Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile

97. Achiziție curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor
data publicării 23.05.2017
cod CPV 80510000- servicii de formare specializată
documente click pentru a descărca anunțul

   
denumirea
achiziției

Achiziție curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor

valoare estimată

3781.53 lei fără TVA

descrierea contractului

curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor

   
condiții achizitie  societatea să aibă sediul/punctul de lucru pe raza municipiului Constanța și să dețină poligon de tragere omologat
   
condiții de participare societatea să aibă sediul/punctul de lucru pe raza municipiului Constanța și să dețină poligon de tragere omologat
criterii de adjudecare

preţul cel mai scăzut

termen limită primire oferte 08.06.2017
ofertant câștigător
valoare atribuită
data atribuirii
informații
suplimentare
modalitate desfășurare

Oferta va fi transmisă în original până la data de 08.06.2017, ora 14:00 la adresa Primăriei Municipiului Constanța, str. Amzacea nr. 13, Direcția Poliția Locală și pe adresa de e-mail politialocalaconstanta@yahoo.com sau politia.locala@primaria-constanta.ro .
Oferta de preț trebuie să includă și sesiunile de tragere cu armamentul și muniția poligonului
Persoana de contact:  Carmen Dumitrof,  tel: 0241 484 208


96. Achiziția de produse necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța
data publicării 22.05.2017
cod CPV

Cod CPV: Lot I
Cafea cu cofeină -CPV 15861000-1
Ceai stick -CPV 15860000-4
Lapte UHT -CPV-15511210-8
Zahar -CPV-15831000-2
Șervețele-CPV-39513200-3 
Îndulcitor-CPV-15622300-7 
Produse unica folosinta -CPV-39222100-5

Cod CPV Lot II  
Apă minerală-CPV-15981200-0     
Apă plată-CPV-15981100-9 
Băuturi răcoritoare acidulate-CPV-15982000
Suc natural-CPV-15321100-5
Suc natural-CPV-15321700-1

documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

   
denumirea
achiziției

Achiziție ”produse necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța

valoare estimată

Pentru LOTUL I de 20.887,56 lei fără TVA.
Pentru LOTUL II de 15.642,54 lei, lei fără TVA.

descrierea contractului

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze produse necesare activitații de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța cu respectarea caietului de sarcini nr. 64027 /17.05.2017.   

Prestarea se referă la:
Produse de bună calitate, care să corespundă din punct de vedere calitativ și  cantitativ cu condiţiile impuse în caietul de sarcini. 

   
condiții contract Condiţiile tehnice şi de calitate, conform prescripțiilor tehnice şi legislației din România cad în sarcina prestatorului de a le respecta şi aplica în totalitate
   
condiții de participare conform Cap.III. din caietul de sarcini 64027 /17.05.2017.
criterii de adjudecare

Criterii adjudecare: atribuirea contractelor se face conform criteriului: preţul cel mai scăzut la valoarea totală a lotului,conform caietului de sarcini nr. 64027 /17.05.2017, iar cerințele impuse prin caietul de sarcini şi prezentul anunț fiind considerate cerințe minimale şi obligatorii pe care trebuie sa le îndeplinească oferta.
Ofertele trebuie făcute distinct pe fiecare lot de produse.
Ofertanții pot depune oferte pentru unul sau ambele loturi de produse.

termen limită primire oferte 29.05.2017 
ofertant câștigător
valoare atribuită
data atribuirii
informații
suplimentare

caietul de sarcini nr. 64027 /17.05.2017 poate fi obținut din secțiunea documente
Adresa de e-mail contact: cristina.dragomir@primaria-constanta.ro
Număr telefon contact: 0241/488135

modalitate desfășurare

Oferta va fi transmisă până la data de 29.05.2017, în original la adresa Primăria Municipiului Constanța din bd. Tomis nr.51 sau pe adresa de e-mail cristina.dragomir@primaria-constanta.ro


95. Achiziția Serviciului de Ridicare, Transport și Depozitare a Vehiculelor fără Stăpân sau Abandonate (Neînscrise în circulație) de pe Domeniul Public sau privat al Municipiului Constanța
data publicării 22.05.2017
cod CPV

63121100 - servicii de depozitare
60100000 - servicii de transport rutier

documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

   
denumirea
achiziției

Achiziția Serviciului de Ridicare, Transport și Depozitare a Vehiculelor fără Stăpân sau Abandonate (Neînscrise în circulație) de pe Domeniul Public sau privat al Municipiului Constanța

valoare estimată

50.400,00 lei fără TVA

descrierea contractului

Durata contractului de prestare servicii este de douăsprezece (12) luni de la data semnării și înregistrării contractului de către ambele părți.
Serviciul cuprinde ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate (neînscrise în circulație) de pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și se va derula ori de câte ori este necesar.
C
erințele sunt precizate în Caietul de sarcini publicat în secțiunea documente.

   
condiții contract Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.
   
condiții de participare Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.
criterii de adjudecare

Prețul cel mai scăzut cu respectarea prevederilor Caietului de Sarcini

termen limită primire oferte 08.06.2017 
ofertant câștigător
valoare atribuită
data atribuirii
informații
suplimentare

Caietul de sarcini  se poate descărca din secțiunea documente
Oferta va fi transmisă în original până la data de 25.05.2017, ora 14:00 la adresa Primăriei Municipiului Constanța, str. Amzacea nr. 13, Direcția Poliția Locală și pe adresa de e-mail politialocalaconstanta@yahoo.com sau politia.locala@primaria-constanta.ro
Persoana de contact:  Carmen Dumitrof,  tel: 0241 484 208

modalitate desfășurare


94. achiziția Furnizare și montaj „Platformă autoridicătoare” pentru Căminul de persoane vârstnice Constanța 
data publicării 19.05.2017
cod CPV

42416100-6 Ascensoare
45313100-5 Lucrări de instalare de ascensoare

documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

clarificări  click pentru vizualizare clarificări
denumirea
achiziției

Achiziția Furnizare si montaj „Platformă autoridicătoare” pentru Căminul de persoane vârstnice Constanța

valoare estimată

54.650,00 lei fără TVA

descrierea contractului

Achiziţia Furnizare si montaj „Platforma autoridicatoare” pentru Caminul de persoane varstnice Constanta Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.

   
condiții contract Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.
   
condiții de participare Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.
criterii de adjudecare  Prețul cel mai scăzut”
termen limită primire oferte 29.05.2017 
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
informații
suplimentare

Caietul de sarcini  se poate descărca din secțiunea documente sau poate fi obținut de la sediul Primăriei Municipiului Constanța, Bd. Tomis nr. 51, etaj 2, camera 226, Serviciul Tehnic Investiții, persoană de contact Tudoran Răzvan, telefon 0241/488123.
Menționăm că durata de execuție a lucrărilor este de 60 zile calendaristice.

modalitate desfășurare

Oferta va fi transmisă în original prin poștă la adresa Primăria Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51, în atenția Direcției Tehnic Achiziții - Serviciul Tehnic Investiții, până la data de 29 mai 2017.


93.festivalul verii 2017
data publicării 18.05.2017
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea instrucțiunilor pentru ofertanți
click pentru descărcarea caietului de sarcini
buget maxim disponibil  1.500.000 lei
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Piața Ovidiu nr. 9 sau prin poștă Data limită de depunere a ofertelor este 05.06.2017, ora 16,00.

92. anunţ de participare la procedura de selecţie de proiecte  nonprofit de interes general din domeniul cultural – bimilenar ovidius 
data publicării 18.05.2017
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea regulamentului de finanțare
click pentru descărcarea formularelor
buget alocat sesiunii de selecție 4.000.000 lei
cuantum maxim de finanțare pentru un proiect  1.000.000 lei
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Piața Ovidiu nr. 9. Data limită de depunere a ofertelor este 19.06.2017, ora 16,00.

91. achiziția Serviciului de asistență tehnică/dirigenţie de şantier pentru urmărirea execuţiei lucrărilor aferente alimentării cu energie electrică a Liceului Teoretic George Emil Palade strada Nicolae Iorga nr 87 Constanţa
data publicării 10.05.2017
cod CPV

71520000-9- Servicii de supraveghere a lucrărilor

documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcarea avizului tehnic de racordare

denumirea
achiziției

Serviciu de asistență tehnică/dirigenţie de şantier pentru urmărirea execuţiei lucrărilor aferente alimentării cu energie electrică a Liceului Teoretic George Emil Palade strada Nicolae Iorga nr 87 Constanţa

valoare estimată

2.132,00 lei fără TVA

descrierea contractului

Achiziţia Serviciului de asistență tehnică/dirigenţie de şantier pentru urmărirea execuţiei lucrărilor aferente alimentării cu energie electrică a Liceului Teoretic George Emil Palade strada Nicolae Iorga nr 87 Constanţa.Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.

   
condiții contract Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.
   
condiții de participare Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.
criterii de adjudecare  Prețul cel mai scăzut”
termen limită primire oferte 15.05.2017, ora 15.00 
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
informații
suplimentare

Caietul de sarcini poate fi obținut din secțiunea documente sau de la sediul Primăriei Municipiului Constanța, Bd. Tomis nr. 51, etaj 2, camera 226, Serviciul Tehnic Investiții, persoană de contact Tudoran Răzvan, telefon 0241 488123.
Menționăm că durata de execuție a lucrărilor este de 60 zile calendaristice.

modalitate desfășurare

Oferta va fi transmisă în original prin poștă la adresa Primăria Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51, în atenția Direcției Tehnic Achiziții - Serviciul Tehnic Investiții, până la data de 15 mai 2017, ora 15.00.


90. achiziția Furnizare și montaj „Platformă autoridicătoare” pentru Căminul de persoane vârstnice Constanța 
data publicării 10.05.2017
cod CPV

42416100-6 Ascensoare
45313100-5 Lucrări de instalare de ascensoare

documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

denumirea
achiziției

Achiziția Furnizare si montaj „Platformă autoridicătoare” pentru Căminul de persoane vârstnice Constanța

valoare estimată

54.650,00 lei fără TVA

descrierea contractului

Achiziţia Furnizare si montaj „Platforma autoridicatoare” pentru Caminul de persoane varstnice Constanta Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.

   
condiții contract Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.
   
condiții de participare Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.
criterii de adjudecare  Prețul cel mai scăzut”
termen limită primire oferte 15.05.2017, ora 15.00 
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
informații
suplimentare

Caietul de sarcini  se poate descărca din secțiunea documente sau poate fi obținut de la sediul Primăriei Municipiului Constanța, Bd. Tomis nr. 51, etaj 2, camera 226, Serviciul Tehnic Investiții, persoană de contact Tudoran Răzvan, telefon 0241/488123.
Menționăm că durata de execuție a lucrărilor este de 60 zile calendaristice.

modalitate desfășurare

Oferta va fi transmisă în original prin poștă la adresa Primăria Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51, în atenția Direcției Tehnic Achiziții - Serviciul Tehnic Investiții, până la data de 15 mai 2017, ora 15.00.


89. achiziția Serviciului de legare documente 
data publicării 08.05.2017
cod CPV

79971200

documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de legare documente

valoare estimată

45.402,34 lei fără TVA

descrierea contractului

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze serviciul de legare documente cu respectarea caietului de sarcini nr. 36136/20.03.2017.
Prestarea  se referă la:
Servicii de bună calitate, care să corespundă din punct de vedere calitativ și cantitativ cu condiţiile impuse în caietul de sarcini.

   
condiții contract Condiţiile tehnice şi de calitate, conform prescripțiilor tehnice şi legislației din România cad în sarcina prestatorului de a le respecta şi aplica în totalitate.
   
condiții de participare Conform Cap.III - Participanți la procedura de achiziție și Cap. XIV - Condiții de calificare  din caietul de sarcini nr. 36136/20.03.2017
criterii de adjudecare  Atribuirea contractului serviciului de legare documente se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”, conform caietului de sarcini nr. 36136/20.03.2017, iar cerințele impuse prin caietul de sarcini şi prezentul anunț fiind considerate cerințe minimale şi obligatorii pe care trebuie sa le îndeplinească oferta.
termen limită primire oferte 11.05.2017
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
informații
suplimentare

Caietul de sarcini nr. 36136/20.03.2017 poate fi obținut din secțiunea documente.
Număr telefon contact: 0241/488474

modalitate desfășurare

Oferta va fi transmisă până la data de 11.05.2017, în original la adresa Primăria Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51 sau pe adresa de e-mail ionela.patache@primaria-constanta.ro


88. achiziția serviciului de expertiză publică privind Serviciul de expertiză tehnică și proiectare, refacere și reparații taluz în zona lucrărilor de viabilizare a terenurilor aferente blocurilor ANL, str. brizei
data publicării 08.05.2017
cod CPV

Cod CPV:  71319000-7,  expertiză tehnică
                71325000-2,  servicii de proiectare

documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de expertiză publică privind Serviciul de expertiză tehnică și proiectare, refacere și reparații taluz în zona lucrărilor de viabilizare a terenurilor aferente blocurilor ANL, str. Brizei

valoare estimată

- expertiză tehnică: 44.000 lei fără T.V.A.;
proiectare: 87.900 lei fără T.V.A.;
Total: 131.900 lei fără T.V.A., adică 157.000 lei cu TVA.

descrierea contractului

Expertiză tehnică şi proiectare refacere și reparații taluz în zona Lucrărilor de viabilizare a terenurilor aferente blocurilor ANL, str. Brizei, în Municipiul Constanța, cu respectarea prevederilor din Caietul de sarcini publicat.

   
condiții contract Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente

Durata totala a contractului este de 45 zile lucrătoare, constituită din:
- Etapa 1 - realizarea serviciului de Expertiza tehnica – 25 zile lucrătoare
- Etapa 2 - realizarea serviciului de proiectare pentru execuția lucrărilor de refacere și reparații: devizul pe categorii de lucrări, planuri și  detalii de execuție, după caz – 20 zile lucrătoare.
Cumulul duratelor din ordinele de începere emise nu va depăși 45 zile calendaristice.

   
condiții de participare

Cerinta 1: Personal specializat în domeniul rezistenței și stabilității terenului de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ (Domeniul Af) pentru serviciul de expertiză tehnică, respectiv personal tehnic specializat pentru serviciul de proiectare pentru execuția lucrărilor de refacere și reparații.
Cerinta2: Lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 5 ani.

criterii de adjudecare  Cel mai scăzut preț
termen limită primire oferte 12.05.2017
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
informații
suplimentare

Caietul de sarcini nr. 56955/02.05.2017 poate fi obținut din secțiunea documente.

modalitate desfășurare

Oferta va fi transmisa pana la data de 12.05.2017 in original, la adresa Primaria Municipiului Constanta, Str. Mihail Kogălniceanu, nr.28,  in atentia Serviciului Drumuri și Iluminat Public, persoană de contact doamna Mihaela Pătruțoiu, tel: 0241488169, email: maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro


87. achiziția serviciului de salvare acvatică – salvamar și de prim ajutor pe plajele din constanța și stațiunea mamaia în sezonul estival 2017
data publicării 03.05.2017
cod CPV

