Social

Permise călătorie CT BUS (2022)

Categoriile de beneficiari pentru care Direcția generală de asistență socială Constanța acordă facilități la transportul public de călători sunt următoarele:

*a) persoanele în vârstă de peste 70 de ani, indiferent de venituri;
*b) pensionarii cu pensii de până la 2310 de lei inclusiv;
  c) persoanele în vârstă de peste 60 de ani care nu realizează venituri.

*Precizăm faptul că persoanele menționate la punctele a) și b) care beneficiază și de Legea nr.  189/2000, Decretul - lege nr. 118/1990, veteranii și văduvele de război, luptătorii pentru victoria  Revoluției din 1989, vor primi permise de călătorie doar de la sediul CT Bus Constanța.

De asemenea,  persoanele cu handicap mediu sau ușor pot ridica abonamente doar de la chioșcurile  CT Bus, iar persoanele cu handicap grav sau accentuat, asistenți personali și/sau însoțitori ai acestora vor ridica legitimațiile de călătorie doar de la D.G.A.S.P.C. Constanța (Blocul Turn Gară).

Actele necesare în baza cărora vor fi eliberate permisele de călătorie gratuită:
a) cerere și declarație pe propria răspundere;
b) act de identitate (copie și original pentru confruntare);
c) cupon de pensie (copie xerox) pentru persoanele menționate la litera b).

Documentele se depun la Clubul Pensionarilor din strada Duiliu Zamfirescu nr. 4 , de luni până vineri,  în intervalul orar 10:00-14:00, iar permisele de călătorie se eliberează pe loc, cu valabilitate de luna următoare.

Începând cu data de 26.09.2022 se pot depune cererile pentru permisele de călătorie gratuite valabile pentru anul 2023, însoțite de documentele aferente, zilnic, la toate tonetele CT BUS. 

Următoarele categorii de beneficiari NU vor depune cerere, dar vor ridica abonamentul / permisul de călătorie de la orice tonetă CT BUS:

- elevii din învățământul preuniversitar;
- studenții orfani;
- persoanele cu dizabilități (cu handicap grav, accentuat) și asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav sau însoțitorii acestora, nevăzătorii cu handicap grav și accentuat precum și însoțitorii nevăzătorilor cu handicap - pot obține permisul de călătorie de la D.G.A.S.P.C. Constanța – B-dul Ferdinand nr. 97 (Blocul Turn - Gară);
- persoanele cu dizabilități, cu grad de handicap mediu și ușor - pot obține permisul de călătorie de la toate tonetele CT BUS;
- deținuții politici (Decret - Lege Nr.118 / 1990) și persoanele strămutate (Legea Nr. 189 / 2000) - pot obține permisul de călătorie de la tonetele CT BUS – Gară și sediul CT BUS;
- șomerii - pot obține permisul de călătorie de la tonetele CT BUS - Delfinariu;
- Beneficiarii Legii 416 - pot obține permisul de călătorie de la toneta CT BUS – City Park Mall.

Informații suplimentare se obțin la următoarele date de contact:
Direcția generală de Asistență Socială
Direcția sprijin comunitar
Serviciul sprijin comunitar și evenimente sociale
Telefon: 0341.448.530
E-mail: office@dgas-ct.ro

FileTypeSizeUploaded onDownload
Model cerere PERMIS DE CALATORIE - 2022PDF113,41 KB09 feb., 2022 Download