Prezentare

Serviciul Administrare Creșe parte a Serviciului public de asistență socială Constanța (S.P.A.S.) aflată în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța este o instituție publică specializată în servicii cu caracter social, medical, educațional pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor de vârsta ante-preșcolara.

Serviciul Administrare Creșe își desfășoară activitatea în 5 sedii, localizate astfel:

- Sediul Administrativ creșe  – Al. Malinului nr.4, Constanța;

- Creșa nr.1 – Str. Adamclisi nr.1, Constanța;
- Creșa nr.2 – Al. Malinului nr.4, Constanța;
- Creșa nr.5 – Al. Mimozelor nr.4, Constanța;
- Creșa nr.13 – Al. Pelicanului nr.3, bl. AV29, Constanța;
- Creșa nr.18 – Al. Cutezătorilor nr.7, bl. D, Constanța;

Capacitatea maxima a creșelor este de 375 de locuri și sunt integrați copii cu vârste între 8 luni și 3 ani. La înscrierea copiilor în creșă nu se percep taxe de înscriere, părinții având obligația să facă dovada domiciliului pe raza municipiului Constanta și încadrării în munca.

Personalul creșelor este format în majoritate de cadre medicale, educator-puericultor, educator.

Activitățile din creșe sunt diverse și sunt menite să permită dezvoltarea armonioasă a copiilor, inclusiv prin cursuri de dans, zilele de naștere ale copiilor sărbătorindu-se într-un cadru festiv, alături de activități de animație specifice vârstei.

Toate activitățile realizate în creșă sunt sub formă de joc, ca mijloc de realizare și stimulare a capacității și creativității acestuia. Jocul este la această vârstă metoda principală de învățare.

Tipurile de activități desfășurate cu copiii în creșă sunt: 
- jocul cu jucăria, jocul simbolic, jocul senzorial, jocul cu nisip și apă, jocul de construcție, jocul didactic; 
- activități artistice și de îndemânare: desen, pictură, modelaj, activități practice și gospodărești; 
- activități de muzică și de mișcare: audiții, jocuri muzicale, jocuri cu text și cânt, cântece, euritmie; 
- activități de creație și de comunicare: povestiri, memorizări, lucrul cu cartea, citire de imagini; 
- activități de cunoaștere: observări, lecturi după imagini, activități matematice, convorbiri, jocuri didactice, experimente; 
- activități în aer liber: plimbări, jocuri la nisipar, jocuri și întreceri sportive, utilizarea aparatelor de joacă. 

Toate aceste activități se desfășoară pe sectoare, având ca obiectiv principal dezvoltarea armonioasa a copilului. Fiecărui copil i se întocmește o fișa de dezvoltare, de la intrarea în colectivitate și până la plecare, semnată de medicul instituției, psiholog și asistenta principală a creșei.

Obiectivul principal propus este îmbunătățirea continuă a activității în creșe, prin promovarea dezvoltării și a educației timpurii a copiilor ante-preșcolari. 

În cadrul Serviciului Public Administrare Creșe Constanța funcționează un cabinet psihologic în care se desfășoară programe de evaluare, informare, prevenție, intervenție, ce vin în sprijinul familiilor și copiilor înscriși în instituție și anume:

- evaluarea psihologica a tuturor copiilor folosind scale etalonate pe populația din Romania, iar fișele individuale completate de părinți conțin repere bio-psiho-sociale ale copiilor. Astfel se pot observa dificultățile apărute pe arii de dezvoltare și stabilirea unui plan de intervenție personalizată desfășurată de către psiholog și continuată de familie, care participă astfel la actul terapeutic;

- programul de prevenție/intervenție “Școala părinților” este realizat pentru o cunoaștere amănunțita a acestei etape de vârsta, punând accent pe metodele de stingere a comportamentelor indezirabile la copiii ante-preșcolari, având ca obiectiv cunoașterea de către părinți a dezvoltării psihomotorii a copilului și gestionarea problemelor comportamentale apărute și îndrumarea părinților în funcție de problemele acestora;

- consilierea părinților continuă să vizeze perioadele sensibile din viată adulților și copiilor înscriși în instituție, ce apar ca urmare a divorțului, decesului, accidentelor, trauma emoțională, conviețuirea în familii extinse, etc. Ca și incidență predomină solicitarea consilierii psihologice și educaționale a mamelor singure (copii crescuți în familii monoparentale);

- diagnosticarea copiilor cu tulburări pervazive de dezvoltare, necesită intervenție terapeutică cognitivă-comportamentală și consiliere a părinților în ritm susținut.