75252000 – servicii de salvare

documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcarea formularelor
click pentru descărcarea regulamentului
click pentru descărcarea dispozitiei
click pentru descărcarea fișei date
click pentru descărcare proiect contract
denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de salvare acvatică – salvamar și de prim ajutor pe plajele din Constanța și stațiunea Mamaia în Sezonul Estival 2017

valoare estimată

2.250.000 lei fără T.V. A

descrierea contractului

Achiziția serviciului de salvare acvatică - salvamar și de prim ajutor pe plajele din Constanța și stațiunea Mamaia în Sezonul Estival 2017

   
condiții comandă Conform proiectului de contract publicat în secțiunea documente
   
condiții de participare

Conform prevederilor  din fișa de date publicată în secțiunea documente

termen limită primire oferte 15.05.2017, ora 11.00
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
informații
suplimentare

Caietul de sarcini poate fi obținut din secțiunea documente.

modalitate desfășurare

Oferta va fi transmisă până la data de 15.05.2017 ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51,  în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact doamna Guzgă Cristina, tel: 0241/488157, e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro


86. achiziție Materiale de curățenie necesare întreținerii sediilor ce aparțin Primăriei Municipiului Constanta
data publicării 28.04.2017
cod CPV

39831240

documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
denumirea
achiziției

Furnizarea produselor „Materiale de curățenie necesare întreținerii sediilor ce aparțin Primăriei Municipiului Constanta” 

valoare estimată

62979,18 lei fără TVA

descrierea contractului

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze materiale de curățenie necesare întreținerii sediilor ce aparțin Primăriei Municipiului Constanța.
Furnizarea se refera la:
Materiale de curățenie de bună calitate, care să corespundă din punct de vedere calitativ și cantitativ cu condiţiile impuse în caietul de sarcini.

   
condiții contract Condiţiile tehnice şi de calitate, conform prescripțiilor tehnice şi legislației din România cad în sarcina furnizorului de a le respecta şi aplica în totalitate.
   
criterii de adjudecare Atribuirea contractului de furnizare a produselor „Materiale de curățenie necesare întreținerii sediilor ce aparțin Primăriei Municipiului Constanța”se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”, conform caietului de sarcini nr. 53727/24.04.2017, iar cerințele impuse prin caietul de sarcini şi prezentul anunț fiind considerate cerințe minimale şi obligatorii pe care trebuie sa le îndeplinească oferta.
   
condiții de participare

Furnizorul are obligaţia de a asigura respectarea tuturor prevederilor legale.

termen limită primire oferte 04.05.2017
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
informații
suplimentare

Caietul de sarcini nr. 53727/24.04.2017 poate fi obținutdin secțiunea documente.
Adresa de e-mail contact:alexandru.taranu@primaria-constanta.ro

modalitate desfășurare

Oferta va fi transmisă până la data de 04.05.2017, în original la adresa Primăria Municipiului Constanta, bd. Tomis nr. 51.


85. achiziție Serviciul de spălătorie pentru autovehiculele utilizate de către Primăria municipiului Constanța
data publicării 28.04.2017
cod CPV

50116500

documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
denumirea contractului

Serviciul de spălătorie la autovehiculele utilizate de către Primăria municipiului Constanța.

valoare estimată 52.540,00 lei fără TVA
condiții contract Condiții tehnice și de calitate, conform prescripțiilor tehnice și legislațiilor din România, cad în sarcina prestatorului de a le respecta și aplica în totalitate
condiții de participare Prestatorul trebuie să facă dovada deținerii capacității tehnice și profesionale, probând existența unei legături între prestația care face obiectul de activitate al operatorului economic, conform datelor înscrise în certificatul constatator eliberat de O.N.R.C. și să declare pe propria răspundere că nu se încadrează în prevederile art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
criterii de adjudecare Atribuirea contractului, se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”, conform cerințelor impuse în caietul de sarcini și prezentul anunț, fiind considerate cerințe minimale și obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească oferta.
termen limită primire oferte 05.05.2017, ora 14.00
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
informații
suplimentare
Se solicită oferte de preț și oferte tehnice conform caietului de sarcini nr. 41559/29.03.2017, atașat.
modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform caiet de sarcini nr. 41559/29.03.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.


84. achiziție diverse echipamente informatice – achiziție module de expansiune fibră optică
data publicării 24.04.2017
cod CPV

30000000-9

documente click pentru a descărca anunțul
descrierea comenzii

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 2 (două) module de expansiune (necesare interconectării optime a echipamentelor) plus cablurile necesare. Tip transceiver suportat SFP+, viteză conexiune 10Gbps. Număr transceiver-e suportate 4. Cabluri 10Gb Ethernet, Direct Attach Copper Cable, format SFP+,  4 buc., lungime maximă 50 cm.
Acest modul este necesar pentru switch HP A5800. Codul modulului de la producător este JCO91A, iar al switch-ului este JC105A.
Garanția produselor va fi de minim 3 ani.

valoare estimată 23.658, 83 lei fără TVA
condiții comandă  

Termen de livrare maxim 30 de zile calendaristice de la data transmiterii comenzii

criterii de adjudecare Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” și care respectă cerințele impuse în datele tehnice
termen limită primire oferte 03.05.2017, ora 16.00
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
înștiințare ofertanți   click pentru a descărca înștiințarea
observații Oferta va fi transmisă până la data de 03.05.2017 ora 16.00, scanată la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro,  precum și în original, prin poștă, la adresa Primăria municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, în atentia Serviciului Informatizare, persoană de contact Toma Cristina Laura.

83. serviciul de actualizare bază de date Legis
data publicării 24.04.2017
cod CPV 72540000-2 Servicii de actualizare informatică
documente click pentru a descărca anunțul
descrierea contractului Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze serviciul de actualizare bază de date Legis. Serviciul constă în actualizarea aplicației Legis și anume: menținerea în stare normală de funcționare a produsului informatic pe întreaga durată a contractului; livrarea actualizărilor bazei de date legislative (mentenanța produsului informatic) cu actele publicate în Monitorul Oficial 
valoare estimată 4.201,68 lei fără TVA
condiții contract  Contractul se va desfășura pe o perioadă de 12 luni, în baza unui abonament lunar
condiții participare Ofertanții trebuie să facă dovada că dețin experiență similară pentru produsul legis Studio – varianta Rețea
criterii de adjudecare  atribuirea contractului de achiziție se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”
termen limită primire oferte 03.05.2017, ora 16.00
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
înștiințare ofertanți
 click pentru a descărca înștiințarea
observații Oferta va fi transmisă până la data de 03.05.2017 ora 16.00, scanată la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro,  precum și în original, prin poștă, la adresa Primăria municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, în atentia Serviciului Informatizare, persoană de contact Toma Cristina Laura.

82. Ziua Copilului
data publicării 13.04.2017
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea instrucțiunilor pentru ofertanți
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată 150.000 lei
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii Procedura a fost anulată deoarece s-a prezentat un singur ofertant.
observații Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Piața Ovidiu nr. 9. Data limită de depunere a ofertelor este 02.05.2017, ora 16,00.

81. Anunţ de participare la procedura de selecţie de proiecte  nonprofit de interes general din domeniile cultural, sportiv, tineret și social
data publicării 13.04.2017
documente click pentru descărcarea regulamentului
click pentru a descărca anunțul de participare
click pentru descărcarea formularelor
click pentru a descărca formulare pdf
valoare estimată  
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații  

80. Achiziția Serviciului de găzduire web-site www.constanta-turistica.ro aferent proiectului ”Constanța, primul pas în lunga ta călătorie – promovarea zonei turistice Constanța-Mamaia”
data publicării 13.04.2017
cod CPV

72415000-2 Servicii de găzduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web)

descriere contract

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze serviciul de găzduire web-site www.constanta-turistica.ro aferent proiectului ”Constanța, primul pas în lunga ta călătorie – promovarea zonei turistice Constanța-Mamaia”, cu respectarea caietului de sarcini nr. 48544/10.04.2017documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată

8.333,33 lei fără TVA/an (694,44 lei fără TVA/lună)

condiții contract

Condițiile tehnice precum și celelalte informații sunt precizate în caietul de sarcini nr. 48544/10.04.2017. Acesta poate fi obținut din secțiunea documente

criterii de adjudecare Atribuirea contractului de achiziție se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”, cerințele impuse prin caietul de sarcini fiind considerate cerințe minimale și obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească oferta.
termen limită  primire oferte 18.04.2017, ora 16.00
 data atribuirii  
înștiințare ofertanți  click pentru a descărca înștiințarea
ofertant câștigător  
informații suplimentare Caietul de sarcini nr. 48544/10.04.2017 poate fi obținut din secțiunea documente.
modalitate desfășurare Oferta va fi transmisă până la data de 18.04.2017,ora 16.00, scanată la adresa de 
e-mail: informatizare@primaria-constanta.ro, precum și în original, la adresa Primăria municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, în atentia Serviciului Informatizare, persoană de contact Toma Cristina Laura.
 

79. Achiziția serviciului de Elaborare cerere de finanţare conform ghidului solicitantului aferent Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, primul apel de proiecte
data publicării 12.04.2017
cod CPV

79400000-8 – Consultanță în afaceri și management și servicii conexe
79411000-8 – Servicii generale de consultanță în management

descriere contract Elaborarea cererii de finanțare conform ghidului solicitantului în vederea depunerii unui proiect în cadrul primului apel de proiecte aferent Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 care are următoarele obiectivele specifice: “Promovarea afacerilor și a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre” și “Promovarea unei politici de mediu coordonate și reducerea prin acțiuni comune a deșeurilor maritime în Bazinul Mării Negre”. 


documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată

77.000 lei fără TVA

condiții contract

Conform Caiet de sarcini 46295/05.04.2017 publicat în secțiunea documente

condiții participare Prestatorul are obligația de a asigura respectarea tuturor prevederilor legale și a cerințelor minime conform Caietului de sarcini 46295/05.04.2017 publicat în secțiunea documente
criterii de adjudecare Atribuirea contractului privind achiziția serviciului de Elaborare cerere de finanţare conform ghidului solicitantului aferent Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, primul apel de proiecte se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”, conform Caietului de sarcini nr. 46295/05.04.2017 publicat în secțiunea documente.
termen limită  primire oferte 18.04.2017
 data atribuirii  
ofertant câștigător  
informații suplimentare  Caietul de sarcini nr. 46295/05.04.2017 poate fi obținut pe site-ul Primăriei municipiului Constanța:www.primaria-constanta.ro
modalitate desfășurare Oferta va fi transmisă până la data de 18.04.2017 în original la adresa Primăriei municipiului Constanța: Bulevardul Tomis, nr. 51 sau pe adresa de mail proiecte@primaria-constanta.ro
 

78. Achiziția serviciilor de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor municipiului Constanța prin primar, primarului municipiului, precum și ale comisiei locale de aplicare a Legii nr. 18/1991 în fața instanțelor de judecată
data publicării 11.04.2017
cod CPV

791000000- 5 - Servicii juridice

descrierea comenzii

Achiziţionarea de servicii juridice pentru acordarea asistentei si reprezentarii juridice a autoritatii contractante, cu respectarea prevederilor din Caietul de sarcini publicat în secțiunea documente.
“MUNICIPIUL CONSTANŢA, cu sediul în B-dul. Tomis nr. 51, tel. 488157, fax: 488924, organizează în data de  24.04.2017, ora 11:00,  procedura simplificată proprie privind atribuirea acordului cadru, pe o perioadă de patru ani, având ca obiect: ,,SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN VEDEREA APĂRĂRII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIN PRIMAR, PRIMARULUI MUNICIPIULUI, PRECUM ȘI ALE COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII NR. 18/1991 ÎN FAȚA INSTANȚELOR DE JUDECATĂ”.

   
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcarea fișei de date
click pentru descărcarea modelelor de formulare
click pentru descărcarea propunerilor acord cadru și contract subsecvent
 clarificări click pentru vizualizare clarificări
click pentru vizualizare clarificări 2
click pentru vizualizare clarificări 3
click pentru vizualizare clarificări 4
valoare estimată

Valoarea estimată totală:  2.400.000 lei fara T.V.A.
Valoare estimată: 150 000 lei fara TVA/an Lot 1;
Valoare estimată a acordului cadru este de 600 000 lei fără TVA/lot/4ani -
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989; Legea 18/1991 privind fondul funciar; acțiuni în revendicare; mediere/conciliere.
Valoare estimată: 150 000 lei fara TVA/an Lot 2;
Valoare estimată a acordului cadru este de 600 000 lei fără TVA/lot/4ani -
acțiuni în constatare, accesiune, ieșire din indiviziune, superficie, partaj judiciar, uzucapiune, obligația de a face, acțiune în răspundere delictuală /pretenții, acțiune în regres, acțiune în răspundere contractuală , asigurare dovezi; mediere/conciliere;
Valoare estimată: 150 000 lei fără TVA/an Lot 3;
Valoare estimată a acordului cadru este de 600 000 lei fără TVA/lot/4ani  -
 anulare/suspendare act administrativ, contestație act administrativ, obligare emitere act administrativ, excepție nelegalitate act administrativ, comunicare informații interes public Legea nr.544/2001, ordonanța președințială, alte cereri: revocare donatie, rezoluțiune contract vânzare cumparare, evacuare, hotărâre care să țină loc de act autentic, refuz soluționare cerere, sechestru judiciar; mediere/conciliere, acțiuni în drept penal;
Valoare estimată: 150 000 lei fără TVA/an Lot 4;
Valoare estimată a acordului cadru este de 600 000 lei fără TVA/lot/4ani  -
aplicare amendă civilă, aplicare penalități, daune interese, daune cominatorii, sancțiune pentru neexecutare hotărâre, drepturi bănești, contestație executare, întoarcere executare silită, suspendare provizorie, plângeri contravenționale, obligația de a face Legea nr. 50/1991, dreptul muncii, mediere/conciliere; acțiuni  FIN.CO.GE.RO;

condiții comandă

Conform proiectului de contract publicatîn secțiunea documente

condiții participare

Conform prevederilor  din fișa de date publicatăîn secțiunea documente

Informații suplimentare
Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, vor fi atașate anunțului și  pe site-ul institutiei www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări neramburasbile. Oferta va fi transmisă până la data de 24.04.2017 ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr.51,  în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact d-na Guzgă Cristina, tel: 0241488157, e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

dată limită primire oferte 24.04.2017, ora 11.00
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
 

77. Achiziție de hârtie pentru copiatoarele, imprimantele și faxurile din Primăria municipiului Constanța
data publicării 04.04.2017
cod CPV

30197630-1

descrierea comenzii Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze hârtie necesară copiatoarelor, imprimantelor și faxurilor din Primăria municipiului  Constanța

Cantitate necesară:
-1.350 topuri hârtie A4-80 g/mp
-10 topuri hârtie A3-80 g/mp.

Produsele trebuie să corespundă din punct de vedere calitativ condițiilor impuse în cerințele tehnice, în caz contrar ele vor fi returnate pentru a fi înlocuite, fără costuri suplimentare.
Toate produsele trebuie să corespundă din punct de vedere calitativ cu standardele și normativele specifice în vigoare la data furnizării.
Livrarea produselor se va face în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comenzii de către furnizor.
Furnizorul va livra produsele la sediul Primăriei municipiului Constanța, B-dul.Tomis nr. 51, fără costuri suplimentare.
Plata se va face prin ordin de plată, pe baza facturii emise de către furnizor și semnarea de către ambele părți, fără obiectiuni, a procesului verbal de recepție, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrare la sediul Primăriei municipiului Constanța, în limita disponibilitătilor bugetare.

date tehnice Hârtie A4
Hârtie A4 pentru copiere si imprimare laser si inkjet, negru si color, care sa satisfacă următoarele date tehnice: format A4; dimensiune 210*297 mm; ambalare 500 coli/top; hârtia A4 are următoarele caracteristici: gramaj minim 80 g/mp; grad de alb minim 95%; opacitate de tipărire minim 90%; grosime minim 108 microni; netezime față/verso minim 25/25; rezistență la tracţiune minim 3,5 kN/m;  umiditate maxim 4,3 %; cenuşă maxim 11,70%.

