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Mihail Kodălniceanu nr. 28, Constanța sau la nr. fax 0241/488176
rezultat  click pentru vizualizare

18. achiziţia Unui Sistem Informatic Integrat Pentru Gestionarea Prestațiilor Sociale Acordate De SPAS

informații generale privind autoritatea contractantă Serviciul Public de Asistență Socială
Adresa: Strada Unirii, nr. 104 Constanța
Număr telefon: 0341/180102
informații generale privind obiectul de consultare piață

estimare valoare achiziție 

descriere consultare Serviciul Public de Asistență Socială solicită informații referitoare la prețurile unitare în vederea stabilirii valorii achiziției și a necesarului de fonduri bugetare
 documente click pentru descărcarea caietului de sarcini
aspecte supuse consultării fiecare operator economic interesat, va transmite pe adresa de e-mail: office.spas.cta@gmail.com prețurile unitare pentru ”Sistem informatic integrat pentru gestionarea prestațiilor sociale acordate de SPAS” conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini 
data afișării anunțului 19.09.2016
data limită transmitere propuneri 19.09.2016
 data limită consultare  20.09.2016
modalitate desfășurare  opiniile, sugestiile sau recomadările cu privire la documentul supus consultării precum și prețurile estimative se vor transmite la adresa de e-mail: office.spas.cta@gmail.com, iar achiziția se va desfășura prin intermediul SEAP, conform criteriului de atribuire ”prețul cel mai scăzut”
rezultat  

17. achiziţia serviciului de publicitate prin radio și televiziune

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488129
informații generale privind obiectul de consultare piață

achiziția serviciului de publicitate prin radio și televiziune

descriere consultare

Se solicită oferte financiare în vederea achiziției serviciului de publicitate prin radio și televiziune, Cod CPV-79341000-6 (servicii de publicitate).
Ofertele financiare vor cuprinde:
-  preț realizare spot audio (30 secunde);
-  preț difuzare spot audio (30 secunde);
-  preț realizare spot video (30 secunde);
-  preț difuzare spot video (30 secunde).

Specificații tehnice aferente serviciului de publicitate prin radio și televiziune:
-  anunțurile vor fi difuzate sub formă de spoturi radio și spoturi TV;
- spoturile vor fi difuzate, în special, la ore de audiență ridicată (pentru TV intervalul orar 18:30 - 23:00 si pentru radio intervalul orar 07:00-11:00);
- ofertanții trebuie să asigure spațiu de emisie la stații radio și televiziuni locale și/sau regionale care emit programe în aria de interes local (municipiul Constanța);
- ofertanții vor prezenta audiența certificată de o instituție specializată și vor face dovada licenței emise de CNA (Consiliul Național al Audiovizualului).

aspecte supuse consultării Preț
data afișării anunțului 16.09.2016
data limită transmitere propuneri 21.09.2016
 data limită consultare  26.09.2016
modalitate desfășurare 

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice operator economic interesat având posibilitatea de a transmite ofertele finaciare, în vederea determinării valorii estimate a achiziției, la adresa de e-mail: felicia.tutuianu@primaria-constanta.ro.

        Informatii cu privire la rezultatul consultarii vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro si www.primaria-constanta.ro.

rezultat  

16. achiziţia unui sistem de control acces cu cartele și pontaj

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474
informații generale privind obiectul de consultare piață

achiziția unui ”Sistem de control acces cu cartele și pontaj”

descriere consultare Primăria Municipiului Constanta intenţionează, în cadrul sediului situat în Bulevardul Tomis nr.51, să implementeze un sistem de control acces cu cartele și pontaj
aspecte supuse consultării

Operatorii economici urmează să viziteze amplasamentul, sediul din Bulevardul Tomis nr. 51, în vederea întocmirii propunerilor și să ofere soluții pentru implementarea sistemului de acces.
În vederea inițierii achiziției conform Legii nr. 98/2016, autoritatea contractantă are nevoie de soluția tehnică pentru implementarea sistemului de  control și de oferte de preț de la operatori pentru acest sistem

data afișării anunțului 16.09.2016
data limită transmitere propuneri 23.09.2016, ora 16.00
 data limită consultare  28.09.2016
modalitate desfășurare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunţ.
Până la data limită consultare, autoritatea contractantă va invita operatorul economic/operatorii economici la consultare în vederea achiziţiei unui ”Sistem de control acces cu cartele și pontaj”.
Consultarea se va desfăşura în sistem electronic sau la sediul autorității contractante.