Exista încheiat un protocol cu Centrul de înot ,,Ondina” pentru dezvoltarea armonioasa a copiilor prin înot. Am inițiat programul “ Mama și copilul” ce constă în lecții de înot și recuperare a copiilor din creșe. 
Colaboram cu Fundația “Copilul tău”, “Și tu” - în vederea sprijinirii copiilor și familiilor privind reducerea factorilor de risc, abuz, instituționalizare și abandon. Fundația ,,Și tu” oferă gratuit consultații și evaluări pentru integrarea copiilor cu dizabilități și totodată realizarea de programe de recuperare și kinetoterapie.

Ședințele cu părinții se desfășoară în fiecare creșă, pentru informare și consiliere psihologică, socială și juridică în vederea prevenirii abandonului și a violentei în familie. 

Prin colaborarea cu Teatrul de Păpuși și animatori profesioniști, au loc spectacole bilunare prin care se dezvolta atenția, memoria, imaginația și comportamentul social al copiilor.

Programul de educație timpurie este implementat în creșe inclusiv prin colaborarea cu personal didactic specializat din cadrul Inspectoratului Școlar Județean.
Prin audientele acordate tuturor părinților și reprezentanților legali ai copiilor din instituție, am oferit suport moral, sprijin și soluții alternative pentru depășirea situațiilor de criza.

Medicul specialist pediatru și psihologul instituției răspund și colaborează permanent cu părinții.

Protocolul de colaborare cu Direcția Generala de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Constanta are ca obiectiv cooperarea interinstituțională în vederea acordării de servicii sociale și educaționale copiilor ante-preșcolari pe raza municipiului Constanța.

De asemenea, colaboram cu studenții de la Universitatea ,,Ovidius” Constanta - Facultatea de Psihologie, care vin și fac practică în creșele noastre.

Având în vedere dezvoltarea socializării copiilor și traseul urmat de aceștia în comunitate, ne-am alăturat unor proiecte naționale (,,Copilăria în mișcare” și ,,Învățăm să ne jucam”) ce promovează jocul în aer liber.

Urmărim un continuu educațional pentru integrarea tuturor copiilor noștri în grădinițe la începutul fiecărui an școlar.

Protocolul cu Fundația ,,Step by Step” privește implementarea programului educațional în creșe, prin realizarea de cursuri de dezvoltare continuă și perfecționarea personalului specializat din instituție.
În urma rezultatelor obținute de personalul creșelor, în cadrul evaluărilor anuale și în colaborare cu directorul general al instituției care deține competența de formator personal auxiliar ( personal îngrijire copii), s-a organizat și implementat următoarele:

- elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea programelor de promovare a sănătății și de prevenire a îmbolnăvirilor la nivel individual și de grup;
- cursuri de formare continuă, specifice personalului de îngrijire copii, de optimizare și dezvoltare personală, de autocunoaștere;
- consiliere și terapie pentru personal;
- educație pentru sănătate, promovarea sănătății și a unui stil de viată sănătos;
- analiza și prevenirea fenomenelor de inadaptare profesională;
- analiza sau evaluarea psihologică și prevenirea incidentelor, evenimentelor și accidentelor de muncă.
Se continuă informarea cetățenilor orașului Constanța privind activitatea din creșele noastre, prin toate mijloacele mass-media, precum și lucrările de modernizare și amenajare în creșe, în vederea îmbunătățirii condițiilor pentru copii și personalul angajat.