Hârtie A3
Hârtie pentru copiere si imprimare laser si inkjet, negru si color, care sa satisfacă următoarele date tehnice:  format A3; dimensiune 297*420 mm; ambalare 500 coli/top; hârtia A3 are următoarele caracteristici: gramaj minim 80 g/mp; grad de alb minim 95%; opacitate de tipărire minim 90%; grosime minim 108 microni; netezime față/verso minim 25/25;rezistenta la tracţiune minim 3,5 kN/m; umiditate maxim 4,3 %; cenuşă maxim 11,70%.

Notă:
Caracteristicile hârtiei ofertate vor fi demonstrate printr-un document emis de către producător sau o instituție abilitată în acest sens.

documente click pentru descărcarea anunțului

valoare estimată

11.960 lei fără TVA  (8,70 lei/top (buc) fără TVA hârtie A4-80 g/mp și 21,50 lei/top (buc) fără TVA hârtie A3-80 g/mp).
Oferta va fi prezentată în prețuri unitare lei fără TVA și la valoare totală lei cu TVA, care va fi evidențiată distinct.
Oferta va fi formulată pentru întregul lot de produse solicitat.

condiții comandă

Conform condițiilor tehnice și de calitate

criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției de  hârtie pentru copiatoarele, imprimantele și faxurile din Primăria municipiului Constanța se va face pe baza criteriului ” prețul cel mai scăzut ” la valoare totală și care respectă cerințele impuse în datele tehnice.

Informații suplimentare:
Nr. telefon contact 0241/488474 

dată limită primire oferte  10.04.2017
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de e-mail:ionela.patache@primăria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.


76. Achiziția serviciului de Întreţinere instalaţii interioare la parcarea supraetajata situata în staţiunea Mamaia, zona Albatros
data publicării 31.03.2017 
cod CPV

50000000

documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
descriere contract

Primăria Municipiului Constanța achiziționează serviciul de  Serviciul de „Întreţinere instalaţii interioare la parcarea supraetajata situata în staţiunea Mamaia, zona Albatros”, cu respectarea caietului de sarcini nr. 37433/22.03.2017.
Achiziţia se refera la:
Serviciul se refera la:
- administrare imobil;
- întreținerea instalațiilor interioare ale imobilului: instalații electrice și instalații sanitare.

 

valoarea estimată 59389,82 lei fără TVA.
condiții contract

Condiţiile tehnice şi de calitate, conform prescripțiilor tehnice şi legislației din România cad în sarcina prestatorului de a le respecta şi aplica în totalitate.

condiții de participare Prestatorul are obligaţia de a asigura respectarea tuturor prevederilor legale.
criterii de adjudecare Atribuirea contractului de prestări servicii „Întreţinere instalaţii interioare la parcarea supraetajata situata în staţiunea Mamaia, zona Albatros” se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”, conform caietului de sarcini, iar cerințele impuse prin prin caietul de sarcini şi prezentul anunț fiind considerate cerințe minimale şi obligatorii pe care trebuie sa le îndeplinească oferta.
termen limita primire oferte 04.04.2017, ora 14.00
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
informații suplimentare

caietul de sarcini nr. 37433/22.03.2017 poate fi consultat în secțiunea documente
nr. telefon de contact 0241/488474

modalitate desfășurare  Oferta va fi transmisă până la data de 04.04.2017, ora 14.00, în original la adresa Primăria Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51, sau pe adresa de e-mail alexandru.taranu@primaria-constanta.ro

75. Achiziția directă a serviciului privind conștientizarea populației cu privire la prevederile legale în vigoare vizând spațiile verzi publice urbane
data publicării 30.03.2017 
cod CPV

79342200-5 Servicii de promovare

documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
descriere contract

Durata contractului de prestare servicii este de doisprezece (12) luni de la data semnării și înregistrării Contractului de către ambele părți.
Serviciul cuprinde un portofoliu de solicitări transmise la cerere de către beneficiar, precizate în Caietul de Sarcini, pe care prestatorul se obligă să le execute cu promptitudine, eșalonând d.p.d.v. financiar prestația suportată în baza cuantumului alocat lunar, prin contract, de tipul unui abonament lunar.
Achiziția serviciului privind „conștientizarea populației cu privire la prevederile legale în vigoare vizând spațiile verzi publice urbane” cuprinde promovarea Campaniei „Curățăm Constanța Noastră”, realizarea de materiale informative și promoționale, precum și promovarea altor acțiuni și inițiative similare.
În cadrul serviciului privind „conștientizarea populației cu privire la prevederile legale în vigoare vizând spațiile verzi publice urbane” intenționat a fi achiziționat, promovarea Campaniei „Curățăm Constanța Noastră” va trebui să includă minim activitățile sau operațiunile prevăzute explicit prin Caietul de Sarcini; acele caracteristici care nu sunt precizate, rămân la latitudinea Ofertanților și fac parte din contribuția tehnică și creativă a acestora în cadrul ofertelor.

 

valoarea estimată 128.242,02 LEI fără T.V.A
condiții contract

conform Caietului de sarcini anexat prezentului anunț

condiții de participare conform Caietului de sarcini publicat 
criterii de adjudecare  „preţul cel mai scăzut” cu condiția respectării specificațiilor tehnice solicitate, dispuse în Caietul de Sarcini.
termen limita primire oferte 06.04.2017
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
 informații suplimentare

Pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.168, persoana de contact: Gheorghe Coman, Șef Serviciu „Administrare Spații Verzi”.

 modalitate desfășurare  Ofertele de preț pot fi trimise în scris, în original:

- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Mihail Kogălniceanu nr. 28; data poștei 03.04.2017;
- prin fax, la nr. 0241/488.168;
- prin e-mail, la adresa gheorghe.coman@primaria-constanta.ro 


74. Achiziție directă de stâlpi de ghidare din plastic cu catadioptri
data publicării 29.03.2017 
cod CPV

44212220-7 – Piloni, stâlpi și țăruși 

documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
descriere contract

Cumpărarea directă are ca obiectiv achiziționarea unui număr de 500 buc. stâlpi de ghidare din plastic cu catadioptri.
Stâlpul va fi confecționat din P.V.C. (policlorură de vinil), de culoare albă. Acesta va avea un diametru de 120 mm și o înălțime de 1000 mm și va fi dotat cu doi catadioptri cu dimensiunile de cel mult 200 mm lungime și de 70 de mm lățime, unul de culoare albă, iar celălalt de culoare roșie. În partea inferioară, stâlpul va fi dotat cu două găuri cu un diametru de 25 mm, poziționate la o distanță de 60 mm de bază, pentru montarea ulterioară în dispozitivul de fixare.
Oferta financiară va fi prezentată în prețuri unitare și la valoarea totală, inclusiv taxa pe valoare adăugată, care va fi evidențiată distinct. Prețurile unitare vor include valoarea bunurilor inclusiv cheltuielile legate de transport.
Categorii de servicii/lucrări: conform Caietului de sarcini nr. 30320/09.03.2017 anexat prezentului anunț;

valoarea estimată 17.250 lei fără TVA
condiții contract

conform Caietului de sarcini nr. 30320/09.03.2017 anexat prezentului anunț

condiții de participare Prestatorul trebuie să facă dovada deținerii capacității tehnice și profesionale, probând existența unei legături între prestația care face obiectul de activitate al operatorului economic, conform datelor înscrise în certificatul constatator eliberat de O.N.R.C. și să declare pe propria răspundere că nu se încadrează în prevederile art. 164. 165, și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice
criterii de adjudecare  Atribuirea contractului de achiziţie se va face pe baza criteriului „preţul cel mai scăzut” și respectarea prevederilor Caietului de sarcini 
termen limita primire oferte 08.04.2017, ora 14.00
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
 informații suplimentare

Caietului de sarcini este atașat în secțiunea documente.
Oferta va fi transmisă, în original, la adresa: Primăria Municipiului Constanța, strada Mihail Kogălniceanu nr. 28, Serviciul Gestionare Servicii Publice, persoană de contact – dl. Urtoi George, tel. 0241488179, email: george.urtoi@primaria-constanta.ro.  

   

73. Achiziţia serviciului de audit energetic pentru obiectivul de investiții  ″Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă in cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța″
data publicării 23.03.2017
cod CPV

71314300-5 Servicii de consultanţă în eficiență energetică  

documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcarea expertizei tehnice
click pentru descărcarea planului de situație
click pentru descărcarea planului de încadreare zonă
click pentru descărcarea declarației art.164 DIN LG.982016
click pentru descărcarea declarației art. 165,167
click pentru descărcarea declarației formular nr. 60
descriere contract

Obiectul achiziției îl constituie elaborarea auditului energetic pentru clărire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța.

Serviciul de Audit energetic se va realiza în două faze, după cum urmează:
1) Elaborare Raport de audit energetic – 15 zile calendaristice de la data emiterii Ordinului de începere pentru faza I.
2) Elaborare certificat de performanță energetică după finalizarea execuției lucrărilor și încheierea Procesului verbal de predare-primire la terminarea lucrărilor – 10 zile calendaristice de la data emiterii Ordinului de începere pentru faza II.
În conditiile precizate în caietul de sarcini publicat mai sus.

valoarea estimată 2.111,85 lei, fără TVA
condiții contract

Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente. Ofertantul trebuie să facă dovada ca îndeplineşte toate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Va depune oferta financiară, oferta tehnică, dovada îndeplinirii capacităţii tehnice, Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, ofertanții trebuie să declare pe propria răspundere că nu se încadrează în prevederile art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016, conform declaraţiilor atasate.

condiții de participare

conform condiţiilor precizate în caietul de sarcini

criterii de adjudecare  Atribuirea contractului de achiziţie se va face pe baza criteriului „preţul cel mai scăzut”.
termen limita primire oferte 30.03.2017
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
 informații suplimentare

Ofertele vor fi transmise in original la registratura Primăriei Municipiului Constanta sau pe mail la adresa directiatehnic@primaria-constanta.ro, in atentia domnei Udrea Valeria Elisabeta.  Ulterior notificării în SEAP a ofertantului ce îndeplineşte toate cerinţele din caietul de sarcini, aplicând criteriul „preţul cel mai scăzut”, ofertantul, în termen de 2 zile de la data acceptării ofertei în SEAP, va depune oferta fermă în original însoţită de toate documente solicitate, în plic închis, care se va depune la adresa Primăria Municipiului Constanţa, bd.Tomis nr.51, cam.18 – Serviciul Management Documente, cu menţiunea „în atenţia Direcţiei Tehnic – Achiziţii".

Serviciul este necesar să fie înscris în catalogul electronic SEAP conform art.43 alin (1) si (3) din HG 395/2016, ce prevede: “Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, în masura în care valoarea estimata a achizitiei, fără TVA, este mai mica decât pragurile valorice prevazute la art.7 alin. (5) din Legea nr.98/2016. În cazul în care autoritatea contractantă nu identifică în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constata că preţul postat de operatorii economici pentru obiectul achiziţiei este mai mare decât pretul pietei sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea contractantă poate realiza achiziţia de la orice operator economic, elaborând în acest sens o notă justificativă.”

Persoana de contact: Udrea Valeria Elisabeta, birou Implementare Programe Locuinţe, tel.0241-488123.
   

72. Serviciul de reparare și înlocuire a pneurilor, inclusiv montare și echilibrare la autovehiculele Primăriei municipiului Constanța
data publicării 23.03.2017
cod CPV

50116500

denumirea contractului Serviciul de reparare și înlocuire a pneurilor, inclusiv montare și echilibrare la autovehiculele Primăriei municipiului Constanța.
condiții contract

Condiții tehnice și de calitate, conform prescripțiilor tehnice și legislațiilor din România, cad în sarcina proprietarului de a le respecta și aplica în totalitate.

citerii de adjudecare

Atribuirea contractului, se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”, conform cerințelor impuse în caietul de sarcini și prezentul anunț, fiind considerate cerințe minimale și obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească oferta.

documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

valoare estimată

14.809,27 lei fără TVA

dată limită primire oferte  31.03.2017, ora 13.00
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
 informații suplimentare Se solicită oferte de preț și oferte tehnice conform caietului de sarcini nr. 34422/16.03.2017, atașat
modalitate desfășurare

Orice persoana interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform caiet de sarcini nr. 34422/16.03.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.


71. Achiziție de hârtie pentru copiatoarele, imprimantele și faxurile din Primăria municipiului Constanța
data publicării 23.03.2017
cod CPV

30197630-1

descrierea comenzii Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze hârtie necesară copiatoarelor, imprimantelor și faxurilor din Primăria municipiului  Constanța

Cantitate necesară:
-1.350 topuri hârtie A4-80 g/mp
-10 topuri hârtie A3-80 g/mp.

Produsele trebuie să corespundă din punct de vedere calitativ condițiilor impuse în cerințele tehnice, în caz contrar ele vor fi returnate pentru a fi înlocuite, fără costuri suplimentare.
Toate produsele trebuie să corespundă din punct de vedere calitativ cu standardele și normativele specifice în vigoare la data furnizării.
Livrarea produselor se va face în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comenzii de către furnizor.
Furnizorul va livra produsele la sediul Primăriei municipiului Constanța, B-dul.Tomis nr. 51, fără costuri suplimentare.
Plata se va face prin ordin de plată, pe baza facturii emise de către furnizor și semnarea de către ambele părți, fără obiectiuni, a procesului verbal de recepție, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrare la sediul Primăriei municipiului Constanța, în limita disponibilitătilor bugetare.

date tehnice Hârtie A4
Hârtie A4 pentru copiere si imprimare laser si inkjet, negru si color, care să satisfacă următoarele date tehnice:  format A4; dimensiune 210*297 mm; ambalare 500 coli/top; conform Larex are următoarele caracteristici: gramaj 81.80 gr/m2; grad de alb 98,60%; opacitate de tipărire 91,20%; grosime 110 microni; netezime  față/verso 25/25; rezistentă la tracţiune 4,10 KN/m; lungime medie de rupere 5,079 Km; umiditate 4,4 %; cenuşa 11,70%.

Hârtie A3
Hârtie pentru copiere si imprimare laser si inkjet, negru si color, care să satisfacă următoarele date tehnice:  format A3; dimensiune 297*420 mm; ambalare 500 coli/top; conform Larex are următoarele caracteristici: gramaj 81.80 gr/m2; grad de alb 98,60%; opacitate de tipărire 91,20%; grosime 110 microni; netezime  față/verso 25/25; rezistență la tracţiune 4,10 KN/m; lungime medie de rupere 5,079 Km; umiditate 4,4 %; cenuşa 11,70%.


documente click pentru descărcarea anunțului

valoare estimată

11.960 lei fără TVA  (8,70 lei/top (buc.) fără TVA hârtie A4-80 g/mp și 21,50 lei/top (buc.) fără TVA hârtie A3-80 g/mp ).
Oferta va fi prezentată în prețuri unitare lei fără TVA și la valoare totală lei cu TVA, care va fi evidențiată distinct.
Oferta va fi formulată pentru întregul lot de produse solicitat.

condiții comandă

Conform condițiilor tehnice și de calitate

criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției de  hârtie pentru copiatoarele, imprimantele și faxurile din Primăria municipiului Constanța se va face pe baza criteriului ” prețul cel mai scăzut ” la valoare totală și care respectă cerințele impuse în datele tehnice.