adresa la care trebuie depuse ofertele adresa de e-mail: ionela.patache@primaria-constanta.ro
rezultat  

15. achiziţia şi montarea coşurilor de gunoi stradale

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488176
informații generale privind obiectul de consultare piață

achiziţia şi montarea coşurilor de gunoi stradale

descriere consultare Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziţioneze şi să monteze coşuri de gunoi stradale
aspecte supuse consultării

Se solicită opinia furnizorilor cu privire la:
- soluţie tehnică, schiţă şi preţ pentru coş de gunoi stradal format din: stâlp de susținere și 2 pubele de gunoi  - pentru străzi;
- soluţie tehnică, schiţă şi preţ pentru coş de gunoi stradal format din: stâlp de susținere, 2 pubele de gunoi şi scrumieră rabatabilă -pentru stații și intersecții;
- soluţie tehnică, schiţă şi preţ pentru coş de gunoi stradal format din: 2 pubele de gunoi, scrumieră rabatabilă şi dispenser pentru pungi în vederea colectării deșeurilor animale -pentru parcuri;
- soluţie tehnică, schiţă şi preţ pentru coş de gunoi cilindric din metal cu ornamente din lemn -pentru parcuri;
- soluție tehnică, schiță și preț pentru coș cu colectare selectivă/ suport cadru saci (3 brațe) pe structură din metal și scrumieră rabatabilă -pentru parcuri.

data afișării anunțului 14.09.2016
data limită transmitere propuneri 23.09.2016, ora 16.00
modalitate desfășurare 

Modalitate desfășurare - propunerile vor fi transmise la adresa de email: cristina.grosu@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța, sau la nr. Fax - 0241488176.

adresa la care trebuie depuse ofertele cristina.grosu@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța, sau la nr. Fax - 0241488176.
rezultat  click pentru detalii

14. închirierea unui spațiu administrativ cu suprafață desfășurată de aproximativ 1056-1456 mp
informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474
informații generale privind obiectul de consultare piață închirierea unui spațiu administrativ cu suprafață desfășurată de aproximativ 1056-1456 mp
descriere consultare Primăria municipiului Constanța intenționează să închirieze un spațiu administrativ în care să își desfășoare activitatea compartimentele din cadrul instituției având suprafața desfășurată de aproximativ 1056-1456 mp
aspecte supuse consultării Deținătorii de spații vor formula propuneri care să conțină descrierea spațiului, amplasamentul în cadrul municipiului, să precizeze suprafața, forma de deținere, numărul locurilor de parcare.
Spațiul trebuie să fie compartimentat, să fie dotat cu grupuri sanitare, să beneficieze de locuri de parcare, de rețea voce și date.
Spațiul să aibă finisaje de bună calitate, fără deteriorări, birourile să fie cu pardoseala caldă (parchet sau mochetă pentru trafic intens), iar grupurile sanitare să fie placate cu gresie și faianță, să fie dotat cu amenajările necesare pentru persoanele cu handicap.
Propunerile vor conține un preț estimat exprimat în lei sau euro/mp.
data afișării anunțului 08.09.2016
perioada afișării anunțului 08.09.2016 - 16.09.2016
data limită transmitere oferte 16.09.2016
 data limită consultare  22.09.2016
modalitate desfășurare  orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri pentru închirierea unui spațiu administrativ.

adresa la care trebuie depuse ofertele adresa de e-mail: ionela.patache@primaria-constanta.ro
rezultat  

13. Achiziția unui sistem de control acces cu cartele și pontaj
informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474
informații generale privind obiectul de consultare piață achiziția unui ”Sistem de control acces cu cartele și pontaj”
descriere consultare Primăria municipiului Constanța intenționează, în cadrul sediului situat în bulevardul Tomis nr. 51, să implementeze un sistem de control acces cu cartele și pontaj
aspecte supuse consultării operatorii economici urmează să viziteze amplasamentul, sediul din bulevardul Tomis nr. 51, în vederea întocmirii propunerilor și să ofere soluții pentru implementarea sistemului de acces. În vederea inițierii achiziției conform Legii nr. 98/2016, autoritatea contractantă are nevoie de soluția tehnică pentru implementarea sistemului de  control și de oferte de preț de la operatori pentru acest sistem.
data afișării anunțului 07.09.2016
perioada afișării anunțului 07.09.2016 - 14.09.2016
data limită transmitere oferte 14.09.2016
modalitate desfășurare  orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț. Până la data limită de consultare autoritatea contractantă va invita operatorul economic/operatorii economici la consultare în vederea achiziției unui ”Sistem de control acces cu cartele și pontaj”. Consultarea se va desfășura în sistem electronic sau la sediul autorității contractante.
adresa la care trebuie depuse ofertele adresa de e-mail: ionela.patache@primaria-constanta.ro
rezultat  

