Social

Programul social "RESPECT" (2022)

Cererile-declarație pe propria răspundere pentru înscrierea în Programul ”RESPECT” pentru anul 2022 conform Hotărârii nr. 322/30.09.2021 privind modificarea și completarea HCL nr. 24/2016 privind aprobarea Programului ”RESPECT”, se depun în perioada 01-20 a fiecărei lunii.

Pot beneficia de Programul „RESPECT” persoanele care se încadrează într-una din următoarele categorii:

a) persoane care au calitatea de pensionar sau sunt indemnizate în baza legilor speciale și ale căror venituri lunare cumulate în sumă netă sunt mai mici sau cel mult egale cu suma de 1.840 lei;

b) persoane fără niciun venit care împlinesc în anul de referință cel puțin vârsta de 60 de ani;

c) persoane cu handicap grav sau accentuat;

d) persoane care beneficiază de venit minim garantat stabilit în baza  Legii nr. 416/2001;

e) persoane care au calitatea de reprezentant legal al familiei care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei în baza Legii nr. 277/2010, inclusiv soțul sau soția reprezentantului legal;

f) alte persoane vulnerabile sau aflate în situații de dificultate, care nu se încadrează la lit. a) -e) și care au împlinit cel puțin vârsta de 18 ani în anul de referință (în baza unei anchete sociale).

Înscrierea în Programul „RESPECT” se face pe baza următoarelor documente:

- cerere tip;

- copie buletin sau carte de identitate valabile, care poartă mențiunea “conform cu originalul”;

- documentele prevăzute în cerere la codul de venit corespunzător, după caz.

Modificările intervenite cu privire la domiciliu, reședință, venituri sau orice alte schimbări ale datelor completate în cerere se comunică în scris, în termen de 10 zile, Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, Serviciul sprijin comunitar și evenimente sociale, situat în strada Duiliu Zamfirescu nr.4.

Cererile-declarație pe propria răspundere pentru înscrierea în Programul „RESPECT” 2022, pot fi descărcate de pe site-ul instituției www.dgas-ct.ro  sau se pot ridica de la punctele de lucru:

  • Clubul de pensionari din strada Duiliu Zamfirescu nr. 4;
  • Clubul de pensionari din strada Zorelelor nr. 69Bis.

Cererile și documentele necesare se pot depune online pe adresa instituției, respect@dgas-ct.ro sau prin Poșta Română la punctul de lucru al DGAS din  str. Duiliu Zamfirescu nr. 4, Constanța.

Informații suplimentare se obțin la următoarele date de contact:

Serviciul sprijin comunitar și evenimente sociale

Telefon: 0341.448.530 / 0341.180.107

Hotărâre nr. 322-30.09.2021 privind modificarea și completarea HCL nr. 24-2016 privind aprobarea Programului RESPECT