Informații suplimentare:
Nr. telefon contact 0241/488474 

dată limită primire oferte  27.03.2017, ora 14.00
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de e-mail:ionela.patache@primăria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.


70. Închiriere purificatoare apă pentru sediile administrate de  Primăria municipiului Constanța
data publicării 23.03.2017
cod CPV

50532000

descrierea contractului  Primăria municipiului Constanța intenționează, în cadrul sediilor administrate, să închirieze purificatoare de apă, cu respectarea caietului de sarcini nr. 24885/28.02.2017
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

valoare estimată

17.496 lei fără TVA

condiții contract

Condițiile tehnice și de calitate, conform prescripțiilor tehnice și legislației din România cad în sarcina prestatorului de a le respecta și aplica în totalitate.

criterii de adjudecare

Atribuirea contractului de ”închiriere purificatoare apă pentru sediile administrate de  Primăria municipiului Constanța” se va face pe baza criteriului ”prețul cel mai scăzut”, conform caietului de sarcini, iar cerințele impuse prin caietul de sarcini și prezentul anunț, fiind considerate cerințe minimale și obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească oferta.

Informații suplimentare: caietul de sarcini nr. 24885/28.02.2017 poate fi obținut din secțiunea documente

Nr. telefon contact 0241/488474 

dată limită transmitere propuneri  30.03.2017, orele 14.00
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
modalitate desfășurare

Oferta de preț va fi transmisă în original la sediul  Primăriei municipiului Constanta, Bulevardul Tomis nr. 51. sau pe adresa de e-mail alexandru.taranu@primaria-constanta.ro


69. Achiziție Directă „Material Dendro-Floricol (arbori, arbuști, liane, flori, plante ierboase) pentru Municipiul Constanța”: Lot 1 – Flori BIANUALE și Lot 2 – Flori ANUALE pentru 2017
data publicării 22.03.2017
cod CPV

03121100-6  - Plante vii, bulbi, rădăcini, butași și altoaie

documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini flori anuale
click pentru descărcarea caietului de sarcini flori bianuale

valoare estimată

 - 16.000,00 LEI fără T.V.A., pentru LOT 1-FLORI BIANUALE;

 - 64.000,00 LEI fără T.V.A., pentru LOT 2-FLORI ANUALE.

condiții participare
Conform Caietului de Sarcini - Cap. 14. Condiții de calificare
condiții contract Conform Caietului de Sarcini (Cap. 5. Perioada de livrare a produselor, Cap. 6. Locațiile de livrare a produselor publicat pe pagina oficială a Primăriei Municipiului, Cap. 7. Recepția și garanția produselor, Cap. 8. Durata Contractului, Cap. 9. Obligațiile Beneficiarului,  Cap. 10. Obligațiile Furnizorului, Cap. 11. Garanția de bună execuție a Contractului de furnizare, Cap. 12. Clauze financiare,  Cap. 15. Prevederi generale)
criterii de adjudecare

,,Preţul cel mai scăzut”, cu condiția respectării specificațiilor tehnice solicitate, precum și a cerințelor minimale necesare a fi întrunite de către operatorul comercial, dispuse în Caietul de Sarcini.

dată limită transmitere propuneri  30.03.2017
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
modalitate desfășurare

Ofertele de preț pot fi trimise în scris, în original:
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Mihail Kogălniceanu nr. 28; data poștei 24.03.2017;
- prin fax, la nr. 0241/488.168;
- prin e-mail, la adresa gheorghe.coman@primaria-constanta.ro;

Informații suplimentare: Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.168, persoana de contact: Gheorghe Coman, Șef Serviciu „Administrare Spații Verzi”.


68. Serviciul de service pentru aparatele de aer condiționat aparținând Primăriei municipiului Constanța
data publicării 21.03.2017
cod CPV

- 50532000

documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată

37.890 lei fără TVA

descriere contract

Primăria municipiului Constanța intenționează, în cadrul sediilor administrate, să efectueze serviciul de service pentru aparatele de aer condiționat, cu respectarea caietului de sarcini nr. 21328/21.02.2017.

condiții contract Condițiile tehnice și de calitate, conform prescripțiilor tehnice și legislației din România cad în sarcina prestatorului de a le respecta și aplica în totalitate.
criterii de adjudecare

Atribuirea contractului de ”service pentru aparatele de aer condiționat” se va face pe baza criteriului ”prețul cel mai scăzut”, conform caietului de sarcini, iar cerințele impuse prin caietul de sarcini și prezentul anunț, fiind considerate cerințe minimale și obligatorii pe care trebuie să la îndeplinească oferta.
Informații suplimentare: caietul de sarcini nr. 21328/21.02.2017 poate fi obținut din sectiunea documente.
Nr. telefon contact 0241/488474.

dată limită transmitere propuneri  28.03.2017, orele 14:00
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
modalitate desfășurare

Oferta de preț va fi transmisă în original la sediul  Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51. sau pe adresa de e-mail alexandru.taranu@primaria-constanta.ro


67. Achiziția serviciului de pază și transport valori, monitorizare sisteme de alarmare antiefracție și intervenție rapidă, cu agenți înarmați precum și eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice cu schimbare de piese
data publicării 16.03.2017
cod CPV

- 79713000 – Servicii de pază
- 31625300-6 – Sisteme de alarmă antiefracție

documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată

126.050  lei fără TVA

descriere contract

Serviciul de pază și transport valori se realizează cu autovehicule blindate, cu minim 2 agenți de securitate, din cadrul unei societăți specializate de pază și protecție, dotați cu arme de foc, în condițiile legii, cu bastoane din cauciuc sau tip tomfe și spray-uri iritant lacrimogene.Transportul și paza valorilor se realizează, zilnic, în zilele lucrătoare, de la sediile Primăriei Municipiului Constanța, la Casieria Centrală a achizitorului, ulterior la Trezoreria Municipiului Constanța și retur, folosind autovehicule blindate, pe traseele prestabilite. Locațiile instituției, de unde se vor colecta valorile, sunt următoarele:Sediul Central al Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis, nr. 51; City Park Mall – b-dul Alexandru Lăpușneanu nr.116 C, etaj 2, Mun. Constanța; Casa Căsătoriilor – str. Mihai Eminescu, nr.20, Mun. Constanța; Administrație Cimitire – str. Bărăganului, nr. 2-4, Mun. Constanța; Parcarea Verde, din zona Spitalului Clinic Județean Constanța, în momentul când se va achiziționa serviciul de încasare a taxei. Suplimentar, în funcție de necesitățile achizitorului, se vor transporta valori și la o altă locație, în baza ordinului de lucru transmis de achizitor, pe traseele prestabilite.
Serviciul de monitorizare sisteme de alarmare antiefracție și intervenție rapidă se realizează cu autovehicule special amenajate, cu minim 2 agenți de securitate, din cadrul unei societăți specializate de pază și protecție, dotați cu arme de foc, în condițiile legii, cu bastoane din cauciuc sau tip tomfe și spray-uri iritant lacrimogene. Serviciul se va realiza în program permanent, pentru următoarele locații:Sediul din str. Amzacea, nr. 13 – deține 2 sisteme de alarmare antiefracție; Casierie, sediu bd. Tomis, nr. 51; Arhiva din str. Plevnei, Nr. 4; Casierie sediu City  Park Mall, b-dul Alexandru Lăpușneanu nr.116 C, etaj 2; Casierie sediu str. Bărăganului 2-4; Arhiva din b-dul 1 Mai; Arhiva din str. Gh. Lazăr, Nr. 5A; Casa Căsătoriilor, str. M. Eminescu, nr. 20.
Obligațiile prestatorului cu privire la serviciul de pază şi transport a valorilor cu agenți înarmați sunt:
- să asigure/presteze zilnic, cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și sărbătorilor legale, serviciul de pază și protecție a transportului valorilor prin agenți înarmați, în condiții de siguranță a valorilor colectate,  folosind mijloace de transport blindate, dotate conform dispozițiilor legale, pentru locațiile mai sus menționate.
- să comunice imediat reprezentantului achizitorului, aspectele negative sesizate, ce pot conduce la diminuarea capacității de apărare, protecție și pază al transportului valorilor;
- să păstreze confidențialitatea față de terți a informațiilor și a oricăror date, pe care le deține, cu privire la operațiunile desfășurate.

Obligațiile prestatorului cu privire la serviciul monitorizare sisteme antiefracție şi intervenție cu agenți înarmați sunt:
- să dețină minim 3 echipaje de interventie specializate;
- să instaleze fără nici un cost dispozitivele necesare conectării sistemelor de alarme existente la dispecerat, în vederea monitorizării (GPRS), pe toată perioada derulării contractului;
- să asigure monitorizarea permanentă și mentenanța periodică a sistemului de securitate antiefracție al obiectivului beneficiarului, prin conectarea GPRS la dispeceratul Prestatorului;
- să asigure intervențiile tehnice pentru eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice, cu schimbare de piese (în baza unui raport întocmit de prestator și aprobat de către beneficiar);
- echipajele de intervenție să fie formate din minim 2 agenți de securitate dotați cu armă de foc și muniție aferentă;
- să monitorizeze permanent și să intervină, în caz de nevoie, următoarele locațiile menționate mai sus:
- să intervină prompt în momentul declanșării butonului de panică;
- echipajele trebuie dotate cu arme de foc, în condițiile legii, cu bastoane de cauciuc sau tip tomfe, spray-uri iritant-lacrimogene, uniforme de serviciu cu însemnele distinctive ale societății de pază, mijloace de protecție individuală (veste antiglonţ etc.) și ecusoane de identificare cu fotografie;
-  timpul mediu de intervenție este de 3-7 minute;
- să rețină și să predea organelor de politie, făptuitorii prinși în flagrant și să conserve probele care atestă fapta, luând totodată măsuri pentru limitarea pagubelor și asigurând paza obiectivului, până la sosirea organelor de poliție;
- să intervină rapid și în cazul solicitării telefonice a beneficiarului, pentru prevenirea și stoparea unor evenimente, care ar putea produce distrugeri și pagube, sau chiar să afecteze integritatea fizică, ori să pună în pericol viața persoanelor aflate în obiectivele menționate;
- să fie pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit, pe toata durata contractului;

Obligațiile prestatorului cu privire la asigurarea intervențiilor tehnice în vederea eliminării disfuncționalităților echipamentelor tehnice, cu schimbare de piese, sunt:
- înlocuirea pieselor se va face în baza unui raport întocmit de prestator și aprobat de beneficiar;
-  prestatorul are obligația se deplaseze în vederea constatării defecțiunii în maxim  2 ore de la sesizarea problemei apărute;
Categorii de servicii/lucrări: conform Caietului de sarcini nr. 30274/09.03.2017 anexat prezentului anunț.

condiții contract conform Caietului de sarcini publicat 
condiții de participare

prestatorul trebuie să facă dovada deținerii capacității tehnice și profesionale, probând existența unei legături între prestația care face obiectul de activitate al operatorului economic, conform datelor înscrise în certificatul constatator eliberat de O.N.R.C. și să declare pe propria răspundere că nu se încadrează în prevederile art. 164. 165, și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

criterii de adjudecare

prețul cel mai scăzut și respectarea prevederilor Caietului de sarcini

termen limită primire oferte  27.03.2017, orele 14:00
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
modalitate desfășurare

Caietului de sarcini este atașat anunțului. Oferta va fi transmisă, în original, la adresa: Primăria Municipiului Constanța, strada Mihail Kogălniceanu nr. 28, Serviciul Dotări Urbane, persoană de contact – d-na. Andreea Ștefănescu, tel. 0241488186, email: andreea.stefanescu@primaria-constanta.ro.  


66. Achiziția serviciului de punere în funcțiune, întreținere, supraveghere și demontare fântâni arteziene și bazine ornamentale 2017
data publicării 10.03.2017
cod CPV

50510000-3 ”servicii de reparare și întreținere a pompelor, a vanelor, a robinetelor și containerelor de metal”;

documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată

132.154,55 lei fără TVA

descriere contract

Serviciul constă în punerea în funcțiune, întreținerea, supravegherea și demontarea fântânilor arteziene și bazinelor ornamentale din următoarele amplasamente:
- Piațeta Cazino (stațiunea Mamaia) - Fântână arteziană;
- Faleză Cazino Constanța - Bazin Pescarul;
- Faleză Cazino Constanța - Bazin Cascadă;
- Parc Arheologic - Fântâni arteziene (sistem integrat în pardoseală  cu 122 jeturi de apă);
- Parc Arheologic – fântână decorativă tip Wallace.
Categorii de servicii/lucrări: conform Caietului de sarcini nr. 27234/02.03.2017 anexat prezentului anunț.

condiții contract conform Caietului de sarcini publicat 
condiții de participare Prestatorul trebuie să facă dovada deținerii capacității tehnice și profesionale, probând existența unei legături între prestația care face obiectul de activitate al operatorului economic, conform datelor înscrise în certificatul constatator eliberat de O.N.R.C. și să declare pe propria răspundere că nu se încadrează în prevederile art. 164. 165, și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice
criterii de adjudecare  prețul cel mai scăzut și respectarea prevederilor Caietului de sarcini publicat
termen limită primire oferte  21.03.2017, ora 14.00
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
modalitate desfășurare

Caietului de sarcini este atașat prezentului anunț.
Oferta va fi transmisă, în original, la adresa: Primăria Municipiului Constanța, strada Mihail Kogălniceanu nr. 28, Serviciul Dotări Urbane, persoană de contact-  d-na. Mihaela Boutros, tel. 0241488176, email: mihaela.boutros@primaria-constanta.ro.  


65. Achiziţionarea de servicii poștale 
data publicării 07.03.2017
cod CPV

64110000- 0 - Servicii poștale

documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcarea caietului de sarcini - doc.
click pentru a descărca fișa de date
click pentru a descărca formularele
click pentru a descărca proiectul de contract lot 1
click pentru a descărca proiectul de contract - lot 2
norme procedurale interne
click pentru a descărca solicitările de clarificări
valoare estimată

311510 lei fara T.V. A

descriere contract

Achiziţionarea de servicii poștale pentru distribuirea corespondenței (plicuri și colete) în sistem de poștă internă și internațională (pentru plicuri) și express - poșta rapidă (pentru plicuri și colete), cu respectarea prevederilor din Caietul de sarcini publicat pe site.
Lotul 1:
-  trimiteri de corespondență internă, din serviciul standard, gramaj cuprins între 20 g - până la 2000 g.
-  trimiteri de corespondență internațională, din serviciul standard, gramaj cuprins între 20 g - până la 2000 g.
-  corespondență internă cu confirmare de primire, gramaj cuprins între 20g - până la 2000 g.
-  corespondență internațională cu confirmare de primire, gramaj cuprins între 20 g - până la 2000 g.

Lotul 2:
serviciul express intern (corespondență și colete), cu greutate până la max.    20 Kg 

Plicurile sunt format C4, C5, C6, B4. Coletele au ca dimensiuni maxime: lungime 60 cm/lățime 50 cm/înălțime 30 cm.