12. Achiziția serviciului de elaborare studiu de teren - studiu geotehnic, aferent obiectivului de investiții ”îmbunătățirea mobilității în municipiul constanța, zona bulevardul i.c. brătianu”
informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488146, Număr fax: 0241/488132
informații generale privind obiectul de consultare piață achiziția serviciului de elaborare studiu de teren - studiu geotehnic, aferent obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona bulevardul I.C. Brătianu”
descriere consultare  click pentru detalii
aspecte supuse consultării
determinarea valorii estimate a serviciului 
data afișării anunțului 02.09.2016
perioada afișării anunțului 02.09.2016 - 09.09.2016
data limită transmitere oferte 09.09.2016
modalitate desfășurare  se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite opiniile/sugestiile/recomandările legate de prezenta consultare la adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro și www.primaria-constanta.ro
adresa la care trebuie depuse ofertele adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro
rezultat  

11. Achiziția serviciului de elaborare expertiză tehnică, aferent obiectivului de investiții ”îmbunătățirea mobilității în municipiul constanța, zona bulevardul i.c. brătianu”
informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488146, Număr fax: 0241/488132
informații generale privind obiectul de consultare piață achiziția serviciului de elaborare expertiză tehnică, aferent obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona bulevardul I.C. Brătianu”
descriere consultare click pentru detalii
aspecte supuse consultării
determinarea valorii estimate a serviciului 
data afișării anunțului 02.09.2016
perioada afișării anunțului 02.09.2016 - 09.09.2016
data limită transmitere oferte 09.09.2016
modalitate desfășurare  se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite opiniile/sugestiile/recomandările legate de prezenta consultare la adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro și www.primaria-constanta.ro
adresa la care trebuie depuse ofertele adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro
rezultat  

10. Achiziția serviciului de elaborare expertiză tehnică, aferent obiectivului de investiții ”îmbunătățirea mobilității în municipiul constanța, zona bulevardul tomis”
informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488146, Număr fax: 0241/488132
informații generale privind obiectul de consultare piață achiziția serviciului de elaborare expertiză tehnică, aferent obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona bulevardul Tomis”
descriere consultare click pentru detalii
aspecte supuse consultării
determinarea valorii estimate a serviciului 
data afișării anunțului 02.09.2016
perioada afișării anunțului 02.09.2016 - 09.09.2016
data limită transmitere oferte 09.09.2016
modalitate desfășurare  se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite opiniile/sugestiile/recomandările legate de prezenta consultare la adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro și www.primaria-constanta.ro
adresa la care trebuie depuse ofertele adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro
rezultat  

9. Achiziția serviciului de elaborare studiu de teren - studiu geotehnic, aferent obiectivului de investiții ”îmbunătățirea mobilității în municipiul constanța, zona bulevardul tomis”
informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488146, Număr fax: 0241/488132
informații generale privind obiectul de consultare piață achiziția serviciului de elaborare studiu de teren - studiu geotehnic, aferent obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona bulevardul Tomis”
descriere consultare  click pentru detalii
aspecte supuse consultării
determinarea valorii estimate a serviciului 
data afișării anunțului 02.09.2016
perioada afișării anunțului 02.09.2016 - 09.09.2016
data limită transmitere oferte 09.09.2016
modalitate desfășurare  se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite opiniile/sugestiile/recomandările legate de prezenta consultare la adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro și www.primaria-constanta.ro
adresa la care trebuie depuse ofertele adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro
rezultat  

