Social

Programul social "RESPECT" (2023)

Cererile-declarație pe propria răspundere pentru înscrierea în Programul ”RESPECT” pentru anul 2023 conform Hotărârii nr. 322/30.09.2021 privind modificarea și completarea HCL nr. 24/2016 privind aprobarea Programului ”RESPECT”, se depun în perioada 01-20 a fiecărei luni.

Pot beneficia de Programul „RESPECT” persoanele care se încadrează într-una din următoarele categorii: 
a) persoane care au calitatea de pensionar sau sunt indemnizate în baza legilor speciale și ale căror venituri lunare cumulate în sumă netă sunt mai mici sau cel mult egale cu suma de 2.024 lei;
b) persoane fără niciun venit care împlinesc în anul de referință cel puțin vârsta de 60 de ani; 
c) persoane cu handicap grav sau accentuat; 
d) persoane care beneficiază de venit minim garantat stabilit în baza Legii nr. 416/2001; 
e) persoane care au calitatea de reprezentant legal al familiei care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei în baza Legii nr. 277/2010, inclusiv soțul sau soția reprezentantului legal;
f) alte persoane vulnerabile sau aflate în situații de dificultate, care nu se încadrează la lit. a) -e) și care au împlinit cel puțin vârsta de 18 ani în anul de referință (în baza unei anchete sociale).

Înscrierea în Programul „RESPECT” se face pe baza următoarelor documente:
- cerere tip; 
- copie buletin sau carte de identitate valabile, care poartă mențiunea “conform cu originalul”; 
- documentele prevăzute în cerere la codul de venit corespunzător, după caz. 

Modificările intervenite cu privire la domiciliu, reședință, venituri sau orice alte schimbări ale datelor completate în cerere se comunică în scris, în termen de 10 zile, Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, Serviciul sprijin comunitar și evenimente sociale, situat în strada Duiliu Zamfirescu nr.4.

Cererile-declarație pe propria răspundere pentru înscrierea în Programul „RESPECT” 2023, pot fi descărcate de pe site-ul instituției www.dgas-ct.ro  sau se pot ridica de la punctele de lucru:
- Clubul de pensionari din strada Duiliu Zamfirescu nr. 4;
- Clubul de pensionari din strada Zorelelor nr. 69Bis.

Cererile și documentele necesare se pot depune online pe adresa instituției, respect@dgas-ct.ro sau prin Poșta Română la punctul de lucru al DGAS din str. Duiliu Zamfirescu nr. 4, Constanța.

Informații suplimentare se obțin la următoarele date de contact:
Serviciul sprijin comunitar și evenimente sociale
Telefon: 0341.448.530

Timp estimativ completare cerere - declarație RESPECT - 10 minute
FileTypeSizeUploaded onDownload
Dispoziția privind stabilirea perioadelor de acordare a tichetelor valorice pe suport electronic (card) în cadrul Programului RESPECT 2023PDF1,27 MB01 feb., 2023 Download
Hotărâre privind aprobarea valorii tranșei tichetelor valorice pentru anul 2023PDF1,15 MB01 feb., 2023 Download
Lista magazine afiliate Proiect Respect Constanta 01.04.2022XLSX17,41 KB04 apr., 2022 Download
HCL nr 322 pe 2021 privind modificarea si completarea HCL nr 24 pe 2016 privind aprobarea programului respectPDF1,44 MB07 feb., 2022 Download
HCL nr. 14 pe 2022PDF2,19 MB07 feb., 2022 Download
Cerere declarație RESPECT PDF349,50 KB01 oct., 2021 Download