Serviciul se încadrează în  cod CPV 64110000- 0 - Servicii poștale.

Valoarea estimată totală:  311 510 lei fără T.V. A

Valoare estimată Lot 1- corespondența constând în plicuri cu documente cu confirmare de primire sau simple (fără confirmare de primire), internă și internațională: 300 258 lei fără TVA

Valoare estimaă Lot 2 -trimiteri poștale interne cu serviciul Express cu confirmare de primire (AR) pentru plicuri cu documente sau colete cu obiecte/documente:
11 252 lei fără TVA.

condiții contract Conform proiectelor de contract publicate
condiții de participare Conform prevederilor din fișa de date publicată mai sus
termen limită primire oferte  20.03.2017, ora 10.00
ofertant câștigător click pentru a descărca Comunicare rezultat procedură Lot 1
 click pentru a descărca Comunicare rezultat procedură Lot 2
valoare atribuită  Lot 1 - 238.751,60 lei fără TVA
 Lot 2 - 5.694,20 lei fără TVA
data atribuirii   24.03.2017
informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, sunt atașate prezentului anunț.

modalitate desfășurare Oferta va fi transmisă până la data de 20.03.2017 ora 10:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoane de contact: -doamna Guzgă Cristina, tel: 0241488157, e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro., doamna Dancu Antuanela , tel. 0241 488142, e-mail antuanela.dancu@primaria-constanta.ro

64. Achiziţie publică privind furnizarea prin închiriere, inclusiv montarea-demontarea unor produse constând în instalaţii de iluminat ornamental cu ocazia sărbătorilor pascale 2017, în Municipiul Constanţa
data publicării 01.03.2017
cod CPV

principal 39298500-1, Ornamente de iluminat festiv

documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată

132.000 lei fără TVA

descriere contract

Achiziţie publică privind furnizarea prin închiriere, inclusiv montarea-demontarea unor produse constând în instalaţii de iluminat ornamental cu ocazia sărbătorilor pascale 2017, în Municipiul Constanţa, cu respectarea prevederilor din Caietul de sarcini

condiții contract

Conform caiet de sarcini publicat
Durata pentru realizarea achiziţiei publice privind furnizarea prin închiriere, inclusiv montarea-demontarea unor produse constând în instalaţii de iluminat ornamental cu ocazia sărbătorilor pascale 2017, în Municipiul Constanţa, se va derula începând de la data emiterii ordinului de lucru - montare și se va termina odată cu încheierea procesului verbal de recepție de demontare.

condiții de participare

A. SITUATIA PERSONALĂ A OPERATORILOR ECONOMICI, INCLUSIV     CERINȚELE REFERITOARE LA ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SAU AL PROFESIEI
Cerință 1:  Neîncadrarea ofertanților, terților susținători și a subcontractanților în situațiile prevăzute la art 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Certificatul ONRC (Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial) /documentele echivalente.

Cerință 2: Neîncadrarea în dispozițiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Cerință 3: Atestate ANRE necesare lucrărilor de reparații pentru menținerea, inclusiv întreținerea sistemului de iluminat public.

B. CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI/SAU PROFESIONALĂ DE EXERCITARE A ACTIVITĂȚII PROFESIONALE

Cerință 1:
Lista principalelor servicii prestate și lucrări executate.  
Cerință 2: Personal tehnic. Ofertantul trebuie să facă dovada deținerii capacității tehnice și/sau profesionale necesare realizării contractului.

criterii de adjudecare

Cel mai scăzut preț.

termen limită primire oferte  

07.03.2017

ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
informații suplimentare

Caietul de sarcini nr. 24357/27.02.2017 este atașat anunțului.
Oferta va fi transmisa pana la data de 07.03.2017îin original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28,  în atenția Serviciului Drumuri și Iluminat Public, persoană de contact d-na Mihaela Pătruțoiu, tel: 0241488169, email maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro . 

modalitate desfășurare

63. Achiziția Serviciului Privind Responsabilul Cu Supravegherea Și Verificarea Tehnică A Instalației – Ascensoare, Aferente Obiectivului De Investiții “Construire Parcare Multietajată P+7E+T, În Stațiunea Mamaia, Zona Cazino – Albatros”
data publicării 28.02.2017
cod CPV

71356100

documente  click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată

3.831,60 lei, fără TVA

descriere contract

Achiziția serviciului privind responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalației – ascensoare, aferente obiectivului de investiții “Construire parcare multietajată P+7E+T, în stațiunea Mamaia, zona Cazino – Albatros”.

condiții contract

Condiţiile tehnice şi de calitate, conform prescripţiilor tehnice şi normativelor din legislaţia românească, cad în sarcina prestatorului, de a le respecta şi aplica în totalitate.
Durata pentru realizarea serviciului privind responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalației – ascensoare este de 12 luni de la data semnării contractului de ambele părți.

condiții de participare Prestatorul ce asigură serviciul privind responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalației – ascensoare, ce face obiectul Caietului de sarcini privind serviciul privind responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalației – ascensoare, va avea o echipă de specialişti autorizaţi cu drept să desfăşoare activitatea de responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalației – ascensoare.
criterii de adjudecare Atribuirea contractului de achiziție se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”, cerințele impuse prin caietul de sarcini și prezentul anunț de participare fiind considerate cerințe minimale și obligatorii pe care trebuie să le îndeplineasca oferta.
termen limită primire oferte  03.03.2017, ora 15.00
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
informații suplimentare

Caietul de sarcini nr. 14550/07.02.2017 este atașat anunțului
Oferta va fi transmisă până la data de 03.03.2017, ora 15.00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 28,  în atenția Serviciului Drumuri și Iluminat Public, persoană de contact d-na Mihaela Pătruțoiu, tel: 0241 488 169, e-mail: maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro . 

modalitate desfășurare

62. Achizitia serviciului de capturare, transport, adăpostire şi alte operaţiuni sanitar veterinare, pentru câinii fără stăpân de pe domeniul public din municipiul Constanţa
data publicării 27.02.2017
cod CPV

85200000 – servicii veterinare

documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
fișă de date
click pentru a descărca formularele
click pentru a descărca proiectul de contract
norme procedurale interne
valoare estimată

587.487 lei fără TVA

descriere contract

Obiectul contractului îl reprezintă efectuarea de către prestator a următoarelor activităţi:
- capturare şi transport de pe domeniul public al Municipiului Constanţa până la adăpostul unde vor fi cazaţi câinii;
- microcipare;
- tratamente generale, obligatorii pentru toţi câinii cazaţi (deparazitarea internă şi externă, vaccinarea antirabică);
- tratamente specifice, aplicabile pe perioada staţionării în adăpost pentru câinii bolnavi sau răniţi care pot fi trataţi (pentru boli sau alte afecţiuni pe perioada staţionării în adăpost);
- adăpostire (hrănire şi îngrijire în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică);
- sterilizarea (inclusiv tratamentele ce implică operaţia propriu zisă, tratamentele post operatorii - 3 zile mascul, 10 zile femelă, respectiv administrarea pe cale injectabilă a medicamentelor antiinflamatorii şi antibiotice, administrarea externă a soluţiilor cicatrizante şi în ultima fază înlăturarea aţelor chirurgicale);
- îndeplinirea procedurilor privind revendicarea, adopţia, adopţia la distanţă ( în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare);
- eutanasierea (numai după parcurgerea celorlalte etape, prin promovarea adopţiei  în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare);
- neutralizare. 

condiții contract Conform model de contract atașat.
condiții de participare Conform fișei de date și modelelor de formulare atașate prezentului anunț. Garanția de participare este în valoare de 5.800 lei
criterii de adjudecare Cel mai bun raport calitate-preț
termen limită primire oferte  09.03.2017
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
informații suplimentare Procedura se organizează conform Normelor procedurale interne pentru achiziția prin procedură simplificată proprie a serviciilor sociale și a serviciilor specifice aprobate prin Dispoziția Primarului Municipiului Constanța nr. 290/31.01.2017 (atașată documentației de atribuire publicată pe site). Fondurile necesare încheierii contractului vor fi disponibilizate după aprobarea bugetului.
modalitate desfășurare Oferta va fi transmisă până la data de 09.03.2017, ora 15.00, în original la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd. Tomis nr. 51, Camera 18.

61. Achiziție Proiectare Și Execuție Alimentare Cu Energie Electrică A Liceului Teoretic George Emil Palade, Strada Nicolae Iorga Nr. 87 Constanța”
data publicării 24.02.2017
cod CPV

Cod CPV 45310000 –Lucrări de instalaţii electrice
Cod CPV 71323100-  Proiectare instalaţii electrice

documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca Avizul Tehnic de Racordare
click pentru a descărca Formularul nr. 60
valoare estimată

255.000 lei fără TVA

descriere contract Achiziţia proiectării și execuţiei alimentării cu energie electrică a Liceului Teoretic George Emil Palade strada Nicolae Iorga nr. 87 Constanţa. Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.
condiții contract Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.
condiții de participare

A. SITUAȚIA PERSONALĂ A OPERATORILOR ECONOMICI, INCLUSIV CERINȚELE REFERITOARE LA INSCRIEREA ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SAU AL PROFESIEI

Cerința 1- Neîncadrarea ofertanților, terților susținători și a subcontractanților în situațiile prevăzute la art 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Certificatul ONRC (Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul teritorial)/documentele echivalente.
Cerința 2- Neîncadrarea în dispozițiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Cerința 3- Atestate ANRE necesare lucrărilor de reparații pentru menținerea, inclusiv întreținerea sistemului de iluminat public.

B.CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI/SAU PROFESIONALĂ DE EXERCITARE A ACTIVITĂȚII PROFESIONALE

Cerinta 1: Lista principalelor servicii prestate și lucrări executate.
Cerinta 2: Personal tehnic. Ofertantul trebuie să facă dovada deținerii capacității tehnice și/sau profesionale necesare realizării contractului

criterii de adjudecare Prețul cel mai scăzut
termen limită primire oferte  10.03.2017, ora 15.00
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
informații suplimentare Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente
modalitate desfășurare Oferta va fi transmisă în original prin poştă la adresa Primăria Municipiului Constanța Bd. Tomis nr. 51, în atenţia Direcţiei Tehnic Achiziţii - Serviciul Tehnic Investiţii, până la data de 10.03.2016 ora 15:00

60. Achiziția Serviciului De Elaborare Cerere De Finanţare Aferentă Cererii De Proiecte POCA CP4/2016 „Sprijinirea Autorităţilor Și Instituţiilor Publice Locale, Atât Din Regiunile Mai Dezvoltate, Cât Și Din Regiunile Mai Puțin Dezvoltate, Să Introducă Managementul Calității În Concordanţă Cu Planul De Acțiuni Pentru Implementarea Etapizată A Managementului Calității În Autorități Și Instituții Publice 2016-2020”; Obiectivul Specific 2.1: „Introducerea De Sisteme Și Standarde Comune În Administrația Publică Locală Ce Optimizează Procesele Orientate Către Beneficiari În Concordanță Cu SCAP”
data publicării 15.02.2017
cod CPV

79400000-8 – Servicii de consultanță în afaceri și management și servicii conexe;
71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize 

documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată

30.000 lei fără TVA

descriere contract  Achiziția serviciului de Elaborare Cerere de finanţare aferentă Cererii de proiecte POCA CP4/2016 „Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”; Obiectivul Specific 2.1: „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP"
condiții contract Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.
condiții de participare A. SITUAȚIA PERSONALĂ A OPERATORILOR ECONOMICI, INCLUSIV CERINȚELE REFERITOARE LA ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SAU AL PROFESIEI

Cerință 1 - Neîncadrarea în dispozițiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Cerință 2 - Certificatul ONRC 

B. CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI/SAU PROFESIONALĂ 
Cerința 1: Lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați.
Cerința 2: Personal tehnic (cheie) responsabil pentru îndeplinirea contractului: Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din obiectul serviciului ce urmează a fi prestat, persoanele fizice/juridice trebuie să aibă capacitate tehnică, respectiv personal de specialitate.
Din cadrul echipei de proiect vor face parte:
a. Manager de proiect- coordonatorul echipei
b. Expert accesare fonduri structurale și de coeziune 
c. Expert financiar conform caiet de sarcini publicat pe site
criterii de adjudecare Prețul cel mai scăzut conform Caietului de sarcini publicat pe site (vezi documente)
termen limită primire oferte  20.02.2017
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
informații suplimentare Caietul de sarcini nr. 18271/14.02.2017 este anexat prezentului anunț.
modalitate desfășurare Oferta va fi transmisă până la data de 20.02.2017, în original la adresa Primăria Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51, camera 18, sau pe adresa de e-mail proiecte@primaria-constanta.ro

59. Achiziția Serviciului De Telefonie Fixă
data publicării 10.01.2017
cod CPV 64210000 
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată

42.442,32 lei fără TVA

descriere contract

Primăria Municipiului Constanța achiziționează serviciul de telefonie fixă, cu respectarea caietului de sarcini nr. 172577/21.12.2016.
Achiziţia se refera la:
- servicii de bază: - servicii de telefonie fixă – circuite ISDN_PRA;
- servicii auxiliare: - centrală telefonică de instituţie;
                           - instalare si punerea în funcţiune centrala telefonica de instituţie                                   - mentenanţă și service pentru centrală telefonică de instituţie, reţele                                telefonice de instituţie, aparate telefonice

condiții contract Condiţiile tehnice şi de calitate, conform prescripțiilor tehnice şi legislației din România cad în sarcina prestatorului de a le respecta şi aplica în totalitate
condiții de participare Prestatorul are obligaţia de a asigura respectarea tuturor prevederilor legale.
criterii de adjudecare  Atribuirea contractului de “Telefonie fixă” se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”, conform caietului de sarcini, iar cerințele impuse prin prin caietul de sarcini şi prezentul anunț fiind considerate cerințe minimale şi obligatorii pe care trebuie sa le îndeplinească oferta.
termen limită primire oferte  13.01.2017, ora 14.00
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
informații suplimentare Caietul de sarcini nr. 172577/21.12.2016 este anexat prezentului anunț.
Nr. Telefon contact 0241/488474
modalitate desfășurare Oferta va fi transmisă până la data de 13.01.2017, ora 14.00, în original la adresa Primăria Municipiului Constanta din bd. Tomis nr.51, sau pe adresa de e-mail alexandru.taranu@primaria-constanta.ro .

58. Achiziția Serviciul De Specialitate De Asistența Și Analiza Sistemului De Control Intern / Managerial La Nivelul Primăriei Municipilui Constanța
data publicării 08.12.2016
cod CPV  79212200-5 - Servicii de auditare internă (Rev.2)
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată

132.150 lei fără TVA

descriere contract Achiziţia serviciului de specialitate de „Asistenta si analiza sistemului de control intern/managerial la nivelul Primăriei municipiului Constanţa”, cu scopul identificării, gestionării și evaluării riscurilor, propunerii de măsuri pentru eficientizarea și debirocratizarea administrației publice locale. Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.
condiții contract  Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.
condiții de participare A. SITUAȚIA PERSONALĂ A OPERATORILOR ECONOMICI, INCLUSIV CERINȚELE REFERITOARE LA ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SAU AL PROFESIEI Cerință 1 - Neîncadrarea în dispozițiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Cerință 2 - Certificatul ONRC
B. CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI/SAU PROFESIONALĂ
Cerința 1: Lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați.
Cerința 2: Personal tehnic (cheie) responsabil pentru îndeplinirea contractului: Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din obiectul serviciului ce urmează a fi prestat, persoanele fizice/juridice trebuie să aibă capacitate tehnică, respectiv personal de specialitate. Din cadrul echipei de proiect vor face parte: a. Manager de proiect b. Expert auditor în sectorul public c. Expert managementul riscurilor Conform caiet de sarcini publicat pe site-ul Primariei: www.primaria-constanta-ro.
criterii de adjudecare  Cel mai bun raport calitate pret. Conform caiet de sarcini publicat mai sus.
termen limită primire oferte  12.12.2016
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Caietul de sarcini nr. 153950/07.11.2016 este anexat prezentului anunț.
Oferta va fi transmisă în original la adresa Primăria Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51, camera 226, în atenția Șef Serviciu Tehnic Investiții Borali Veaveghiul, până la data de 12.12.2016, ora 14,00 sau pe adresa de e-mail directiatehnic@primaria-constanta.ro.