8. Achiziția serviciului de elaborare expertiză tehnică, aferent obiectivului de investiții ”îmbunătățirea mobilității în municipiul constanța, între gara CFR și stațiunea mamaia”
informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488146, Număr fax: 0241/488132
informații generale privind obiectul de consultare piață achiziția serviciului de elaborare expertiză tehnică, aferent obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia”
descriere consultare  click pentru detalii
aspecte supuse consultării
determinarea valorii estimate a serviciului 
data afișării anunțului 02.09.2016
perioada afișării anunțului 02.09.2016 - 09.09.2016
data limită transmitere oferte 09.09.2016
modalitate desfășurare  se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite opiniile/sugestiile/recomandările legate de prezenta consultare la adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro și www.primaria-constanta.ro
adresa la care trebuie depuse ofertele adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro
rezultat  

7. Achiziția serviciului de elaborare studiu de teren - studiu geotehnic, aferent obiectivului de investiții ”îmbunătățirea mobilității în municipiul constanța, între gara CFR și stațiunea mamaia”
informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488146, Număr fax: 0241/488132
informații generale privind obiectul de consultare piață achiziția serviciului de elaborare studiu de teren - studiu geotehnic, aferent obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia”
descriere consultare  click pentru detalii
aspecte supuse consultării
determinarea valorii estimate a serviciului 
data afișării anunțului 02.09.2016
perioada afișării anunțului 02.09.2016 - 09.09.2016
data limită transmitere oferte 09.09.2016
modalitate desfășurare  se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite opiniile/sugestiile/recomandările legate de prezenta consultare la adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro și www.primaria-constanta.ro
adresa la care trebuie depuse ofertele adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro
rezultat  

6. Achiziția serviciului de elaborare studiu de teren - studiu geotehnic, aferent obiectivului de investiții ”îmbunătățirea mobilității în municipiul constanța, între delfinariu și complex comercial cora”
informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488146, Număr fax: 0241/488132
informații generale privind obiectul de consultare piață achiziția serviciului de elaborare studiu de teren - studiu geotehnic, aferent obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Delfinariu și complex comercial Cora”
descriere consultare  click pentru detalii
aspecte supuse consultării
determinarea valorii estimate a serviciului 
data afișării anunțului 02.09.2016
perioada afișării anunțului 02.09.2016 - 09.09.2016
data limită transmitere oferte 09.09.2016
modalitate desfășurare  se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite opiniile/sugestiile/recomandările legate de prezenta consultare la adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro și www.primaria-constanta.ro
adresa la care trebuie depuse ofertele adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro
rezultat  

5. Achiziția serviciului de elaborare expertiză tehnică, aferent obiectivului de investiții ”îmbunătățirea mobilității în municipiul constanța, între delfinariu și complex comercial cora”
informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488146, Număr fax: 0241/488132
informații generale privind obiectul de consultare piață achiziția serviciului de elaborare expertiză tehnică, aferent obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Delfinariu și complex comercial Cora”
descriere consultare click pentru detalii
aspecte supuse consultării
determinarea valorii estimate a serviciului 
data afișării anunțului 02.09.2016
perioada afișării anunțului 02.09.2016 - 09.09.2016
data limită transmitere oferte 09.09.2016
modalitate desfășurare  se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite opiniile/sugestiile/recomandările legate de prezenta consultare la adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro și www.primaria-constanta.ro
adresa la care trebuie depuse ofertele adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro
rezultat  

4. Achiziția serviciului de asigurare a funcționalității sistemului de bike-sharing din municipiul constanța și stațiunea mamaia
informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr fax: 0241/488176
informații generale privind obiectul de consultare piață achiziționarea de către Primăria municipiului Constanța a serviciului de call-center și a dotărilor aferente, ce va deservi 24 de stații self-service și 390 de biciclete. 
descriere consultare  
aspecte supuse consultării   Se solicită opinia prestatorilor de servicii cu privire la:
- Ce dotări sunt necesare pentru acest serviciu?
- Personalul necesar pentru deservirea  acestui call-center pentru un program de funcţionare de 17 ore/zi  (respectiv 7:00 – 24:00), 7 zile din 7
- În ce constă modalitatea de taxare a unui serviciu call-center: apel, minut etc.
 
data afișării anunțului 29.08.2016
perioada afișării anunțului 29.08.2016 – 31.08.2016
data limită transmitere oferte 31.08.2016
modalitate desfășurare  propunerile vor fi transmise la adresa de e-mail: maria.leabu@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Mihail Kogălniceanu nr. 28, loc. Constanța sau la fax 0241/488176.
adresa la care trebuie depuse ofertele
rezultat  

