Prezentare

Scopul serviciului social

Furnizează servicii de asistență socială comunitară pentru persoanele vârstnice aflate într-un anumit grad de risc social, care solicită sprijin în vederea depășirii situațiilor de dificultate prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității  vieții.

Tipurile de servicii sociale acordate sunt:
- consiliere spirituală/religioasă,
- informare,
- evaluare,
- elaborare plan de intervenție,
- integrare/reintegrare socială, 
- asistenta medicală primară, 
- distribuire  hrană rece (pachete cu alimente),
- ajutoare materiale,
- transport,
- curățenie,
- activități administrative. 

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare   

 Serviciul centrul social Constanța este înființat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanța nr. 84/2016 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 185/2012 referitoare la înființarea Serviciului public de asistenta social în subordinea Consiliului Local al municipiului Constanța și funcționează în cadrul S.P.A.S. Constanța, sub coordonarea Direcției pentru sprijin comunitar.

Serviciul centru social Constanța funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 17/2000, republicată privind asistența socială a persoanelor vârstnice, Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, Legea nr. 197/2012, privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale cu modificările ulterioare, precum și Ordinul 2126/2014 Anexa nr. 7 - Standard minim de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor adulte și Hotărâre nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.