57. Achiziție Lucrări De Amenajare A Secţiilor De Votare
data publicării 18.11.2016
cod CPV  45420000
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată

61.079 lei fără TVA

descriere contract  Achiziţia se refera la lucrările de „Amenajare a secţiilor de votare”, respectiv: montarea și demontarea tuturor dotărilor secţiilor de votare; confecţionat şipci din lemn, panouri despărţitoare pentru cabine de vot, panouri intrare inscripţionate cu nr. secţiei de vot, săgeţi indicatoare, capace urne pentru înlocuirea celor care nu mai pot fi utilizate; transport prin purtare directă a tuturor dotărilor necesare; încărcat și descărcat în/din auto a tuturor dotărilor necesare; transportul auto al tuturor dotărilor necesare la și de la secţiile de votare cu respectarea caietului de sarcini.
condiții contract  Condițiile tehnice și de calitate, conform prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația românească, cad în sarcina executantului de a le respecta și aplica în totalitate.
condiții de participare  Executantul are obligația de a asigura respectarea tuturor prevederilor legale, precum și siguranță în exploatare.
criterii adjudecare  Atribuirea lucrărilor de „Amenajare a secţiilor de votare” se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”, cerințele impuse prin caietul de sarcini și prezentul anunț fiind considerate cerințe minimale și obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească oferta.
termen limită primire oferte  23.11.2016, ora 12.00
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Caietul de sarcini nr. 157923/16.11.2016 este anexat prezentului anunț.
Oferta va fi transmisă până la data de 23.11.2016, în original la adresa Primăria Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51, camera 18, sau pe adresa de e-mail alexandru.taranu@primaria-constanta.ro.


56. Achiziţie Serviciul De Telefonie Mobilă Și Date Mobile
data publicării 31.10.2016
cod CPV  64212000
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată

132.021,52 lei fără TVA/12 luni

ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Caietul de sarcini nr. 145562/19.10.2016 poate fi obținut de la sediul Primăriei Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51, parter, site-ul Primăriei Municipiului Constanta, e-mail alexandru.taranu@primaria-constanta.ro.
Nr. telefon de contact 0241/488474
Oferta va fi transmisa pana la data de 04.11.2016, ora 14.00 în original la adresa Primăria Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51, sau pe adresa de e-mail precizata mai sus.


55. Achiziţia Lucrărilor de Recondiționare, montare - demontare și transport panouri metalice stradale electorale
data publicării 26.10.2016
cod CPV  45223210
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată

62.523 lei fără TVA

ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Caietul de sarcini nr. 147539/21.10.2016 poate fi obținut de la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Bulevardul Tomis nr. 51, parter, tel. 0241/488474, e-mail alexandru.taranu@primaria-constanta.ro.
Oferta va fi transmisă până la data de 31.10.2016, în original la adresa Primăria Municipiului Constanta, Bulevardul Tomis nr. 51, camera 18, sau pe adresa de e-mail precizata mai sus.


54. Achiziţia Serviciului De Dirigenţie De Șantier Pentru Urmărirea Și Verificarea Execuţiei Lucrărilor Aferente Obiectivului De Investiţii Reabilitarea, Modernizarea Și Dotarea Liceului Cu Program Sportiv Nicolae Rotaru, Constanţa
data publicării 17.10.2016
cod CPV  71520000-9- Servicii de supraveghere  a lucrărilor 
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată

52.416 lei fără TVA

ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Caietul de sarcini nr.136503/29.09.2016 poate fi obţinut de la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Bd. Tomis, nr.51, etaj II, camera 226 - Serviciul Tehnic- Investiţii, persoană de contact Ispas Irina - nr. tel: 0241/488123, e-mail: directiatehnic@primaria-constanta.ro . Oferta de preţ va fi transmisă până la data de 20.10.2016, ora 14.00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanţa, bd. Tomis, nr. 51, camera 18 - în atenţia Serviciului Tehnic - Investiţii.

53. Expertiză Judiciară Contabilă În Dosar Civil Nr. 711/118/2016
data publicării 11.10.2016
cod CPV  79211000-6
documente click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată

7.000 lei fără TVA

ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații După etapa acceptării ofertei de către achizitor, operatorul economic va depune oferta fermă, în plic închis care se va depune la adresa Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis, nr. 51, camera 18 - Serviciul Management Documente, cu mențiunea ‘’în atenția Serviciului Juridic’’. Persoana de contact : Iordache Oana, consilier juridic, telefon 0723528456

52. Licitație Deschisă Pentru Atribuirea Contractului "Iluminatul Festiv Pe Perioada Sărbătorilor De Iarnă"
data publicării 07.10.2016
cod CPV  
documente click pentru a descărca anunțul
valoare estimată

Lotul I- cu o valoare estimativă de 3.319.493,46 lei.
Lotul II- cu o valoare estimativă de 190.526,64 lei.
Lotul III- cu o valoare estimativă de 417.730,8 lei.

ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Termen limita de depunere a ofertelor este 25.10.2016, ora 16:00. Acestea vor fi depuse online pe site-ul www.e-licitatie.ro. Condițiile de participare la licitație, caietul de sarcini sunt publicate pe site-ul www.e-licitatie.ro, anunt de participare numarul 170003/22.09.2016

51. Reparații Capitale Și Modernizarea Pasajului Cumpenei
data publicării 23.09.2016
cod CPV  71241000-9
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca graficul lucrărilor
valoare estimată 53.780,3 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Caietul de sarcini nr. 121898/01.09.2016, poate fi obținut de la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis, nr. 51, etaj II, camera 226 - Serviciul Tehnic Investiții, persoana de contact Diaconu Viorel - nr. tel. 0241/488123, e-mail: directiatehnic@primaria-constanta.ro cât și de pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice. Oferta va fi transmisă până la data de 27.09.2016, ora 12.00, în original, la adresa Primăria municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, camera 18 - în atenția Serviciului Tehnic Investiții.

50. Achiziția de uniforme de Poliție pentru Poliția Locală
data publicării 22.09.2016
tip anunț Cumpărare directă
tip contract  Furnizare
denumire achiziție  "Achizița de uniforme de Poliție" pentru Poliția Locală
 cod CPV  35811200
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată 107.395,00  lei fără TVA
descriere contract  Achiziția de componente din uniforma de serviciu a polițistului local, care au depășit durata maximă de uzură. Cerințele sunt precizate în ”Caietul de sarcini”
condiții contract  Calitatea produselor să corespundă în totalitate cu cerințele Caietului de sarcini și să fie certificată de furnizor.
condiții participare Ofertanții trebuie să demonstreze că:
a) nu se încadrează în prevederile art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016.
b) obiectul de activitate este corespunzător obiectului contractului (se va prezenta certificat constatator ONRC)
criterii de adjudecare  Prețul cel mai scăzut
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
data atribuirii  
observații
 termen limită primire oferte  03.10.2016
 informații suplimentare Oferta va fi transmisă în original până la data de 04.10.2016, ora 14:00 la adresa Primăriei Municipiului Constanța, str. Amzacea nr.13, Direcția Poliția Locală și pe adresa de e-mail politialocalaconstanta@yahoo.com sau politia.locala@primaria-constanta.ro.  Persoana de contact:  Carmen Dumitrof,  tel: 0241 484 208

49. Achiziție „Proiectare Şi Execuţie Instalaţie Utilizare Gaze Naturale Aferentă Blocuri De Locuinţe Sociale 1, 2, 3, 4, 5 Şi 6, Str. Zmeurei”
data publicării 19.09.2016
coduri CVP

CPV:  71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor
CPV:  45231221-0 Lucrări de constructii de conducte de alimentare cu gaz

documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcarea anexelor caietului de sarcini
valoare estimată 67.927,00  lei fără TVA
valoare proiectare  1.332 lei fără TVA (valoarea pentru verificare proiect se va preciza separat)
 valoare lucrări  66.595 lei fără TVA ( valoarea pentru asistență proiectatnt pe durata execuției se va preciza separat)
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

ATENŢIE – Conform art.43 alin (1) si (3) din HG 395/2016, “Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, în masura în care valoarea estimata a achizitiei, fără TVA, este mai mica decât pragurile valorice prevazute la art.7 alin. (5) din Legea nr.98/2016. În cazul în care autoritatea contractantă nu identifică în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constata că preţul postat de operatorii economici pentru obiectul achiziţiei este mai mare decât pretul pietei sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea contractantă poate realiza achiziţia de la orice operator economic, elaborând în acest sens o nota justificativa.”

În etapa acceptării ofertei de către achizitor, operatorul economic va depune oferta de preţ însoţită de documentele solicitate în anunţul publicitar, în caz contrar contractul nu va fi încheiat.
Ulterior acceptarii ofertei în SEAP, ofertantul îşi va depune oferta ferma însoţita de toate celelalte documente solicitate, în plic închis care se va depune la adresa Primaria Municipiului Constanţa, bd. Tomis. nr.51, camera 18 – Serviciul Management Documente, cu mentiunea „în atentia Directiei Tehnic – achiziții.
Persoană de contact: Udrea Valeria Elisabeta, şef birou Implemenatre Programe Locuinte, tel. 488123

48. Achiziționarea de cartele de proximitate pentru sistemul de bike-sharing din Municipiul Constanța și stațiunea Mamaia
data publicării 13.09.2016
coduri CVP

35121700-5, 32321200-1, 22457000-8, 42961100-1

documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată 80.000 lei fără TVA
prețul de pornire  4 lei
 bucăți  20.000 buc.
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Caietul de sarcini poate fi obținut de pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro. Oferta va fi transmisă, în original, până la data de 17.09.2016, ora 14:00 la adresa Primăriei Municipiului Constanța, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Direcția Sistematizare Rutieră și Parcări și pe adresa de e-mail tanase.misoc@primaria-constanta.ro

Persoana de contact: inspector Tase Mișoc: 0241/488179

47. procedura de selecție pentru susținerea din fonduri financiare nerambursabile a organizării proiectului nonprofit de interes general "Festivalul etniilor dobrogene - Ziua Dobrogei"
data publicării 09.09.2016
cod CVP  
documente anunț rezultat selecție oferte
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcarea instrucțiunilor pentru ofertanți
buget maxim disponibil 100.000 lei cu TVA
ofertant câștigător  Fundația Umanitară Clopot
valoare atribuită  99.120 lei TVA inclus
data atribuirii  
observații Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Piața Ovidiu nr. 9.
Data limită de depunere a ofertelor este 10 octombrie 2016, ora 16.00.
Data de selecție și evaluare a ofertelor este 12 octombrie 2016, ora 12.00.

46. procedura de selecție pentru susținerea din fonduri financiare nerambursabile a organizării proiectului nonprofit de interes general "Revelion 2017"
data publicării 09.09.2016
cod CVP  
documente anunț rezultat selecție oferte
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcarea instrucțiunilor pentru ofertanți
buget maxim disponibil 500.000 lei cu TVA
ofertant câștigător  Asociația Descoperă Constanța
valoare atribuită  416,500 lei TVA inclus
data atribuirii  
observații Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Piața Ovidiu nr. 9.
Data limită de depunere a ofertelor este 13 octombrie 2016, ora 16.00.
Data de selecție și evaluare a ofertelor este 17 octombrie 2016, ora 12.00.

45. procedura de selecție pentru susținerea din fonduri financiare nerambursabile a organizării proiectului nonprofit de interes general "Festivalul iernii"
data publicării 09.09.2016
cod CVP  
documente anunț rezultat selecție oferte
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcarea instrucțiunilor pentru ofertanți
buget maxim disponibil 1.600.000  lei cu TVA
ofertant câștigător  Fundația Umanitară ”Clopot”
valoare atribuită  1.440.000 lei TVA inclus
data atribuirii  
observații Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Piața Ovidiu nr. 9.
Data limită de depunere a ofertelor este 11 octombrie 2016, ora 16.00.
Data de selecție și evaluare a ofertelor este 14 octombrie 2016, ora 12.00.

44. Achiziţionarea Serviciului  De Elaborare Studiu De Teren (Studiu Geotehnic) Aferent Obiectivului De Investiţii „Restaurarea Muzeului De Artă Populară, Constanța”
data publicării 07.09.2016
cod CVP 71332000-4 
documente click pentru a descărca anunțul publicitar
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca formularul de ofertă
valoare estimată 9.500  lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Termen limita raspuns la solicitarea de oferta in SEAP: 12-09-2016, ora 14.00.
Caietul de sarcini, anuntul publicitar complet,  formularul de oferta si declaratia 164 pot fi obtinute de pe site-ul Primariei de la adresa www.primaria-constanta.ro
Ulterior acceptarii ofertei in SEAP, oferatantul isi va depune oferta ferma insotita de toate celelalte documente solicitate la adresa Primaria Municipiului Constanta, bd. Tomis. nr.51,camera 18 – Serviciul Management Documente , in atentia Directiei Tehnic - Achizitii., si pe adresa de e-mail primarie@primaria-constanta.ro, pana la data de 13-09-2016, ora 14.00.

ATENTIE – Conform art. 43 alin (1 )si (3) din HG 395/2016, “ Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, în masura în care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decât pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016.În cazul în care autoritatea contractanta nu identifica în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constata ca pretul postat de operatorii economici pentru obiectul achizitiei este mai mare decât pretul pietei sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea contractanta poate realiza achizitia de la orice operator economic, elaborând în acest sens o nota justificativa.”

Mentionam ca nu se aplica prevederile punctului 9 din caietul de sarcini deoarece nu se incadreaza in prevederile art.7, alin.(5) privind achizitia directa din Legea nr.98/2016 si nu se aplica criteriile de atribuire


43. Achiziţia serviciului de expertiză tehnică aferent obiectivului de investiţii „Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța”
data publicării 07.09.2016
cod CVP 71319000-7 
documente click pentru a descărca anunțul publicitar
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca formularul de ofertă
valoare estimată 13.500 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Termen limita raspuns la solicitarea de oferta in SEAP.: 12-09-2016, ora 14.00.

Caietul de sarcini, anunțul publicitar complet,  formularul de ofertă și declarația 164, 165, 167 pot fi obținute de pe site-ul Primariei de la adresa www.primaria–constanta.ro
Ulterior acceptării ofertei în SEAP, oferatantul își va depune oferta fermă însoțită de toate celelalte documente solicitate la adresa Primăria Municipiului Constanța, bd. Tomis. nr. 51, camera 18 – Serviciul Management Documente, în atenția Direcției Tehnic - Achiziții, și pe adresa de e-mail primarie@primaria-constanta.ro, până la data de 13-09-2016, ora 14.00.

