Social

Prezentare

Biroul de servicii complementare pe piața muncii, înființat în baza H.C.L. nr. 384/ 2017 și H.C.L. nr. 385/2017 este subordonat Direcției financiară, organizare, personal din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța și are ca principal obiectiv informarea, consilierea și orientarea în carieră pentru integrarea pe piața forței de muncă, precum și în dezvoltarea de abilități și competențe specifice pentru identificarea celui mai potrivit loc de muncă.

Grupuri țintă:

- beneficiarii de masă la cantinele de ajutor social din Constanța și Palazu mare;

- beneficiarii de ajutor de urgență ale căror venituri nete lunare sunt inferioare cheltuielilor necesare depășirii situației pentru care se solicită ajutorul;

- beneficiarii de venitul minim garantat;

- beneficiarii de locuințe sociale;

- persoane cu dizabilități apte să se integreze pe piața muncii;

- persoane eliberate din sistemul penitenciar;

- persoane beneficiare de tichete valorice prin programul „RESPECT” așa cum sunt definite la art.3 lit. f) din H.C.L. nr. 24/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

Atribuțiile biroului:

- orientarea beneficiarilor spre participarea la cursuri de instruire gratuite oferite de instituții publice sau private, ONG-uri, asociații si fundații, etc.;

- acordarea de informații privind piața muncii;

- identificarea și consilierea beneficiarilor asupra posibilităților de (re)calificare și perfecționare în vederea creșterii șanselor de încadrare în muncă;

- încurajarea autonomiei și creșterea gradului de motivare a beneficiarilor;

- monitorizarea și evaluarea pe întreg parcursul procesului de instruire și integrare în muncă;

- identificarea facilităților fiscale sau de alta natura prevăzute de lege de care pot beneficia angajatorii care încadrează în muncă persoane cărora li se acordă beneficii de asistență socială și promovarea acestor beneficii în rândul societăților comerciale;

- monitorizează strategia locală privind beneficiile și serviciile sociale la nivelul municipiului în scopul incluziunii sociale a persoanelor defavorizate;

- colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele  diferitelor categorii de beneficiari, în scopul atingerii obiectivelor.


Date de contact:

Locație: Str. Unirii nr. 104, Constanța, Biroul nr. 18
Telefon: 0341. 180. 115
E-mail:

Program:
Luni - Joi: 08.00 - 16.30
Vineri:      08:00 - 14:00