Program audiențe


Director executiv Roșca Marius 
Joi   08.30-10.30 (bulevardul Alexandru Lăpușneanu, nr. 116C, incinta City Park Mall)


Șef serviciu Dudaș Dezideriu
Joi     08.30-10.30 (bulevardul Alexandru Lăpușneanu, nr. 116C, incinta City Park Mall)