ATENȚIE – Conform art. 43 alin (1 )si (3) din HG 395/2016, “ Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016.
În cazul în care autoritatea contractanta nu identifica în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constată că prețul postat de operatorii economici pentru obiectul achiziției este mai mare decât prețul pieței sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea contractantă poate realiza achiziția de la orice operator economic, elaborând în acest sens o notă justificativă.”

42. Achiziţia serviciului de expertiză tehnică aferent obiectivului de investiţii „Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța”
data publicării 24.08.2016
cod CVP 71319000-7
documente click pentru a descărca anunțul publicitar
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca formularul de ofertă
valoare estimată 13.500 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații
Caietul de sarcini, anunțul publicitar complet și formularul de ofertă  pot  fi obținute de pe site-ul Primăriei de la adresa www.primaria-constanta.ro. 
 
Ofertanții care îndeplinesc condițiile de participare și cerințele minime din caietul de sarcini, vor depune propunerea financiară  până la  data de 31.08.2016, ora 14.00  la adresa Primăria Municipiului Constanța, bd. Tomis, nr.51,camera 18 – Serviciul Management Documente, în atenția Direcției Tehnic - Achiziții, și pe adresa de e-mail primarie@primaria-constanta.ro.   Ulterior la data la care ofertantul va fi notificat în SEAP, își va depune oferta fermă însoțită de toate celelalte documente la adresa Primăria Municipiului Constanța, bd. Tomis, nr.51, camera 18 – Serviciul Management Documente, în atenția Direcției Tehnic-Achiziții, și pe adresa de e-mail primarie@primaria-constanta.ro. 
 

41. Achiziţionarea serviciului  de elaborare studiu de teren (studiu geotehnic) aferent obiectivului de investiţii „Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța”
data publicării 24.08.2016
cod CVP 71332000-4
documente click pentru a descărca anunțul publicitar
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca formularul de ofertă
valoare estimată 9.500 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații
Caietul de sarcini, anunțul publicitar complet și formularul de ofertă  pot  fi obținute de pe site-ul Primăriei de la adresa www.primaria-constanta.ro. 
 
Ofertanții care îndeplinesc condițiile de participare și cerințele minime din caietul de sarcini, vor depune propunerea financiară  până la  data de 31.08.2016, ora 14.00  la adresa Primăria Municipiului Constanța, bd. Tomis, nr.51,camera 18 – Serviciul Management Documente, în atenția Direcției Tehnic - Achiziții, și pe adresa de e-mail primarie@primaria-constanta.ro.   Ulterior la data la care ofertantul va fi notificat în SEAP, își va depune oferta fermă însoțită de toate celelalte documente la adresa Primăria Municipiului Constanța, bd. Tomis, nr.51, camera 18 – Serviciul Management Documente, în atenția Direcției Tehnic-Achiziții, și pe adresa de e-mail primarie@primaria-constanta.ro. 
 

40. achiziția serviciului de dirigenție de șantier pentru urmărirea lucrărilor de execuție a 22 străzi din municipiul constanța aferente obiectivului de investiții "elaborare SF/DALI, expertiza tehnică, PT, DDE, DTAC, inclusiv execuție pentru străzi din municipiul constanța"
data publicării 19.08.2016
cod CVP 71520000
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată 53.184 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Caietul de sarcini nr. 111516/05.08.2016 poate fi obținut de la sediul Primăriei municipiului Constanța din Str. Mihail Kogălniceanu, nr.28, Serviciul Drumuri și Iluminat Public, persoană de contact Mihaela Pătruțoiu, tel: 0241.488.169/ 0722.326.720, email: maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro
Oferta va fi transmisă până la data de 24.08.2016, ora 15.00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Str. Mihail Kogălniceanu, nr.28,  în atenția Serviciului Drumuri și Iluminat Public.            


39. serviciul de închiriere purificatoare apă
data publicării 19.08.2016
cod CVP 51514110
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată 33.000 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Caietul de sarcini nr. 115243/17.08.2016 poate fi obținut de la sediul Primăriei municipiului Constanța din Bulevardul Tomis, nr. 51, parter, Serviciul Administrativ Tehnico-Economic, persoana de contact Alexandru Țăranu - tel. 0241488474, e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro
Oferta va fi transmisă până la data de 26.08.2016, ora 12.00, în original, la adresa Primăria municipiului Constanta, Bd. Tomis, nr. 51.

38. Servicii De Formare Profesională Pentru 4 Persoane Pe Tematica evidența persoanelor Pentru Perioadele 21.08.2016-27.08.2016 Și 29.08.2016-04.09.2016
data publicării 17.08.2016
cod CVP 8053000
documente click pentru a descărca declarația de conflict interese (format editabil)
click pentru a descărca declarația de conflict interese (pdf)
click aici pentru a descărca documentația
valoare estimată 5.800 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Oferta financiară se va înregistra în catalogul electronic SEAP până la data de  18.08.2016 , orele 15.
Declarația privind conflictul de interese și oferta tehnică conform prevederilor din "Necesități minim obligatorii" conform anexă se vor trimite și la adresa de e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro

37. Servicii De Formare Profesională Pentru 20 Persoane Pe Tema expert achiziții publice Pentru Perioada 29.08.2016-03.09.2016
data publicării 16.08.2016
cod CVP 8053000
documente click pentru a descărca declarația de conflict interese (format editabil)
click pentru a descărca declarația de conflict interese (pdf)
click aici pentru a descărca documentația
valoare estimată 17.800 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Oferta financiară se va înregistra în catalogul electronic SEAP până la data de  18.08.2016 , orele 14.
Declarația privind conflictul de interese și oferta tehnică conform prevederilor din "Necesități minim obligatorii" conform anexă se vor trimite și la adresa de e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro

36. Servicii De Formare Profesională Pentru 32 Persoane Pe Tema norme de aplicare ale legilor achizițiilor publice clasice și sectoriale Pentru Perioada 19.08.2016-20.08.2016
data publicării 16.08.2016
cod CVP 8053000
documente click pentru a descărca declarația de conflict interese (format editabil)
click pentru a descărca declarația de conflict interese (pdf)
click aici pentru a descărca documentația
valoare estimată 13.800 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații 2. Urmare a selecției de oferte procedura a fost anulată, urmând a fi reluată ulterior prin publicare pe site-ul instituției.
click pentru detalii 

1. Oferta financiară se va înregistra în catalogul electronic SEAP până la data de  17.08.2016 , orele 14. Declarația privind conflictul de interese și oferta tehnică conform prevederilor din "Necesități minim obligatorii" conform anexă se vor trimite și la adresa de e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro

35. Servicii De Formare Profesională Pentru 1 Persoană Pe Tema Comunicare În Administrația Publică, Managementul Documentelor Și Relația Cu Cetățenii Pentru Perioada 21.08.2016-28.08.2016
data publicării 11.08.2016
cod CVP 8053000
documente click pentru a descărca declarația de conflict interese (format editabil)
click pentru a descărca declarația de conflict interese (pdf)
click pentru a descărca documentația
valoare estimată 3.800 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Oferta financiară se va înregistra în catalogul electronic SEAP până la data de  12.08.2016 , orele 15.
Declarația privind conflictul de interese și oferta tehnică conform prevederilor din "Necesități minim obligatorii" conform anexă se vor trimite și la adresa de e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro

34. Serviciul reparații motociclete
data publicării 10.08.2016
cod CVP 50115100-5
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată 13.566,69 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Caietul de sarcini nr. 70725/11.05.2016 poate fi obtinut de la sediul Primariei municipiului Constanta din Bd. Tomis, nr.51, parter, Serviciul Administrativ Tehnico-Economic, tel.0241488474, e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro .
Oferta va fi transmisa pana la data de 18.08.2016, ora 12.00, in original, la adresa  Primaria municipiului Constanta, Bd. Tomis, nr. 51, parter, Serviciul Administrativ Tehnico-Economic.


33. Servicii de formare profesională pentru 1 persoană pe tema obligații legale în materia evidenței persoanelor și actelor de stare civilă pentru perioada 15.08.2016-20.08.2016
data publicării 10.08.2016
cod CVP 8053000
documente click pentru a descărca declarația de conflict interese (format editabil)
click pentru a descărca declarația de conflict interese (pdf)
click pentru a descărca documentația
valoare estimată 3.200 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Oferta financiară se va înregistra în catalogul electronic SEAP până la data de  11.08.2016 , orele 16.
Declarația privind conflictul de interese și oferta tehnică conform prevederilor din "Necesități minim obligatorii" conform anexă se vor trimite și la adresa de e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro


32. Servicii de formare profesională pentru 2 persoane pe tema managementul activităților de resurse umane și salarizare pentru perioada 22.08.2016-27.08.2016 și servicii de formare profesională pentru 2 persoane pe tema gestionarea resurselor umane recrutarea încadrarea promovarea și evaluarea personalului din instituțiile publice pentru perioada 04.09.2016-11.09.2016
data publicării 09.08.2016
cod CVP 8053000
documente click pentru a descărca declarația de conflict interese (format editabil)
click pentru a descărca declarația de conflict interese (pdf)
click pentru a descărca documentația
valoare estimată 3.850 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Oferta financiară se va înregistra în catalogul electronic SEAP până la data de  11.08.2016 , orele 12.
Declarația privind conflictul de interese și oferta tehnică conform prevederilor din "Necesități minim obligatorii" conform anexă se vor trimite și la adresa de e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro


31. Servicii de formare profesională pentru 1 persoană pe tema contabilitatea publică și situații financiare instrumente și metodologii de lucru pentru perioada 12.09.2016-17.09.2016
data publicării 09.08.2016
cod CVP 8053000
documente click pentru a descărca declarația de conflict interese (format editabil)
click pentru a descărca declarația de conflict de interese (pdf)
click pentru a descărca documentația
valoare estimată 2.850 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Oferta financiară se va înregistra în catalogul electronic SEAP până la data de  11.08.2016 , orele 14.
Declarația privind conflictul de interese și oferta tehnică conform prevederilor din "Necesități minim obligatorii" conform anexă se vor trimite și la adresa de e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro


30. Servicii de formare profesională pentru 1 persoană pe tema scrierea, evaluarea și metodologia proiectelor pentru perioada 05.09.2016-10.09.2016
data publicării 09.08.2016
cod CVP 8053000
documente click pentru a descărca declarația de conflict interese (format editabil)
click pentru a descărca declarația de conflict de interese (pdf)
click pentru a descărca documentația
valoare estimată 980 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Oferta financiară se va înregistra în catalogul electronic SEAP până la data de  11.08.2016 , orele 12.
Declarația privind conflictul de interese și oferta tehnică conform prevederilor din "Necesități minim obligatorii" conform anexă se vor trimite și la adresa de e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro


29. Servicii de formare profesională pentru 1 persoană pe tema comunicare în administrația publică, managementul documentelor și relația cu cetățenii pentru perioada 21.08.2016-28.08.2016
data publicării 09.08.2016
cod CVP 8053000
documente click pentru a descărca declarația de conflict interese (format editabil)
click pentru a descărca declarația de conflict interese (pdf)
click pentru a descărca documentația
valoare estimată 3.500 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Oferta financiară se va înregistra în catalogul electronic SEAP până la data de  10.08.2016 , orele 12.
Declarația privind conflictul de interese și oferta tehnică conform prevederilor din "Necesități minim obligatorii" conform anexă se vor trimite și la adresa de e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro


28. Servicii de formare profesională pentru 3 persoane pe tema contabilitatea instituțiilor publice și management financiar bugetar pentru perioada 28.08.2016-02.09.2016
data publicării 09.08.2016
cod CVP 8053000
documente click pentru a descărca declarația de conflict interese (format editabil)
click pentru a descărca declarația de conflict interese (pdf)
click pentru a descărca documentația
valoare estimată 12.200 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Oferta financiară se va înregistra în catalogul electronic SEAP până la data de  10.08.2016 , orele 12.
Declarația privind conflictul de interese și oferta tehnică conform prevederilor din "Necesități minim obligatorii" conform anexă se vor trimite și la adresa de e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro


27. Reparații capitale și modernizarea pasajului cumpenei (serviciul de asistență tehnică)
data publicării 05.08.2016
cod CVP 71356200
documente click pentru a descărca graficul lucrărilor
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată 53.780,3 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Caietul de sarcini nr.110303/05.08.2016, poate fi obținut de la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Bd. Tomis, nr.51, etaj II, camera 226 - Serviciul Tehnic-Investiții, persoană de contact Diaconu Viorel - nr. tel:0241/488.123, e-mail: directiatehnic@ primaria-constanta.ro cât și de pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice. Oferta va fi transmisă până la data de 12.08.2016, ora 12.00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, bd. Tomis, nr.51, camera 18 - în atenția Serviciului Tehnic-Investiții.

26. Reparații capitale și modernizarea pasajului cumpenei (serviciul de dirigenție de șantier)
data publicării 05.08.2016
cod CVP 71520000-9
documente click pentru a descărca graficul lucrărilor
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată 13.356 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Caietul de sarcini nr.110145/05.08.2016 poate fi obținut de la sediul Primăriei Municipiului Constanta din Bd. Tomis, nr.51, etaj II, camera 226 - Serviciul Tehnic-Investiții, persoană de contact Diaconu Viorel - nr. tel:0241/488.123, e-mail: directiatehnic@ primaria-constanta.ro cât și de pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice. Oferta va fi transmisă până la data de 12.08.2016, ora 12.00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, bd. Tomis, nr.51, camera 18 - în atenția Serviciului Tehnic-Investiții.

25. achiziţia serviciului de Expertiză tehnică pentru obiectivul de investiții consolidare structură de rezistență, supraînalțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru din Constanţa
data publicării 03.08.2016
cod CVP 71319000-7
documente click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca anunțul
clarificări răspuns la clarificarea înregistrată la anunțul 44106 publicat pe platforma SEAP: Regimul de înălțime al construcției supusă expertizării este: S+P iar Suprafaţa construită desfășurată a imobilului 361 mp x 2 =722 mp conform Certificat de urbanism nr.1955/06.06.2016.
valoare estimată
4.849,34 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Caietul de sarcini poate fi obținut de la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Bulevardul Tomis nr. 51, etaj II, camera 226, Serviciul Tehnic Investiții, nr. telefon 0241.488.123.
Oferta va fi transmisă în original, în termenul precizat, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51,  camera 18, Serviciul Tehnic Investiții, persoană de contact Tudoran Răzvan, inspector Serviciul Tehnic Investiții, telefon 0241.488.123.    

24. Lucrări de demolare a unor active amplasate  pe plaja Modern inclusiv proiectarea în vederea demolării
data publicării 02.08.2016
cod CVP 45111100
documente click pentru a descărca documentația
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată
225.500 lei fără TVA, din care:
- 5.500 lei fără TVA pentru proiectare;
- 220.000 lei fără TVA pentru execuția lucrărilor de demolare.
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Oferta va fi transmisă în original la adresa Primăria Municipiului Constanța Bd. Tomis nr. 51 în atenția Serviciului Tehnic Investiții inspector Tudoran Răzvan până la data de 05.08.2016 ora 14.00, sau la adresa de e-mail: directiatehnic@primaria-constanta.ro.