3. Achiziția serviciului de elaborare strategie de dezvoltare și promovare a turismului în municipiul constanța
informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488146; număr fax: 0241/488132
informații generale privind obiectul de consultare piață determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciului de Elaborare Strategie de Dezvoltare și Promovare  a Turismului în municipiul Constanța.
descriere consultare click pentru detalii
aspecte supuse consultării determinarea valorii estimate a serviciului
data afișării anunțului 29.08.2016
perioada afișării anunțului 29.08.2016 – 02.09.2016, ora 16.00
data limită transmitere oferte 02.09.2016, ora 16.00
modalitate desfășurare se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite opiniile/sugestiile/recomandările legate de prezenta consultare la adresa de e-mail: proiecte@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro.
adresa la care trebuie depuse ofertele adresa de e-mail: proiecte@primaria-constanta.ro
rezultat  

2. Achiziția serviciului de publicitate în presa scrisă
informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488129; număr fax: 0241/488195
informații generale privind obiectul de consultare piață Determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciului de publicitate în presa scrisă. 

descriere consultare

Se solicită propuneri financiare în vederea achiziției serviciului de publicitate în presa scrisă, Cod CPV-79341000-6 (servicii de publicitate). 

Propunerile financiare vor cuprinde:
-  preț/cmp anunț (lei fără TVA), calculat la o singură apariție, în cotidian local.
- preț/cmp anunț (lei fără TVA), calculat la o singură apariție, în cotidian național. 

Specificații tehnice aferente serviciului de publicitate în presa scrisă:
- anunțurile vor fi publicate sub formă de machetă de presă;
- machetele vor fi incluse în cadrul publicațiilor fie în prima pagină, fie în pagina redacțională, fie în supliment de publicitate. Se vor utiliza machete de diverse dimensiuni în funcție de dimensiunea anunțului (1/1 pagina, ½ pagina, ¼ pagina sau alte formate)

aspecte supuse consultării

Se supun consultării prețul/cmp anunț (lei fără TVA) în cotidian local și național.

data afișării anunțului 11.08.2016
perioada afișării anunțului 11.08.2016 – 23.08.2016
data limită transmitere oferte 18.08.2016
modalitate desfășurare

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice operator economic interesat având posibilitatea de a transmite propunerile finaciare, în vederea determinării valorii estimate a achiziției, la adresa de e-mail: felicia.tutuianu@primaria-constanta.ro.
Informații cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro și www.primaria-constanta.ro.

adresa la care trebuie depuse ofertele
rezultat  
S-au primit 7 propuneri financiare, după analiza cărora a rezultat:
- un tarif mediu de 3,29 lei fără TVA/cmp anunț (pagină alb/negru sau policromie, pagină redacțională sau supliment de publicitate), calculat la o singură apariție, în cotidian local;
- un tarif mediu de 3,65 lei fără TVA/cmp anunț (pagină alb/negru sau policromie, pagină redacțională sau supliment de publicitate), calculat la o singură apariție, în cotidian național.

1. Achiziția serviciului de evaluare în vederea stabilirii tarifului maxim pentru repartitoarele Optical Network Unit (ONU) aflate pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța
informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488156; număr fax: 0241/488195
informații generale privind obiectul de consultare piață Serviciul de testare și evaluare de către un evaluator specializat, în vederea stabilirii tarifului maxim pentru repartitoarele Optical Network Unit (ONU) parte componentă a rețelelor publice de comunicații electronice autorizate în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, aflate pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța, în baza legii nr. 154/2012.
descriere consultare Evaluarea se face pe metru pătrat de teren ocupat de către repartitoarele Optical Network Unit (ONU).
aspecte supuse consultării Oferte de tarif exprimat în lei pentru fiecare metru pătrat de teren ocupat de repartitoare ONU, având următoarele dimensiuni: 
OTLC – 2 mp. și OTSC – 1,3 mp.
data afișării anunțului 27.07.2016
perioada afișării anunțului 27.07.2016 – 01.08.2016
data limită transmitere oferte 01.08.2016
modalitate desfășurare Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație autorizată să execute serviciul solicitat, având posibilitatea de a transmite oferte de preț pentru serviciul sus menționat.
adresa la care trebuie depuse ofertele Sediul Primăriei municipiului Constanța din City Park Mall, B-dul Al. Lăpușneanu nr. 116, biroul nr. 4 – Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat – Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat.