Social

Înscrieri și acte necesare

Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență în contextul epidemiei de Coronavirus, înscrierile în creșe pentru anul școlar 2020-2021 încep cu data de 4 mai 2020 și se vor face online. 

Precizări:
1. Cererile însoțite de documentele necesare înscrierii vor fi transmise electronic pe adresa de email:  începând cu data de 04.05.2020 ora 08:00.

2. În perioada de înscriere, cererile transmise după ora 16:00 sau în zilele nelucrătoare, vor fi înregistrate în următoarea zi lucrătoare.

3. Părinții care doresc înscrierea copilului la Creșa nr.5 (Al. Mimozelor nr.4) sunt rugați să opteze pentru altă creșă; la aceasta desfășurându-se în prezent lucrări de reabilitare, modernizare și mansardare.

4. Documentele, care datorită stării de urgență nu pot fi obținute până la data înscrierii ( documente care fac dovada adresei de domiciliu sau adeverințe eliberate de unitățile de învățământ școlar sau preșcolar pentru ceilalți minori ) vor fi transmise ulterior, cel târziu până la data de 31.05.2020.


Înscrierea la creșă pentru anul școlar 2020-2021

Capacitatea totală a creșelor de stat din Constanța este de 455 de locuri. În creșe sunt integrați copii cu vârste între 10 luni și 3 ani.Numărul locurilor disponibile pentru anul școlar 2020-2021 se va stabili după perioada de reînscriere ce se va desfășura între 1 și 16 aprilie 2020.
 Înscrierile pentru anul școlar 2020-2021 încep cu data de 4 mai, intrarea în colectivitate putându-se face din luna septembrie 2020.Lista cu cererile aprobate se va afișa la sediul administrativ al Direcției administrare creșe, situat pe Aleea Mălinului nr.4 la 3 august 2020.
Dosarul de intrare în colectivitate va trebui completat după ce cererea de înscriere va fi aprobată și după ce se va stabili data de intrare în colectivitate, intrarea copiilor făcându-se în mod etapizat.
Cererile de înscriere se pot depune, conform legislației în vigoare, pe tot parcursul anului, în limita locurilor disponibile. 

Dosarul de înscriere va conține următoarele documente, în baza cărora se va acorda punctajul aferent:
- cerere tip;
- copii ale actelor de identitate ale părinților, cu domiciliul sau reședinta în Municipiul Constanța;
- copii ale certificatului de naștere al copilului pentru care se face înscrierea și ale fraților minori, unde este cazul;
- adeverințe doveditoare privind locul de muncă (fie că există un contract de muncă în derulare sau un contract de muncă suspendat pentru concediul de creștere a copilului)/frecventarea cursurilor la zi a unei unități de învățământ/decizia anuală de impunere pentru PFA/adeverință de șomaj, pentru fiecare dintre părinți/reprezentanții legali;
- adeverință de la unitățile de învățământ pentru fratii care frecventează deja creșa, sau frecventează grădinița ori școala situate în apropierea creșei;
- pentru familiile monoparentale se atașează sentința judecătorească pentru încredințarea minorului/certificat de deces, act notarial care să demonstreze că minorul se află întreținerea părintelui/reprezentantului legal al copilului;
- pentru cazurile sociale se atașează anchetă socială.

Criterii de departajare:

1.Ordinea depunerii cererii de înscriere:
- primele două zile lucrătoare din luna mai  – 5 puncte;
- următoarele 5 zile lucrătoare din luna mai – 4 puncte;
- următoarele 5 zile lucrătoare din luna mai – 3 puncte;
- următoarele 5 zile lucrătoare din luna mai – 2 puncte;
- ultimele zile lucrătoare din luna mai       – 1 punct.

2.Vârsta de 2 ani a copilului raportată la luna decembrie a anului în curs:
- septembrie- 10 puncte;
- octombrie- 8 puncte;
- noiembrie- 6 puncte;
- decembrie- 4 puncte.

3.Adeverință doveditoare privind locul de muncă/frecventarea cursurilor la zi a unei unități de învățământ/decizia anuala de impunere pentru PFA/adeverință de șomaj-5 puncte pentru una dintre situatii, pentru fiecare părinte.

4.Frați care frecventează deja creșa, sau frecventează grăđinița ori școala situate în apropierea creșei dovedit prin adeverință emisă de unitatea de învățământ- 1 punct.

5.Copii gemeni, tripleți- 1 puncte.

6.Familie monoparentală(se atasează sentința judecătorească pentru încredințarea minorului/certificat de deces, act notarial care sa demonstreze ca are în întreținere copilul-5 puncte.

7.Cazuri sociale-se atașează ancheta socială-5 puncte.

Criteriu eliminatoriu : Nu se vor lua în calcul cererile părinților/reprezentanților legali care nu au domiciliul/reședința în municipiul Constanța.

Dosarul de intrare în colectivitate va trebui să cuprindă următoarele documente:

- cerere de înscriere aprobată pentru intrarea în colectivitate;
- două copii ale actelor de identitate ale părinților, cu domiciliu în Municipiul Constanța;
- două copii ale certificatului de naștere al copilului înscris și două copii ale certificatelor de naștere ale fraților minori, unde este cazul;
- analize medicale pentru copil: examen exsudat faringian, examen coprocultură, examen coproparazitologic, ale căror rezultate se vor prezenta medicului de familie care va da aviz clinic sănătos, sau nu, în funcție de rezultatele analizelor. Analizele medicale au valabilitate 21 de zile de la data emiterii rezultatelor. În colectivitate se poate intra numai daca analizele copilului sunt în regulă și dacă medicul de familie a eliberat avizul clinic sănătos. Avizul de intrare în colectivitate se obține cu maxim 48 de ore înainte de intrarea în colectivitate (acesta se va solicita medicului de familie, după ce vă veți prezenta la sediul administrativ pentru verificarea celorlalte documente ce alcătuiesc dosarul de înscriere, acesta fiind valabil doar 48 de ore din momentul eliberării), fișa de imunizări (vaccinările efectuate), eliberată tot de medicul de familie;
- adeverință de la locul de muncă cu veniturile brute realizate în ultimele șase luni anterioare datei de intrare în colectivitate a copilului, pentru părinții care au realizat venituri în această perioadă;
- pentru părinții care au fost în concediu de creștere a copilului și care urmează sa revină în activitate, se va obține o adeverință de la Agenția Județeană de Plăti și Inspecție Socială, situată pe strada Decebal nr.13 C, et.4, în care se va specifica perioada în care părintele s-a aflat în concediu de creștere a copilului și cuantumul îndemnizației pe care a încasat-o;
-pentru părinții care au reluat activitatea cu mai puțin de șase luni în urma datei stabilite pentru intrarea copilului în colectivitate și care au fost în concediu de creștere a copilului este necesară atât adeverința cu veniturile brute de la locul de muncă, cât și adeverință de la Agenția Județeană de Plăti și Inspecție Socială;
Documentele solicitate vor fi depuse în două dosare la sediul administrativ al Direcției administrare creșe, astfel: 1 dosar va cuprinde: adeverințele de venituri, adeverință AJPIS, un rând de copii ale actelor de identitate ale părinților și ale copilului/copiilor, cerere înscriere aprobată, 1 dosar cu analizele medicale, un rând de copii ale actelor de identitate ale părinților și ale copilului/copiilor, adeverință clinic sănătos, fișa imunizări, aviz epidemiologic și copie cerere înscriere aprobată.