Social

Prezentare

Direcția  administrare creșe, parte a Direcției generale de asistență socială Constanța (D.G.A.S.) aflată în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța, este o instituție publică specializată în servicii cu caracter social, medical, educațional pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor de vârstă antepreșcolară.

   Direcția administrare creșe își desfășoară activitatea în 5 sedii, localizate astfel:           

  • Sediul administrativ Direcția Administrare Creșe  – Al. Malinului nr.4, Constanța;
  • Creșa nr.1 – Str. Adamclisi nr.1, Constanța (până la finalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și mansardare funcționează în incinta Școlii gimnaziale nr.6 “N.Titulescu”, Aleea Cameliei nr.2) - capacitate 80 de locuri;
  • Creșa nr.2 – Al. Malinului nr.4, Constanța (până la finalizarea lucrărilor de reabilitare,modernizare și mansardare funcționează în clădirea din Strada Poporului nr.25) - capacitate 60 de locuri;
  • Creșa nr.13 – Al. Pelicanului nr.3, bl. AV29, Constanța-capacitate 80 de locuri;
  • Creșa nr.18 – Al. Cutezătorilor nr.7, bl. D, Constanța-capacitate 80 de locuri.

        Dată fiind situația epidemiologică la nivel national, creșele funcționează în momentul de față cu respectarea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 prevăzute în Ordinului comun MS/MEC/MMPS nr. 1.076/4.518/3.936/2020, astfel ”încât să permită reducerea numărului de copii în cameră, iar distanța dintre ei să fie maximizată, fără a compromite funcționarea normală a activităților pedagogice. Se recomandă reducerea numărului de copii în grupă, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4,5 mp/copil. Distanțarea fizică se va asigura în toate încăperile din unitate (dormitoare și în sălile de mese) prin plasarea paturilor, șezlongurilor, respectiv a măsuțelor la cel puțin 2 m distanță între ele.”

Prin aplicarea prevederilor punctului I.4. din Anexa 1 a ordinului mai sus menționat a fost redusă capacitatea creșelor aprope la jumătate.

Personalul creșelor este format din coordonator personal de specialitate, asistente medicale, infirmiere, îngrijitoare, educatori puericultori. Activitățile din creșe sunt diverse și sunt menite să permită dezvoltarea armonioasă a copiilor. Toate activitățile realizate în creșă sunt sub formă de joc, ca mijloc de realizare și stimulare a capacității și creativității acestuia, jocul fiind  la această vârstă metoda principală de învățare.

Tipurile de activități desfășurate cu copiii în creșă sunt: 
- jocul cu jucăria, jocul simbolic, jocul senzorial, jocul cu nisip și apă, jocul de construcție, jocul didactic; 
- activități artistice și de îndemânare: desen, pictură, modelaj, activități practice și gospodărești; 
- activități de muzică și de mișcare: audiții, jocuri muzicale, jocuri cu text și cânt, cântece, euritmie; 
- activități de creație și de comunicare: povestiri, memorizări, lucrul cu cartea, citire de imagini; 
- activități de cunoaștere: observări, lecturi după imagini, activități matematice, convorbiri, jocuri didactice, experimente; 
- activități în aer liber: plimbări, jocuri la nisipar, jocuri și întreceri sportive, utilizarea aparatelor de joacă. 

Toate aceste activități se desfășoară pe centre de interes, sălile de clasă, fiind amenajate în acest sens, având ca obiectiv principal dezvoltarea armonioasa a copilului. 

Fiecărui copil i se întocmește de către psihologul și asistenta instituției o fișa de dezvoltare, de la intrarea în colectivitate și până la plecare.
Obiectivul principal propus este îmbunătățirea continuă a activității în creșe, prin promovarea dezvoltării și a educației timpurii a copiilor antepreșcolari. 

În cadrul Direcției administrare creșe funcționează un cabinet psihologic în care se desfășoară programe de evaluare, informare, prevenție, intervenție, ce vin în sprijinul familiilor și copiilor înscriși în instituție și anume:

- evaluarea psihologica a tuturor copiilor folosind scale etalonate pe populația din Romania, iar fișele individuale completate de părinți conțin repere bio-psiho-sociale ale copiilor. Astfel se pot observa dificultățile apărute pe arii de dezvoltare și stabilirea unui plan de intervenție personalizată desfășurată de către psiholog și continuată de familie, care participă astfel la actul terapeutic;

- programul de prevenție/intervenție “Școala părinților” este realizat pentru o cunoaștere amănunțita a acestei etape de vârsta, punând accent pe metodele de stingere a comportamentelor indezirabile la copiii ante-preșcolari, având ca obiectiv cunoașterea de către părinți a dezvoltării psihomotorii a copilului și gestionarea problemelor comportamentale apărute și îndrumarea părinților în funcție de problemele acestora;

- consilierea părinților continuă să vizeze perioadele sensibile din viată adulților și copiilor înscriși în instituție, ce apar ca urmare a divorțului, decesului, accidentelor, trauma emoțională, conviețuirea în familii extinse, etc. Ca și incidență predomină solicitarea consilierii psihologice și educaționale a mamelor singure (copii crescuți în familii monoparentale);

- diagnosticarea copiilor cu tulburări pervazive de dezvoltare, necesită intervenție terapeutică cognitivă-comportamentală și consiliere a părinților în ritm susținut.
 
Colaborări:

Am încheiat protocoale de colaborare, pentru fiecare creșă în parte, cu grădinițele aflate în vecinătate, pentru a asigura continuitatea procesului de instruire și educație de la creșa la grădiniță prin familiarizarea antepreșcolarilor cu sala de clasă, cu ambientul, cu cadrele didactice ale grădiniței, în scopul integrării lor cu succes în viața de preșcolar.

Învățăm să protejăm natura de mici, încheind în acest sens un protocol de colaborare cu Colegiul Agricol Poarta Albă, ce are ca obiect reciclarea materialelor plastice.

Palatul Copiilor Constanța este un alt partener cu care avem în derulare un protocol de colaborare privind derularea de activități cultural-artistice ce se vor concretiza în expoziții ale copiilor, prezentate cu diverse ocazii.

Ședințele cu părinții se desfășoară în fiecare creșă, pentru informare și consiliere psihologică, socială și juridică în vederea prevenirii abandonului și a violentei în familie. 

Prin colaborarea cu Teatrul de Păpuși și animatori profesioniști, au loc spectacole bilunare prin care se dezvolta atenția, memoria, imaginația și comportamentul social al copiilor.

Prin audientele acordate tuturor părinților și reprezentanților legali ai copiilor din instituție care au solicitat acest lucru, am oferit suport moral, sprijin și soluții alternative pentru depășirea situațiilor de criza.

Creșa nr.18 "Alba ca zăpadă" are calitate de unitate școlară - consorțiu pentru practică pedagogică și pentru mentorat didactic în cadrul proiectului ”Profesionalizarea carierei didactice-PROF”.
Responsabil implementare proiect la nivelul instituției este doamna Coordonator personal de specialitate al Creșei nr.18, Enciu Nicoleta.

https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/

https://www.ccdconstanta.ro/prezentare-proiect-prof/

Investiții:
Prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, au fost accesate fonduri pentru reabilitarea, modernizarea și mansardarea creșelor nr.1, 2 și 5.
Scopul principal al acestor investiții este acela de a mări capacitatea celor trei creșe și de a aduce la standarde europene clădirile existente.