Social

Prezentare

Anunț arondare creșe
Direcția generală de asistență socială Constanța anunță părinții că, în conformitate cu prevederilor H.C.L. nr.274/2022, creșele au fost arondate către grădinițele cu personalitate juridică, astfel:
-Creșa nr. 1 – arondată Grădiniței cu program prelungit „Mugurel”, aleea Fragilor nr. 7, tel. 0341/440043;
-Creșa nr. 5 - arondată Grădiniței cu program prelungit „Căsuța de turtă dulce”, aleea Dealului nr. 1, tel: 0341/439654;
-Creșa nr. 13 – arondată Grădiniței cu program prelungit „Lumea copiilor”, aleea Pelicanului nr. 2, tel. 0341/440049;
-Creșa nr. 18 – arondată Grădiniței cu program prelungit „Lumea poveștilor”, aleea Solidarității nr. 8, tel. 0723/022922
-Creșa Licuricii – arondată Grădiniței cu program prelungit nr. 44, strada Labirint nr. 52, tel. 0341/427404

Direcția  administrare creșe, parte a Direcției generale de asistență socială Constanța (D.G.A.S.) aflată în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța, este o instituție publică specializată în servicii cu caracter social, medical, educațional pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor de vârstă antepreșcolară.

   Direcția administrare creșe își desfășoară activitatea în 5 sedii, localizate astfel:           

  • Sediul administrativ Direcția Administrare Creșe  – Al. Malinului nr.4, Constanța;
  • Creșa nr.1 – Str. Adamclisi nr.1, Constanța (până la finalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și mansardare funcționează în incinta Școlii gimnaziale nr.6 “N.Titulescu”, Aleea Cameliei nr.2) - capacitate 80 de locuri;
  • Creșa nr.5 - Ale. Mimozelor nr. 4  - capacitate 90 de locuri ( se află în faza obținerii autorizațiilor de funcționare în urma lucrărilor de reabilitare)
  • Creșa nr.13 – Ale. Pelicanului nr.3, bl. AV29, Constanța-capacitate 80 de locuri;
  • Creșa nr.18 – Ale. Cutezătorilor nr.7, bl. D, Constanța-capacitate 80 de locuri;
  • Creșa “Licuricii”- B-dul I.C. Brătianu nr.50.

Personalul creșelor este format din coordonator personal de specialitate, educatori puericultori, asistente medicale, infirmiere, îngrijitoare,  Activitățile din creșe sunt diverse și sunt menite să permită dezvoltarea armonioasă a copiilor. Toate activitățile realizate în creșă sunt sub formă de joc, ca mijloc de realizare și stimulare a capacității și creativității acestuia, jocul fiind  la această vârstă metoda principală de învățare.

Tipurile de activități desfășurate cu copiii în creșă sunt: 
- jocul cu jucăria, jocul simbolic, jocul senzorial, jocul cu nisip și apă, jocul de construcție, jocul didactic; 
- activități artistice și de îndemânare: desen, pictură, modelaj, activități practice și gospodărești; 
- activități de muzică și de mișcare: audiții, jocuri muzicale, jocuri cu text și cânt, cântece, euritmie; 
- activități de creație și de comunicare: povestiri, memorizări, lucrul cu cartea, citire de imagini; 
- activități de cunoaștere: observări, lecturi după imagini, activități matematice, convorbiri, jocuri didactice, experimente; 
- activități în aer liber: plimbări, jocuri la nisipar, jocuri și întreceri sportive, utilizarea aparatelor de joacă. 

Toate aceste activități se desfășoară pe centre de interes, sălile de clasă, fiind amenajate în acest sens, având ca obiectiv principal dezvoltarea armonioasa a copilului. 

Fiecărui copil i se întocmește de către psihologul și asistenta instituției o fișa de dezvoltare, de la intrarea în colectivitate și până la plecare.
Obiectivul principal propus este îmbunătățirea continuă a activității în creșe, prin promovarea dezvoltării și a educației timpurii a copiilor antepreșcolari. 

În cadrul Direcției administrare creșe funcționează un cabinet psihologic în care se desfășoară programe de evaluare, informare, prevenție, intervenție, ce vin în sprijinul familiilor și copiilor înscriși în instituție și anume:

- evaluarea psihologica a tuturor copiilor folosind scale etalonate pe populația din Romania, iar fișele individuale completate de părinți conțin repere bio-psiho-sociale ale copiilor. Astfel se pot observa dificultățile apărute pe arii de dezvoltare și stabilirea unui plan de intervenție personalizată desfășurată de către psiholog și continuată de familie, care participă astfel la actul terapeutic;

- programul de prevenție/intervenție “Școala părinților” este realizat pentru o cunoaștere amănunțita a acestei etape de vârsta, punând accent pe metodele de stingere a comportamentelor indezirabile la copiii ante-preșcolari, având ca obiectiv cunoașterea de către părinți a dezvoltării psihomotorii a copilului și gestionarea problemelor comportamentale apărute și îndrumarea părinților în funcție de problemele acestora;

- consilierea părinților continuă să vizeze perioadele sensibile din viată adulților și copiilor înscriși în instituție, ce apar ca urmare a divorțului, decesului, accidentelor, trauma emoțională, conviețuirea în familii extinse, etc. Ca și incidență predomină solicitarea consilierii psihologice și educaționale a mamelor singure (copii crescuți în familii monoparentale);

- diagnosticarea copiilor cu tulburări pervazive de dezvoltare, necesită intervenție terapeutică cognitivă-comportamentală și consiliere a părinților în ritm susținut.
  
Creșa nr.18 "Alba ca zăpadă" are calitate de unitate școlară - consorțiu pentru practică pedagogică și pentru mentorat didactic în cadrul proiectului ”Profesionalizarea carierei didactice-PROF”.

Responsabil implementare proiect la nivelul instituției este doamna Coordonator personal de specialitate al Creșei nr.18, Enciu Nicoleta.

https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/

https://www.ccdconstanta.ro/prezentare-proiect-prof/

Investiții:
Prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, au fost accesate fonduri pentru reabilitarea, modernizarea și mansardarea creșelor nr.1, 2 și 5.
Scopul principal al acestor investiții este acela de a mări capacitatea celor trei creșe și de a aduce la standarde europene clădirile existente.

Social/creșe/administrație creșe

Propunem ca informatiile privind legislația să cuprindă următoarele:

- Legea Educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr.566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor si a altor unități de educa      ție timpurie anteprescolară;

- Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor.”