23.Selecție de proiecte pentru domeniul sportiv
data publicării 29.07.2016
documente click pentru a descărca formularele
click pentru a descărca Regulamentul de funcționare
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată buget maxim: 1.000.000 lei cu TVA
cuantum maxim pentru un proiect: 500.000 lei
ofertant câștigător Asociația Club Sportiv Navigator Yacht Club
- punctaj: 84,4;
- denumire proiect: Regata Marilor Veliere 2016;
- cuantum finanțare acordată: 440.000 lei

Asociația Clubul Nautic Român
- punctaj: 76,2;
- denumire proiect: Regata Moș Nicolae;
- cuantum finanțare acordată: 15.000 lei
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații
Proiectele întocmite conform documentației prezentate pe site-ul instituției se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Piaţa Ovidiu nr.9, în perioada 01.08.2016 ora 08:00 -  30.08.2016 ora 16.00. 
Proiectele depuse se vor deschide  în data de 31.08.2016, ora 10:00 în prezența membrilor comisiei de selecție a proiectelor.
Prezentul anunț de participare a apărut în Monitorul Oficial nr.143 Partea VI, din data de 28.07.2016. 

22. Achiziția contractului de achiziții publice de servicii de dirigenție de șantier pentru urmărirea și verificarea calității lucrărilor de execuție branșamente electrice pentru obiectivul de investiții „Black Sea Bike-Diversification of the tourism services in Constanța Balchik cross border region by bike-BSB”- COD MIS 890
data publicării 20.07.2016
documente click pentru a descărca documentația
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată 2.580 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Având în vedere că în urma publicării anunțurilor anterioare, nu s-a prezentat nici un ofertant, pentru contractul de achiziție prestări servicii de dirigenție de șantier, se va relua achiziția contractului de dirigenție prin procedura de achiziție directă. 
Caietul de sarcini, documentația tehnică aferentă execuției lucrărilor și Anunțul pot fi obținute și de la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Bulevardul Tomis nr. 51, etaj 2, camera 226, Serviciul Tehnic Investiții, persoana de contact Tudoran Răzvan nr. telefon 0241.488.123.
 Menționăm că durata aferentă serviciului de dirigenție de șantier este egală cu durata pentru execuția lucrărilor adică 60 zile calendaristice. 
Oferta va fi transmisă în original prin poștă la adresa Primăria Municipiului Constanța Bulevardul Tomis nr. 51, în atenția Direcției Tehnic Achiziții - Serviciul Tehnic Investiții , până la data de 25.07.2016 ora 14.00. 

21. achiziția contractului de execuție lucrări aferente branșamente electrice obiectiv de investiții „Black Sea Bike – Diversification of the tourism services in Constanta – Balchik cross border region by bike - BSB” - COD MIS 890 
data publicării 14.07.2016
documente click pentru a descărca formularul 10C
click pentru a descărca documentația
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată 208.521,70 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații  

20. Anunț de intenție închiriere spațiu
data publicării 24.05.2016
documente click pentru a descărca anunțul
valoare estimată  
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Primăria Municipiului Constanța intenționează să închirieze un spațiu cu destinație de birouri, în suprafața de aproximativ 1.850 mp.
Proprietarii deținători de astfel de imobile sunt rugați să prezinte oferta de preț până la data de 03.06.2016, ora 12:00, la sediul instituției din Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Serviciul Administrativ și Tehnico Economic.
Pentru detalii, persoana de contact Sanda Apostolide, șef Serviciu Administrativ și Tehnico Economic, tel. 0241/ 488120. 

19. Anunț achiziția serviciului de expertiză tehnică pentru obiectivul „consolidare structură de rezistență supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul liceului cu program sportiv „nicolae rotaru” din constanța
data publicării 23.05.2016
documente click pentru a descărca documentația
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată  4.849,34 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații  Caietul de sarcini poate fi obținut de la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Bulevardul Tomis  nr. 51, etaj II, camera 226 Serviciul Tehnic-Investiții, nr. tel: 0241/488123, 0241/ 488157 persoană de contact Furnea Dorin.

Oferta va fi transmisă, în original, în termenul precizat, la adresa Primaria Municipiului Constanța, Bulevardul Tomis, nr. 51, camera 18, în atenția Serviciului Tehnic-Investiții.

18. Achiziția Contractului De Lucrări Tehnico-Edilitare Rămase De Executat Aferente Obiectivului De Investiții „Construire Locuințe Ieftine Pentru Tineri Destinate Cumpărării Și Lucrări Tehnico-Edilitare Aferente Zona Baba Novac” (Zona Blocurilor BN16, BN17,BN18, BN1 Si BN2)
data publicării 19.05.2016
documente click pentru a descărca documentația
click pentru a descărca listele de cantități
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată  279.222 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Memoriile tehnice, listele de cantități și planșele pot fi obținute de la sediul Primăriei Municipiului Constanța cu sediul în Bulevardul Tomis nr. 51, etaj 2, camera 226, Serviciul Tehnic Investiții, persoană de contact Tudoran Răzvan, nr. de telefon 0241 488 123.

17. Anunțuri de licitație publică organizate în vederea concesionării unor spații cu destinația de cabinete medicale
1. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 47, în suprafața totală de 62,96 mp, în vederea desfășurării activității medicale.
 data publicării 18.05.2016
 documente click pentru a descărca anunț 1
 valoare estimată  
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații Procedură reluată
   
2. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 47, în suprafața totală de 105,22 mp, din care suprafața de 52,61 mp îi revine concesionarului, în vederea desfășurării activității medicale în sistem „contratură”
 data publicării 18.05.2016
 documente click pentru a descărca anunț 2
 valoare estimată  
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații Procedură reluată
   
3. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 47,  în suprafața totală de 69,72 mp, în care suprafața de 34,86 mp îi revine concesionarului, în vederea desfășurării activității medicale în sistem „contratură”
 data publicării 18.05.2016
 documente  
 valoare estimată click pentru a descărca anunț 3
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații Procedură reluată
   
4. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, strada Izvor nr. 27, în suprafață totală de 40,72 mp, în care suprafața de 20,36 mp îi revine concesionarului, în vederea desfășurării activității medicale în sistem „contratură”
 data publicării 18.05.2016
 documente click pentru a descărca anunț 4
 valoare estimată  
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații Procedură reluată

16. Achiziția Contractului De Execuție Lucrări Aferente Branșamente Electrice Obiectiv De Investiții „Black Sea Bike-Diversification Of The Tourism Services In Constanta Balchik Cross Border Region By Bike-BSB” - COD MIS 890
data publicării 12.05.2016
documente click pentru a descărca formularul 10C
click pentru a descărca documentația
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată 208.521,73 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații  

15. Achiziția contractului de lucrări tehnico-edilitare rămase de executat aferente obiectivului de investiții „Construire locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării și lucrări tehnico-edilitare aferente zona Baba Novac” (zona blocurilor BN16, BN17,BN18, BN1 si BN2)
data publicării 11.05.2016 
documente click pentru a descărca documentația
click pentru a descărca listele de cantități
click pentru a descărca clarificările la anunț
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată  279.222 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Având în vedere ca în urma publicării anunțului din data de 11.05.2016 cu termen de depunere a ofertelor în data de 16.05.2016, ora 14.00, nu s-a depus nici o ofertă, se reia procedura necesară achiziției contractului de lucrări tehnico-edilitare rămase de executat aferente obiectivului de investiții „Construire locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării și lucrări tehnico-edilitare aferente zona Baba Novac”.
Menționăm că durata de execuție a lucrărilor aferente achiziției s-a prelungit de la 30 zile la 45 zile calendaristice, (vezi anunț publicat în data de 19.05.2016).

14. Anunț Contract De Achiziție serviciul de dirigenție de șantier pentru urmărirea execuției Lucrărilor Aferente Branșamentelor Electrice Obiectiv De Investiții „Black Sea Bike-Diversification Of The Tourism Services In Constanta Balchik Cross Border Region By Bike-BSB”
data publicării 10.05.2016
documente click pentru a descărca documentația
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată  
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații  

13. Achiziția contractului de execuție lucrări aferente branșamente electrice obiectiv de investiții „Black sea bike-diversification of the tourism services in constanta balchik cross border region by bike-BSB” - COD MIS 890
data publicării 06.05.2016
documente clic pentru a descărca formularul 10C
click pentru descărcare documentație
click pentru descărcare anunț
valoare estimată 208.521,73 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Având în vedere că în urma publicării anunțului din data de 06.05.2016 cu termen de depunere a ofertelor în data de 11.05.2016, ora 14.00, nu s-a prezentat nici un ofertant, se reia procedura necesară achiziției Lucrări aferente branșamente electrice obiectiv de investiții „Black Sea Bike-Diversification of the tourism services in Constanta Balchik cross border region by bike-BSB” - COD MIS 890.
Menționăm că durata de execuție a lucrărilor aferente achiziției s-a prelungit de la 10 zile la 25 zile calendaristice (vezi anunț publicat în data de 12.05.2016).

12. Accesibilizarea zonei centrale a municipiului constanța prin amenajarea spațiului public din zona teatrului național de operă și balet oleg danovski și a sălii sporturilor
data publicării 29.04.2016
documente click pentru a descărca documentația
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată 22.374 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Primăria municipiului Constanța a demarat elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru zona situată în zona centrală a municipiului Constanța, delimitată de incinta colegiului național Mircea cel bătrân, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski, Sala Sporturilor, bd. Tomis și str. Ștefan cel mare, în vederea asigurării premiselor de implementare a obiectivului de investiții „Accesibilizarea zonei centrale a municipiului Constanța prin amenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski și a Sălii Sporturilor”. 

11. Anunțuri de licitație publică organizate în vederea concesionării unor spații cu destinația de cabinete medicale
1. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 47, în suprafața totală de 62,96 mp, în vederea desfășurării activității medicale.
 data publicării 19.04.2016
 documente click pentru a descărca anunț 1
 valoare estimată  
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații Procedură reluată
   
2. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 47, în suprafața totală de 105,22 mp, din care suprafața de 52,61 mp îi revine concesionarului, în vederea desfășurării activității medicale în sistem „contratură”
 data publicării 19.04.2016
 documente click pentru a descărca anunț 2
 valoare estimată  
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații Procedură reluată
   
3. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 47,  în suprafața totală de 69,72 mp, în care suprafața de 34,86 mp îi revine concesionarului, în vederea desfășurării activității medicale în sistem „contratură”
 data publicării 19.04.2016
 documente click pentru a descărca anunț 3
 valoare estimată  
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații Procedură reluată
   
4. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, strada Izvor nr. 27, în suprafață totală de 40,72 mp, în care suprafața de 20,36 mp îi revine concesionarului, în vederea desfășurării activității medicale în sistem „contratură”
 data publicării 19.04.2016
 documente click pentru a descărca anunț 4
 valoare estimată  
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații Procedură reluată

10. Spectacole Estivale 2016
data publicării 18.04.2016
documente click pentru a descărca documentația
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată  
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Primăria Municipiului Constanța cu sediul în Bulevardul Tomis nr. 51, tel. 0241.485.890, fax. 0241.485.891, își propune să acorde fonduri financiare nerambursabile în anul 2016 din bugetul propriu al municipiului Constanța.

9. Festivalul verii 2016
data publicării 18.04.2016
documente click pentru a descărca documentația
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată  
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Primăria Municipiului Constanța cu sediul în Bulevardul Tomis nr. 51, tel. 0241.485.890, fax. 0241.485.891, își propune să acorde fonduri financiare nerambursabile în anul 2016 din bugetul propriu al municipiului Constanța.

8. Regulamentul de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte, programe și acțiuni de interes general, din domenii culturale, sportive sau pentru alte categorii, finanțate din bugetul municipiului Constanța
data publicării 18.04.2016
documente click pentru a descărca regulamentul
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată  
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații  

7. achiziție tichete sociale pentru grădinițe
data publicării 07.04.2016
documente click pentru a descărca documentația
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată  
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Obiectul contractului îl constituie achiziționarea de către Primăria municipiul Constanța de „Tichete sociale pentru grădiniță", în vederea respectării prevederilor Legii nr.248 din 28.10.2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și ale H.G. nr. 15 din 19.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248 din 28.10.2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță.

6. anunț achiziție serviciul de expertiza tehnică pentru stabilirea gradului de uzură fizică a unor active amplasate pe plaja modern
data publicării 21.03.2016
documente click pentru a descărca documentația
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată 9.569,85 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații  

5. Anunțuri de licitație publică organizate în vederea concesionării unor spații cu destinația de cabinete medicale
1. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 47, în suprafața totală de 62,96 mp, în vederea desfășurării activității medicale.
 data publicării 16.03.2016
 documente click pentru a descărca anunț 1
 valoare estimată  
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații Procedură reluată
   
2. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 47, în suprafața totală de 105,22 mp, din care suprafața de 52,61 mp îi revine concesionarului, în vederea desfășurării activității medicale în sistem „contratură”
 data publicării 16.03.2016
 documente click pentru a descărca anunț 2 
 valoare estimată  
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații Procedură reluată
   
3. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 47,  în suprafața totală de 69,72 mp, în care suprafața de 34,86 mp îi revine concesionarului, în vederea desfășurării activității medicale în sistem „contratură”
 data publicării  16.03.2016
 documente click pentru a descărca anunț 3
 valoare estimată  
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații  Procedură reluată
   
4. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, strada Izvor nr. 27, în suprafață totală de 40,72 mp, în care suprafața de 20,36 mp îi revine concesionarului, în vederea desfășurării activității medicale în sistem „contratură”
 data publicării 16.03.2016
 documente click pentru a descărca anunț 4
 valoare estimată  
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații Procedură reluată

4. Ziua Copilului
data publicării 04.03.2016
documente click pentru a descărca documentația
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată 166.666, 67 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații La procedura de selecție a ofertelor pentru atribuirea contractului de finanțare din fonduri nerambursabile în vederea organizării și derulării proiectului nonprofit de interes general „Ziua Copilului 2016” nu s-a înscris nici un ofertant, prin urmare procedura a fost anulată. 

3. Ziua Constanței
data publicării 04.03.2016
documente clic pentru a descărca documentația
clic pentru a descărca anunțul
valoare estimată 500.000 lei fără TVA
ofertant câștigător Asociația Culturală Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Urmare a selecției de oferte privind acordarea de finanțare nerambursabilă pentru organizarea evenimentului „Ziua Constanței 2016”, a contestației depuse și a hotărârii comisiei de soluționare a contestațiilor, procedura a fost anulată.

2. Lucrări asimilate investițiilor în vederea asigurării bunei funcționări a corpului nou și realizarea legăturii cu corpul vechi la Căminul de persoane vârstnice, inclusiv proiectare (expertiză tehnică, PAC, PT, DDE)
 data publicării 02.03.2016
 documente clik pentru a descărca documentația
clic pentru a descărca anunțul
 valoare estimată 243.400 lei fără TVA
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații  

1. Pagina de web a Primăriei Municipiului Constanța
data publicării 26.02.2016
documente înștiințare, clarificare10, clarificare9, clarificare8, clarificare7, clarificare6
clarificare5, clarificare4, clarificare3, clarificare2, clarificare1, documentație
anunț
valoare estimată 129.166 lei fără TVA
ofertant câștigător S.C. DUK-TECH SRL, Iași
valoare atribuită 76.050 lei fără TVA
data atribuirii 25.03.2016
observații